Quy chuẩn Nhập kho Tiki

Quy chuẩn Nhập kho Tiki

Kính gửi Quý Nhà Bán của Tiki Tiki chân thành cảm ơn Quý Nhà Bán Hàng đồng hành cùng với Tiki trong suốt thời gian qua. Với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để Quý Nhà Bán Hàng có thể kinh doanh trên Sàn TMĐT của Tiki, Tiki xin gửi tới Quý Nhà Bán ” Thông báo điều […]

Quý Nhà Bán của Tiki thân mến Đối với Nhà Bán thuộc mô hình ODF và FBT, Tiki hướng dẫn Nhà Bán cách giao nhận hàng hóa tại các kho thuộc 6 thành phố là Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang và Cần Thơ. Nhà Bán khi tới giao hàng […]