Quy định và Chính sách Sàn TMĐT Tiki Chính sách phí & biểu phí SGD TMĐT Tiki

Chính sách phí & biểu phí SGD TMĐT Tiki

Thay đổi có hiệu lực từ ngày 02/03/2020.

Tải về tài liệu tại đây.

 

A.     MỤC ĐÍCH

Chính sách bao gồm quy định các loại chi phí chung của Tiki được áp dụng chung cho mọi Nhà Bán Hàng khi hợp tác hoạt động trên Tiki trừ trường hợp hai Bên có thỏa thuận khác.

 

B.     PHẠM VI VÀ HIỆU LỰC

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả Nhà Bán Hàng
 • Thời điểm có hiệu lực: từ ngày 02/03/2020.

 

C.     TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu

Mã tài liệu

Chính sách hoạt động SGD TMĐT Tiki.vn

01-QĐCS-MP

Chính sách hoạt động các mô hình hợp tác tại Tiki

03-QĐCS-MP

Danh mục yêu cầu về hồ sơ pháp lý nhà bán hàng và hàng hóa

04-QĐCS-MP

Chính sách sở hữu trí tuệ

05-QĐCS-MP

Bảng nội dung vi phạm và các hình thức xử lý vi phạm của Nhà Bán Hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử Tiki.vn

10-QĐCS-MP

Chính sách bảo mật

13-QĐCS-MP

 

D.     NỘI DUNG

CHÍNH SÁCH PHÍ & BIỂU PHÍ

SÀN GIAO DỊCH TMĐT TIKI.VN

I.     QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÍ

Nhà Bán Hàng khi hoạt động trên Tiki tuân theo chính sách phí chung của Tiki được ban hành và thông báo cho Nhà Bán Hàng trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Tiki áp dụng các loại phí như sau đối với Nhà Bán Hàng:

1.1   Phí gian hàng

 • Là các loại phí được tính khi Nhà Bán Hàng khởi tạo và vận hành gian hàng bao gồm: Phí duy trì gian hàng và Phí nâng cấp gian hàng.

1.2   Phí bán hàng

 • Là các loại phí mà Tiki áp dụng khi xử lý các đơn hàng bao gồm: Phí chiết khấu, Phí thanh toán, Phí cố định, Phí trả góp.

1.3   Phí vận hành

 • Là các loại phí được áp dụng khi Nhà Bán Hàng sử dụng dịch vụ vận hành của Tiki bao gồm: Phí lấy hàng, Phí lưu kho, Phí lưu kho quá hạn, Phí trả hàng, Phí xử lý đổi – trả – bảo hành, Phí hoàn hàng, Phí hỗ trợ nhập hàng.

1.4   Phí phạt

 • Là các loại phí được áp dụng khi Nhà Bán Hàng không tuân thủ theo các quy định, chính sách đã ban hành của Tiki hay khi khách hàng khiếu nại về chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng được xác minh do lỗi Nhà Bán Hàng hoặc Nhà Bán Hàng không đưa ra được thông tin chứng minh xác đáng. Bao gồm:
  • Phí phạt trễ xác nhận/trễ giao hàng: Là phí phát sinh khi Nhà Bán Hàng xác nhận đơn hàng hoặc bàn giao hàng hóa vượt quá thời gian cam kết trong các chính sách của Tiki, được áp dụng với các Hàng Hóa nằm tại Nhà Bán Hàng;
 • Phí phạt hủy/từ chối đơn hàng: Là phí phát sinh khi Đơn Hàng bị hủy do Nhà Bán Hàng từ chối giao hàng, được áp dụng với các Hàng Hóa nằm tại Nhà Bán Hàng;
 • Phí phạt đổi – trả – bảo hành: Là phí phát sinh khi Nhà Bán không tuân theo các chính sách đổi – trả – bảo hành;
 • Phí phạt hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo chất lượng: Là phí phát sinh khi Nhà Bán Hàng cung cấp hàng kém chất lượng, hàng không cung cấp đầy đủ chứng từ chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa khi khách hàng khiếu nại;
 • Phí phạt xuất hóa đơn trễ: Là phí phát sinh khi Nhà Bán Hàng xuất hóa đơn trễ hoặc không xuất hóa đơn cho khách hàng theo thời gian quy định của Tiki;
 • Phí phạt khác: Là phí phát sinh trong các trường hợp Nhà Bán Hàng cố tình lợi dụng các chính sách khuyến mãi để mua đi bán lại hàng hóa nhằm trục lợi từ sàn giao dịch hay khi cố tình hủy đơn hàng và giao dịch riêng với khách hàng không qua sàn giao dịch;

 

II.    BIỂU PHÍ

2.1   Phí gian hàng

 • Phí duy trì cửa hàng: 0 đồng
 • Phí nâng cấp cửa hàng: Chưa áp dụng

2.2   Phí bán hàng

 • Phí thanh toán: 1%/ sản phẩm
 • Phí quản lý hoạt động trả góp: 3%/ sản phẩm
 • Phí cố định, Phí chiết khấu
 • Đối với Mô hình Lưu kho Tiki (FBT) và Mô hình Qua kho Tiki (ODF)

DANH MỤC 1

DANH MỤC 2

DANH MỤC 3

DANH MỤC 4

DANH MỤC 5

Cate ID set phí

Phí chiết khấu

Phí cố định/sản phẩm
(VNĐ)

Bách Hóa Online

Bánh kẹo

 

 

 

4421

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Bộ quà tặng

 

 

 

11347

5.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc nhà cửa

Giặt giũ & Chăm sóc quần áo

 

 

4387

10.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc nhà cửa

Khăn giấy

 

 

4388

7.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc nhà cửa

Vệ sinh nhà bếp

 

 

4399

2.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc nhà cửa

Vệ sinh nhà cửa

Diệt côn trùng

 

4441

2.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc nhà cửa

Vệ sinh nhà cửa

Giấy vệ sinh

 

4409

2.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc nhà cửa

Vệ sinh nhà cửa

Khăn ăn

 

4406

2.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc nhà cửa

Vệ sinh nhà cửa

Khử mùi, sáp thơm

 

8295

2.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc nhà cửa

Vệ sinh nhà tắm

 

 

4400

2.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Bể cá & Phụ kiện

 

8327

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho chim

 

 

11253

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho chó

Chuồng chó

 

5552

4.0%

5,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho chó

Dụng cụ ăn uống

 

5554

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho chó

Dụng cụ chăm sóc

 

5472

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho chó

Đồ chơi cho chó

 

8407

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho chó

Đồ dùng vệ sinh cho chó

 

8402

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho chó

Phụ kiện cho chó

 

5460

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho chó

Thức ăn cho chó

 

5456

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho chó

Thực phẩm chức năng cho chó

 

8405

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho chó

Vòng cổ cho chó

 

5553

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho mèo

Bồn, cát, đồ dùng vệ sinh cho mèo

 

8399

4.0%

5,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho mèo

Chuồng mèo

 

5555

4.0%

5,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho mèo

Dụng cụ ăn uống

 

5557

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho mèo

Dụng cụ chăm sóc

 

5473

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho mèo

Đồ chơi cho mèo

 

8334

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho mèo

Phụ kiện cho mèo

 

5463

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho mèo

Thức ăn cho mèo

 

5461

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho mèo

Thực phẩm chức năng cho mèo

 

8333

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho mèo

Vòng cổ cho mèo

 

5556

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho thú nuôi nhỏ khác

 

 

11255

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Đồ uống – Giải khát

Bia – Nước Ngọt

Bia

 

5483

2.0%

3,000

Bách Hóa Online

Đồ uống – Giải khát

Bia – Nước Ngọt

Đồ uống có cồn

Đồ uống có cồn khác

11345

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Đồ uống – Giải khát

Bia – Nước Ngọt

Đồ uống có cồn

Nước hoa quả lên men

11344

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Đồ uống – Giải khát

Bia – Nước Ngọt

Đồ uống có gas

 

4426

5.0%

3,000

Bách Hóa Online

Đồ uống – Giải khát

Đồ uống không gas

Đồ uống

Đồ uống không gas

4425

5.0%

3,000

Bách Hóa Online

Đồ uống – Giải khát

Đồ uống không gas

Đồ uống

Sữa nước

8273

5.0%

1,000

Bách Hóa Online

Đồ uống – Pha chế

Cà phê

 

 

4423

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Đồ uống – Pha chế

Ngũ cốc, bột

 

 

5478

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Đồ uống – Pha chế

Sữa bột

 

 

4427

5.0%

3,000

Bách Hóa Online

Đồ uống – Pha chế

Trà

 

 

8274

6.0%

3,000

Bách Hóa Online

Gia vị

 

 

 

4422

7.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm

Đặc sản Việt Nam

 

 

11304

6.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm

Đồ hộp

 

 

4419

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm

Nấu ăn và làm bánh

Các loại bột

 

11340

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm

Nấu ăn và làm bánh

Chiết xuất và hương liệu

 

11339

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm

Nấu ăn và làm bánh

Chocolate và cacao nướng bánh

 

11257

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm

Nấu ăn và làm bánh

Kem béo và sốt ngọt

 

11337

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm

Nấu ăn và làm bánh

Pudding và gelatin

 

11341

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm

Nấu ăn và làm bánh

Sirô, đường và chất tạo ngọt

 

11342

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm

Nấu ăn và làm bánh

Sữa đặc và sữa bột

 

11336

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm

Nấu ăn và làm bánh

Trái cây khô

 

11338

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm

Thực phẩm cho trẻ em

 

