Quản lí gian hàng Chỉ số vận hành của Nhà Bán Hàng và câu hỏi thường gặp

Chỉ số vận hành của Nhà Bán Hàng và câu hỏi thường gặp

Chỉ số vận hành là gì và Làm thế nào để đánh giá được hiệu suất của Nhà Bán Hàng qua các chỉ số đó? 

Tiki luôn nỗ lực để cung cấp cho Khách Hàng những trải nghiệm tốt nhất, và với tư cách là Nhà bán hàng, bạn cũng có cùng chung tầm nhìn với Tiki để cùng nhau mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho Khách Hàng. Để hỗ trợ cho Nhà bán hàng đạt được điều này, chúng tôi đã thiết kế một hệ chỉ số liên quan đến chất lượng sản phẩm của Nhà bán hàng, cách họ quản lý năng lực vận hành – Xử lý đơn hàng, giao hàng thành công, v.v.

Chúng tôi có năm chỉ số liên quan đến chất lượng sản phẩm, Đơn hàng và Giao hàng thành công. Nhưng những chỉ số này sẽ phát triển trong một khoảng thời gian tới. 

 

Tỷ lệ trả hàng:

Chỉ số đo lường này là một cách để đo lường chất lượng của sản phẩm. Nếu chất lượng của sản phẩm tệ, với những sản phẩm này tỷ lệ trả hàng sẽ tăng cao hơn, điều mà sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của Khách hàng.

Chỉ số này áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng ở các mô hình như lưu kho Tiki (FBT), Qua kho Tiki (ODF), Giao hàng từ Nhà Bán Hàng (Dropship) và Nhà Bán tự vận hành (SD).

Tỷ lệ trả hàng = Không có sản phẩm nào bị trả lại (do lỗi của Nhà Bán Hàng)/ Tổng số lượng sản phẩm đã được giao bởi Nhà Bán Hàng

Chúng tôi muốn giữ chỉ số này càng thấp càng tốt và điểm mục tiêu và X% (1%). Tức là trong số 100 sản phẩm bạn đã hoàn thành, chỉ có 1% có thể được trả lại để được coi là Điểm Tốt. Bất kỳ điểm nào hơn 1% thì được xem là Kém và chúng tôi sẽ cảnh báo Nhà Bán Hàng qua bảng hiệu suất để cải thiện chỉ số.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo hiệu suất trong vòng chu kỳ 30 ngày và đưa ra cảnh báo chính thức cho Nhà Bán Hàng trong 3 chu kỳ, nếu chúng tôi không tìm thấy sự cải thiện nào trong 3 chu kỳ, hành động xử lý tiếp theo dựa theo chính sách với Nhà Bán Hàng.

 

Tỷ lệ hủy hàng

Chỉ số đo lường này là một cách để đánh giá hàng tồn kho của Nhà Bán Hàng và khả năng quản lý đơn hàng. Tỷ lệ hủy đơn hàng càng cao sẽ dẫn đến trải nghiệm khách hàng kém, vì vậy Nhà Bán Hàng được khuyến khích giữ chỉ số này rất ít hoặc gần như bằng 0.

Tỷ lệ hủy đơn hàng được bao gồm các đơn đặt hàng bị từ chối bởi Nhà Bán Hàng, bị hủy bởi Nhà Bán Hàng sau khi xác nhận đơn hàng và tự động bị hủy bởi hệ thống sau 48h do vi phạm xác nhận SLA.

Chỉ số này được áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng, được thực hiện bằng hình thức vận hành Qua kho Tiki (ODF), Giao hàng từ Nhà Bán Hàng (Dropship) và Nhà Bán tự vận hành (SD). Với mô hình FBT sẽ không được tính chỉ số này.

Tỷ lệ hủy hàng = Số lượng đơn đặt hàng bị hủy do lỗi Nhà Bán Hàng/Tổng đơn đặt hàng hoàn thành, trong đó:

Tổng đơn đặt hàng hoàn thành = Giao hàng thành công và hủy đơn hàng của Nhà Bán Hàng

Điểm mục tiêu nhỏ hơn Y (2,5%). Bất kì điểm nào ở trên (2,5%) sẽ được coi là Điểm   xấu và được cảnh báo bởi bảng chỉ số hiệu suất. Tương tự như tỷ lệ trả hàng, Nhà Bán Hàng sẽ được cảnh báo về tỷ lệ hủy cao trong 3 chu kỳ và bị phạt sau đó dựa theo chính sách của Nhà Bán Hàng.

 

Tỷ lệ xác nhận đơn hàng trễ

Chỉ số này là một cách để đánh giá hiệu quả thực hiện đơn hàng của Nhà Bán Hàng. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong xác nhận đơn hàng đều dẫn đến sự chậm trễ trong thời gian thực hiện đơn hàng, trong đó bao gồm cả trải nghiệm của Khách hàng.

