Học Viện Tiki

Có hiệu lực từ ngày 01/08/2020.

MỤC ĐÍCH

 • Chính sách hoạt động Sàn giao dịch Thương mại điện tử Tiki.vn (SGD TMĐT Tiki.vn) được ban hành bởi Công ty Cổ phần Ti Ki (“Tiki”) bao gồm các quy định, chính sách liên quan đến hoạt động của Nhà Bán Hàng khi hợp tác kinh doanh trên SGD TMĐT Tiki.vn.

PHẠM VI VÀ HIỆU LỰC

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Nhà Bán Hàng.
 • Thời điểm có hiệu lực: từ ngày 01/08/2020.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu

Mã tài liệu

Chính sách phí & biểu phí

02-QĐCS-MP

Chính sách mô hình vận hành trên SGD TMĐT Tiki.vn

03-QĐCS-MP

Danh mục yêu cầu về hồ sơ pháp lý nhà bán hàng và hàng hóa

04-QĐCS-MP

Chính sách sở hữu trí tuệ

05-QĐCS-MP

Bảng nội dung vi phạm và các hình thức xử lý vi phạm của Nhà Bán Hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử Tiki.vn

10-QĐCS-MP

Chính sách bảo mật

13-QĐCS-MP

 

NỘI DUNG

CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG SGD TMĐT TIKI.VN

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1               Mục đích

 • Công ty Cổ phần Ti Ki là đơn vị toàn quyền sở hữu hợp pháp Sàn giao dịch Thương mại điện tử Tiki.vn theo quy định của pháp luật nước Việt Nam. Công ty Cổ phần Ti Ki ban hành chính sách hoạt động trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Tiki.vn nhằm đảm bảo lợi ích của Khách Hàng và Nhà Bán Hàng.
 • Chính sách này áp dụng cho các Nhà Bán Hàng đăng ký sử dụng, tạo lập gian hàng nhằm trưng bày, giới thiệu Hàng hóa, Dịch vụ đến giao kết hợp đồng, mua bán Hàng hóa, cung ứng Dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Tiki.vn.
 • Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch Thương mại điện tử Tiki.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.
 • Hoạt động mua bán Hàng hóa, cung ứng Dịch vụ trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Tiki.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
 • Hoạt động mua bán Hàng hóa, cung ứng Dịch vụ trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Tiki.vn phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Nhà Bán Hàng có trách nhiệm tự tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Tiki.vn. Nhà Bán Hàng đồng ý và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Thương mại điện tử Tiki.vn.

1.2               Định nghĩa và diễn giải

Công ty Cổ phần Ti Ki

:

là chủ sở hữu hợp pháp của Sàn giao dịch Thương mại điện tử Tiki.vn (sau đây gọi tắt là “Tiki”).

Sàn giao dịch Thương mại điện tử Tiki.vn

:

là website thương mại điện tử cho phép Nhà Bán Hàng thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ (sau đây gọi tắt là SGD TMĐT Tiki.vn”).

Dịch vụ Thương Mại Điện Tử

:

Là các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn khởi tạo, duy trì gian hàng, giao hàng, lưu trữ, xử lý Đơn Hàng,… được cung cấp bởi Tiki.

Nhà Bán Hàng

:

Là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử hợp pháp theo quy định của pháp luật và được phép sử dụng dịch vụ hoạt động thương mại điện tử do Công ty Cổ phần Ti Ki và các bên liên quan cung cấp.

Khách Hàng

:

Là tổ chức, cá nhân mua Hàng hóa hoặc sử dụng Dịch vụ của Nhà Bán Hàng trên SGD TMĐT Tiki.vn.

Trung Tâm Bán Hàng

:

Là một trung tâm công nghệ thông tin quản lý bởi Tiki nhằm phục vụ hoạt động thương mại điện tử trên SGD TMĐT Tiki.vn, với đường dẫn truy cập là sellercenter.tiki.vn (gọi tắt là “sellercenter.tiki.vn”).

Kho Tiki

:

Là đơn vị thuộc quyền quản lý, sử dụng, sở hữu của Tiki.

Đơn hàng

:

Là chứng từ điện tử của Tiki nhằm xác nhận việc Khách Hàng đã thực hiện giao dịch trên SGD TMĐT Tiki.vn.

Ngày làm việc

:

Là các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (8 giờ đến 16 giờ), trừ các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ theo quy định của pháp luật.

C.O.D

:

Là phương thức thanh toán dùng tiền mặt khi giao hàng thành công.

Đơn vị vận chuyển Tiki

:

Là tổ chức, cá nhân thuộc Tiki hoặc đối tác của Tiki nhằm thực hiện việc vận chuyển Hàng hóa.

Giao hàng không thành công

:

Là trường hợp Đơn vị vận chuyển Tiki không thể thực hiện thành công việc giao hàng cho Khách Hàng.

Giao hàng thành công

:

Là Hàng hóa được giao thành công và đã thu tiền của Khách Hàng.

Phiếu Rút hàng

:

Là Phiếu được in từ Trung Tâm Bán Hàng của Tiki nhằm mục đích rút hàng, đổi trả (gọi tắt là “BPOR”– Bop Purchase Order Return).

Phiếu gửi hàng

:

Là Phiếu được tạo từ Trung Tâm Bán Hàng của Tiki nhằm mục đích xác nhận và gửi hàng vào Kho Tiki (gọi tắt là “BOP” – Branded Order Purchase).

Phí dịch vụ

:

Là các khoản phí mà Tiki thu từ Nhà Bán Hàng thông qua các dịch vụ được cung cấp theo văn bản 02-QĐCS-MP Chính sách phí và biểu phí.

FBT (Fulfillment by Tiki)

:

Mô hình vận hành Lưu Kho Tiki – Là hình thức Nhà Bán Hàng thực hiện việc gửi Hàng Hóa vào Kho Tiki, theo đó, Tiki chịu trách nhiệm quản lý Hàng Hóa lưu kho và xử lý toàn bộ đơn hàng của Khách Hàng từ lấy hàng, đóng gói, xuất kho cho đến khi giao hàng thành công.

ODF (On demand fulfillment – Cross dock)

:

Mô hình vận hành Qua Kho Tiki – Là hình thức Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm đối với Hàng Hóa tại kho. Theo đó, khi có đơn hàng, Nhà Bán Hàng xác nhận đơn hàng, bàn giao Hàng Hóa cho Tiki. Tiki sẽ xử lý tiếp đơn hàng cho Khách Hàng bao gồm nhưng không giới hạn đóng gói, xuất kho, giao hàng đến khi Hàng Hóa được giao thành công. bao gồm nhưng không giới hạn hai phương thức lấy hàng:

▪                      Phương thức lấy hàng 01: Tiki qua kho Nhà Bán Hàng lấy hàng.

▪                      Phương thức lấy hàng 02: Nhà Bán Hàng mang hàng qua Kho Tiki.

Combo

:

Là các sản phẩm có đính kèm quà tặng (gift), phụ kiện, hoặc sản phẩm trọn gói gồm nhiều sản phẩm giống nhau hay khác nhau được kết hợp lại chung.

E-Voucher

:

Là phiếu mua Hàng hóa/Dịch vụ điện tử.

Giá niêm yết (giá thị trường)

:

Là mức giá thị trường của Hàng hóa, Dịch vụ.

Giá bán

:

Là mức giá cuối cùng mà Nhà Bán Hàng bán cho Khách Hàng đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) của Hàng hóa, Dịch vụ đó.

Hàng đã qua sử dụng

:

Là một tài sản cá nhân đang được mua hoặc chuyển giao cho một người dùng sau đó, hàng hoá không còn trong tình trạng sử dụng như ban đầu khi chuyển giao cho chủ sở hữu mới, như hàng hóa đã bóc seal, đã được khởi động, sản phẩm không còn nguyên đai nguyên kiện, đã kích hoạt (không bao gồm kích hoạt từ hãng hoặc online).

Hàng mẫu

:

Là hàng hoá mà Nhà sản xuất dùng làm mẫu để chế biến, gia công, mua bán, trưng bày ở trung tâm thương mại hoặc thử nghiệm.

Hàng thử nghiệm

:

Là hàng hoá ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để sản xuất thử nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới, có thể là hàng chính hãng nhưng đã qua thử nghiệm, sử dụng.

Hàng dựng

:

Là hàng hóa được gia công lại (không bởi Nhà sản xuất) bằng cách thay thế, sửa chữa những phần bị hỏng hóc hoặc trục trặc hoặc lắp ráp linh kiện, các bộ phận khác để tạo ra một thiết bị mới có thể sử dụng được hoặc thậm chí như sản phẩm ban đầu.

Hàng được tân trang lại

:

Là hàng hóa đã qua sử dụng được sửa chữa, thay thế linh kiện, phục hồi chức năng, hình thức (không bởi Nhà sản xuất) để có chức năng, hình thức tương đương và có chế độ bảo hành như sản phẩm mới cùng chủng loại.

1.3               Quyền & Nghĩa vụ của Nhà Bán Hàng

 • Nhà Bán Hàng đồng ý và cam kết có trách nhiệm đọc, cập nhập, tuân thủ và thực hiện theo đúng tất cả quy định, quy trình, chính sách, thông báo (“Chính Sách Thương Mại”) được ban hành bởi Tiki theo từng thời điểm nhằm áp dụng đối với Nhà Bán Hàng khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn Chính Sách Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử, Chính Sách Phí Và Biểu Phí, Chính Sách Mô Hình Vận Hành, Bảng Nội Dung Vi Phạm Và Các Hình Thức Xử Lý Vi Phạm Của Nhà Bán Hàng, Chính Sách Bảo Mật,… Chính Sách Thương Mại được đưa lên trang thương mại điện tử www.tiki.vn, với đường dẫn truy cập là hocvien.tiki.vn và sellercenter.tiki.vn.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động mua bán Hàng hóa hay cung ứng Dịch vụ, thanh toán, quảng cáo, khuyến mãi, sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • Đảm bảo Hàng hóa, Dịch vụ tham gia giao dịch trên SGD TMĐT Tiki.vn là Hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt, đạt tiêu chuẩn chất lượng, có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam và được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.
 • Tự chịu trách nhiệm toàn bộ đối với nội dung, hình ảnh và các thông tin liên quan đến Hàng hóa, Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn mô tả Hàng hóa, Dịch vụ, giá, chương trình khuyến mãi, chính sách sau bán hàng.
 • Bảo mật thông tin, tài liệu được cung cấp bởi Tiki và thông tin cá nhân của Khách Hàng trong quá trình thực hiện giao dịch.
 • Quản lý và bảo mật thông tin tài khoản của Nhà Bán Hàng được cung cấp bởi Tiki khi tham gia hoạt động trên SGD TMĐT Tiki.vn.
 • Cung cấp các giấy tờ trong quá trình tham gia hoạt động thương mại điện tử bao gồm nhưng không giới hạn giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, giấy phép khuyến mãi, quảng cáo, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, giấy chứng nhận lưu hành tự do, hóa đơn v.v….
 • Cam kết cung cấp các hồ sơ, giấy tờ cần thiết đối với hàng hóa trong quá trình hoạt động thương mại điện tử theo yêu cầu của Tiki hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng tối đa 24h (hai mươi bốn giờ) kể từ khi nhận được yêu cầu. Nhà Bán Hàng cam kết chịu mọi trách nhiệm đối với hàng hóa bị tịch thu hoặc lưu giữ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm cả khoản tiền phạt do việc chậm trễ trong việc cung cấp tất cả các giấy tờ nói trên. Nhà Bán Hàng thừa nhận và đồng ý rằng hàng hóa bị tịch thu bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ không được bồi thường theo chính sách chung của sàn kể cả trường hợp Nhà Bán Hàng đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ trong vòng 24h (hai mươi bốn giờ) nhưng hàng hóa vẫn không được hoàn trả bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà Bán Hàng cam kết làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hàng hóa bị tịch thu và không có bất kỳ khiếu nại hoặc khởi kiện nào với Tiki đối với hàng hóa
 • Cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp hoặc tạo những công cụ tương tự công cụ trên SGD TMĐT Tiki.vn vì bất kỳ mục đích thương mại nào hay vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba hoặc theo bất kỳ hình thức nào mà không được Tiki cho phép.
 • Nhà Bán Hàng tự chịu trách nhiệm với các hoạt động quảng cáo của mình, đảm bảo tuân thủ theo pháp luật Việt Nam và không được quảng cáo gây nhầm lẫn, bao gồm nhưng không giới hạn: sử dụng các thương hiệu, logo nhận diện chung của Tiki, hay đấu thầu các từ khóa quảng cáo mang tính thương hiệu đã đăng ký bảo hộ của Tiki bao gồm nhưng không giới hạn thương hiệu Tiki, TikiNow,… mà không được sự cho phép từ phía SGD TMĐT Tiki.vn.
 • Nhà Bán Hàng cam kết không bán Hàng Hóa bị cấm hoặc chưa đủ điều kiện lưu thông, cấm nhập khẩu, cấm phân phối, danh mục Hàng hóa hạn chế theo quy định pháp luật, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hoặc hàng hóa theo nhận định của Tiki là vi phạm hoặc có khả năng vi phạm pháp luật hiện hành.

1.4               Quyền & Nghĩa vụ của Tiki

 • Đảm bảo hoạt động thương mại điện tử trên SGD TMĐT Tiki.vn tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Nhà Bán Hàng và thông tin cá nhân của Khách Hàng.
 • Bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định, quy trình nhằm phù hợp với hoạt động của SGD TMĐT Tiki.vn.
 • Hỗ trợ Nhà Bán Hàng khi giải quyết tất cả các khiếu nại phát sinh trong quá trình thực hiện việc mua bán Hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Thông báo về biểu giá dịch vụ, phí, phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp Dịch vụ Thương Mại Điện Tử.
 • Được quyền đánh giá chất lượng hàng hóa, Dịch vụ và/hoặc cho phép Khách Hàng đánh giá Hàng hóa, Dịch vụ của Nhà Bán Hàng và công khai trên SGD TMĐT Tiki.vn.
 • Được toàn quyền xử lý đối với Đơn Hàng, hàng hóa, Dịch vụ trong trường hợp Nhà Bán Hàng không đảm bảo các cam kết về thời gian vận hành, các chính sách vận hành nói chung và Tiki được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm, không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, kể cả việc bồi thường thiệt hại. Tùy theo quyền quyết định của mình khi xét thấy hợp lý, Tiki có quyền từ chối xử lý khiếu nại.
 • Bảo lưu toàn quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp đối với nội dung có nguồn gốc khởi tạo hoặc được hình thành trên SGD TMĐT Tiki.vn dựa trên nền tảng của Tiki. Đối với hình ảnh, thiết kế,… được cung cấp bởi Nhà Bán Hàng, Nhà Bán Hàng đồng ý và cam kết rằng Tiki có quyền sử dụng hợp pháp mà không vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc quyền của bên thứ ba nào, bao gồm cả việc sử dụng đăng bán chung trên một sản phẩm cho các Nhà Bán Hàng trên SGD TMĐT Tiki.vn,…
 • Không cam kết cung cấp dịch vụ độc quyền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.
 • Nhằm đảm bảo lợi ích cho Khách Hàng, theo quyết định của mình, Tiki có quyền yêu cầu Nhà Bán Hàng thực hiện các hành động và/hoặc không hành động trong các trường hợp phát sinh mâu thuẫn, khiếu nại, tranh chấp liên quan mà Nhà Bán Hàng không đưa ra được phương án giải quyết hợp lý và/hoặc bằng chứng thuyết phục.
 • Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của SGD TMĐT Tiki.vn, tùy theo quyết định của mình, Tiki có thể tạm dừng hoặc chấm dứt Hợp đồng dịch vụ sàn thương mại điện tử với Nhà Bán Hàng mà không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Nhà Bán Hàng kể cả trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi Nhà Bán Hàng có một hoặc nhiều hành động vi phạm hoặc có khả năng vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm dựa trên đánh giá hợp lý của Tiki, mà không cần phải chứng minh hay cung cấp bằng chứng chứng minh nào, bao gồm các trường hợp vi phạm được liệt kê cụ thể dưới đây và các trường hợp vi phạm khác dựa trên Chính Sách Thương Mại hoặc Hợp đồng dịch vụ sàn thương mại điện tử:
 • Nhà Bán hàng cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch, không đầy đủ, gây nhầm lẫn; hoặc, có hành vi giả mạo, lừa đảo; hoặc, cạnh tranh không lành mạnh; hoặc, vi phạm chính sách sau bán hàng, các Chính Sách Thương Mại; hoặc, vi phạm pháp luật.
 • Nhà Bán Hàng thực hiện hành vi mà Tiki cho là gây phương hại về mặt thương mại, hình ảnh, quyền hoặc lợi ích của Tiki.
 • Nhà Bán Hàng vi phạm các chính sách, quy định, thông báo được ban hành bởi Tiki.
 • Nhà Bán Hàng bị phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án.
 • Nhà Bán Hàng thực hiện hành vi mua đi, bán lại và/hoặc lợi dụng chính sách giá bán và/hoặc trục lợi thương mại liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử tiki.vn.
 • Nhà Bán Hàng có dấu hiệu gian lận, lạm dụng dịch vụ, công cụ, chứng từ, chương trình khuyến mãi hoặc trợ cấp được cung cấp bởi Tiki.
 • Nhà Bán Hàng sử dụng các thông tin, dịch vụ thuộc quyền sở hữu của Tiki để tạo hoặc phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động hệ thống của Tiki hoặc thực hiện lừa đảo, đe dọa, xúc phạm, phá hoại, cản trở, quấy rối, hoặc các hành vi bất hợp pháp khác.
 • Nhà Bán Hàng không hợp tác trong việc xử lý Đơn Hàng, xử lý các khiếu nại của Khách Hàng được yêu cầu từ phía các bộ phận vận hành, chăm sóc Khách Hàng của Tiki.
 • Nhà Bán Hàng lặp đi lặp lại nhiều lần một lỗi vi phạm mà không có hướng khắc phục.
 • Nhà Bán Hàng không tham gia hoạt động thương mại điện tử liên tục trong vòng 03 (ba) tháng.
 • Nhà Bán Hàng vi phạm bất kỳ quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 1.3 nói trên của Chính Sách này.
 • Nhằm đảm bảo lợi ích cho Khách Hàng, theo quyết định của mình, Tiki có quyền yêu cầu Nhà Bán Hàng thực hiện các hành động và/hoặc không hành động trong các trường hợp phát sinh mâu thuẫn, khiếu nại, tranh chấp liên quan mà Nhà Bán Hàng không đưa ra được phương án giải quyết hợp lý và/hoặc bằng chứng thuyết phục.

1.5               Thông báo

 • Trong trường hợp có sự thay đổi chính sách, Tiki sẽ thông báo trước tối thiểu 03 (ba) ngày tính đến ngày sự thay đổi có hiệu lực thông qua hòm thư điện tử (email) mà Nhà Bán Hàng đã đăng ký trên hệ thống Trung Tâm Bán Hàng.
 • Trong trường hợp không đồng ý với sự thay đổi, Nhà Bán Hàng có trách nhiệm thông báo trước ngày hiệu lực áp dụng của thay đổi đó cho Tiki thông qua các kênh liên hệ chính thức đường dây nóng (hotline) 1900 6034 hoặc hòm thư điện tử (email) partnersupport@tiki.vn hoặc hotrodoitac@tiki.vn. Nếu quá thời hạn trên mà Nhà Bán Hàng không có bất kỳ phản đối nào hoặc Nhà Bán Hàng vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh trên SGD TMĐT Tiki.vn được hiểu Nhà Bán hàng đồng ý với những thay đổi này.
 • Mọi thông báo trên Trung Tâm Bán Hàng là thông báo chính thức của Tiki, Nhà Bán Hàng có trách nhiệm đọc, tìm hiểu và thường xuyên cập nhật các thông tin trên Trung Tâm Bán Hàng và Tiki được miễn trừ mọi trách nhiệm trong trường hợp Tiki đã thực hiện việc thông báo trên Trung Tâm Bán Hàng.

 

2. CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

2.1               Thông tin tài khoản

 • Nhà Bán Hàng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản để có thể nhận các thông báo cập nhật từ Trung Tâm Bán Hàng.
 • Nhà Bán Hàng không tạo những thông tin ảo, trùng lặp, vô nghĩa hoặc có nội dung vi phạm pháp luật.
 • Tài khoản của Nhà Bán Hàng phải là duy nhất (bao gồm nhưng không giới hạn có một địa chỉ email riêng, số điện thoại riêng, thông tin người liên hệ riêng,…); một Nhà Bán Hàng không được phép tạo nhiều tài khoản trên Tiki dưới bất cứ hình thức nào trừ trường hợp có được sự chấp thuận riêng của Tiki. Bất kỳ hình thức cố tình tạo nhiều gian hàng, lách quy định của SGD TMĐT Tiki.vn hoặc Nhà Bán Hàng thuộc diện bị ngưng hoạt động vĩnh viễn mà cố tình tạo mới gian hàng, Tiki có quyền gỡ bỏ gian hàng/đóng gian hàng mà không cần thông báo trước.
 • Tiki có quyền tạm ngưng hoặc gỡ bỏ gian hàng bất cứ lúc nào trong trường hợp khẩn cấp, khi có phát sinh khiếu nại và nghi ngờ gian lận hoặc khi Nhà Bán Hàng có hành vi không phù hợp.
 • Nhà Bán Hàng cần phải thông báo cho Tiki bất kỳ thay đổi nào về thông tin tài khoản cũng như việc chấm dứt, hoặc thay đổi bất kỳ thẩm quyền đại diện nào đã được ký trên Hợp Đồng cung cấp dịch vụ Sàn thương mại điện tử.

2.2               Thông tin tên gian hàng

 • Tên gian hàng không quá 35 (ba mươi lăm) ký tự và không chứa tên miền.
 • Nhà Bán Hàng không được cố tình tạo tên gian hàng gần giống hoặc trùng với tên các nhãn hiêu đã đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam hoặc tên gian hàng của các Nhà Bán Hàng khác trên SGD TMĐT Tiki.vn, trừ trường hợp chứng minh được sở hữu đối với tên công ty hay tên thương hiệu được lấy làm tên gian hàng.
 • Nhà Bán Hàng không sử dụng các thuật ngữ như “Gian hàng chính hãng”, “Gian hàng chính hiệu” bằng bất cứ ngôn ngữ nào khi chưa được ủy quyền từ hãng, thương hiệu đó. Nếu là đại lý phân phối, cần ghi rõ tên “Tên thương hiệu/hãng – Tên Nhà phân phối”.

Ví dụ: Nhà phân phối A của Thương hiệu Hoa Mười Giờ:

 • Cách đặt tên đúng: Hoa Mười Giờ – Nhà phân phối A;
 • Cách đặt tên sai:
  • Hoa Mười Giờ: Sai do đây là tên thương hiệu.
  • Hoa Mười Giờ – Gian hàng chính hãng: Sai do chứa thuật ngữ “Gian hàng chính hãng mà không chứng minh được ủy quyền từ nhãn hiệu Hoa Mười Giờ.
 • Nhà Bán Hàng không đặt tên có chứa nội dung không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp Hàng hóa, Dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của Hàng hóa đã đăng trên SGD TMĐT Tiki.vn.
 • Nhà Bán Hàng không đặt tên chứa ký tự đặc biệt (@, #, $,*, !, “”,?, {,},++, —,…), hai khoảng trắng liên tiếp trở lên, từ ngữ phản cảm, vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam.
 • Nhà Bán Hàng không sử dụng các từ ngữ như “nội địa”, “địa phương” (miền Bắc, miền Trung, miền Nam,…), “quốc gia” (Mỹ, Nhật, Thái Lan,…), “phân phối chính hãng”, “nhập khẩu chính hãng”, “độc quyền” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không cung cấp được giấy tờ chứng minh xuất xứ, nguồn gốc của Hàng hóa, Dịch vụ tương ứng.
 • Nhà Bán Hàng không sử dụng các từ ngữ như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “mạnh nhất”, “nhanh nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Nhà Bán Hàng không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để đặt cho một phần hoặc toàn bộ tên gian hàng.

2.3               Logo và Banner của gian hàng

 • Nhà Bán Hàng không sử dụng Logo hoặc Banner chứa tên miền, chứa hình ảnh, địa chỉ, hotline, đường dẫn của doanh nghiệp hoặc website mua bán khác.
 • Nhà Bán Hàng không sử dụng những Logo hoặc Banner mang tính cá nhân (như hình cá nhân, hình ảnh gia đình, con cái,…).
 • Tuân thủ theo kích thước đã hướng dẫn trên Trung Tâm Bán Hàng.
 • Nhà Bán Hàng không sử dụng Logo hoặc Banner thuộc quyền sở hữu của Nhà Bán Hàng khác và/hoặc không chứng minh được Logo hoặc Banner thuộc quyền sở hữu của Nhà Bán Hàng.
 • Nhà Bán Hàng không sao chép ý tưởng của bất kỳ nhãn hiệu hàng hóa nào hoặc những nhãn hiệu đã được đăng ký sở hữu trí tuệ.
 • Nhà Bán Hàng không sử dụng Logo hoặc Banner liên quan đến các vấn đề nhạy cảm như chính trị, tôn giáo, văn hóa, chủng tộc, bạo lực, định kiến về giới, về người khuyết tật,… dưới bất cứ hình thức nào.
 • Nhà Bán Hàng không sử dụng từ ngữ, hình ảnh phản cảm, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Nhà Bán Hàng không sử dụng Logo hoặc Banner để chỉ trích, bôi bác, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.
 • Nhà Bán Hàng không sử dụng Logo hoặc Banner để khuyến khích quảng cáo cho việc sử dụng các sản phẩm độc hại như rượu, bia, thuốc lá,…
 • Nhà Bán Hàng không sử dụng Logo hoặc Banner chứa nội dung không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp Hàng hóa, Dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của Hàng hóa đã đăng trên SGD TMĐT Tiki.vn.
 • Nhà Bán Hàng không sử dụng Logo hoặc Banner có chứa thông tin so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng Hàng hóa, Dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng Hàng hóa, Dịch vụ cùng loại của tổ chức khác.

2.4               Thông tin xuất hóa đơn

 • Nhà Bán Hàng cần kiểm tra và đảm bảo các thông tin xuất hóa đơn là chính xác để phục vụ hệ thống thanh toán tự động xử lý chính xác.
 • Trong trường hợp sai thông tin xuất hóa đơn, Tiki chỉ hỗ trợ xuất lại trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi Nhà Bán Hàng nhận được hóa đơn. Nhà Bán Hàng có trách nhiệm cung cấp và yêu cầu chỉnh sửa thông tin để không xảy ra trường hợp này lại trong các kỳ kế tiếp.

2.5               Thông tin thanh toán

 • Nhà Bán Hàng cần cung cấp thông tin tài khoản thanh toán hợp pháp.
 • Nhà Bán Hàng tự chịu trách nhiệm về các thông tin thanh toán đã cung cấp cho Tiki.
 • Trong trường hợp thông tin cung cấp không chính xác dẫn đến giao dịch không thực hiện được, việc thanh toán sẽ được chuyển qua kỳ thanh toán sau khi Nhà Bán Hàng đã cung cấp thông tin chính xác.