 

11252

5.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm

Thực phẩm khô

Bánh tráng, bánh phở

 

10223

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm

Thực phẩm khô

Gạo, nếp

 

8292

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm

Thực phẩm khô

Hạt, củ, quả khô

 

6548

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm

Thực phẩm khô

Nguyên liệu làm bánh

 

8293

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm

Thực phẩm khô

Thực phẩm ăn liền

 

4420

4.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm

Thực phẩm khô

Thực phẩm khô khác

 

8294

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

 

 

 

11251

5.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm bổ dưỡng

 

 

 

8240

5.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm cao cấp

 

 

 

11346

5.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm chay

 

 

 

5479

3.0%

3,000

Bách Hóa Online

Thực phẩm hữu cơ

 

 

 

11660

5.0%

3,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Bếp các loại

Bếp điện kết hợp

 

1927

8.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Bếp các loại

Bếp điện quang

 

2145

8.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Bếp các loại

Bếp điện từ

 

1887

8.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Bếp các loại

Bếp gas

Bếp gas âm

1890

8.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Bếp các loại

Bếp gas

Bếp gas du lịch – bếp gas đơn

5449

8.0%

10,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Bếp các loại

Bếp gas

Bếp gas dương

1889

8.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Bếp các loại

Bếp gas

Phụ kiện bếp gas

23812

8.0%

5,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Bếp các loại

Bếp hồng ngoại

 

1886

8.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Bếp các loại

Bếp lẩu, nướng

 

1928

8.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Bình đun siêu tốc

 

 

1931

7.0%

10,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Bình thủy điện

 

 

1932

10.0%

10,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Đồ dùng nhà bếp khác

 

 

8728

10.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Lò nướng điện

Lò nướng âm tủ

 

4747

10.0%

50,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Lò nướng điện

Lò nướng bánh mì sandwich

 

2042

9.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Lò nướng điện

Lò nướng thùng

 

2040

10.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Lò nướng điện

Lò nướng thủy tinh

 

2041

9.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Lò vi sóng

 

 

2022

7.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Máy cắt thịt đông lạnh

 

 

23826

10.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Máy đánh trứng

 

 

2108

10.0%

10,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Máy hàn miệng túi

 

 

23824

10.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Máy hút chân không

 

 

23822

10.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Máy hút khói, khử mùi

 

 

4875

9.0%

50,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Máy làm bánh

 

 

2315

10.0%

10,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Máy làm kem

 

 

8082

11.0%

10,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Máy làm mì sợi

 

 

5363

10.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Máy làm sữa chua

 

 

2026

10.0%

10,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Máy làm sữa đậu nành

 

 

2025

11.0%

10,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Máy làm tỏi đen

 

 

7239

11.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Máy pha cà phê

 

 

1939

11.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Máy sấy chén

 

 

23818

6.0%

70,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Máy sấy thực phẩm

 

 

23820

10.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Máy xay, máy ép

 

 

2024

11.0%

10,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Nồi điện các loại

 

 

1892

10.0%

10,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Siêu sắc thuốc

 

 

1942

11.0%

10,000

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Vỉ nướng điện

 

 

2044

9.0%

10,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Bàn ủi, bàn là

 

 

1993

7.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Cây Nước Nóng Lạnh

 

 

4876

9.0%

30,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy hút ẩm

 

 

5585

10.0%

50,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy hút bụi

Hút bụi cầm tay

 

2039

10.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy hút bụi

Hút bụi công nghiệp

 

2161

10.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy hút bụi

Hút bụi gia đình

 

2038

10.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy hút bụi

Phụ kiện máy hút bụi

 

13224

10.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy hút bụi

Robot hút bụi

 

11860

11.0%

10,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy lọc không khí

 

 

2010

9.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy lọc nước

Đầu lọc nước tại vòi

 

26494

10.0%

5,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy lọc nước

Máy lọc nước có điện

 

26488

10.0%

30,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy lọc nước

Máy lọc nước không điện

 

26490

10.0%

10,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy lọc nước

Phụ kiện máy lọc nước

 

26492

10.0%

5,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy may, thêu, vắt sổ

 

 

1997

8.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy sấy quần áo

 

 

5976

11.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy sấy tay

 

 

5977

12.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy tạo ẩm

 

 

5614

11.0%

20,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt bàn

 

2006

11.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt Đứng

 

8084

11.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt hơi nước, phun sương

 

2004

11.0%

30,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt hộp

 

2007

11.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt hút, quạt thông gió

 

6818

11.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt lửng

 

2002

11.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt mini

 

24076

11.0%

5,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt sạc

 

2008

11.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt tháp

 

2005

11.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt trần

 

5134

11.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt treo tường

 

2003

11.0%

15,000

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Thiết bị sưởi ấm

 

 

6510

11.0%

15,000

Điện Thoại – Máy Tính Bảng

Điện thoại bàn

 

 

 

8061

4.0%

10,000

Điện Thoại – Máy Tính Bảng

Điện thoại phổ thông

 

 

 

1796

1.0%

5,000

Điện Thoại – Máy Tính Bảng

Điện thoại Smartphone

 

 

 

1795

0.5%

10,000

Điện Thoại – Máy Tính Bảng

Máy đọc sách

 

 

 

28856

1.0%

10,000

Điện Thoại – Máy Tính Bảng

Máy tính bảng

 

 

 

1794

0.5%

10,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Âm thanh & Phụ kiện Tivi

Android TV Box, Smart Box

 

 

7074

4.0%

10,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Âm thanh & Phụ kiện Tivi

Bộ giải mã âm thanh DAC

 

 

28872

4.0%

20,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Âm thanh & Phụ kiện Tivi

Dàn âm thanh

 

 

4966

4.0%

50,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Âm thanh & Phụ kiện Tivi

Đầu CD, DVD, karaoke, Blu-ray

 

 

7077

4.0%

20,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Âm thanh & Phụ kiện Tivi

Loa

 

 

7075

2.0%

50,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Âm thanh & Phụ kiện Tivi

Máy radio cassette

 

 

7078

4.0%

10,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Âm thanh & Phụ kiện Tivi

Micro Karaoke – sân khấu

 

 

26652

4.0%

10,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Âm thanh & Phụ kiện Tivi

Phụ kiện âm thanh

 

 

8068

4.0%

10,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Âm thanh & Phụ kiện Tivi

Phụ kiện Tivi

 

 

7082

4.0%

10,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Âm thanh & Phụ kiện Tivi

Receivers, Amplifier, Mixer

 

 

7079

4.0%

50,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Âm thanh & Phụ kiện Tivi

Thiết bị phát Streaming

 

 

28858

4.0%

10,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Máy giặt

 

 

 

3862

2.0%

170,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Máy lạnh – Máy điều hòa

 

 

 

3865

2.0%

170,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Máy nước nóng

 

 

 

3866

5.0%

170,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Máy rửa chén

 

 

 

3864

2.0%

170,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Máy sấy quần áo

 

 

 

3863

2.0%

170,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Phụ kiện điện lạnh

 

 

 

8074

7.0%

20,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Tivi

 

 

 

5015

0.5%

80,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Tủ đông – Tủ mát

 

 

 

3868

2.0%

200,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Tủ lạnh

 

 

 

2328

2.0%

200,000

Điện Tử – Điện Lạnh

Tủ ướp rượu

 

 

 

3869

2.0%

170,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Chăm sóc mẹ mang thai, sau sinh

Dung dịch tắm gội, Chăm sóc da

 

 

2656

2.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Chăm sóc mẹ mang thai, sau sinh

Đai đỡ bụng bầu

 

 

10556

3.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Chăm sóc mẹ mang thai, sau sinh

Đai nịt bụng, Quần tạo dáng sau sinh

 

 

2654

2.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Chăm sóc mẹ mang thai, sau sinh

Máy hút sữa, Túi trữ sữa

Máy hút sữa

 

10554

1.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Chăm sóc mẹ mang thai, sau sinh

Máy hút sữa, Túi trữ sữa

Miếng lót thấm sữa

 

10555

3.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Chăm sóc mẹ mang thai, sau sinh

Máy hút sữa, Túi trữ sữa

Túi trữ sữa

 

2652

3.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Chăm sóc mẹ mang thai, sau sinh

Phụ kiện cho mẹ

 

 

6581

1.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Chăm sóc mẹ mang thai, sau sinh

Phương pháp dân gian

 

 

10559

1.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Chuẩn bị mang thai

 

 

 

10570

1.0%

5,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Dinh dưỡng cho bé

 

 

 

8339

1.0%

5,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Dinh dưỡng cho mẹ

 

 

 

10416

1.0%

5,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Dinh dưỡng cho người lớn

 

 

 

10418

1.0%

5,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Boardgame

 

 

4505

8.0%

7,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Bột nặn, Cát nặn

Bột nặn

 

10524

8.0%

7,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Bột nặn, Cát nặn

Cát nặn

 

10525

8.0%

8,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Búp bê, Thú bông

Búp bê

 

10509

8.0%

8,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Búp bê, Thú bông

Ngôi nhà búp bê

 

10512

8.0%

8,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Búp bê, Thú bông

Phụ kiện búp bê

 

10511

8.0%

8,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Búp bê, Thú bông

Thú bông

 

10510

8.0%

8,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Cờ

 

 

10445

8.0%

7,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi ảo thuật

 

 

10536

8.0%

7,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi điều khiển

Máy bay điều khiển và phụ kiện

 

10507

8.0%

9,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi điều khiển

Tàu điều khiển và phụ kiện

 

10508

8.0%

9,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi điều khiển

Xe điều khiển và phụ kiện

 