Chỉ số này được áp dụng cho tất cả các đơn hàng áp dụng mô hình Qua kho Tiki (ODF), Giao hàng từ Nhà Bán Hàng (Dropship) và Nhà Bán tự vận hành (SD). Với mô hình FBT sẽ không được tính chỉ số này.

Tỷ lệ xác nhận đơn hàng trễ = Tổng số đơn đặt hàng được xác nhận sau khi xác nhận SLA (4 giờ)/Tổng đơn đã đặt hàng

Chúng tôi khuyến khích Nhà Bán Hàng liên tục kiểm tra hàng tồn kho và cập nhật hàng hóa để cải thiện tỷ lệ.

Tỷ lệ mục tiêu: <5%/ L30D (<5%/Lũy kế 30 ngày gần nhất)

 

Tỷ lệ lấy hàng trễ 

Tương tự như Tỷ lệ xác nhận đơn hàng trễ, Chỉ số này để đánh giá khả năng thực hiện đơn hàng, bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc lấy hàng sẽ dẫn đến chậm trễ trong việc cam kết giao hàng cho Khách hàng.

Tất cả các đơn đặt hàng được nhận muộn do lỗi của Nhà Bán Hàng (thiếu hàng do hàng tồn kho hoặc việc đóng gói chưa sẵn sàng của Nhà Bán Hàng) các đơn đặt hàng được gửi đến Tiki trễ hoặc không đúng tiêu chuẩn đóng gói cũng sẽ được tính chỉ số này.

Chỉ số này được áp dụng cho tất cả các đơn hàng vận hành mô hình ODF và Dropship. Với mô hình FBT và SD sẽ không được tính chỉ số này.

Tỷ lệ lấy hàng trễ = Tổng số đơn đặt hàng được giao muộn cho Tiki hoặc nhận muộn/ Tổng số đơn đặt hàng được giao cho Tiki

Tỷ lệ mục tiêu: <5%/ L30D (<5%/Lũy kế 30 ngày gần nhất)

 

Tỷ lệ gửi hàng trễ

Tương tự như Tỷ lệ xác nhận đơn hàng trễ và Tỷ lệ lấy hàng trễ, chỉ số này để đánh giá khả năng thực hiện đơn hàng. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong các đơn hàng gửi đến Kho Tiki sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong việc cam kết giao hàng cho Khách hàng.

Chỉ số này được áp dụng cho tất cả các đơn hàng vận hành mô hình ODF, Dropship.

Tỷ lệ gửi hàng trễ = Tổng số đơn đặt hàng được gửi tới Tiki trễ/ Tổng số đơn đặt hàng được giao cho Tiki

Tỷ lệ mục tiêu: <10%

 

Câu hỏi thường gặp:

1. Làm thế nào để Nhà Bán Hàng biết nếu hiệu suất là tốt hay xấu? Đánh giá này được tính như thế nào?

Chỉ số tốt là khi nhà bán hàng nằm trong những giới hạn về chỉ số chúng tôi yêu cầu.

 

2. Ý nghĩa của các đánh giá kém trong các số liệu tính hiệu suất là gì?

Nếu nhà bán hàng bị đánh giá kém thì chế tài về chính sách vận hành sẽ được áp dụng.

 

3. Các sản phẩm của Nhà Bán Hàng sẽ bị tắt hoặc cửa hàng bị đóng nếu Nhà Bán Hàng không đáp ứng được các tiêu chí vận hành?

Đúng, Nếu Nhà Bán vượt qua ngưỡng giới hạn cho những chỉ số chúng tôi yêu cầu.

 

4. Tôi tìm thấy một vài điểm chưa chính xác trong việc tính toán số liệu này, Ví dụ: Một trong những đơn đặt hàng của tôi được ghi nhận là xác nhận trễ nhưng đó không phải là lỗi của tôi mà là do sự cố hệ thống. Làm thế nào để nâng cao vấn đề này?

Vui lòng tham khảo hướng dẫn bên dưới:

 

5. Sau khi nêu vấn đề, làm thế nào để theo dõi nó? Quy trình theo dõi như thế nào?

Khi nhà bán đã gửi yêu cầu, nhà bán sẽ nhận được 1 email xác nhận yêu cầu và chúng tôi đang tiến hành xử lý.

 

6. Khi nào thì Nhà Bán có thể xem điểm cập nhật nếu yêu cầu được chấp nhận?

Nhà Bán Hàng có thể xem điểm đã được cập nhật trong 3 – 5 giờ sau khi yêu cầu đã được phê duyệt. Nhà Bán sẽ được thông báo sau khi yêu cầu được phê duyệt qua email.

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết nhé ?
[Tổng đánh giá: 0 Trung bình yêu thích: 0]
Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết