Quy chuẩn Nhập kho Tiki

Quy chuẩn Nhập kho Tiki

Thay đổi, có hiệu lực từ ngày 24/12/2019.

Hình thức Tiki qua lấy hàng: Áp dụng với các Hàng Hóa trong khu vực lấy hàng quy định của Tiki. Với hình thức này, sau khi đơn hàng được xác nhận, Đơn Vị Vận Chuyển qua kho Nhà Bán Hàng lấy hàng về kho để tiến hành nhập kho. Khu vực lấy hàng của […]