10506

8.0%

9,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi giáo dục

Bảng số

 

10520

8.0%

9,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi giáo dục

Bảng vẽ

 

10518

8.0%

9,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi giáo dục

Hướng nghiệp nhập vai

 

10517

8.0%

9,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi giáo dục

Que tính

 

10519

8.0%

7,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi giáo dục

Sách vải

 

10522

8.0%

9,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi giáo dục

Thẻ flash card

 

10521

8.0%

7,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi gỗ

 

 

2848

8.0%

7,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi mô hình

Mô hình 3D

 

10514

8.0%

9,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi mô hình

Mô hình giấy

 

10513

8.0%

9,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi mô hình

Mô hình nhân vật

 

10516

8.0%

9,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi mô hình

Xe mô hình

 

10515

8.0%

9,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi nhạc cụ

 

 

4604

8.0%

7,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi sơ sinh

Bóp chíp xúc xắc

 

10546

8.0%

7,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi sơ sinh

Kệ chữ A

 

10544

8.0%

9,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi sơ sinh

Lục lạc

 

10547

8.0%

7,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi sơ sinh

Treo nôi, cũi

 

10545

8.0%

9,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi thủ công

 

 

10523

8.0%

5,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi vận động

Chong chóng

 

10532

8.0%

5,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi vận động

Diều

 

10531

8.0%

7,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi vận động

Đồ chơi vận động mô phỏng

 

10529

8.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi vận động

Giày trượt patin

 

10528

8.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi vận động

Nhà banh và Phụ kiện

 

10530

5.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi vận động

Spinner

 

10535

8.0%

7,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi vận động

Súng bắn nước

 

10534

8.0%

7,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi vận động

Thú nhún

 

10527

8.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi vận động

Ván trượt

 

8471

8.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi vận động

Xe chòi chân

 

8472

8.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi vận động

Xe đạp trẻ em

 

3211

8.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi vận động

Xe lắc

 

10526

8.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi vận động

Xe scooter

 

3212

8.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi vận động

Yoyo

 

10533

8.0%

7,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Lắp ghép, Xếp hình

 

 

1948

8.0%

7,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Lều thảm

Lều ngoài trời

 

10540

5.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Lều thảm

Lều trong nhà

 

10541

5.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Lều thảm

Thảm nằm chơi

 

10543

8.0%

9,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Lều thảm

Túi ngủ

 

10542

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Trò chơi dân gian

 

 

10537

8.0%

7,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Trò chơi trí tuệ

 

 

10538

8.0%

7,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Video games

 

 

10539

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Dụng cụ chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc móng tay cho bé

 

2578

1.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Dụng cụ chăm sóc sức khỏe

Chống nắng cho trẻ

 

8470

1.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Dụng cụ chăm sóc sức khỏe

Dầu Tràm

 

3801

2.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Dụng cụ chăm sóc sức khỏe

Dụng cụ hút mũi cho bé

 

2579

2.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Dụng cụ chăm sóc sức khỏe

Dụng cụ uống thuốc

 

10483

1.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Dụng cụ chăm sóc sức khỏe

Giặt xả quần áo

 

2583

5.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Dụng cụ chăm sóc sức khỏe

Nhiệt kế cho bé

 

6578

2.0%

5,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng ăn uống cho bé

 

 

2556

3.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng bảo vệ bé

Bảo vệ an toàn điện

 

8465

1.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng bảo vệ bé

Dụng cụ chặn & bịt góc

 

8464

1.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng bảo vệ bé

Máy báo khóc

 

8467

1.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng bảo vệ bé

Mũ bảo vệ, Vớ chống trượt, tập đi

 

8468

1.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng bảo vệ bé

Thanh chắn cầu thang/cửa

 

8466

1.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng đi chơi

Địu, Đai an toàn

 

2596

1.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng đi chơi

Ghế ngồi ôtô, xe máy

 

2595

1.0%

50,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng đi chơi

Xe đẩy

 

2594

6.0%

50,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng đi chơi

Xe tập đi

 

6579

1.0%

50,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng phòng ngủ cho bé

Chăn ga gối nệm, Mùng

 

2588

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng phòng ngủ cho bé

Đệm, Lót chống thấm cho bé

 

2589

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng phòng ngủ cho bé

Đèn ngủ

 

2592

1.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng phòng ngủ cho bé

Nôi, Giường cũi, Võng

 

2586

2.0%

50,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng phòng ngủ cho bé

Túi ngủ, Chăn cuốn cho bé

 

2590

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng vệ sinh cho bé

Dầu gội cho bé

 

2568

1.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng vệ sinh cho bé

Dụng cụ tắm cho bé

 

2574

6.0%

12,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng vệ sinh cho bé

Giặt xả quần áo

 

6576

2.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng vệ sinh cho bé

Khăn tắm, Áo choàng

 

2575

1.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng vệ sinh cho bé

Nước rửa bình sữa

 

2582

1.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng vệ sinh cho bé

Phấn, Kem dưỡng, Nước hoa

 

2570

5.0%

5,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng vệ sinh cho bé

Sữa tắm cho bé

 

2569

1.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng vệ sinh cho bé

Vệ sinh răng miệng cho bé

 

2577

1.0%

5,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho người già

 

 

 

5164

4.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Tã, Bỉm

Khăn giấy ướt cho bé

 

 

2555

1.5%

5,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Tã, Bỉm

 

 

 

2551

2.5%

5,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Phụ kiện cho bé

Ba lô, Túi xách & Cặp cho bé

 

4606

5.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Phụ kiện cho bé

Cà Vạt, Nơ Đeo Cổ Cho Bé

 

5649

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Phụ kiện cho bé

Dù, áo mưa cho bé

 

8493

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Phụ kiện cho bé

Đồng hồ cho bé

 

5278

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Phụ kiện cho bé

Giày, dép cho bé

 

5276

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Phụ kiện cho bé

Mắt kính trẻ em

 

5277

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Phụ kiện cho bé

Nơ, Cà vạt, Thắt lưng, Vớ, Bao tay

 

8491

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Phụ kiện cho bé

Nón cho bé

 

5279

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Phụ kiện cho bé

Nước Hoa Cho Bé

 

5285

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Phụ kiện cho bé

Phụ kiện bơi cho bé

 

5616

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Phụ kiện cho bé

Phụ kiện cho bé khác

 

5281

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Phụ kiện cho bé

Phụ kiện tóc cho bé

 

5280

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Phụ kiện cho bé

Trang sức cho bé

 

8492

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Phụ kiện cho bé

Vali cho bé

 

4610

5.0%

15,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Thời trang bầu

 

 

5191

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Thời trang bé gái

 

 

5189

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Thời trang bé trai

 

 

5190

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thời Trang Cho Mẹ Và Bé

Thời trang sơ sinh

 

 

5188

5.0%

10,000

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Thực phẩm ăn dặm

 

 

 

6568

1.5%

3,000

Làm Đẹp – Sức Khỏe

Bộ sản phẩm làm đẹp

 

 

 

8161

8.0%

5,000

Làm Đẹp – Sức Khỏe

Chăm sóc cá nhân

 

 

 

1594

8.0%

5,000

Làm Đẹp – Sức Khỏe

Chăm sóc cơ thể

 

 

 

1592

6.0%

5,000

Làm Đẹp – Sức Khỏe

Chăm sóc da mặt

 

 

 

1582

8.0%

5,000

Làm Đẹp – Sức Khỏe

Chăm sóc tóc và da đầu

 

 

 

1591

4.0%

5,000

Làm Đẹp – Sức Khỏe

Dược mỹ phẩm

 

 

 

5874

8.0%

5,000

Làm Đẹp – Sức Khỏe

Hỗ trợ tình dục

 

 

 

8142

5.0%

5,000

Làm Đẹp – Sức Khỏe

Nước hoa

 

 

 

1595

10.0%

5,000

Làm Đẹp – Sức Khỏe

Sản phẩm thiên nhiên

 

 

 

5873

8.0%

5,000

Làm Đẹp – Sức Khỏe

Thiết bị chăm sóc sức khỏe

 

 

 

2307

8.0%

10,000

Làm Đẹp – Sức Khỏe

Thiết bị làm đẹp

 

 

 

2306

8.0%

10,000

Làm Đẹp – Sức Khỏe

Thực phẩm chức năng

 

 

 

2322

8.0%

5,000

Làm Đẹp – Sức Khỏe

Tinh dầu spa

 

 

 

11348

8.0%

5,000

Làm Đẹp – Sức Khỏe

Trang điểm

 

 

 

1584

8.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Laptop

 

 

 

8095

0.5%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Linh kiện máy tính, phụ kiện máy tính

Bộ lưu điện – UPS

 

 

11964

1.0%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Linh kiện máy tính, phụ kiện máy tính

Bộ vi xử lý CPU

 

 

11962

1.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Linh kiện máy tính, phụ kiện máy tính

Card màn hình – VGA

 

 

11958

1.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Linh kiện máy tính, phụ kiện máy tính

Hệ thống tản nhiệt

 

 

28902

4.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Linh kiện máy tính, phụ kiện máy tính

I/O Port Cards

 

 

28910

4.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Linh kiện máy tính, phụ kiện máy tính

KVM Switches – Switch HDMI

 

 

28916

4.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Linh kiện máy tính, phụ kiện máy tính

Linh kiện máy tính khác

 

 

11968

4.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Linh kiện máy tính, phụ kiện máy tính

Linh kiện thay thế cho Laptop

 

 

28918

4.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Linh kiện máy tính, phụ kiện máy tính

Mainboard – Board mạch chủ

 

 

11956

1.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Linh kiện máy tính, phụ kiện máy tính

Nguồn máy tính

 

 

28900

1.0%

10,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Linh kiện máy tính, phụ kiện máy tính

Ổ đĩa quang

 

 

28908

4.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Linh kiện máy tính, phụ kiện máy tính

RAM Máy Tính

 

 

2680

1.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Linh kiện máy tính, phụ kiện máy tính

Sound card – Card âm thanh

 

 

11966

4.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Linh kiện máy tính, phụ kiện máy tính

Thiết bị Streaming và Capture Cards

 

 

28914

4.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Linh kiện máy tính, phụ kiện máy tính

Vỏ case – Thùng máy

 

 

11960

1.0%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

PC – Máy Tính Bộ

 

 

 

8093

1.0%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị lưu trữ

Case ổ cứng, hộp đựng HDD box, dock ổ cứng

 

 

5350

4.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị lưu trữ

Đĩa trắng – Băng cuộn

 

 

28838

4.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị lưu trữ

Ổ cứng di động

 

 

1827

2.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị lưu trữ

Ổ cứng gắn trong

 

 

28844

2.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị lưu trữ

Thiết bị lưu trữ qua mạng NAS

 

 

5349

4.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị lưu trữ

USB

 

 

1828

1.5%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị mạng

 

 

 

2663

6.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Giấy in

 

 

8086

4.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Màn hình máy tính

 

 

2665

1.0%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy chấm công

 

 

12886

2.0%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy chiếu và phụ kiện máy chiếu

 

 

2664

1.0%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy đếm tiền

 

 

29006

2.0%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy Fax

 

 

8088

2.0%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy hủy tài liệu

 

 

10089

2.0%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy in – Photocopy

Linh kiện và phụ kiện máy in

 

28940

4.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy in – Photocopy

Máy In Ảnh

 

8089

2.0%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy in – Photocopy

Máy in kim

 

28938

2.0%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy in – Photocopy

Máy in Laser

 

6556

2.0%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy in – Photocopy

Máy in nhãn – in hóa đơn

 

28936

2.0%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy in – Photocopy

Máy in phun

 

6561

2.0%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy in – Photocopy

Máy Photocopy

 

8087

2.0%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy scan mã vạch

 

 

30020

2.0%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy Scan tài liệu

 

 

4542

2.0%

20,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Mực in và Toner

 

 

4532

4.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Phần mềm máy tính

 

 

6255

5.0%

5,000

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Thiết bị truyền thông hội nghị

 

 

12890

2.0%

20,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Balo – Túi đựng – Bao da

 

 

 

1840

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Camera giám sát

Camera IP

 

 

5121

1.0%

20,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Camera giám sát

Camera quan sát Analog

 

 

5123

1.0%

20,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Camera giám sát

Đầu ghi hình camera

 

 

5124

1.0%

20,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Camera giám sát

Hệ thống camera giám sát

 

 

28832

1.0%

20,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Camera giám sát

Phụ kiện camera giám sát

 

 

7912

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Camera hành trình – Action camera và phụ kiện

Action Camera

 

 

4879

1.0%

20,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Camera hành trình – Action camera và phụ kiện

Camera hành trình Ô tô – Xe máy

 

 

4079

2.0%

20,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Camera hành trình – Action camera và phụ kiện

Phụ kiện camera hành trình

 

 

28836

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Máy ảnh

Máy ảnh compact, máy ảnh du lịch

 

 

1808

1.0%

20,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Máy ảnh

Máy ảnh DSLR

 

 

1809

1.0%

20,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Máy ảnh

Máy ảnh lấy liền

 

 

2144

1.0%

20,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Máy ảnh

Máy ảnh Mirrorless

 

 

2658

1.0%

20,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Máy ảnh

Máy chụp ảnh phim

 

 

28808

1.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Máy bay camera và phụ kiện

Linh kiện thay thế máy bay camera – Drone

 

 

8050

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Máy bay camera và phụ kiện

Máy bay camera – Drone

 

 

8048

1.0%

20,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Máy bay camera và phụ kiện

Phụ kiện máy bay camera – Drone

 

 

8049

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Ống kính (Lens)

 

 

 

2757

1.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Ống kính, ống ngắm

 

 

 

28794

3.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Adapter – Ngàm chuyển

 

 

20264

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Chân Máy Ảnh, Monopod, Tripod

 

 

2678

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Dụng cụ vệ sinh máy ảnh

 

 

20260

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Điều khiển từ xa

 

 

28758

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Film máy ảnh

 

 

28774

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Gimbal

 

 

28760

2.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Hộp chụp ảnh sản phẩm

 

 

28768

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Kính lọc – Filter

 

 

1841

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Lens hood

 

 

20266

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Miếng dán bảo vệ màn hình máy ảnh

 

 

20262

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Nắp ống kính

 

 

28762

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Ngàm gắn máy quay trên người

 

 

28764

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Phụ kiện cho ống kính

 

 

28756

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Phụ kiện máy ảnh, máy quay khác

 

 

8054

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Pin – Sạc máy ảnh, máy quay

 

 

2662

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Thẻ nhớ máy ảnh

 

 

1839

3.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Thiết bị phòng tối

 

 

28776

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Thiết bị rửa ảnh

 

 

28772

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Phụ kiện máy ảnh, máy quay

Túi hút ẩm cho máy ảnh, máy quay

 

 

28766

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Thiết bị ánh sáng

Đèn chiếu sáng Studio

 

 

28816

4.0%

20,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Thiết bị ánh sáng

Đèn Flash và phụ kiện

 

 

4075

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Thiết bị ánh sáng

Máy đo sáng và phụ kiện

 

 

28818

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Thiết bị ánh sáng

Thiết bị phản sáng và phụ kiện

 

 

28820

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Thiết bị quay phim

Máy quay phim

 

 

4074

1.0%

20,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Thiết bị quay phim

Máy quay phim chuyên dụng

 

 

28824

1.0%

20,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Thiết bị quay phim

Micro cho máy quay

 

 

28826

4.0%

5,000

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Thiết bị quay phim

Phụ kiện máy quay khác

 

 

28828

4.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Bảo vệ nhà cửa

 

 

 

23046

10.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Bảo vệ nhà cửa

Ổ khóa

 

 

2154

10.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ diệt chuột, côn trùng

 

 

 

23004

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Ấm nước các loại

 

 

1934

9.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Bếp nướng, vỉ nướng

 

 

11808

5.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dao và phụ kiện

 

 

8319

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ chứa đựng thực phẩm

Cà men, hộp đựng cơm

 

2224

4.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ chứa đựng thực phẩm

Hộp đựng thực phẩm

 

2225

3.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ chứa đựng thực phẩm

Hộp hâm nóng

 

27134

3.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ chứa đựng thực phẩm

Hũ, lọ đựng gia vị

 

6948

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ chứa đựng thực phẩm

Khay

 

11812

1.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ chứa đựng thực phẩm

Thau, rổ

 

9052

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ chứa đựng thực phẩm

Thùng đá

 

23136

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ chứa đựng thực phẩm

Thùng đựng gạo

 

23132

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ chứa đựng thực phẩm

Thùng đựng thực phẩm

 

23130

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ chứa đựng thực phẩm

Túi đựng thực phẩm

 

23134

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ làm bánh

Cân nhà bếp

 

3515

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ làm bánh

Cây đánh trứng

 

23164

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ làm bánh

Cây lăn bột

 

23166

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ làm bánh

Dụng cụ làm bánh khác

 

5454

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ làm bánh

Dụng cụ đo lường

 

23168

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ làm bánh

Khay nướng bánh

 

23162

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ làm bánh

Khuôn làm bánh

 

23156

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ nấu ăn

Bộ nồi

 

2136

9.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ nấu ăn

Chảo, chảo chống dính

 

1984

6.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ nấu ăn

Nồi áp suất

 

11804

9.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ nấu ăn

Nồi lẩu

 

23124

6.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ nấu ăn

Nồi ủ

 

5193

9.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ nấu ăn

Nồi, quánh

 

5459

9.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ nấu ăn

Xửng hấp

 

23126

6.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Đồ dùng một lần

 

 

23188

2.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Kệ nhà bếp

 

 

6305

1.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Kéo nhà bếp

 

 

3213

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Chậu rửa chén bát

 

23226

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Dụng cụ ép trái cây, vắt cam

 

23210

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Dụng cụ mở nắp

 

3215

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Dụng cụ xay, giã

 

2513

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Găng tay nhà bếp

 

27152

2.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Giấy thấm dầu mỡ

 

23218

2.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Kẹp càng cua

 

23206

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Kẹp gắp

 

23212

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Khăn giấy ăn

 

11810

5.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Khăn lót bàn ăn

 

5457

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Khay, khuôn làm đá

 

23220

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Khuôn làm kem

 

23222

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Màng bọc thực phẩm

 

6416

2.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Màng nhôm, giấy bạc

 

23216

2.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Nhấc nồi

 

23202

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Ống đũa

 

23224

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp khác

 

2514

6.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Rế, lót nồi

 

23204

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Tạp dề

 

23200

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Thiết bị làm giá

 

23214

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Tô nhúng bánh tráng

 

23208

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Túi đựng hộp cơm

 

27154

2.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Vá, sạn, vợt

 

11806

1.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Vòi rửa chén bát

 

23228

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp

Xe đi chợ

 

11814

5.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ nhà bếp

Thớt nhà bếp

 

 

2512

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ vệ sinh

Bàn chải, dụng cụ thông tắc, cọ rửa

 

 

23022

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ vệ sinh

Cây lau kiếng

 

 

2238

8.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ vệ sinh

Đồ hốt rác, ky rác

 

 

23020

4.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ vệ sinh

Găng tay

 

 

2237

10.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ vệ sinh

Khăn lau đa năng

 

 

2235

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ vệ sinh

Miếng rửa chén, chà nồi

 

 

23024

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ vệ sinh

Thùng rác

 

 

23030

7.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Dụng cụ vệ sinh

Túi đựng rác

 

 

23026

5.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đèn & thiết bị chiếu sáng

 

 

 

2015

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ăn

Bình lọc, lõi lọc, thiết bị lọc nước

 

 

2014

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ăn

Bình nước, bình giữ nhiệt

 

 

6963

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ăn

Bình, ca đựng nước

 

 

3991

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ăn

Bình, ly uống cà phê và phụ kiện

 

 

23304

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ăn

Bình, ly uống trà và phụ kiện

 

 

3990

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ăn

Bộ Bình Ly

 

 

3989

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ăn

Dụng cụ pha chế

 

 

23322

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ăn

Đũa, muỗng, nĩa

 

 

3179

4.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ăn

Khăn trải bàn

 

 

8321

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ăn

Ly, cốc

 

 

3177

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ăn

Phụ kiện phòng ăn

 

 

3180

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ăn

Tô, chén, dĩa

 

 

3178

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Bộ ga, ra, drap

 

 

23346

10.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Chăn, mền và phụ kiện

 

 

23352

10.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Chăn, mền và phụ kiện

Chăn, mền

 

8315

10.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Chiếu

 

 

23392

10.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Đệm ngồi

 

 

23374

10.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Gối, ruột gối, vỏ gối

 

 

6724

10.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Mùng, màn ngủ

 

 

23402

10.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Nệm bông ép

 

23380

5.0%

100,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Nệm cao su

 

23376

5.0%

100,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Nệm foam

 

23382

5.0%

100,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Nệm hơi

 

23386

5.0%

100,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Nệm khác

 

23384

5.0%

100,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Nệm lò xo

 

23378

5.0%

100,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Nệm nước

 

27114

5.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Tấm bảo vệ nệm

 

23388

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Topper nệm

 

23390

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Phụ kiện phòng ngủ

 

 

8314

9.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Võng

Bộ võng xếp

 

23396

10.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Võng

Khung võng

 

23398

10.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Võng

Võng lưới

 

23400

10.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Áo choàng tắm

 

 

23838

12.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Bộ lau nhà

 

 

6812

11.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Ca múc nước

 

 

23836

4.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Chổi, cây lau nhà

 

 

2234

4.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Cước cọ rửa

 

 

2236

10.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Dép nhà tắm

 

 

27118

9.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Ghế kê chân

 

 

23262

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Giá, kệ phơi quần áo

 

 

23254

4.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Kệ nhà tắm

 

 

23258

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Khăn

 

 

2685

12.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Khăn lau, cước cọ rửa

 

 

2338

10.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Máy lau hơi nước

 

 

2240

5.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Miếng lót bồn cầu

 

 

23260

4.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Móc treo, kẹp quần áo

 

 

2337

9.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Phụ kiện giặt ủi

 

 

2241

13.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Phụ kiện nhà tắm khác

 

 

2339

11.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Rèm phòng tắm

 

 

23256

4.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Thảm chùi chân

 

 

3877

7.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Thau, chậu

 

 

23834

4.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Thiết bị phòng tắm

Bidet

 

23278

8.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Thiết bị phòng tắm

Bồn cầu

 

23270

8.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Thiết bị phòng tắm

Lavabo

 

23272

8.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Thiết bị phòng tắm

Thiết bị phòng tắm khác

 

23276

8.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Thiết bị phòng tắm

Thoát sàn

 

23274

4.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Thiết bị phòng tắm

Vòi lavabo

 

27128

5.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Thiết bị phòng tắm

Vòi nước

 

23268

4.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Thiết bị phòng tắm

Vòi sen

 

23266

4.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Thiết bị phòng tắm

Vòi xịt vệ sinh

 

27130

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm

Xô lau nhà

 

 

23832

4.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ thờ cúng

Bàn thờ

 

 

23072

9.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ thờ cúng

Bát hương, bát nhang

 

 

23058

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ thờ cúng

Bộ đồ thờ

 

 

23056

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ thờ cúng

Chuông, mõ

 

 

23066

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ thờ cúng

Cốc nước thờ

 

 

23080

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ thờ cúng

Đèn thờ dầu

 

 

23062

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ thờ cúng

Đèn thờ điện

 

 

23064

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ thờ cúng

Đỉnh đồng

 

 

23070

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ thờ cúng

Hạc đồng

 

 

23068

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ thờ cúng

Hương, nhang

 

 

23078

7.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ thờ cúng

Lư trầm

 

 

23060

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ thờ cúng

Miếng chắn khói

 

 

23074

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ thờ cúng

Nến thờ

 

 

23076

7.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ thờ cúng

Ông Địa – Ông Thần Tài

 

 

27132

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ thờ cúng

Phụ kiện thờ cúng

 

 

23082

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Cây chậu treo

 

 

18888

14.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Cây để bàn

 

 

18886

14.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Cây ngoài trời

 

 

22462

14.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Cây nội thất – Văn phòng

 

 

18890

14.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Chậu hoa

 

 

18862

14.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Hoa bình – Lọ

 

 

18860

14.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Hoa bó

 

 

18854

14.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Hoa chậu treo

 

 

18864

14.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Hoa chia buồn

 

 

19126

14.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Hoa cưới

 

 

18866

14.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Hoa giỏ – Lẵng – Kệ

 

 

18858

14.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Hoa hộp

 

 

18856

14.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Phụ kiện cây

Cát trồng cây

 

18900

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Phụ kiện cây

Đất trồng cây

 

18896

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Phụ kiện cây

Đĩa lót chậu

 

18902

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Phụ kiện cây

Móc treo cây cảnh

 

18904

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Phụ kiện cây

Phụ kiện trang trí cây khác

 

18906

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Phụ kiện cây

Sỏi trồng cây

 

18898

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Phụ kiện hoa

Bình – Lọ cắm hoa

 

18870

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Phụ kiện hoa

Dây kẽm bọc nhựa

 

18872

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Phụ kiện hoa

Giấy gói

 

18874

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Phụ kiện hoa

Giỏ – Lẵng – Kệ

 

18876

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Phụ kiện hoa

Hạt nhựa

 

18878

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Phụ kiện hoa

Kim tuyến

 

18880

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Phụ kiện hoa

Phụ kiện hoa khác

 

18884

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Phụ kiện hoa

Xốp

 

18882

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Tiểu cảnh

 

 

18892

14.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Áo mưa, ô dù và phụ kiện

 

 

5995

12.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Bể bơi ngoài trời

Bể bơi

 

23436

13.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Bể bơi ngoài trời

Phụ kiện bể bơi

 

23438

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Bình tưới nước

 

 

23418

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Bộ hẹn giờ tưới cây

 

 

27176

8.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Chậu trồng cây

 

 

23414

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Dụng cụ làm vườn

 

 

3879

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Dụng cụ ngoài trời khác

 

 

23446

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Đồ trang trí ngoài trời

 

 

8318

1.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Hạt giống

 

 

5450

12.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Kệ trang trí cây

 

 

23440

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Lưới che nắng

 

 

23444

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Mái hiên

 

 

23442

13.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Máy bơm

 

 

11858

8.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Máy cắt cỏ

 

 

12988

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Máy xịt rửa và phụ kiện

Máy xịt rửa

 

27170

9.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Máy xịt rửa và phụ kiện

Phụ kiện máy xịt rửa

 

27172

9.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Ngoại thất sân vườn

Bàn ngoài trời

 

23428

10.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Ngoại thất sân vườn

Bộ bàn ghế ngoài trời

 

23430

10.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Ngoại thất sân vườn

Ghế ngoài trời

 

23426

10.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Ngoại thất sân vườn

Ngoại thất sân vườn khác

 

23432

10.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Ngoại thất sân vườn

Xích đu

 

23424

10.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Nội thất ngoài trời

 

 

8317

10.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Phân bón

 

 

23416

12.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Tấm trải đa năng

 

 

23420

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Vòi nước và phụ kiện tưới cây

 

 

3878

3.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nhạc cụ

 

 

 

10068

6.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất khác

 

 

23678

13.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Bàn ăn

 

23642

10.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Bàn cafe

 

23640

10.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Bộ bàn ghế phòng ăn

 

23638

10.0%

100,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Ghế bar

 

23644

10.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Ghế phòng ăn

 

12598

10.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Nội thất phòng ăn khác

 

23652

10.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Quầy bar

 

23648

10.0%

100,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Tủ & kệ rượu

 

23646

5.0%

100,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Tủ bếp

 

23650

5.0%

100,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng học, làm việc

Bàn học sinh

 

4380

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng học, làm việc

Bàn làm việc

 

4381

10.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng học, làm việc

Bàn vi tính

 

23656

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng học, làm việc

Ghế làm việc

 

12592

10.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng học, làm việc

Nội thất phòng học, làm việc khác

 

23660

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng học, làm việc

Tủ, kệ sách

 

23658

5.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Bàn sofa/salon

 

23576

5.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Bộ sofa/salon

 

23572

5.0%

100,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Ghế đôn

 

12590

10.0%

30,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Ghế lười

 

12594

10.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Ghế sofa/salon

 

23578

10.0%

100,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Ghế thư giãn

 

23574

10.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Kệ để báo

 

23580

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Kệ giày

 

23588

5.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Kệ tivi

 

23582

10.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Kệ trang trí

 

23584

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Nội thất phòng khách khác

 

23596

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Rèm, màn cửa

 

23592

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Thảm trang trí

 

23590

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Tủ giày

 

23586

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Vách ngăn trang trí

 

23594

5.0%

100,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Bàn trang điểm

 

23600

5.0%

100,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Cửa gỗ

 

23882

10.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Ghế cuối giường

 

23626

10.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Ghế hơi

 

23632

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Ghế trang điểm

 

23540

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Ghế xếp

 

23602

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Giường ngủ

 

2951

5.0%

200,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Gương

 

23630

10.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Két sắt

 

23628

5.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Nội thất phòng ngủ khác

 

23634

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Tủ đầu giường

 

23622

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Tủ quần áo

 

23604

5.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Tủ, thùng, hộp, khay đựng đồ

 

23624

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất trẻ em

Bàn trẻ em

 

23664

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất trẻ em

Ghế trẻ em

 

23668

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất trẻ em

Giường ngủ trẻ em

 

23666

5.0%

50,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất trẻ em

Nội thất trẻ em khác

 

23672

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất trẻ em

Thùng đựng đồ chơi

 

23670

10.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ổ cắm điện

 

 

 

2021

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Ổn áp, biến áp

 

 

 

11854

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Phụ kiện giặt ủi

Áo bọc bàn để ủi

 

 

23038

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Phụ kiện giặt ủi

Bàn để ủi

 

 

23034

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Phụ kiện giặt ủi

Cây lăn bụi

 

 

23036

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Phụ kiện giặt ủi

Giỏ đựng quần áo

 

 

23040

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Phụ kiện giặt ủi

Phụ kiện giặt ủi khác

 

 

23042

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Phụ kiện giặt ủi

Túi giặt

 

 

23032

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Pin và dụng cụ sạc pin

 

 

 

23012

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Bảo hộ lao động

 

 

4452

1.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Bộ dụng cụ đa năng

 

 

2759

9.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Bộ lục giác

 

 

4451

2.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Búa các loại

 

 

2948

2.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Cảo

 

 

23542

2.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Cây lăn – Súng phun sơn

 

 

23714

4.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Cờ lê, mỏ lết

 

 

2264

2.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Cưa gỗ, cưa sắt

 

 

3176

7.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Dũa các loại

 

 

3175

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Dụng cụ sửa chữa khác

 

 

2760

2.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Đá cắt, que hàn, lưỡi cưa

 

 

12980

2.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Kềm các loại

 

 

2764

4.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Máy bào

 

 

23522

6.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Máy chà nhám, đánh bóng

 

 

2392

8.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Máy chạm khắc

 

 

27186

9.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Máy cưa

 

 

23708

8.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Máy đục

 

 

23526

9.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Máy hàn

 

 

11856

9.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Máy khoan, mũi khoan

 

 

1978

8.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Máy mài, máy cắt

 

 

1979

9.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Máy phát điện

 

 

23710

8.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Máy phun xịt rửa

 

 

2265

9.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Máy thổi

 

 

12982

8.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Máy vặn vít, tua vít

 

 

2266

6.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Máy, mũi soi, phay gỗ

Máy soi, phay gỗ

 

23546

8.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Máy, mũi soi, phay gỗ

Mũi khoét gỗ

 

23524

5.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Palang, ròng rọc, con đội

 

 

23716

4.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Ron, miếng dán khe cửa, chân cửa

 

 

23718

2.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Sơn, dầu mỡ, hóa chất

 

 

12986

6.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Súng bắn keo

 

 

23712

4.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Thang nhôm

 

 

2327

15.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Thiết bị đo lường

 

 

27188

8.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Thùng đồ nghề, túi công cụ

 

 

2806

2.0%

15,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Thước đo các loại

 

 

2805

5.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Xe đẩy hàng

 

 

12984

9.0%

25,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Thiết bị điều khiển thông minh

 

 

 

20492

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Bình hoa

 

 

6511

10.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Decal

 

 

23728

4.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Đồ đốt tinh dầu

 

 

23802

10.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Đồng hồ để bàn

 

 

2140

8.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Đồng hồ treo tường

 

 

2784

12.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Giấy dán kính

 

 

23778

4.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Giấy dán tường

 

 

3710

4.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Hoa trang trí

 

 

7713

12.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Móc treo, móc dán tường

 

 

2363

12.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Nến trang trí

 

 

23800

10.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Phù điêu

 

 

23804

10.0%

5,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Tháp đồng hồ

 

 

23726

13.0%

20,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Trang trí nhà cửa khác

 

 

23806

10.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Tranh đồng hồ

 

 

1980

10.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Tranh trang trí

 

 

11222

10.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Tranh treo tường

 

 

2309

13.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Vật phẩm trang trí

 

 

11562

10.0%

10,000

Nhà Cửa – Đời Sống

Vật phẩm phong thủy

 

 

 

5848

8.0%

10,000

Nhà Sách Tiki

English Books

 

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Quà lưu niệm

 

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Điện Ảnh – Nhạc – Họa

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách Bà mẹ – Em bé

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách Chính Trị – Pháp Lý

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách Công Nghệ Thông Tin

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách Giáo Khoa – Giáo Trình

Giáo Trình Đại Học – Cao Đẳng

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách Giáo Khoa – Giáo Trình

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách Học Ngoại Ngữ

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách Khoa Học – Kỹ Thuật

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách Kiến Thức Tổng Hợp

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách kinh tế

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách kỹ năng sống

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách Lịch sử

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách Nông – Lâm – Ngư Nghiệp

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách Tâm lý – Giới tính

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách Tham Khảo

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách thiếu nhi

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách Thường Thức – Gia Đình

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách Tôn Giáo – Tâm Linh

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách Văn Hóa – Địa Lý – Du Lịch

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách văn học

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Sách Y Học

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Tạp Chí – Catalogue

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Thể Dục – Thể Thao

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Truyện Tranh, Manga, Comic

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Sách tiếng Việt

Từ Điển

 

 

8322

10.0%

5,000

Nhà Sách Tiki

Văn phòng phẩm

 

 

 

8322

10.0%

5,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Dịch vụ, lắp đặt

Dịch vụ bảo trì, sửa chữa

 

 

23118

4.0%

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Dịch vụ, lắp đặt

Dịch vụ sơn xe

 

 

23116

6.0%

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Dịch vụ, lắp đặt

Lắp đặt mâm lốp

 

 

17224

3.0%

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Dịch vụ, lắp đặt

Lắp đặt phụ tùng, phụ kiện

 

 

17226

4.0%

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Mũ bảo hiểm

 

 

11906

5.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện – Phụ tùng xe máy

 

 

6061

4.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện đồ nghề xe đạp

 

 

11904

8.0%

5,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện ô tô

Bình ắc quy

 

24346

5.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện ô tô

Chắn nắng, bạt phủ ô tô

 

24342

5.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện ô tô

Còi ô tô

 

24350

5.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện ô tô

Dầu nhớt, phụ gia ô tô

 

6062

5.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện ô tô

Dụng cụ, thiết bị sửa ô tô

 

24344

5.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện ô tô

Đèn ô tô

 

24348

5.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện ô tô

Gạt mưa ô tô

 

24352

5.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện ô tô

Gối, đệm, ghế ô tô

 

24354

5.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện ô tô

Lốp xe, phụ kiện ô tô

 

24356

5.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện ô tô

Nước hoa, sáp thơm ô tô

 

24358

5.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện ô tô

Phụ tùng ô tô

 

6052

5.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện ô tô

Sạc, phụ kiện ô tô

 

24360

5.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện ô tô

Sản phẩm chăm sóc ô tô

 

24362

5.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện ô tô

Thảm sàn, để chân ô tô

 

24364

5.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện ô tô

Trang trí ngoại thất ô tô

 

24366

5.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện ô tô

Trang trí nội thất ô tô

 

24368

5.0%

10,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe đạp

Xe đạp đua

 

 

11898

8.0%

15,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe đạp

Xe đạp Fixed Gear

 

 

11914

8.0%

15,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe đạp

Xe đạp gấp

 

 

11900

8.0%

15,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe đạp

Xe đạp thể thao

 

 

11892

8.0%

15,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe đạp

Xe đạp thời trang

 

 

11896

8.0%

15,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe đạp

Xe đạp thông dụng

 

 

11894

8.0%

15,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe đạp

Xe đạp trẻ em

 

 

11902

8.0%

15,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe điện

Phụ kiện xe điện

 

 

6073

5.0%

5,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe điện

Xe đạp điện

 

 

6071

3.0%

15,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe điện

Xe máy điện

 

 

6072

4.0%

15,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe điện

Xe thăng bằng

 

 

11890

3.0%

15,000

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe máy

Xe 50cc

 

 

13100

2.0%

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe máy

Xe côn tay

 

 

11884

2.0%

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe máy

Xe mô tô

 

 

11888

2.0%

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe máy

Xe số

 

 

11882

2.0%

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe máy

Xe tay ga

 

 

11878

2.0%

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe Scooter

 

 

 

8435

1.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao chơi vợt

Bóng bàn

Bàn bóng bàn

 

23892

5.0%

200000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao chơi vợt

Bóng bàn

Banh bóng bàn

 