 

3. CHÍNH SÁCH HÀNG HÓA

3.1               Quy định chung về hàng hóa

 • Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có chứng từ hợp lệ;
 • Được phân phối, lưu thông hợp pháp trên thị trường;
 • Hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện và đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật như nhãn hàng hóa, hợp chuẩn, hợp quy, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn chất lượng, và/hoặc thông số kỹ thuật tương ứng;
 • Không thuộc danh mục Hàng hóa bị cấm lưu thông, cấm nhập khẩu, cấm phân phối, danh mục Hàng hóa hạn chế theo quy định pháp luật;
 • Đảm bảo hạn sử dụng tuân theo mục 5.2.3 Quy chuẩn về hạn sử dụng của hàng hóa nhập kho;
 • Không vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật cạnh tranh và các quy định pháp luật khác;
 • Không phải là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng bị hư hỏng, bị lỗi,…
 • Không bán sản phẩm đã qua sử dụng, hàng hết hạn sử dụng, hàng mẫu, hàng thử, hàng dựng hoặc hàng được tân trang lại;
 • Không bán các sản phẩm có chứa các thành phần độc hại: chất cấm, chất gây bệnh, chất độc,… không được phép hoặc đang bị cơ quan chức năng thu hồi và kiểm soát trên thị trường;
 • Đảm bảo bao bì, đóng gói theo các tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
 • Đảm bảo nội dung, thông tin trên bao bì, bao gói, nhãn hàng hóa trùng khớp với thông tin sản phẩm thực tế;
 • Các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác đối với Hàng hóa theo quy định của pháp luật và yêu cầu đối với Nhà Bán Hàng và Hàng Hóa trên hệ thống Trung tâm bán hàng;
 • Tùy theo quyết định của riêng mình, Tiki có quyền áp dụng các biện pháp kiểm tra đột xuất tất cả các Hàng hóa đăng bán trên SGD TMĐT Tiki.vn theo từng mục đích khác nhau, hoặc áp dụng các ngăn chặn bổ sung tùy theo từng trường hợp cụ thể.

3.2               Quy định về hoạt động đăng tải thông tin

3.2.1          Qui định về thông tin đăng tải

 • Nhà Bán Hàng cần tuân thủ theo 02-DT-MP Bộ quy chuẩn hình ảnh, nội dung Hàng hóa đăng tải trên SGD TMĐT Tiki.vn.
 • Nhà Bán Hàng phải đảm bảo thông tin thống nhất, rõ ràng, chính xác, trung thực về Hàng hóa, Dịch vụ, không gây nhầm lẫn cho Khách Hàng.
 • Nhà Bán Hàng không được dùng logo hoặc hình ảnh đại diện khác với sản phẩm để làm ảnh sản phẩm hoặc sử dụng hình ảnh thuộc quyền sở hữu của Nhà Bán Hàng khác trên SGD TMĐT Tiki.vn.
 • Thông tin Hàng hóa đăng tải phải trùng khớp, phù hợp, thống nhất với thông tin được kê khai trong hồ sơ đăng ký với cơ quan Nhà nước.
 • Nhà Bán Hàng không được dùng các hình ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 • Nhà Bán Hàng không đăng tải các thông tin có chứa các thuật ngữ nhạy cảm, từ khóa bị cấm trên Tiki.
 • Nhà Bán Hàng không được đăng tải các hình ảnh, thông tin không chính xác, sai lệch; các thông tin có tính kích động, phản động, bạo động, thù hận, bạo lực, thảm họa, chính trị, tôn giáo, văn hóa, chủng tộc, định kiến về giới, về người khuyết tật,… dưới bất cứ hình thức nào.
 • Nhà Bán Hàng không được đăng tải các hình ảnh, thông tin chỉ trích, bôi bác, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào khác.
 • Nhà Bán Hàng không đăng tải các thông tin, hình ảnh, nội dung ảo, trùng lặp, vô nghĩa, spam hoặc gây rác hệ thống.
 • Nhà Bán Hàng không sử dụng, đăng tải hình ảnh hoặc thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên SGD TMĐT Tiki.vn mà không được sự cho phép của chủ sở hữu thông tin đó.
 • Nhà Bán Hàng không được đăng tải thông tin, quảng cáo, thông điệp, tiếp thị kêu gọi, khuyến khích Nhà Bán Hàng hoặc Khách Hàng của Tiki ngưng sử dụng dịch vụ, rời khỏi trang của Tiki hoặc chuyển hướng sang một trang thương mại điện tử khác.
 • Nhà Bán Hàng đăng tải các quảng cáo cần tuân thủ theo Luật Quảng Cáo Việt Nam.
 • Tiki được quyền điều chỉnh, sửa đổi, gỡ bỏ các thông tin không chính xác của Hàng hóa, Dịch vụ hoặc Hàng hóa, Dịch vụ không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc chuyển sang chuyên mục khác được cho là phù hợp.
 • Các Hàng hóa, Dịch vụ chứa thông tin và hình ảnh không phù hợp, Tiki có quyền từ chối khi kiểm duyệt và/hoặc gỡ bỏ ra khỏi hiển thị trên Website Thương Mại Điện Tử Tiki.vn.

3.2.2          Quy định về giá bán trên SGD TMĐT Tiki.vn

 • Giá bán được đăng tải trên SGD TMĐT Tiki.vn phải lớn hơn 10% giá niêm yết (giá thị trường) và không vượt quá giá niêm yết (giá thị trường) cho cùng một loại Hàng hóa, Dịch vụ. Tất cả các giá phải được tính bằng tiền đồng. Ví dụ: sản phẩm có giá niêm yết trên SGD TMĐT Tiki là 100.000 VNĐ (một trăm ngàn đồng), quy định giá bán được đăng tải trên SGD TMĐT Tiki.vn đối với sản phẩm này phải lớn hơn 10.000 VNĐ (mười ngàn đồng) và không vượt quá 100.000 VNĐ (một trăm ngàn đồng).
 • Nhà Bán Hàng cần tuân thủ các quy định về giá theo Luật Giá.
 • Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại của Khách Hàng về đơn hàng bị Nhà Bán Hàng từ chối giao hàng với lý do giá bán trên đơn hàng đã phát sinh khác với giá bán được đăng tải trên Tiki.vn, Nhà Bán Hàng có trách nhiệm bồi thường cho Khách Hàng một mã giảm giá với giá trị thấp hơn 50% giá bán sản phẩm hoặc giao đúng sản phẩm trên đơn hàng đã phát sinh cho Khách Hàng.

3.2.3          Quy định về hạn sử dụng của sản phẩm đăng tải trên SGD TMĐT Tiki.vn

 • Nhà Bán Hàng cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến thời hạn sử dụng của Hàng hóa và tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin này.
 • Nhà Bán Hàng không đăng tải các sản phẩm gần hoặc hết hạn sử dụng. Hạn sử dụng của sản phẩm tuân theo Điều 5.2.3 Quy chuẩn về hạn sử dụng của hàng hóa nhập kho.
 • Khi quà tặng kèm được đăng công khai trên thông tin sản phẩm chính, quy định về hạn sử dụng của sản phẩm đăng tải sẽ được áp dụng tương tự sản phẩm chính.

3.2.4          Quy định về việc tham gia và tạo các chương trình khuyến mãi

 • Nhà Bán Hàng khi thực hiện khuyến mãi trên SGD TMĐT Tiki.vn phải đảm bảo tuân thủ Chính sách quản lý hoạt động khuyến mại 18-QĐCS-MP.

3.3               Điều khoản cam kết

 • Nhà Bán Hàng cam kết cung cấp đầy đủ các thông tin như thuộc tính, khối lượng, hình dạng, kích thước… đối với Hàng hóa.
 • Nhà Bán Hàng có trách nhiệm cung cấp cho Tiki các giấy tờ bổ sung liên quan đến Hàng hóa trong vòng 24h (hai mươi bốn giờ) kể từ thời điểm nhận được thông báo.
 • Trong trường hợp Hàng hóa được nghi ngờ là hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo chất lượng hoặc Hàng hóa vi phạm các điều kiện Hàng hóa trong chính sách này, Tiki có quyền tạm tắt Hàng hóa hoặc gian hàng trong quá trình kiểm tra, làm rõ thông tin mà không cần thông báo trước cho Nhà Bán Hàng.
 • Tiki được quyền miễn trừ trách nhiệm và Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm toàn bộ, bồi thường cho Tiki mọi thiệt hại phát sinh mà Tiki phải gánh chịu từ cơ quan Nhà nước và/hoặc bên thứ ba do Nhà Bán Hàng vi phạm về chất lượng, xuất xứ Hàng hóa hoặc vi phạm, không tuân thủ pháp luật làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của SGD TMĐT Tiki.vn.
 • Nhà Bán Hàng đồng ý và cam kết rằng Tiki được quyền sử dụng các thông tin liên quan đến Hàng hóa nhằm phục vụ cho hoạt động giới thiệu, quảng cáo, nghiên cứu các tiện ích, dịch vụ giá trị gia tăng khác nhằm mục đích tăng cường chất lượng dịch vụ.

 

4. CHÍNH SÁCH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG

 • Nhà Bán Hàng đảm bảo tuân thủ chính sách xử lý Đơn Hàng theo 03-QĐCS-MP MP Chính sách Mô hình vận hành được đồng ý bởi hai bên.
 • Trong các trường hợp Nhà Bán Hàng không tuân thủ chính sách xử lý Đơn Hàng, Tiki có quyền chỉnh sửa và/hoặc hủy Đơn Hàng mà không cần báo trước cho Nhà Bán Hàng và không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh đối với Hàng hóa trong trường hợp này, mọi chi phí phát sinh do Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm. Đồng thời, Tiki áp dụng các hình thức xử phạt theo 02-QĐCS-MP Chính sách phí và biểu phí và các chính sách xử lý cụ thể khác được quy định chi tiết trong từng mô hình.
 • Trong các trường hợp Nhà Bán Hàng tự ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy Đơn Hàng mà không được sự cho phép của Khách Hàng, Tiki có quyền yêu cầu Nhà Bán Hàng bồi thường cho Khách Hàng.
 • Trong trường hợp Hàng hóa trên đường vận chuyển bị kiểm tra bởi các cơ quan chức năng, Nhà Bán Hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh trong vòng 24h (hai mươi bốn giờ) hoặc theo thời gian yêu cầu của cơ quan chức năng để cùng Tiki phối hợp giải quyết. Quá thời gian trên Nhà Bán Hàng không cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết theo yêu cầu dẫn đến Hàng hóa bị tịch thu và phạt tiền, Nhà Bán Hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với các rủi ro và chi phí phát sinh liên quan đến Đơn Hàng, Hàng Hóa.

 

5. CHÍNH SÁCH NHẬP KHO TIKI

5.1               Quy định chung

 • Nhà Bán Hàng phải tuân thủ các quy định của Tiki đối với Hàng hóa nhập kho.
 • Trong trường hợp Hàng hóa đóng gói sai quy cách hoặc bị lỗi, Tiki có quyền từ chối nhập kho và trả cho Nhà Bán Hàng với chi phí của Nhà Bán Hàng.
 • Nhà Bán Hàng đảm bảo số lượng Hàng hóa tại Kho Tiki đủ cung cấp cho Khách Hàng. Trong trường hợp lượng Hàng hóa tại Kho Tiki không đảm bảo dẫn đến thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung và/hoặc hủy Đơn Hàng thì Nhà Bán Hàng phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn phí phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại cho Tiki.
 • Trong trường hợp Hàng hóa không được nhập kho do lỗi của Nhà Bán Hàng dẫn đến ảnh hưởng tới thời gian hoàn thành Đơn hàng và/hoặc có khiếu nại, Nhà Bán Hàng phải chịu trách nhiệm với mọi chi phí và rủi ro phát sinh.
 • Nhà Bán Hàng có quyền chủ động cho phép Tiki luân chuyển Hàng hóa giữa các Kho Tiki nhằm đảm bảo hàng hóa được cung cấp đầy đủ và nhanh chóng hơn đến Khách Hàng.
 • Điều kiện để được nhập thêm Hàng hóa vào kho: Số lượng hàng hóa nhập kho không được lớn hơn số lượng hàng hóa bán ra trong 30 (ba mươi) ngày gần nhất. Tiki có quyền tạm ngưng nhập kho nếu Nhà Bán Hàng chưa đáp ứng được điều kiện này. Tiki có quyền thay đổi chính sách nhập kho và lưu kho theo từng thời kỳ để phù hợp với khả năng lưu kho và vận hành từng thời điểm.

5.2               Quy chuẩn nhập kho Tiki

5.2.1          Quy chuẩn về mã vạch hàng hóa

 • Hàng hóa khi nhập Kho Tiki đều phải đảm bảo có 01 trong 02 loại mã vạch:
 • Mã vạch có sẵn theo tiêu chuẩn quốc tế (mã EAN-UPC) và đã được nhập thông tin vào khi đăng bán hoặc
 • Mã vạch được in từ hệ thống Trung Tâm Bán Hàng do Tiki cung cấp: Áp dụng đối với Hàng hóa không có sẵn Mã vạch theo tiêu chuẩn quốc tế (mã EAN-UPC) hoặc Hàng hóa có nhiều Nhà Bán Hàng cung cấp cùng Mã vạch theo tiêu chuẩn quốc tế (mã EAN-UPC).

5.2.2          Quy chuẩn về hàng hóa có IMEI, Serial Number

 • Đối với Hàng hóa có IMEI hoặc Serial Number, Nhà Bán Hàng tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của số IMEI hoặc Serial Number.
 • Kho Tiki chỉ quét mã IMEI hoặc Serial Number cho những sản phẩm được đăng ký yêu cầu quản lý mã này.
 • Mã IMEI hoặc Serial Number trên hàng hóa cần đảm bảo rõ ràng, không bị gạch xóa, mờ, không che chắn bởi tem phụ hoặc các thông tin khác để dễ dàng quét mã.
 • Nhằm đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng liên quan đến các chính sách, các chương trình khuyến mãi, thời hạn về bảo hành, hạn sử dụng của Nhà sản xuất đối với các hàng điện tử:
  • Thời gian kích hoạt trước: không kích hoạt trước ngày Tiki đến lấy hàng và không kích hoạt trước quá 07 (bảy) ngày tính đến ngày “Giao hàng thành công” cho Khách Hàng. Thời gian kích hoạt bảo hành cần đảm bảo các quyền lợi cho Khách Hàng liên quan đến thời hạn, chính sách, chương trình khuyến mãi, bảo hiểm của hãng,…
  • Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào của Khách Hàng về sản phẩm đã kích hoạt trước và/hoặc không đồng ý sử dụng, Nhà Bán Hàng phải đồng ý cho Khách Hàng đổi hoặc trả hàng. Trong trường hợp đổi trả hàng, Nhà Bán Hàng có trách nhiệm xử lý yêu cầu trong 03 (ba) ngày làm việc cho Khách Hàng.

5.2.3          Quy chuẩn về hạn sử dụng của hàng hóa nhập kho Tiki

 • Nhà Bán Hàng có trách nhiệm cài đặt thông tin hạn sử dụng khi tạo Hàng hóa đăng bán. Các trường hợp Nhà Bán Hàng không lựa chọn thông tin quản lý hạn sử dụng, Tiki không chịu trách nhiệm với các khiếu nại liên quan.
 • Tại thời điểm nhập hàng tại Kho Tiki: Thời hạn sử dụng còn lại của Hàng hóa sử dụng mô hình lưu kho Tiki (FBT) và qua kho Tiki (ODF) phải còn lớn hơn 60% (sáu mươi phần trăm) tổng thời hạn sử dụng và còn tối thiểu 03 (ba) tháng tính từ ngày nhập kho Tiki.
 • Đối với các sản phẩm ghi chú “hạn sử dụng tốt nhất trước ngày xxxx” hoặc không có ngày sản xuất trên bao bì, tiêu chuẩn nhập kho được tính như sau:
  • Ngày sản xuất: Ngày kho Tiki nhập sản phẩm;
  • Ngày hết hạn: Ngày sử dụng tốt nhất hoặc ngày hết hạn của sản phẩm được ghi chú trên bao bì.
 • Trong quá trình lưu kho, nếu thời gian sử dụng còn từ 30% trở xuống, Tiki sẽ tạo Phiếu Rút hàng và gửi “Yêu cầu rút hàng” đến Nhà Bán Hàng. Nhà Bán Hàng có trách nhiệm xác nhận Phiếu Rút hàng đã được tạo ra từ hệ thống Trung Tâm Bán Hàng trong vòng 01 (một) ngày làm việc tính từ thời điểm Phiếu Rút hàng (BPOR) được tạo hoặc Tiki có quyền chủ động xử lý xuất trả hàng hóa cho Nhà Bán Hàng nếu Nhà Bán Hàng không xác nhận đúng thời gian quy định và Nhà bán hàng cần qua Kho Tiki lấy hàng theo quy định tại Điều 7.3.5.
 • Trong trường hợp Hàng hóa đã hết hạn sử dụng hoặc không đảm bảo cam kết về hạn sử dụng với Khách Hàng, Tiki có toàn quyền xử lý đối với các Hàng hóa mà không cần thông báo trước.
 • Quá thời hạn xử lý trên, Tiki sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại phát sinh. Đồng thời, các chi phí Tiki phải gánh chịu do xử lý khiếu nại của Khách Hàng sẽ do Nhà Bán Hàng chi trả theo chính sách 02-QĐCS-MP Chính sách phí và biểu phí.
  • Quy chuẩn về ngoại quan và quy cách bảo vệ sản phẩm
 • Hàng hóa đảm bảo mới 100% (một trăm phần trăm) như cam kết với Khách Hàng.
 • Hàng hóa đúng tên, đúng hình ảnh, màu sắc và đúng mã được thể hiện trên Phiếu Gửi Hàng.
 • Hàng hóa có mã vạch hàng hóa dán ở bên ngoài bao bì/thùng hộp, có bao bì/thùng hộp đầy đủ để bảo vệ sản phẩm, tem niêm phong còn nguyên (nếu có tem).
 • Hàng hóa có ngoại quan đẹp, không móp méo, trầy xước, ố màu, dơ cũ.
 • Hàng hóa có đính kèm Phiếu Gửi Hàng trên sản phẩm/nhóm sản phẩm.
 • Hàng hóa lẻ hoặc không có bao bì/thùng hộp phải được bao màng co hoặc bọc túi khí bên ngoài hoặc đóng thùng có chèn mút xốp cố định.
 • Hàng hóa có kích thước quá nhỏ phải được bảo quản trong túi Zip theo kích thước phù hợp với Hàng hóa. Kích thước tối thiểu của túi Zip: 6 x 8 cm.
 • Hàng hóa là chất lỏng, gel phải niêm phong/bọc miệng/nắp bình để đảm bảo không bị chảy, đổ ra ngoài trong khi vận chuyển.
 • Hàng hóa sắc nhọn dễ gây sát thương hay gây hư hỏng các Hàng hóa khác khi vận chuyển chung cần được bao gói lại các góc cạnh sắc nhọn bằng thùng bao ngoài/đóng gói bằng túi khí.
 • Hàng hóa có giá trị cao hoặc Hàng hóa dễ vỡ, dễ hư hỏng do va chạm trên đường vận chuyển cần được đóng gói túi khí xung quanh để giảm xóc khi vận chuyển, đồng thời bên ngoài thùng/hộp có dán tem “Hàng dễ vỡ”.
 • Hàng hóa dễ móp méo, biến dạng (ví dụ như hàng quà tặng, đồ chơi, hộp sữa,…) khi vận chuyển chung với các hàng khác cần được để trong thùng/hộp và chèn lót bên trong.
 • Hàng hóa là quà tặng, phụ kiện hoặc bộ sản phẩm hoặc trọn gói sản phẩm yêu cầu đóng gói chung với nhau để tránh việc rơi rớt, thất thoát trong quá trình xử lý Đơn Hàng.
 • Các trường hợp thông tin, hình ảnh Hàng hóa không trùng khớp với thông tin, hình ảnh đăng bán trên SGD TMĐT Tiki.vn (do sai sót trong việc lên nội dung và không giới hạn trong các nguyên nhân khác) và/hoặc Hàng hóa có tình trạng bao bì, thùng hộp bên ngoài bị cấn móp trong quá trình vận chuyển không quá 10% (mười phần trăm) mà không ảnh hưởng tới ngoại quan & công năng, Kho Tiki vẫn hỗ trợ nhập hàng nếu Khách Hàng đồng ý nhận Hàng hóa. Tuy nhiên, Tiki khuyến cáo điều này sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của Khách Hàng đối với Hàng hóa của Nhà Bán Hàng; vì vậy, Nhà Bán Hàng vui lòng kiểm tra & làm việc với đại diện Tiki về nội dung thông tin & sản phẩm trước khi giao hàng.
 • Các trường hợp Hàng hóa đóng gói không đảm bảo như rách, dơ, bám bụi, trầy xước, ướt, lem, bị biến dạng, móp méo, bong tróc, quà tặng/phụ kiện/combo rời rạc, có logo, nhãn hiệu, bao bì in thông tin không phải của Hàng hóa và/hoặc của một tổ chức kinh doanh sàn thương mại điện tử khác được xem là không đủ điều kiện nhập Kho Tiki.

5.2.5    Yêu cầu về nhãn hàng hóa nhập kho Tiki

5.2.5.1 Yêu cầu về nhãn hàng hóa đối với hàng hóa nhập kho

 • Hàng Hóa khi nhập kho Tiki bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu về nhãn hàng hóa, ngoại trừ các hàng hóa sau không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính Sách này như:
 • Vật liệu xây dựng: gạch, ngói, vôi, cát, đá, sỏi, xi măng, đất màu, vữa, hỗn hợp bê tông thương phẩm.

5.2.5.2 Nội dung yêu cầu đối với nhãn hàng hóa

 • Nhà Bán Hàng cam kết và bảo đảm rằng tất cả Hàng Hóa được đăng bán trên SGD TMĐT Tiki.vn bao gồm cả Hàng Hóa đang được lưu tại kho Tiki cho mục đích bán trên SGD TMĐT Tiki.vn, trừ trường hợp quy định tại Mục 5.2.5.1 nói trên, phải có nhãn hàng hóa với những nội dung bắt buộc bằng Tiếng Việt như sau: tên hàng hóa; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ hàng hóa; các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa và quy định của pháp luật vào từng thời điểm.
 • Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.
 • Nhãn hàng hóa phải được thể hiện trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa. Trường hợp không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ nội dung bắt buộc.
 • Nhãn hàng hóa không được thể hiện những hình ảnh, nội dung liên quan đến tranh chấp chủ quyền và các nội dung nhạy cảm khác có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 • Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa kể cả nhãn phụ (tem phụ) và phải bảo đảm ghi nhãn trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.
 • Tiki yêu cầu Nhà Bán Hàng tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về nhãn hàng hóa.
 • Nhà Bán Hàng cam kết đảm bảo cho Tiki không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm pháp lý, các khoản phạt, lệ phí, chi phí, phí tổn hoặc thiệt hại phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, vụ kiện hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát sinh từ hoặc liên quan đến hàng hóa. Nhà Bán Hàng cam kết bồi thường và đảm bảo cho Tiki không phải chịu bất kỳ tổn thất, phí tổn hoặc/và chi phí từ bất kỳ hành vi vi phạm nào mà Nhà Bán Hàng gây ra.
 • Đối với trường hợp hàng hóa không có nhãn hoặc có nhãn (kể cả nhãn phụ) nhưng nhãn bị bong tróc, rách, dơ, bám bụi, gạch xóa, gấp nhăn, ướt; chữ viết trên nhãn bị lem, kích thước chữ quá bé, chữ quá mờ không thể đọc được bằng mắt thường thì những hàng hóa này Tiki có quyền từ chối nhập kho.

 

6. CHÍNH SÁCH XỬ LÝ VỚI HÀNG HÓA ĐỔI – TRẢ – BẢO HÀNH

6.1               Nguyên tắc xử lý đổi – trả – bảo hành

 • Theo chính sách đổi – trả – bảo hành dành cho khách hàng được công bố trên SGD TMĐT Tiki.vn với đường dẫn https://tiki.vn/doi-tra-de-dang, Tiki được quyền giải quyết các vấn đề khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến các yêu cầu đổi – trả – bảo hành mà không cần sự đồng ý của Nhà Bán Hàng.
 • Nhà Bán Hàng đồng ý tuân thủ chính sách và quy định về thời gian đổi – trả – bảo hành Hàng hóa đã cam kết với Tiki.
 • Tiki có quyền quyết định ngưng bán tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với bất kỳ hàng hóa nào niêm yết tại SGD TMĐT Tiki.vn có tỷ lệ đổi, trả vượt quá quy định của Tiki.
 • Trong các trường hợp Khách Hàng không hài lòng với chất lượng hàng hóa, Tiki sẽ giải quyết khiếu nại cho Khách Hàng và áp dụng phí xử lý theo 02-QĐCS-MP Chính sách phí và biểu phí của Tiki.
 • Nhà Bán Hàng phải có trách nhiệm xử lý khiếu nại của Khách Hàng theo đúng thời gian được quy định của Tiki. Trong trường hợp Nhà Bán Hàng vi phạm thời gian cam kết, Tiki được toàn quyền quyết định về việc xử lý khiếu nại của Khách Hàng, mọi chi phí phát sinh do Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm và Tiki có quyền cấn trừ trong kỳ thanh toán tiếp theo.
 • Trong mọi trường hợp nếu phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại mà Nhà Bán Hàng và Khách Hàng không thể thương lượng, Nhà Bán Hàng đồng ý Tiki được toàn quyền ra quyết định cuối cùng.

6.2               Quy trình xử lý đổi – trả – bảo hành

6.2.1    Quy trình xử lý đổi – trả – bảo hành đối với hàng hóa thuộc mô hình FBT, ODF

 • Bước 1: Tiki sẽ tiếp nhận, kiểm tra thông tin yêu cầu của Khách Hàng, tạo mã khiếu nại đổi – trả (RMA) bao gồm lý do khiếu nại cùng yêu cầu của Khách Hàng và hướng dẫn Khách Hàng gửi hàng về Kho Tiki để kiểm tra và xử lý.
 • Bước 2: Kho Tiki nhận hàng, kiểm tra Hàng hóa, xác minh thông tin, xử lý khiếu nại với Khách Hàng và tạo mã POR (Phiếu trả hàng) trên hệ thống Trung Tâm Bán Hàng.
 • Bước 3: Tiki gửi thông báo danh sách hàng lỗi cho Nhà Bán Hàng theo thời gian quy định cụ thể tùy thuộc vào mô hình hợp tác.
 • Bước 4: Tiki gửi trả hàng lỗi cho Nhà Bán Hàng theo địa chỉ Kho trả hàng mà Nhà Bán đã cập nhật trên Trung Tâm Bán Hàng.
 • Bước 5: Nhà Bán nhận hàng & có trách nhiệm phản hồi (nếu có) trong 02 (hai) ngày kể từ khi nhận hàng. Quá thời hạn nêu trên, Nhà Bán được xem như đã đồng ý toàn bộ các vấn đề liên quan và mất quyền khiếu nại.

6.2.2    Quy trình xử lý đổi – trả – bảo hành đối với hàng hóa thuộc mô hình Seller Delivery

 • Bước 1: Khách Hàng gửi yêu cầu đổi – trả – bảo hành sản phẩm lỗi cho Tiki.
 • Bước 2: Tiki sẽ tiếp nhận, kiểm tra thông tin yêu cầu của Khách Hàng, tạo mã khiếu nại đổi – trả (RMA) bao gồm lý do khiếu nại cùng yêu cầu của Khách Hàng.
 • Bước 3: Tiki liên lạc với Nhà Bán Hàng, đề nghị Nhà Bán Hàng xác nhận và thu hồi sản phẩm từ Khách Hàng. Nhà Bán Hàng cam kết đồng ý chịu hoàn toàn chi phí thu hồi sản phẩm.
  • Nhà Bán Hàng có trách nhiệm phản hồi kết quả xử lý đổi – trả – bảo hành và chịu trách nhiệm bồi thường (nếu có) trong vòng 04 (bốn) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo về khiếu nại từ Tiki.
  • Nếu không liên lạc được với Nhà Bán Hàng theo quy định hoặc quá thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc mà Nhà Bán Hàng không phản hồi kết quả xử lý đổi – trả – bảo hành, Tiki sẽ hoàn tiền cho Khách Hàng và không chịu trách nhiệm trong trường hợp Nhà Bán Hàng không hoặc không thể thu hồi hàng hóa. Số tiền Tiki hoàn trả cho Khách Hàng sẽ được cấn trừ vào kỳ thanh toán tiếp theo của Nhà Bán Hàng.

6.3               Chính sách xử lý đổi – trả – bảo hành

 • Chính sách xử lý đổi – trả – bảo hành đối với hàng hóa thuộc mô hình FBT, ODF

6.3.1.1 Đối với hàng hóa đủ điều kiện đổi – trả

 • Các trường hợp phù hợp với chính sách đổi – trả, Tiki lên đơn hàng mới theo đơn hàng đổi trả (RMA) và giao tới Khách Hàng sản phẩm mới tương tự hoặc Tiki xử lý hoàn tiền cho Khách Hàng.

6.3.1.2 Đối với hàng hóa đủ điều kiện bảo hành

 • Các trường hợp phù hợp với chính sách bảo hành, hàng hóa được gửi cho Nhà Bán Hàng để bảo hành. Tiki sẽ thông báo thời gian bảo hành cho Khách Hàng và gửi trả hàng hóa sau khi hoàn thành.

6.3.2    Chính sách xử lý đổi – trả – bảo hành đối với hàng hóa thuộc mô hình Seller Delivery

6.3.2.1 Đối với hàng hóa đủ điều kiện đổi – trả

 • Nhà Bán Hàng phản hồi cho Tiki, Tiki lên đơn hàng mới theo đơn hàng đổi trả (RMA) và Nhà Bán Hàng giao tới Khách Hàng sản phẩm mới tương tự hoặc Tiki xử lý hoàn tiền cho Khách Hàng.

6.3.2.2 Đối với hàng hóa đủ điều kiện bảo hành

 • Các trường hợp phù hợp với chính sách bảo hành, Nhà Bán Hàng cam kết thời gian bảo hành. Tiki sẽ thông báo thời gian bảo hành cho Khách Hàng và gửi trả hàng hóa sau khi hoàn thành.
 • Các trường hợp hàng hóa được xác định là lỗi thuộc về nhà sản xuất hoặc lỗi vận hành từ Nhà Bán Hàng không thể bảo hành, thì Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm hoàn trả cho khách hàng sản phẩm mới tương tự hoặc Tiki xử lý hoàn tiền cho Khách Hàng.
 • Trường hợp nếu Nhà Bán Hàng xác nhận sản phẩm không phải lỗi từ Nhà Sản Xuất hoặc vận hành từ Nhà Bán Hàng, mà sản phẩm được xác định lỗi do tác động từ phía Khách Hàng, trong trường hợp này Nhà Bán Hàng phải cung cấp cho Tiki bằng chứng để chứng minh sản phẩm bị lỗi (hư hỏng) do tác động từ phía Khách Hàng như: giấy thẩm định của hãng hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc hình ảnh và video clip ghi nhận sự việc trên.

 

7. CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG

7.1               Đối tượng áp dụng

Bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:

 • Hàng hóa vận hành theo phương thức “Lưu kho Tiki” được Nhà Bán Hàng tạo Phiếu Rút Hàng;
 • Hàng hóa vận hành theo phương thức “Lưu kho Tiki” và không đảm bảo thời hạn sử dụng;
 • Hàng hóa vận hành theo phương thức “Lưu kho Tiki” và không phát sinh doanh thu trong vòng 30 ngày theo Điều 2.1.4.1 tại văn bản 03-QĐCS-MP Chính sách mô hình vận hành trên SGD TMĐT Tiki.vn;
 • Hàng hóa giao không thành công;
 • Hàng hóa lỗi và hàng hóa đã xử lý đổi trả cho Khách Hàng;
 • Hàng hóa không phù hợp để lưu kho bán tiếp;
 • Gian hàng bị khóa vĩnh viễn bởi Tiki do Nhà Bán vi phạm chính sách theo văn bản 10-QĐCS-MP Bảng nội dung vi phạm và các hình thức xử lý vi phạm của Nhà Bán Hàng nhưng còn hàng lưu kho Tiki.

7.2               Quy định chung

 • Nhà Bán Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm và miễn trừ cho Tiki mọi trách nhiệm với bên thứ ba khi tài sản của bên thứ ba bị Tiki xử lý, bán hoặc thanh lý với sự tin tưởng rằng tài sản đó thuộc quyền sở hữu của Nhà Bán Hàng. Nhà Bán Hàng cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, thắc mắc nào về hàng hóa/tài sản và việc xử lý, bán, thanh lý hàng hóa/tài sản này và trường hợp có phát sinh bất kì tranh chấp nào với bên thứ ba (nếu có) về tài sản Tiki đã hoặc sẽ xử lý thì Nhà Bán Hàng sẽ chịu trách nhiệm giải quyết với bên thứ ba đó và không liên quan tới Tiki. Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ thông báo cho bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan đến tài sản về thỏa thuận này của Nhà Bán Hàng với Tiki.
 • Nhà Bán Hàng tự chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác các thông tin đã cung cấp cho Tiki khi tiến hành lấy trả hàng theo quy định trong chính sách. Tiki sẽ không xử lý cho bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, chi phí, tổn thất, phí tổn hoặc thiệt hại phát sinh khi Nhà Bán Hàng cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc sai thông tin.
 • Nhà Bán Hàng đồng ý nhận lại hàng trả, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp trả hàng theo yêu cầu của Nhà Bán Hàng, trả hàng do hàng hóa không đảm bảo thời hạn sử dụng, hàng hóa giao không thành công, hàng hóa lỗi và hàng hóa đã xử lý đổi trả cho Khách Hàng, hàng hóa lưu kho nhưng không phát sinh doanh thu trong vòng 30 ngày, hàng hóa không phù hợp để lưu kho bán tiếp, gian hàng bị khóa vĩnh viễn bởi Tiki do Nhà Bán vi phạm chính sách theo văn bản 10-QĐCS-MP Bảng nội dung vi phạm và các hình thức xử lý vi phạm của Nhà Bán Hàng nhưng còn hàng lưu kho Tiki và Nhà Bán Hàng đồng ý rằng sẽ nhận lại hàng hóa kể cả trường hợp hàng hóa bị thiệt hại do lỗi phát sinh từ phía Đơn vị vận chuyển. Đối với các trường hợp nêu trên, Tiki có quyền tạo Phiếu Rút hàng (BPOR) để xử lý trả hàng cho Nhà Bán Hàng mà không cần thông báo trước.
 • Sau khi nhận hàng hóa bị trả từ Tiki (bao gồm cả việc nhận hàng từ đơn vị vận chuyển do Tiki chỉ định), nếu có bất kỳ khiếu nại nào thì Nhà Bán Hàng có trách nhiệm cung cấp một email xác nhận về việc nhận hàng trả này (bao gồm số lượng hàng trả, tình trạng hàng trả, số lượng hàng trả còn thiếu (nếu có)) kèm theo các bằng chứng cụ thể như biên bản đồng kiểm hàng hóa có xác nhận của đơn vị vận chuyển, hình ảnh hoặc video clip ghi lại phần hư hại của sản phẩm bên trong khi mở kiện hàng cho Tiki trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận hàng hoặc Phiếu Rút hàng (BPOR) chuyển trạng thái “Xử lý xong”. Trong trường hợp Nhà Bán Hàng không thực hiện thông báo bằng email như quy định nói trên sẽ được xem là Nhà Bán Hàng đã đồng ý với số lượng hàng hóa được hoàn trả và ghi nhận trên hệ thống sellercenter.tiki.vn.
 • Thời gian để yêu cầu kiểm tra tình trạng các Hàng hóa chưa được trả về của Nhà Bán Hàng được giới hạn là 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày Đơn hàng giao không thành công hoặc kể từ ngày phát sinh khiếu nại đổi – trả – bảo hành. Sau thời hạn trên, Tiki được quyền từ chối trả lời thông tin về các Đơn hàng này.
 • Nhà Bán Hàng cần phải tuân thủ thời gian lấy hàng/trả hàng được quy định theo chính sách xử lý trả hàng tại Điều 7.3. Sau thời gian này, nếu Nhà Bán Hàng không nhận lại hàng trả, Tiki sẽ tiến hành thu phí lưu kho quá hạn theo Điều 2.3.4 tại văn bản 02-QĐCS-MP Chính sách phí và biểu phí.
 • Sau 10 ngày kể từ ngày tính phí lưu kho quá hạn, nếu Nhà Bán Hàng vẫn không thực hiện việc nhận lại hàng trả, thì Nhà Bán Hàng đồng ý rằng đó là từ bỏ quyền sở hữu cũng như chấm dứt quyền sở hữu, quyền sử dụng của Nhà Bán Hàng đối với mọi hàng hóa của Nhà Bán Hàng. Khi đó, Tiki có toàn quyền của chủ sở hữu để xử lý, bán, thanh lý mọi hàng hóa, tài sản của Nhà Bán Hàng và, trong chừng mực luật pháp Việt Nam yêu cầu, Nhà Bán Hàng đồng ý rằng Tiki và/hoặc bất cứ nhân sự nào mà Tiki chỉ định được toàn quyền xử lý các tài sản và hàng hóa nêu trên.

7.3               Chính sách xử lý trả hàng

7.3.1    Nguyên tắc chung

 • Hàng Hóa được bàn giao cho Tiki hoặc đối tác vận chuyển của Tiki tại kho Nhà Bán Hàng sẽ được hoàn trả tới kho Nhà Bán Hàng bởi Tiki hoặc đối tác vận chuyển của Tiki. 
 • Hàng Hóa được Nhà Bán Hàng hoặc đối tác vận chuyển của Nhà Bán Hàng giao tới và bàn giao tại kho Tiki thì Nhà Bán Hàng có trách nhiệm lấy lại Hàng Hóa tại kho Tiki khi phát sinh đơn hàng trả. 

7.3.2    Đối với hàng hóa giao không thành công

7.3.2.1 Đối với hàng hóa giao không thành công còn mới

 • Nếu Hàng Hóa vận hành theo mô hình FBT: Tiki sẽ nhập lại hàng hóa vào kho hàng bán mới để xử lý cho các đơn hàng phát sinh sau đó.
 • Nếu hàng hóa vận hành theo mô hình ODF – Tiki qua kho Nhà Bán Hàng lấy hàng hoặc mô hình giao thẳng từ Nhà Bán Hàng (Dropship), Tiki sẽ chuyển trả cho Nhà Bán Hàng với thời gian là 10 (mười) ngày làm việc, được xác định từ thời điểm Phiếu Rút hàng (BPOR) được tạo. 
 • Nếu hàng hóa vận hành theo mô hình ODF – Nhà Bán Hàng mang hàng qua kho Tiki, Nhà Bán Hàng có trách nhiệm qua Kho Tiki lấy hàng với thời gian toàn trình là 10 (mười) ngày làm việc, được xác định từ thời điểm Phiếu Rút hàng (BPOR) chuyển trạng thái “Chờ nhận hàng” hoặc Tiki gửi thông báo qua email đã đăng ký trên Trung Tâm Bán Hàng.

7.3.2.2 Đối với hàng hóa giao không thành công bị lỗi

 • Đối với hàng hóa giao không thành công bị lỗi Tiki sẽ xử lý trả hàng cho Nhà bán hàng theo Điều 7.3.3.

7.3.3    Đối với hàng hóa lỗi

7.3.3.1 Đối với hàng hóa lỗi thuộc mô hình ODF – Tiki qua kho Nhà Bán Hàng lấy hàng hoặc mô hình Dropship

 • Bước 1: Tiki sẽ kiểm tra hàng hóa và phân loại theo tình trạng lỗi.
 • Bước 2: Tiki tạo Phiếu Rút hàng (BPOR) và gửi thông báo hàng lỗi cho Nhà bán kể từ thời điểm Phiếu Rút hàng (BPOR) chuyển trạng thái “Chờ nhận hàng”.
 • Bước 3: Nhà Bán kiểm tra thông tin địa chỉ Kho trả hàng trên Trung Tâm Bán Hàng.
 • Nhà Bán Hàng có trách nhiệm cập nhật đầy đủ địa chỉ Kho trả hàng trên Trung Tâm Bán Hàng.
 • Tiki hỗ trợ chuyển trả hàng cho Nhà Bán theo địa chỉ Kho trả hàng được cập nhật trên Trung Tâm Bán Hàng trong vòng 10 (mười) ngày làm việc, được xác định từ thời điểm Phiếu Rút hàng (BPOR) được tạo.
 • Bước 4: Nhà Bán Hàng nhận hàng và phản hồi về tình trạng nhận hàng hoàn trả từ Tiki theo Điều 7.5.

7.3.3.2 Đối với hàng hóa lỗi thuộc mô hình FBT, ODF – Nhà Bán Hàng mang hàng qua Kho Tiki

 • Bước 1: Tiki sẽ kiểm tra hàng hóa và phân loại theo tình trạng lỗi.
 • Bước 2: Tiki tạo Phiếu Rút hàng (BPOR) và gửi thông báo hàng lỗi cho Nhà Bán Hàng kể từ thời điểm Phiếu Rút hàng (BPOR) chuyển trạng thái “Chờ nhận hàng”.
  • Bước 3: Nhà Bán Hàng có trách nhiệm qua Kho Tiki lấy hàng với thời gian toàn trình là 10 (mười) ngày làm việc, được xác định từ thời điểm Phiếu Rút hàng (BPOR) chuyển trạng thái “Chờ nhận hàng” trên Trung Tâm Bán Hàng.
 • Bước 4: Nhà Bán Hàng nhận hàng và phản hồi về tình trạng nhận hàng hoàn trả từ Tiki theo Điều 7.5.

7.3.4          Đối với hàng hóa cần xử lý đổi – trả – bảo hành cho Khách Hàng

 • Trường hợp hàng hóa cần xử lý đổi – trả – bảo hành cho Khách Hàng, Tiki sẽ xử lý theo các quy định tại

Điều 6.

7.3.5          Đối với hàng hóa Lưu kho Tiki và Nhà Bán Hàng yêu cầu rút hàng

 • Bước 1: Nhà Bán Hàng cần tạo Phiếu Rút Hàng trên Trung Tâm Bán Hàng.
 • Bước 2: Tiki chuẩn bị hàng hóa tương ứng với số lượng theo Phiếu Rút Hàng Nhà Bán Hàng đã tạo, xác nhận và cập nhật trạng thái “Chờ nhận hàng” trên Phiếu Rút hàng (BPOR).
 • Bước 3: Nhà Bán Hàng có trách nhiệm qua Kho Tiki lấy hàng với thời gian toàn trình là 10 (mười) ngày làm việc, được xác định từ thời điểm Phiếu Rút hàng (BPOR) chuyển trạng thái “Chờ nhận hàng” trên Trung Tâm Bán Hàng
 • Bước 4: Nhà Bán Hàng nhận hàng và phản hồi về tình trạng nhận hàng hoàn trả từ Tiki theo Điều 7.5.

7.3.6          Đối với hàng hóa Lưu kho Tiki và không đảm bảo thời gian sử dụng hoặc hàng hóa không phát sinh doanh thu trong vòng 30 ngày

–                      Bước 1:

+ Đối với trường hợp hàng hóa Lưu kho Tiki và không đảm bảo thời hạn sử dụng, Tiki sẽ xử lý theo các quy định tại Điều 5.2.3;

+ Đối với trường hợp hàng hóa Lưu kho Tiki nhưng không phát sinh doanh thu trong vòng 30 ngày, Tiki có quyền tạo Phiếu Rút hàng (BPOR) xuất trả hàng lại cho Nhà Bán Hàng.

 • Bước 2: Nhà Bán Hàng có trách nhiệm qua Kho Tiki lấy hàng với thời gian toàn trình là 10 (mười) ngày làm việc, được xác định từ thời điểm Phiếu Rút hàng (BPOR) chuyển trạng thái “Chờ nhận hàng” trên Trung Tâm Bán Hàng.
 • Bước 3: Nhà Bán Hàng nhận hàng và phản hồi về tình trạng nhận hàng hoàn trả từ Tiki theo Điều 7.5.

7.4               Thông tin liên hệ trả hàng

 • Để nhận được thông tin về hàng trả và được hoàn trả Hàng Hóa đúng thời gian, Nhà Bán Hàng lưu ý cập nhật đầy đủ và chính xác các thông tin dưới đây:
 • Địa chỉ email – Tiki sẽ thông báo thông tin trả hàng qua email đăng ký trên hệ thống Trung Tâm Bán Hàng.
 • Địa chỉ kho lấy hàng – Là địa chỉ Tiki đến lấy hàng khi có phát sinh đơn hàng ODF – Tiki qua kho Nhà Bán Hàng lấy hàng và khi có đơn hàng cần trả về, Tiki sẽ trả hàng theo địa chỉ lấy hàng của Nhà Bán Hàng.
 • Địa chỉ kho trả hàng – Là địa chỉ Tiki tiến hành trả hàng hoặc luân chuyển hàng hóa về các khu vực kho gần kho Nhà Bán Hàng nhất.
 • Trong trường hợp có thay đổi về địa chỉ kho lấy hàng hoặc kho trả hàng, Nhà Bán Hàng phải cập nhật trên hệ thống Trung Tâm Bán Hàng – Mục Kho nhà cung cấp và đồng thời phải thông báo cho Tiki địa chỉ trả hàng cho các Phiếu Rút hàng (BPOR) của các đơn hàng phát sinh theo địa chỉ lấy hàng hoặc trả hàng cũ qua email partnersupport@tiki.vn/hotrodoitac@tiki.vn hoặc tổng đài: 19006034 trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày Nhà Bán Hàng đổi thông tin địa chỉ kho lấy hàng hoặc kho trả hàng trên hệ thống Trung Tâm Bán Hàng.
 • Khi đăng ký địa chỉ Kho trả hàng trên Trung tâm bán hàng, Nhà Bán Hàng bắt buộc tạo đầy đủ cả 03 (ba) thông tin: Kho Tiki – Nhà Bán Hàng qua lấy hàng, địa chỉ Tiki trả hàng cho Nhà Bán Hàng, thông tin liên hệ (tên người nhận hàng, số điện thoại và email liên hệ). Trong trường hợp nếu thiếu một trong các thông tin nêu trên và Phiếu Rút hàng (BPOR) không xử lý thành công trên hệ thống sellercenter.tiki.vn, Sau 10 ngày kể từ thời điểm Phiếu Rút Hàng (BPOR) được tạo, Tiki sẽ tiến hành thu phí lưu kho quá hạn theo Điều 2.3.4 tại văn bản 02-QĐCS-MP Chính sách phí và biểu phí.
 • Nếu Tiki trả hàng thất bại do các lý do từ phía Nhà Bán Hàng bao gồm nhưng không giới hạn các lý do sau: thông tin không liên lạc được/sai địa chỉ kho trả hàng/Nhà bán hàng đổi địa chỉ trả hàng khác với địa chỉ trên hệ thống/Nhà bán hàng từ chối nhận hàng và Tiki không nhận được bất kỳ thông báo yêu cầu trả lại hàng, Sau 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi Phiếu Rút hàng (BPOR) chuyển trạng thái “Chờ nhận hàng”, nếu Nhà Bán Hàng không nhận lại hàng trả, Tiki sẽ tiến hành thu phí lưu kho quá hạn theo Điều 2.3.4 tại văn bản 02-QĐCS-MP Chính sách phí và biểu phí.

7.5.      Nghĩa vụ của Nhà Bán Hàng khi thực hiện việc nhận hàng/hoàn hàng từ Tiki: 

 • Nhà Bán Hàng khi đến kho Tiki lấy hàng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ như yêu cầu dưới đây. Tiki có quyền không thực hiện trả hàng nếu Nhà Bán Hàng không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu và có toàn quyền xử lý đối với hàng hóa không được lấy đúng hạn. Các giấy tờ yêu cầu bao gồm như sau:
 • Phiếu Rút Hàng được in từ hệ thống Trung Tâm Bán Hàng có đầy đủ thông tin về hàng hóa cần rút, phải có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền đứng tên trên hợp đồng.
 • Người đại diện của Nhà Bán Hàng đến nhận hàng tại kho Tiki cần xuất trình chứng minh nhân dân hợp lệ và còn giá trị pháp lý và thông tin trùng khớp với thông tin được ghi nhận trong Phiếu Rút Hàng. Trong trường hợp Nhà Bán Hàng cử người đại diện đến kho Tiki nhận hàng, Nhà Bán Hàng cần đính kèm giấy ủy quyền (hoặc giấy giới thiệu) của chủ sở hữu doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc của người có thẩm quyền đứng tên trên hợp đồng, chữ ký trong giấy ủy quyền (hoặc giấy giới thiệu) và trong Phiếu Rút Hàng phải đảm bảo trùng khớp với nhau. Đại diện của Nhà Bán Hàng có trách nhiệm ký xác nhận số lượng hàng nhận cụ thể; trong trường hợp đại diện của Nhà Bán Hàng ký nhận nhưng không nêu rõ số lượng cụ thể sẽ được hiểu là đã nhận đầy đủ theo danh sách hàng hóa thể hiện trong Phiếu Rút Hàng liên quan.
  • Phản hồi tình trạng nhận hàng hoàn trả từ Tiki:
 • Nhà Bán Hàng có trách nhiệm nhận hàng và phản hồi bằng email xác nhận về việc nhận hàng đến Tiki (bao gồm số lượng hàng, tình trạng hàng, số lượng còn thiếu (nếu có), số lượng hàng yêu cầu bồi thường (nếu có)) trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận hàng hoặc Phiếu Rút hàng (BPOR) chuyển trạng thái “Xử lý xong”. Quá thời hạn nói trên mà Nhà Bán Hàng không thực hiện bất kỳ phản hồi nào bằng email đến Tiki thì được xem là Nhà Bán Hàng đồng ý với số lượng hàng hóa được hoàn trả và ghi nhận trên hệ thống sellercenter.tiki.vn, đồng thời mất quyền khiếu nại. Tiki sẽ xử lý các vấn đề phát sinh theo thông tin đã ghi nhận trên sellercenter.tiki.vn.
 • Nếu Nhà Bán Hàng được hỗ trợ bồi thường, Nhà Bán cần xác nhận thông tin bồi thường tại mục Giao dịch bồi thường trên Trung Tâm Bán Hàng.

 

8. CHÍNH SÁCH XỬ LÝ BỒI THƯỜNG

8.1               Cách tính giá trị bồi thường

Giá trị bồi thường = Giá trị hàng hóa x phần trăm bồi thường

 • Đối với hàng hóa có giá bán trung bình một tháng của một đơn vị sản phẩm từ 200.000 VNĐ (hai trăm ngàn đồng) trở xuống; hoặc hàng hóa có giá bán trung bình một tháng của một đơn vị sản phẩm trên 200.000 VNĐ (hai trăm ngàn đồng) và phần trăm bồi thường từ 10% (mười phần trăm) trở xuống, thì giá trị hàng hóa được xác định như sau:
 • Giá bán hàng hóa trung bình một tháng gần nhất (hàng hóa mất/ hỏng do lưu kho) trừ phí phải trả cho Tiki, hoặc
 • Giá bán trong Đơn Hàng gặp vấn đề (hàng hóa mất/ hỏng do vận chuyển) trừ phí phải trả cho Tiki.
 • Phí phải trả Tiki bao gồm nhưng không giới hạn Phí Thanh Toán, Phí Chiết Khấu, Phí xử lý đơn hàng…
 • Đối với hàng hóa có giá bán trung bình một tháng của một đơn vị sản phẩm trên 200.000 VNĐ (hai trăm ngàn đồng) và phần trăm bồi thường trên 10% (mười phần trăm), thì giá trị hàng hóa được xác định như sau:
 • Giá trị hàng hóa được xác định là giá mua sản phẩm của Nhà Bán Hàng theo chứng từ, hóa đơn mua vào hợp pháp của Nhà Bán Hàng. Nhà Bán Hàng cần cung cấp được chứng từ chứng minh này.
 • Trường hợp Nhà Bán Hàng không cung cấp được chứng từ chứng minh giá trị của hàng hóa như nêu trên, Tiki sẽ thương lượng/thỏa thuận với Nhà Bán Hàng về việc xác định Giá trị hàng hóa để Tiki tiến hành bồi thường cho Nhà Bán Hàng. Nếu Tiki và Nhà Bán Hàng không đạt được thỏa thuận về xác định Giá trị hàng hóa để bồi thường, Nhà Bán Hàng đồng ý Tiki được toàn quyền quyết định cuối cùng về giá trị bồi thường trong trường hợp không thể thương lượng/ thỏa thuận giữa 02 (hai) bên, trừ trường hợp Nhà Bán Hàng chứng minh được số tiền mà Nhà Bán Hàng đã bỏ ra để mua hàng hóa là lớn hơn giá trị bồi thường mà Tiki quyết định.

–           Trong mọi trường hợp, Giá trị hàng hóa được xác định không vượt giá bán hàng hóa trung bình một tháng gần nhất (hàng hóa mất/ hỏng do lưu kho) hoặc Giá bán trong Đơn Hàng gặp vấn đề (hàng hóa mất/ hỏng do vận chuyển) trừ phí phải trả cho Tiki và không vượt quá 20 triệu đồng/1 (một) sản phẩm.

 • Quy định này không áp dụng cho ngành hàng voucher – dịch vụ.
 • Phần trăm bồi thường: được quy định cụ thể trên từng loại hư hỏng (lỗi) theo bảng phân loại hư hỏng (lỗi) và mức độ bồi thường tại Điều 8.2.

8.2               Bảng phân loại hư hỏng (lỗi) và mức độ bồi thường

Hàng hóa được xác định là mất, mức bồi thường là 100% (một trăm phần trăm) áp dụng cho tất cả các ngành hàng. Các trường hợp hàng hóa được xác định là hư hỏng (lỗi), mức bồi thường được phân loại theo bảng sau:

Ngành hàng

Loại hư hỏng

Phần trăm bồi thường

Sách

–                      Lỗi ngoại quan: bao bì chứa đựng sản phẩm bên ngoài bị hư hỏng, sản phẩm bên trong còn nguyên vẹn

≤ 5%

–                      Sản phẩm bị biến dạng so với hình dạng ban đầu: mất vệ sinh, rách, ướt, trầy xước, gãy góc, bung keo dán, phai màu, lem màu… nhưng vẫn còn sử dụng được

–                      Sản phẩm bị mất hoặc hư hỏng một phần của (bộ) sản phẩm

≤ 20%

–                      Mất, rách, ố vàng, bị ướt, hư hỏng một phần trang sách bên trong dẫn đến sản phẩm còn sử dụng được một phần

≤ 50%

–                      Sách bị rách, ố vàng, bị ướt, hư hỏng toàn phần không sử dụng được.

≤ 80%

Văn phòng phẩm, Quà lưu niệm

–                      Lỗi ngoại quan: bao bì chứa đựng sản phẩm bên ngoài bị hư hỏng, sản phẩm bên trong còn nguyên vẹn

≤ 5%

–                      Sản phẩm bị biến dạng so với hình dạng ban đầu: trầy xước, cong, móp méo, nứt, bể gãy… nhưng vẫn còn sử dụng được

≤ 20%

–                      Mất, hư hỏng một phần của (bộ) sản phẩm dẫn đến sản phẩm còn sử dụng được một phần

≤ 30%

–                      Sản phẩm bị bể gãy, hư hỏng toàn phần dẫn đến sản phẩm không sử dụng được

≤ 80%

Tivi – Thiết bị nghe nhìn – Điện thoại – Máy tính bảng – Phụ kiện – Thiết bị số – Laptop – Thiết bị IT – Máy ảnh – Quay phim

–                      Lỗi ngoại quan: bao bì chứa đựng sản phẩm bên ngoài bị hư hỏng

–                      Bao bì rách hoặc mất tem niêm phong hoặc mất seal của nhà sản xuất

Ghi chú: Sản phẩm còn nguyên vẹn

≤ 5%

–                      Sản phẩm bị trầy xước

≤ 20%

–                      Sản phẩm bị biến dạng so với hình dạng ban đầu: cong, móp méo, nứt, bể gãy… nhưng vẫn còn sử dụng được

–                      Sản phẩm bị mất, hư hỏng phụ kiện hoặc một phần của (bộ) sản phẩm nhưng vẫn còn sử dụng được.

≤ 30%

–                      Rách tem bảo hành hoặc mất phiếu bảo hành

–                      Lỗi sản phẩm ảnh hưởng đến công năng sử dụng của sản phẩm (lỗi công năng một phần)

≤ 50%

–                      Lỗi sản phẩm ảnh hưởng đến công năng sử dụng của sản phẩm (lỗi công năng toàn phần)

≤ 80%

Điện gia dụng – Điện lạnh – Nhà cửa đời sống

 

–                      Lỗi ngoại quan: bao bì chứa đựng sản phẩm bên ngoài bị hư hỏng

–                      Mất phiếu bảo hành

–                      Rách hoặc mất tem niêm phong của nhà sản xuất

–                      Mất seal bao bì

Ghi chú: sản phẩm còn nguyên vẹn

≤ 5%

–                      Sản phẩm bị trầy xước

≤ 20%

–                      Sản phẩm bị biến dạng so với hình dạng ban đầu: cong, móp méo, nứt, bể gãy một phần nhưng vẫn còn sử dụng được

–                      Sản phẩm bị mất, hư hỏng phụ kiện hoặc một phần của (bộ) sản phẩm nhưng vẫn còn sử dụng được

≤ 30%

–                      Lỗi sản phẩm ảnh hưởng đến công năng sử dụng của sản phẩm (lỗi công năng một phần)

≤ 50%

–                      Lỗi sản phẩm ảnh hưởng đến công năng sử dụng của sản phẩm (lỗi công năng toàn phần)

≤ 80%

Thời trang – Phụ kiện

 

–                      Lỗi ngoại quan: Bao bì chứa đựng sản phẩm bên ngoài bị hư hỏng, sản phẩm bên trong còn nguyên vẹn

–                      Mất phiếu bảo hành (đối với sản phẩm có bảo hành)

≤ 5%

–                      Sản phẩm bị biến dạng so với hình dạng ban đầu: mất vệ sinh, rách, ướt, trầy xước, bung keo dán, phai màu, nứt, bể gãy… nhưng vẫn còn sử dụng được

–                      Hàng hóa đã qua sử dụng do Khách hàng dùng thử dẫn đến sản phẩm bị biến dạng so với ban đầu

≤ 10%

–                      Sản phẩm bị mất, hư hỏng phụ kiện hoặc một phần của (bộ) sản phẩm nhưng vẫn còn sử dụng được

≤ 30%

–                      Lỗi sản phẩm ảnh hưởng đến công năng sử dụng của sản phẩm (lỗi công năng một phần)

≤ 50%

–                      Lỗi sản phẩm ảnh hưởng đến công năng sử dụng của sản phẩm (lỗi công năng toàn phần)

≤ 80%

Đồ chơi – Mẹ & Bé – Làm đẹp – Sức khỏe – Hàng tiêu dùng – Thực phẩm

–                      Lỗi ngoại quan: Bao bì chứa đựng sản phẩm bên ngoài bị hư hỏng, sản phẩm bên trong còn nguyên vẹn (ngoại trừ các sản phẩm tã bỉm, băng vệ sinh, thực phẩm)

–                      Mất phiếu bảo hành (đối với sản phẩm có phiếu bảo hành)

–                      Bao bì bị rách tem niêm phong của nhà sản xuất nhưng còn nguyên vẹn (đối với sản phẩm có tem niêm phong)

≤ 5%

–                      Sản phẩm bị rách tem niêm phong của nhà sản xuất (đối với mỹ phẩm)

≤ 20%

–                      Sản phẩm bị biến dạng so với hình dạng ban đầu: mất vệ sinh, ướt, trầy xước, bung keo dán, phai màu, nứt, bể gãy… nhưng vẫn còn sử dụng được

≤ 20%

–                      Lỗi sản phẩm ảnh hưởng đến công năng sử dụng của sản phẩm (lỗi công năng một phần – không áp dụng cho các mặt hàng tã, bỉm, băng vệ sinh, thực phẩm)

≤ 50%

–                      Lỗi sản phẩm ảnh hưởng đến công năng sử dụng của sản phẩm (lỗi công năng toàn phần – không áp dụng cho các mặt hàng tã, bỉm, băng vệ sinh, thực phẩm)

≤ 80%

–                      Lỗi ngoại quan: bao bì chứa đựng trực tiếp của sản phẩm bị rách, hư hỏng toàn phần ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bên trong (đối với các sản phẩm tã, bỉm, băng vệ sinh, thực phẩm)

≤ 80%

Thể Thao – Dã ngoại – Xe máy, Ôtô, Xe đạp

–                      Lỗi ngoại quan: bao bì chứa đựng sản phẩm bên ngoài bị hư hỏng

–                      Mất phiếu bảo hành (đối với sản phẩm có phiếu bảo hành)

–                      Rách hoặc mất tem niêm phong của nhà sản xuất

–                      Mất seal bao bì

Ghi chú: sản phẩm còn nguyên vẹn

≤ 5%

–                      Sản phẩm bị trầy xước

≤ 10%

–                      Sản phẩm bị biến dạng so với hình dạng ban đầu: cong, móp méo, nứt, bể gãy… nhưng vẫn còn sử dụng được

–                      Sản phẩm bị mất phụ kiện hoặc một phần của (bộ) sản phẩm nhưng vẫn còn sử dụng được.

≤ 30%

–                      Lỗi sản phẩm ảnh hưởng đến công năng sử dụng của sản phẩm (lỗi công năng một phần)

≤ 50%

–                      Lỗi sản phẩm ảnh hưởng đến công năng sử dụng của sản phẩm (lỗi công năng toàn phần)

≤ 80%

 

8.3               Chính sách bồi thường cho Nhà Bán Hàng tại Kho Tiki

 • Chính sách này được áp dụng đối với hàng hóa bị lỗi hoặc mất do Tiki trong quá trình vận hành.
  • Các trường hợp miễn trách nhiệm bồi thường:
 • Những trường hợp bất khả kháng do thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ, bạo loạn,…;
 • Hàng hóa hết hạn sử dụng;
 • Hàng hóa là hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, bị tịch thu bởi có quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Hàng hóa không có hoặc không rõ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, chế độ bảo hành sai cam kết với Khách Hàng;
 • Các trường hợp quá thời hạn khiếu nại, thời hạn lưu kho được quy định trong chính sách này;
 • Lỗi phát sinh từ phía Nhà Bán Hàng;
 • Các hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện từ lúc nhập Kho Tiki đến khi trả lại hàng cho Nhà Bán Hàng và không bị lỗi ngoại quan.
  • Nguyên tắc bồi thường:
 • Trường hợp hàng hóa phải bồi thường 100% (một trăm phần trăm), Nhà Bán Hàng có trách nhiệm xuất hóa đơn bán hàng cho Tiki khi có yêu cầu từ Tiki.
 • Trường hợp hàng hóa bị bể, vỡ một hoặc một vài hàng hóa trong bộ sản phẩm (combo) thì mức bồi thường được xác định theo mức độ hư hỏng của (các) hàng hóa bị bể vỡ trong bộ sản phẩm đó & giá trị ước tính bị thiệt hại của cả bộ sản phẩm khi hư hỏng (các) Hàng hóa đó, nhưng không quá 50% (năm mươi phần trăm) giá trị của bộ sản phẩm;
 • Việc phân loại hư hỏng (lỗi), mức độ bồi thường, cách tính giá trị bồi thường được xác định theo quy định tại Điều 8.1 và Điều 8.2 nói trên.
 • Kênh tiếp nhận khiếu nại về mức bồi thường: Tổng đài: 19006034 hoặc email: partnersupport@tiki.vn hoặc hotrodoitac@tiki.vn hoặc phản hồi thông tin và đính kèm hình ảnh qua Giao dịch bồi thường trên hệ thống Trung Tâm Bán Hàng.
 • Để được giải quyết khiếu nại, Nhà Bán cần phải cung cấp tất cả các thông tin sau:
 • Thông tin sản phẩm lỗi (tên sản phẩm, đơn hàng, mã lỗi, mã Phiếu Rút Hàng, tình trạng lỗi, mức bồi thường đề xuất ban đầu).
 • Hình ảnh hoặc video clip ghi lại phần hư hại của sản phẩm bên trong khi mở kiện hàng lỗi.
 • Nhà Bán Hàng phải có trách nhiệm đồng kiểm với Đơn vị vận chuyển và yêu cầu xác nhận lại tình trạng hư hỏng thực tế trong Biên bản đồng kiểm và hoàn thành với chữ ký xác nhận của hai bên. Nếu Đơn vị vận chuyển không đồng ý đồng kiểm, Nhà Bán Hàng cần ngay lập tức thông báo với Tiki để được hỗ trợ.
 • Đối với hàng hóa giá trị cao trên 5.000.000 VNĐ và có thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam, Nhà Bán Hàng phải cung cấp chứng từ chi phí sửa chữa từ hãng hoặc nhà sản xuất.
 • Các bằng chứng hợp lệ khác (nếu có).
 • Thời hạn cung cấp bằng chứng: trong vòng 48h (bốn mươi tám giờ) kể từ thời điểm Nhà Bán Hàng khiếu nại.
 • Tiki có quyền từ chối xử lý các khiếu nại nếu Nhà Bán Hàng không cung cấp đủ các thông tin trên trong trường hợp Nhà Bán Hàng yêu cầu mức bồi thường cao hơn mức Tiki đã đề xuất.
 • Tiki được toàn quyền ra phán quyết cuối cùng về giá trị bồi thường trong mọi trường hợp không thể thương lượng/ thỏa thuận giữa 02 (hai) bên.

8.4               Quy trình bồi thường hàng hóa cho Nhà Bán Hàng:

 • Bước 1: Tiki tiếp nhận thông tin về sự cố hàng hóa và tính giá trị bồi thường
 • Bước 2: Nhà Bán Hàng xác nhận giá trị bồi thường
 • Nhà Bán Hàng tiếp nhận thông tin hàng hóa bồi thường qua hệ thống Trung tâm bán hàng; xác nhận thông tin, giá trị bồi thường và hỗ trợ cung cấp hồ sơ, chứng từ đầy đủ liên quan đến thủ tục bồi thường qua hệ thống Trung tâm bán hàng. Nhà Bán Hàng có quyền khiếu nại trong 02 (hai) ngày làm việc tính từ thời điểm Tiki trả hàng hóa cho Nhà Bán Hàng hoặc 05 (năm) ngày làm việc tính từ thời điểm Tiki thông báo bồi thường cho Nhà Bán Hàng qua hệ thống Trung Tâm Bán Hàng (nếu có). Quá thời hạn nêu trên, Tiki sẽ không chịu trách nhiệm xử lý khiếu nại và bồi thường.
 • Bước 3: Tiki thanh toán

Tiki căn cứ thông tin Nhà Bán Hàng đã xác nhận đồng ý qua hệ thống Trung Tâm Bán Hàng để thanh toán Giao dịch bồi thường hoàn thành vào kỳ sao kê gần nhất.

 

9. CHÍNH SÁCH TRẢ GÓP

9.1               Điều kiện áp dụng

 • Áp dụng cho tất cả các Nhà Bán Hàng.
 • Giá trị thanh toán tối thiểu áp dụng: 3.000.000 VND/ 1 sản phẩm (sau khi đã áp dụng các chương trình giảm giá trực tiếp trên sản phẩm). Kỳ hạn trả góp áp dụng: 06 (sáu) tháng.
 • Khách hàng thanh toán tại trang tiki.vn, sử dụng thẻ tín dụng các ngân hàng (danh sách cụ thể được Tiki công bố theo từng thời kỳ) và chọn phương thức thanh toán trả góp.

9.2               Phí quản lý hoạt động trả góp

 • Phí quản lý hoạt động trả góp là mức phí áp dụng khi giao dịch thanh toán thẻ tín dụng của khách hàng được chuyển đổi sang trả góp. Mức phí này được thu 01 (một) lần cho mỗi giao dịch chuyển sang trả góp thành công.
 • Mức phí quản lý hoạt động trả góp được quy định tại 02-QĐCS-MP Chính sách Phí và Biểu phí của Tiki

9.3               Quy trình hoạt động trả góp

 • Bước 1: Nhà Bán Hàng cần gửi thông báo yêu cầu dịch vụ cho Tiki theo mẫu 12-BM-MP Biểu mẫu Thông báo yêu cầu dịch vụ.
 • Bước 2: Tiki tiếp nhận và mở phương thức thanh toán trả góp trên gian hàng của Nhà Bán Hàng.
 • Bước 3: Khách hàng thanh toán tại trang tiki.vn, sử dụng thẻ tín dụng các ngân hàng (danh sách cụ thể được Tiki công bố theo từng thời kỳ) và chọn phương thức thanh toán trả góp.
 • Bước 4: Tiki sẽ sẽ tổng hợp giao dịch trả góp thành công và phí quản lý hoạt động trả góp phải thu trong tháng của Nhà Bán Hàng vào sao kê để gửi Nhà Bán Hàng đối chiếu công nợ.

 

10. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

10.1           Chính sách thanh toán

10.1.1      Chu kỳ thanh toán

 • Chu kỳ thanh toán 07 (bảy) ngày – thanh toán sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày xuất sao kê:
 • Chu kỳ sao kê được thực hiện 04 (bốn) lần một tháng như sau:

Chu kỳ thanh toán

Ngày xuất sao kê

Ngày thanh toán

Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng giao dịch dương lịch

Ngày 08

Ngày 15

Từ ngày 08 đến ngày 14 tháng giao dịch dương lịch

Ngày 15

Ngày 22

Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng giao dịch dương lịch

Ngày 22

Ngày 29

Từ ngày 22 đến ngày cuối cùng của tháng dương lịch

Ngày 01 của tháng dương lịch kế tiếp

Ngày 08

 • Hai bên sẽ tiến hành thanh toán theo quy định trong từng chu kỳ thanh toán cụ thể hoặc theo thời hạn thanh toán xác nhận trên sao kê. Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc các ngày nghỉ, lễ thì ngày thanh toán sẽ được dời lại vào ngày làm việc kế tiếp.

10.1.2      Điều khoản cam kết

 • Trong trường hợp một bên không hoàn thành nghĩa vụ về thời gian thanh toán theo quy định của chính sách này, bên vi phạm sẽ phải chịu mức lãi suất chậm thanh toán là 7% (bảy phần trăm) một năm cho mỗi ngày chậm thanh toán trên số tiền chậm trả.

