Quản lí gian hàng

Quản lí gian hàng

Trung tâm Phát Triển là cổng thông tin lưu trữ những chỉ số của gian hàng nhằm giúp Nhà bán bán hiểu rõ hơn về gian hàng của mình. Nhà bán có thể xem biểu đồ các chỉ số của gian hàng để xác định các sản phẩm có hiệu suất hàng đầu hoặc ngược […]

Chỉ số vận hành là gì và Làm thế nào để đánh giá được hiệu suất của Nhà Bán Hàng qua các chỉ số đó?  Tiki luôn nỗ lực để cung cấp cho Khách Hàng những trải nghiệm tốt nhất, và với tư cách là Nhà bán hàng, bạn cũng có cùng chung tầm nhìn […]

Bước 1: Nhà Bán truy cập https://sellercenter.tiki.vn/ Bước 2: Vào mục Thông tin nhà bán Bước 3: Ấn vào Xem chi tiết. Bước 4: Chuyển trạng thái hoạt động của gian hàng (Từ bật sang tắt hoặc ngược lại). Bước 5: Chọn lý do Tạm ngưng kinh doanh, điền lý do chi tiết, sau đó […]