Tạo sản phẩm mới

Tạo sản phẩm mới

Quý Nhà Bán của Tiki thân mến Trong video này, Tiki hướng dẫn Nhà Bán cách tạo một sản phẩm chưa có trên Tiki, sản phẩm  trong video là hàng thời trang và cần được đăng kí thương hiệu.  Đối với các Nhà Bán có sản phẩm thuộc nhóm ngành hàng Điện gia dụng, Phụ […]