Quy định và Chính sách Sàn TMĐT Tiki

Quy định và Chính sách Sàn TMĐT Tiki

Thay đổi có hiệu lực từ ngày 15/03/2020.

Thay đổi có hiệu lực từ ngày 01/08/2019.   Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết nhé ? [Tổng đánh giá: 1 Trung bình yêu thích: 1]

Có hiệu lực từ ngày 17/08/2020 Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết nhé ? [Tổng đánh giá: 1 Trung bình yêu thích: 5]

Thay đổi có hiệu lực từ ngày 23/03/2020.   Phần 1: Câu hỏi thường gặp về vi phạm đăng bán giá ảo    1 .Vi phạm đăng bán Giá ảo là gì? Vi phạm đăng bán vì Giá ảo được hiểu là: Trường hợp Nhà Bán Hàng TĂNG GIÁ NIÊM YẾT của sản phẩm một […]