Mô hình vận hành FBT (Fullfillment By Tiki)

Mô hình vận hành FBT (Fullfillment By Tiki)

Điều kiện tiên quyết: Sản phẩm sử dụng mô hình Lưu kho Tiki (FBT) Mỗi cạnh (Dài, Rộng, Cao) < 160 cm Giá trị lớn nhất giữa trọng lượng thực tế hay trọng lượng tính theo thể tích ≤ 30 kg (trong đó trọng lượng tính theo thể tích = Dài x Rộng x Cao / […]

  Lưu ý: Giới hạn số lượng hàng hóa nhập kho (Mô hình FBT) áp dụng kể từ ngày 26/05/2020  Đối với các Nhà Bán Hàng đã có lịch sử tồn, tồn được phép nhập sẽ bằng sức bán 2 tuần gần nhất, tính theo từng kho Đối với các Nhà Bán Hàng chưa có […]