Khóa học Hướng dẫn vận hành cho Nhà Bán

Hướng dẫn vận hành cho Nhà Bán

Khóa học cung cấp những hướng dẫn cần thiết để Nhà Bán bắt đầu vận hành gian hàng trên Tiki.

352 students
  • Lớp vận hành 1: Ba bước để có đơn hàng đầu tiên (10h sáng T6 hàng tuần)
  • Lớp vận hành 2: Chọn mô hình vận hành - Hiểu quy chuẩn nhập kho

Giáo viên

User Avatar Học viện Tiki

Miễn phí