23884

1.0%

15000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao chơi vợt

Bóng bàn

Cốt vợt bóng bàn

 

23886

1.0%

15000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao chơi vợt

Bóng bàn

Mặt vợt bóng bàn

 

23888

1.0%

15000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao chơi vợt

Bóng bàn

Máy bắn bóng bàn

 

23894

1.0%

15000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao chơi vợt

Bóng bàn

Phụ kiện bóng bàn

 

23896

1.0%

15000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao chơi vợt

Bóng bàn

Vợt bóng bàn

 

23890

1.0%

15000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao chơi vợt

Cầu lông

 

 

8438

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao chơi vợt

Tennis

 

 

8440

8.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Aikido

 

 

23958

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Boxing

 

 

23948

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Dụng cụ -Thiết bị tập luyện võ thuật

Bảo hộ đầu

 

23992

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Dụng cụ -Thiết bị tập luyện võ thuật

Bảo hộ hạ bộ

 

23990

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Dụng cụ -Thiết bị tập luyện võ thuật

Bảo hộ ống quyển

 

23988

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Dụng cụ -Thiết bị tập luyện võ thuật

Côn tay

 

23982

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Dụng cụ -Thiết bị tập luyện võ thuật

Dụng cụ -Thiết bị tập luyện võ thuật khác

 

23998

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Dụng cụ -Thiết bị tập luyện võ thuật

Đai bụng

 

23996

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Dụng cụ -Thiết bị tập luyện võ thuật

Đích đấm, đích đá

 

23984

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Dụng cụ -Thiết bị tập luyện võ thuật

Găng tay võ thuật

 

8417

11.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Dụng cụ -Thiết bị tập luyện võ thuật

Giáp bảo hộ

 

23986

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Dụng cụ -Thiết bị tập luyện võ thuật

Ngậm răng

 

23994

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Dụng cụ -Thiết bị tập luyện võ thuật

Trụ đấm, trụ bóng phản xạ

 

23980

6.0%

20,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Đấu vật

 

 

23962

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Judo

 

 

23970

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Karatedo

 

 

23956

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Kendo

 

 

23960

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Kick Boxing

 

 

23950

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

KungFu

 

 

23976

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

MMA

 

 

23954

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Muay Thái

 

 

23952

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Pencat Silat

 

 

23964

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Taekwondo

 

 

23966

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Võ cổ truyền

 

 

23974

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Vovinam

 

 

23972

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Wushu

 

 

23968

6.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đồng đội

Bóng chày

 

 

8443

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đồng đội

Bóng chuyền

 

 

8444

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đồng đội

Bóng Đá

 

 

2981

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đồng đội

Bóng rổ

 

 

2980

1.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đồng đội

Cầu Đá – Cầu Mây

 

 

2156

1.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Bắn cung, bắn ná thể thao

 

 

24056

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Bida

Bàn bida

 

24078

12.0%

50,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Bida

Bi bida

 

24080

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Bida

 

24082

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Bida

Phụ kiện bida khác

 

24086

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Bộ môn ném đĩa

 

 

24060

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Bowling

 

 

24036

4.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Golf

Banh Golf

 

24096

5.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Golf

Găng tay Golf

 

24098

5.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Golf

Gậy Golf

 

24092

5.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Golf

Phụ kiện Golf

 

24102

5.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Golf

Thảm tập Golf

 

24100

5.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Golf

Túi Golf

 

24094

5.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Phóng phi tiêu

 

 

24058

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Thể dục dụng cụ

 

 

8445

7.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Trượt băng

Giày trượt băng

 

24116

4.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Trượt băng

Phụ kiện giày trượt băng

 

24118

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Trượt băng

Trang phục trượt băng

 

24120

4.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Trượt patin

Dụng cụ bảo hộ trượt patin

 

24108

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Trượt patin

Giày patin

 

24104

4.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Trượt patin

Phụ kiện giày patin

 

24106

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Trượt ván

 

 

8437

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Yoga

 

 

24074

5.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Dây đàn hồi tập gym

 

 

24164

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Dây nhảy

 

 

24152

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Dụng cụ – Thiết bị tập bụng, eo

Con lăn tập bụng

 

24144

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Dụng cụ – Thiết bị tập bụng, eo

Dụng cụ tập eo

 

24150

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Dụng cụ – Thiết bị tập bụng, eo

Ghế cong lưng tập bụng

 

24146

5.0%

50,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Dụng cụ – Thiết bị tập bụng, eo

Máy tập bụng

 

24148

7.0%

20,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Dụng cụ hít đất

 

 

24168

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Dụng cụ tập cơ tay

 

 

24166

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Dụng cụ tập thể thao khác

 

 

24170

5.0%

20,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Giàn tạ đa năng

 

 

24136

12.0%

200,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Máy chạy bộ

 

 

24130

12.0%

200,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Máy rung giảm cân

 

 

24134

12.0%

100,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Tạ tập

 

 

3323

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Tạ tập

Phụ kiện tạ tập

 

24162

2.0%

20,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Tạ tập

Tạ đeo tay, chân

 

24156

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Tạ tập

Tạ đôi

 

24154

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Tạ tập

Tạ miếng

 

24158

2.0%

50,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Tạ tập

Tạ vôi

 

24160

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Xà đơn

 

 

24138

5.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Xà kép

 

 

24140

5.0%

50,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Xe đạp tập

 

 

24132

12.0%

100,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ câu cá

 

 

 

24294

3.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ leo núi

 

 

 

24258

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Đồ dùng dã ngoại

 

 

 

8428

4.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Giày thể thao nam

 

 

 

6826

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Giày thể thao nữ

 

 

 

6827

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Phụ kiện thể thao

Băng cổ tay, băng trán thể thao

 

 

12218

1.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Phụ kiện thể thao

Bình nước thể thao

 

 

8459

4.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Phụ kiện thể thao

Dụng cụ cổ động, cổ vũ

 

 

8451

1.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Phụ kiện thể thao

Đai chạy bộ

 

 

24310

1.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Phụ kiện thể thao

Găng tay tập gym

 

 

24316

1.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Phụ kiện thể thao

Khăn đa năng, khăn thể thao

 

 

24314

1.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Phụ kiện thể thao

Nón, mũ thể thao

 

 

24312

1.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Phụ kiện thể thao

Phụ kiện thể thao khác

 

 

24318

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Phụ kiện thể thao

Thiết bị điện tử thể thao

 

 

24308

1.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Phụ kiện thể thao

Thiết bị sơ cứu

 

 

8458

1.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Phụ kiện thể thao

Túi thể thao

 

 

8456

1.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Thể thao dưới nước

Bơi lội

 

 

2157

1.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Thể thao dưới nước

Chèo thuyền

 

 

8448

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Thể thao dưới nước

Lặn biển

 

 

24328

7.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Thể thao dưới nước

Lặn và lặn dùng ống thở

 

 

8449

7.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Thể thao dưới nước

Lướt ván

 

 

8447

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Thể thao dưới nước

Phao trượt

 

 

8450

7.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Thể thao dưới nước

Phụ kiện thể thao dưới nước

 

 

8446

4.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Thực phẩm bổ sung năng lượng

 

 

 

10803

8.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Trang phục thể thao nam

 

 

 

6140

2.0%

15,000

Thể Thao – Dã Ngoại

Trang phục thể thao nữ

 

 

 

6141

2.0%

15,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Adapter – Củ sạc

 

 

3803

8.0%

8,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Bàn phím rời – Bút cảm ứng

 

 

20238

7.0%

10,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Bao da – Ốp lưng

 

 

1822

14.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Dây đeo và phụ kiện trang trí

 

 

20222

9.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Dây sạc, dây cáp

 

 

1823

6.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Dụng cụ sửa chữa và vệ sinh

 

 

20242

9.0%

10,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Giá đỡ – Chân đế – Móc dán

 

 

20220

9.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Hộp đựng – Túi đựng phụ kiện

 

 

20244

9.0%

10,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Linh kiện thay thế

 

 

20234

7.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Miếng dán màn hình

 

 

1824

16.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Phụ kiện chơi game

 

 

28624

7.0%

10,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Phụ kiện chụp hình

Đèn Flash Selfie – Flash Mini

 

28622

7.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Phụ kiện chụp hình

Gậy tự sướng – Selfie

 

2659

12.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Phụ kiện chụp hình

Lens cho điện thoại

 

20212

7.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Phụ kiện di động khác

 

 

1819

7.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Pin sạc dự phòng

 

 

1821

8.0%

8,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

SIM

 

 

10691

7.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Thẻ nhớ và bộ nhớ mở rộng

Thẻ nhớ điện thoại

 

1820

3.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Thẻ nhớ và bộ nhớ mở rộng

USB OTG

 

2173

4.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Túi bảo vệ – Túi chống nước

 

 

20236

9.0%

10,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện điện thoại và máy tính bảng

Vòng đeo – Đai đeo

 

 

20240

9.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện máy tính và Laptop

Bàn di chuột – Miếng lót chuột

 

 

1831

8.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện máy tính và Laptop

Bút trình chiếu

 

 

28688

4.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện máy tính và Laptop

Các loại cáp chuyển đổi

 

 

12296

7.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện máy tính và Laptop

Công cụ đồ họa – Thiết bị cảm ứng

 

 

28706

4.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện máy tính và Laptop

Dụng cụ vệ sinh và sửa chữa

 

 

28672

9.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện máy tính và Laptop

Phụ kiện laptop

Case – Vỏ ốp lưng Laptop

 

28684

7.0%

10,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện máy tính và Laptop

Phụ kiện laptop

Dây chống trộm Laptop

 

28678

7.0%

10,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện máy tính và Laptop

Phụ kiện laptop

Đế Tản Nhiệt Laptop

 

1832

7.0%

10,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện máy tính và Laptop

Phụ kiện laptop

Giá đỡ Laptop

 

28682

7.0%

10,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện máy tính và Laptop

Phụ kiện laptop

Miếng phủ bàn phím Laptop

 

28686

7.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện máy tính và Laptop

Phụ kiện laptop

Skin và decal dán Laptop

 

28680

14.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện máy tính và Laptop

Phụ kiện phím chuột chơi game

 

 

28692

4.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện máy tính và Laptop

Phụ kiện phím chuột văn phòng

 

 

28690

4.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện máy tính và Laptop

Tai nghe máy tính

 

 

28702

4.0%

8,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Phụ kiện máy tính và Laptop

Webcam máy tính

 

 

4880

4.0%

8,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị âm thanh và phụ kiện

DAC và Amplifier di động

 

 

20170

4.5%

8,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị âm thanh và phụ kiện

Loa nghe nhạc

Loa Bluetooth

 

2324

4.5%

8,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị âm thanh và phụ kiện

Loa nghe nhạc

Loa bluetooth vi tính

 

12882

4.5%

10,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị âm thanh và phụ kiện

Loa nghe nhạc

Loa Hi-Fi, Audiophiles

 

6653

4.5%

20,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị âm thanh và phụ kiện

Loa nghe nhạc

Loa kéo

 

8066

4.5%

40,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị âm thanh và phụ kiện

Loa nghe nhạc

Loa trợ giảng

 

20190

4.5%

20,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị âm thanh và phụ kiện

Loa nghe nhạc

Loa Vi Tính

 

1813

4.5%

20,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị âm thanh và phụ kiện

Máy thu và máy phát âm thanh

 

 

28656

5.0%

10,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị âm thanh và phụ kiện

Micro

 

 

28642

5.0%

8,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị âm thanh và phụ kiện

Phụ kiện âm thanh

 

 

30374

6.0%

10,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị âm thanh và phụ kiện

Tai nghe bluetooth

 

 

1811

5.0%

8,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị âm thanh và phụ kiện

Tai nghe có dây

 

 

1804

5.0%

8,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị chơi game và phụ kiện

Đĩa Game

 

 

12676

3.0%

8,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị chơi game và phụ kiện

Ghế Gaming

 

 

7273

3.0%

100,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị chơi game và phụ kiện

Máy chơi game – Console

 

 

8251

3.0%

10,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị chơi game và phụ kiện

Phụ kiện Gaming

 

 

6742

4.0%

10,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị chơi game và phụ kiện

Tay bấm game – Thiết bị điều khiển

 

 

9013

4.0%

10,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị đeo thông minh và phụ kiện

Đồng hồ thông minh

 

 

2657

4.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị đeo thông minh và phụ kiện

Mắt kính thông minh

 

 

8040

4.0%

10,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị đeo thông minh và phụ kiện

Phụ kiện thiết bị đeo thông minh

 

 

28420

9.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị đeo thông minh và phụ kiện

Thiết bị thực tế ảo VR

 

 

8042

4.0%

10,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị đeo thông minh và phụ kiện

Vòng đeo thông minh – Vòng theo dõi vận động

 

 

8043

4.0%

5,000

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị thông minh và linh kiện điện tử

 

 

 

28432

7.0%

5,000

Thời Trang

Phụ kiện thời trang

Đồng hồ

Đồng hồ nam

 

1778

17.0%

5,000

Thời Trang

Phụ kiện thời trang

Đồng hồ

Đồng hồ nữ

 

977

17.0%

5,000

Thời Trang

Phụ kiện thời trang

Đồng hồ

Đồng hồ thông minh

 

11376

4.0%

10,000

Thời Trang

Phụ kiện thời trang

Đồng hồ

Đồng hồ trẻ em

 

11375

17.0%

5,000

Thời Trang

Phụ kiện thời trang

Đồng hồ

Phụ kiện đồng hồ

 

27542

10.0%

5,000

Thời Trang

Phụ kiện thời trang

Mắt kính

Kính áp tròng

 

11839

8.0%

10,000

Thời Trang

Phụ kiện thời trang

Mắt kính

Mắt kính nam

 

1017

8.0%

10,000

Thời Trang

Phụ kiện thời trang

Mắt kính

Mắt kính nữ

 

978

8.0%

10,000

Thời Trang

Phụ kiện thời trang

Mắt kính

Mắt kính trẻ em

 

11374

8.0%

10,000

Thời Trang

Phụ kiện thời trang

Mắt kính

Phụ kiện kính

 

11843

8.0%

5,000

Thời Trang

Phụ kiện thời trang

Trang sức

 

 

8374

6.0%

10,000

Thời Trang

Thời trang nam

Đồ lót, đồ ngủ, đồ bơi nam

 

 

27548

5.0%

10,000

Thời Trang

Thời trang nam

Giày, dép nam

 

 

1686

6.0%

10,000

Thời Trang

Thời trang nam

Phụ kiện thời trang nam

 

 

27550

9.0%

5,000

Thời Trang

Thời trang nam

Trang phục nam

 

 

8335

6.0%

10,000

Thời Trang

Thời trang nữ

Đồ ngủ, đồ mặc nhà, đồ lót, đồ bơi

 

 

1508

5.0%

10,000

Thời Trang

Thời trang nữ

Giày dép nữ

 

 

1703

4.0%

10,000

Thời Trang

Thời trang nữ

Phụ kiện nữ

 

 

975

2.0%

5,000

Thời Trang

Thời trang nữ

Trang phục nữ

 

 

8349

6.0%

10,000

Thời Trang

Vali – Balo – Túi xách

Balo

 

 

27608

5.0%

10,000

Thời Trang

Vali – Balo – Túi xách

Balo, cặp, túi chống sốc laptop

 

 

27612

5.0%

10,000

Thời Trang

Vali – Balo – Túi xách

Balo, túi du lịch và phụ kiện

 

 

8387

5.0%

10,000

Thời Trang

Vali – Balo – Túi xách

Cặp, túi nam

Túi đeo chéo nam

 

958

5.0%

10,000

Thời Trang

Vali – Balo – Túi xách

Cặp, túi nam

Túi xách công sở nam

 

5337

5.0%

10,000

Thời Trang

Vali – Balo – Túi xách

Túi thời trang nữ

 

 

976

5.0%

10,000

Thời Trang

Vali – Balo – Túi xách

Vali, phụ kiện vali

Bộ vali

 

7565

4.0%

50,000

Thời Trang

Vali – Balo – Túi xách

Vali, phụ kiện vali

Phụ kiện vali

 

8390

2.0%

5,000

Thời Trang

Vali – Balo – Túi xách

Vali, phụ kiện vali

Vali

 

7564

4.0%

50,000

Voucher – Dịch vụ

Bảo hiểm

Bảo hiểm ung thư

 

 

13230

15.0%

Voucher – Dịch vụ

Bảo hiểm – Tài chính

 

 

 

13894

25.0%

Voucher – Dịch vụ

Bảo hiểm – Tài chính

FWD Medicare

 

 

33110

10.0%

Voucher – Dịch vụ

Dịch vụ khác

 

 

 

11334

10.0%

Voucher – Dịch vụ

Du lịch – Khách sạn

Khách sạn – Resort

Khách sạn – Resort miền Bắc

 

13342

8.0%

Voucher – Dịch vụ

Du lịch – Khách sạn

Khách sạn – Resort

Khách sạn – Resort miền Nam

 

13346

8.0%

Voucher – Dịch vụ

Du lịch – Khách sạn

Khách sạn – Resort

Khách sạn – Resort miền Trung

 

13344

8.0%

Voucher – Dịch vụ

Du lịch – Khách sạn

Sim 3G/4G – Bộ phát Wifi

 

 

24378

9.0%

Voucher – Dịch vụ

Du lịch – Khách sạn

Tour du lịch

Tour nước ngoài

 

13356

4.0%

Voucher – Dịch vụ

Du lịch – Khách sạn

Tour du lịch

Tour trong nước

 

13348

4.0%

Voucher – Dịch vụ

Du lịch – Khách sạn

Vé tham quan – du lịch

 

 

24380

4.0%

Voucher – Dịch vụ

Khóa học

Khóa học IT và lập trình

 

 

13382

19.0%

Voucher – Dịch vụ

Khóa học

Khóa học Kế toán – Tài chính – Đầu tư

 

 

13378

19.0%

Voucher – Dịch vụ

Khóa học

Khóa học kinh doanh – marketing

 

 

13374

19.0%

Voucher – Dịch vụ

Khóa học

Khóa học KYNA

 

 

12746

40.0%

Voucher – Dịch vụ

Khóa học

Khóa học nghệ thuật và chủ đề khác

 

 

13388

19.0%

Voucher – Dịch vụ

Khóa học

Khóa học ngoại ngữ

 

 

13384

19.0%

Voucher – Dịch vụ

Khóa học

Khóa học nuôi dạy con và kỹ năng cho bé

 

 

13386

19.0%

Voucher – Dịch vụ

Khóa học

Khóa học online

 

 

12744

19.0%

Voucher – Dịch vụ

Khóa học

Khóa học thiết kế đồ họa và video

 

 

13380

19.0%

Voucher – Dịch vụ

Khóa học

Khóa học vi tính văn phòng

 

 

13376

19.0%

Voucher – Dịch vụ

Nhà hàng – