Quy định và Chính sách Sàn TMĐT Tiki

Quy định và Chính sách Sàn TMĐT Tiki

Thay đổi có hiệu lực từ ngày 15/03/2020.

Thay đổi có hiệu lực từ ngày 01/08/2019.  

Thay đổi có hiệu lực từ ngày 02/03/2020. Tải về tài liệu tại đây.   A.     MỤC ĐÍCH Chính sách bao gồm quy định các loại chi phí chung của Tiki được áp dụng chung cho mọi Nhà Bán Hàng khi hợp tác hoạt động trên Tiki trừ trường hợp hai Bên có thỏa thuận […]

Thay đổi có hiệu lực từ ngày 01/08/2019.