Mô hình vận hành FBT (Fullfillment By Tiki)

Mô hình vận hành FBT (Fullfillment By Tiki)

1. TikiNOW là gì? TikiNOW là dịch vụ giao hàng nhanh của Tiki, bao gồm: – Giao Ngay 2H-3H: Là dịch vụ trong đó các đơn hàng đặt trước 18h mỗi ngày sẽ được giao ngay trong 2H hoặc 3H tính từ thời điểm đơn hàng được đặt.Các đơn hàng đặt sau 18h tối sẽ […]

  Lưu ý: Giới hạn số lượng hàng hóa nhập kho (Mô hình FBT) áp dụng kể từ ngày 26/05/2020  Đối với các Nhà Bán Hàng đã có lịch sử tồn, tồn được phép nhập sẽ bằng sức bán 2 tuần gần nhất, tính theo từng kho Đối với các Nhà Bán Hàng chưa có […]

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết nhé ? [Tổng đánh giá: 1 Trung bình yêu thích: 5]

  Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết nhé ? [Tổng đánh giá: 0 Trung bình yêu thích: 0]