Khóa học Tạo sản phẩm mới

Tạo sản phẩm mới

Khóa học cung cấp cho nhà bán mới các kiến thức cơ bản về sàn TMDT Tiki, các mô hình vận hành và cách thức đưa sản phẩm lên sàn TMDT để bắt đầu đăng bán sản phẩm.