10.2           Quy trình thanh toán

 • Bước 1 – Xuất sao kê
 • Tiki xuất sao kê trên hệ thống Trung Tâm Bán Hàng để xác nhận số Dư Nợ Cuối Kỳ mà Tiki hoặc Nhà Bán Hàng phải thanh toán theo thời hạn được quy định tại điều 10.1.
 • Bước 2 – Thanh toán
 • Mỗi bên có trách nhiệm thanh toán cho bên còn lại theo Dư Nợ Cuối Kỳ.
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
 • Công thức tính Số Dư Nợ Cuối Kỳ:
 • Trong trường hợp Tiki thu tiền của Khách Hàng, Số Dư Nợ Cuối Kỳ = Doanh Thu Hàng hóa – các khoản Phí Dịch vụ phải trả cho Tiki.
 • Trong trường hợp Nhà Bán Hàng thu tiền của Khách Hàng, Số Dư Nợ Cuối Kỳ = Các khoản Phí Dịch vụ phải trả cho Tiki.
 • Cấn trừ công nợ:

Trong trường hợp Nhà Bán Hàng lựa chọn áp dụng cả hai hình thức bao gồm: Tiki thực hiện thu tiền của Khách Hàng và Nhà Bán Hàng trực tiếp thu tiền của Khách Hàng, hai bên sẽ tiến hành thanh toán theo hình thức cấn trừ công nợ, theo đó:

 • Nếu Dư nợ cuối kỳ lớn hơn 0 (không), Tiki thực hiện thanh toán cho Nhà Bán Hàng;
 • Nếu Dư nợ cuối kỳ nhỏ hơn 0 (không), Nhà Bán Hàng thực hiện thanh toán cho Tiki.

10.3           Quy trình xử lý khiếu nại thanh toán

 • Thời hạn khiếu nại cho sao kê là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xuất sao kê.
 • Ngay khi nhận được khiếu nại của Nhà Bán Hàng, Tiki sẽ tiến hành xác thực thông tin và xử lý khiếu nại của Nhà Bán Hàng. Hai bên thống nhất phương án giải quyết cuối cùng cho những “giao dịch bị khiếu nại” và tạo “giao dịch điều chỉnh”. “Giao dịch điều chỉnh” sẽ được đưa vào chu kì thanh toán gần nhất tiếp theo.

 

11. CHÍNH SÁCH XUẤT HÓA ĐƠN

11.1            Trách nhiệm xuất hóa đơn của Nhà Bán Hàng

11.1.1      Nghĩa vụ xuất hóa đơn cho Khách Hàng

 • Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ xuất hoá đơn trực tiếp (hóa đơn đỏ) hoặc giá trị gia tăng (GTGT) cho tất cả các đơn hàng mà khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn.
 • Đối với Hộ Kinh Doanh không thể xuất được hóa đơn trực tiếp (hóa đơn đỏ) hoặc giá trị gia tăng (GTGT), Hộ Kinh Doanh phải sử dụng hóa đơn bán hàng mua tại cơ quan thuế theo Thông tư 39/2014/ TT-BTC Hướng dẫn về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

– Đối với đơn hàng có giá trị nhỏ hơn 200.000 VNĐ (hai trăm ngàn đồng), Nhà Bán Hàng có quyền lựa chọn không xuất hóa đơn và phải đăng ký với Tiki.

 • Trường hợp hàng hóa áp dụng Mã giảm giá của Tiki, Nhà Bán Hàng xuất hóa đơn theo giá bán chưa áp dụng giảm giá.
 • Trường hợp hàng hóa áp dụng Mã giảm giá của Nhà Bán Hàng, Nhà Bán Hàng xuất hóa đơn theo giá bán đã áp dụng giảm giá.
 • Nhà Bán Hàng trực tiếp gửi hóa đơn cho Khách Hàng theo địa chỉ Khách Hàng cung cấp trên Trung Tâm Bán Hàng và chịu toàn bộ chi phí phát sinh liên quan.

Thời hạn xuất hóa đơn: Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ xuất hoá đơn trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi Đơn Hàng giao hàng thành công và hiển thị thông tin tại mục “Hóa đơn” trên trang Trung Tâm Bán Hàng (Sellercenter.tiki.vn)

Lưu ý cập nhật hóa đơn: Sau khi xuất hóa đơn Nhà bán vui lòng cập nhật thông tin xuất hóa đơn vào mục “Số hóa đơn” và chuyển trạng thái đã xuất hóa đơn.

 • Nếu xuất hóa đơn điện tử: Ghi chú rõ ngày gửi Email hóa đơn.
 • Nếu xuất hóa đơn giấy: Cập nhật Số hóa đơn/Mã vận đơn/Đơn vị vận chuyển.

Phạt do xuất hóa đơn trễ hoặc không xuất hóa đơn:

 • Trường hợp Nhà Bán Hàng xuất hóa đơn trễ hoặc không xuất hóa đơn cho Khách Hàng hoặc có hành vi gian lận trong việc xuất hóa đơn, Tiki có quyền áp dụng Phí phạt (50.000 VNĐ/Đơn hàng) theo quy định tại văn bản 02-QĐCS-MP Chính sách phí và biểu phí và/hoặc chấm dứt kinh doanh đối với sản phẩm của Nhà Bán Hàng và/hoặc chấm dứt kinh doanh với Nhà Bán Hàng.
 • Trường hợp Nhà Bán Hàng không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn trễ hơn 14 (mười bốn) ngày dẫn đến Khách Hàng khiếu nại, Tiki sẽ tiến hành các biện pháp xử lý sau tùy theo thỏa thuận với Khách Hàng và mức độ nghiêm trọng của tình huống:
  • Bồi thường 10% giá bán của đơn hàng.
  • Bồi thường 100% giá bán của đơn hàng cho Khách Hàng và yêu cầu hoàn hàng. Hàng hóa sẽ được chuyển trả về cho Nhà Bán Hàng theo quy trình trả hàng.
  • Bồi thường 100% giá bán của đơn hàng cho Khách Hàng và không yêu cầu hoàn hàng.
  • Bồi thường 100% giá bán của đơn hàng và Tiki có quyền chấm dứt việc cung cấp dịch vụ có hiệu lực ngay lập tức.
 • Việc bồi thường này sẽ được áp dụng cho cả hàng hóa mà Khách Hàng đã sử dụng. Chi phí phát sinh được cấn trừ vào doanh thu của Nhà Bán Hàng trong kỳ sao kê gần nhất.

11.1.2      Nghĩa vụ xuất hóa đơn cho Tiki

 • Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ xuất hoá đơn trực tiếp (hóa đơn đỏ) hoặc giá trị gia tăng (GTGT) đối với tất cả hàng hóa được Tiki bồi thường 100% (một trăm phần trăm) khi có yêu cầu.
 • Thời hạn xuất hóa đơn: Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ xuất hoá đơn trực tiếp (hóa đơn đỏ) hoặc hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi nhận được thông báo chốt mức bồi thường từ Tiki khi có yêu cầu xuất hóa đơn. Thông tin của chủ thể được xuất hóa đơn bao gồm nhưng không giới hạn các công ty dưới đây.
  •  

 

 1. CÔNG TY CỔ PHẦN TI KI

Địa chỉ: 29/1 đường số 4, Khu phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế: 0309532909

 • Các trường hợp xuất hóa đơn trễ hoặc không xuất hóa đơn hoặc pháp nhân xuất hóa đơn không đúng với pháp nhân của Nhà bán hàng đã đăng ký hoặc xuất sai thông tin Tiki đề nghị, Tiki có quyền từ chối thanh toán bồi thường cho Nhà Bán Hàng.

11.2            Trách nhiệm xuất hóa đơn của Tiki

Tiki có trách nhiệm xuất hoá đơn phí dịch vụ cho Nhà Bán Hàng.

 • Thông tin trên hóa đơn:
 • Thông tin bên mua hàng: là thông tin Nhà Bán Hàng được Nhà Bán Hàng cung cấp trên hệ thống Trung Tâm Bán Hàng.
 • Ngày hóa đơn: Ngày hóa đơn là ngày cuối cùng của chu kỳ sao kê.
 • Tổng tiền xuất hóa đơn:
 • Tổng tiền = Tổng phí trả Tiki trong kỳ sao kê. Bao gồm:
 • Tổng phí trả Tiki do Giao dịch bán hàng
 • Phí trả Tiki do đổi/trả/bảo hành (RMA)
 • Phí trả Tiki do Giao dịch điều chỉnh
 • Thời hạn xuất hóa đơn dịch vụ: trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi thanh toán.
 • Hình thức hóa đơn: Hóa đơn điện tử được cập nhật trên hệ thống Trung Tâm Bán Hàng.
 • Nhà Bán Hàng có quyền tra cứu, xem và tải dữ liệu về hóa đơn điện tử tương ứng từng kỳ sao kê trên hệ thống Trung Tâm Bán Hàng.

 

 

 

 

 • CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG

12.1           Quy định chung

 • Khi phát sinh khiếu nại từ phía Khách Hàng, Tiki có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra khiếu nại của Khách Hàng và thông báo cho Nhà Bán Hàng. Nhà Bán Hàng có trách nhiệm trả lời, cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan trong vòng tối đa 24h (hai mươi bốn giờ) kể từ khi nhận được thông báo từ phía Tiki.
 • Sau khi nhận được phản hồi của Nhà Bán Hàng, Tiki sẽ thông báo cho Khách Hàng và có thể áp dụng các biện pháp xử lý khác nhằm đảm bảo lợi ích của Khách Hàng.
 • Tiki bảo toàn quyền chấm dứt và gỡ bỏ tin bài về hàng hóa, Dịch vụ của Nhà Bán Hàng trên SGD TMĐT Tiki.vn đồng thời yêu cầu Nhà Bán Hàng bồi hoàn cho Khách Hàng. Tiki có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là cho Khách Hàng.

12.2           Quy trình xử lý khiếu nại chất lượng dịch vụ

Khi có khiếu nại về chất lượng dịch vụ cung cấp bởi Nhà Bán Hàng, Tiki có trách nhiệm xác minh khiếu nại của Khách Hàng và có quyền ra phán quyết cuối cùng về khiếu nại dịch vụ của Khách Hàng và được quyền ngừng hợp tác dịch vụ với Nhà Bán Hàng. Mọi chi phí thiệt hại khi bồi thường cho Khách Hàng sẽ được ghi nhận lại cho Nhà Bán Hàng trong kỳ sao kê gần nhất.

 

13                  

Chính sách này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện chấm dứt, thanh lý Hợp Đồng.

13.1           Tiki chấm dứt, thanh lý Hợp Đồng

Trong trường hợp chấm dứt Hợp Đồng, Tiki sẽ gửi thông báo chấm dứt Hợp Đồng cho Nhà Bán Hàng qua địa chỉ email, Nhà Bán Hàng có trách nhiệm phản hồi cho Tiki trong vòng 48h (bốn mươi tám giờ) kể từ ngày gửi. Sau thời hạn trên, Tiki không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía Nhà Bán Hàng thì mặc nhiên Nhà Bán Hàng đã đồng ý chấm dứt Hợp Đồng. Tiki sẽ tiến hành các thủ tục thanh lý theo quy định, và gửi thông báo cho Nhà Bán Hàng. Nhà Bán Hàng có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ mà Tiki đã thông báo theo đúng thời hạn, mọi chi phí phát sinh do sự chậm trễ của Nhà Bán Hàng bao gồm nhưng không giới hạn phí lưu kho, phí phạt chậm thanh toán, phí vận chuyển sẽ do Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm.

13.2           Nhà Bán Hàng chấm dứt, thanh lý Hợp Đồng

Nhà Bán Hàng có quyền chấm dứt hợp đồng và trách nhiệm gửi thông báo bằng email về địa chỉ partnersupport@tiki.vn hoặc hotrodoitac@tiki.vn trước 30 (ba mươi) ngày trước ngày áp dụng. Tiki sẽ phản hồi trong vòng 48h (bốn mươi tám giờ) kể từ khi nhận được thông báo của Nhà Bán Hàng. Tiki sẽ hướng dẫn các thủ tục thanh lý cho Nhà Bán Hàng thông qua email, bao gồm nhưng không giới hạn hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và rút hàng lưu kho.

13.3           Nghĩa vụ của Nhà Bán Hàng sau khi chấm dứt, thanh lý Hợp Đồng

Các nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa như bảo hành, vận chuyển, đổi trả vẫn được tiếp tục thực hiện sau khi thanh lý Hợp Đồng.

 

14. THÔNG TIN LIÊN HỆ VỚI TIKI

 • Mọi thông tin phản hồi/ khiếu nại, Nhà Bán Hàng liên lạc theo hai phương thức phía dưới. Nhà Bán Hàng liên hệ bằng thông tin số điện thoại và email đã đăng ký với Tiki trên Trung Tâm Bán Hàng. Mọi thông tin phản hồi đến từ các nguồn khác nêu trên không được coi là khiếu nại và Tiki có quyền từ chối phản hồi.
 • Email: partnersupport@tiki.vn hoặc hotrodoitac@tiki.vn
 • Đường dây nóng: 19006034
 • Trong các trường hợp Nhà Bán Hàng khiếu nại, nếu Nhà Bán Hàng không thực hiện theo thời gian cam kết được đưa ra trong chính sách này hoặc trong các văn bản khác đi kèm, Tiki có quyền từ chối xử lý khiếu nại của Nhà Bán Hàng và sẽ không chịu trách nhiệm với các trường hợp xảy ra phát sinh đối với hàng hóa, Dịch vụ.
 • Các trường hợp tố cáo, khiếu nại vi phạm về vấn đề hàng hóa hoặc phát hiện các Nhà Bán Hàng khác kinh doanh hàng giả, hàng nhái trên SGD TMĐT Tiki.vn, Nhà Bán Hàng cần gửi báo cáo thông qua hai kênh thông tin liên hệ với Tiki như trên.
 • Nội dung báo cáo bao gồm: Tên sản phẩm nghi ngờ đính kèm link sản phẩm trên website Tiki.vn; Lý do nghi ngờ hoặc các thông tin chi tiết quan trọng của vấn đề; Các chứng từ kèm theo (nếu có).
 • Thời gian xử lý các tố cáo, khiếu nại trên trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi Tiki tiếp nhận vấn đề.
 • Đối với các trường hợp khiếu nại xảy ra ngoài dự kiến của chính sách này, Nhà Bán Hàng và Tiki sẽ cùng thỏa thuận với nhau cách xử lý trong đó đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng phải được đặt lên làm ưu tiên hàng đầu. Trong trường hợp tranh cãi, Tiki bảo lưu quyền quyết định cuối cùng với tư cách Ban quản trị chung của SGD TMĐT Tiki.vn để cân bằng quyền lợi của các bên.

 

Tải về