Khóa học Cách tính chỉ số vận hành mô hình ODF

Cách tính chỉ số vận hành mô hình ODF

Giúp cho nhà bán có chỉ số vận hành không tốt biết được cách tính, các tiêu chí vận hành và cách khắc phục.

Enrolled You have 10 weeks remaining for the course

Instructor

admin