Quy trình vận hành giao thẳng từ nhà bán (Dropship)

Quy trình vận hành giao thẳng từ nhà bán (Dropship)

Thay đổi, có hiệu lực từ ngày 01/07/2020. 1.Đối với mô hình này thì nhà bán hàng cần lưu ý gì ? Nhà bán hàng cần xác nhận đơn hàng và đóng gói Hàng Hóa đúng thời gian quy định:  Xác nhận đơn hàng trong vòng 4 giờ làm việc kể từ khi đơn hàng […]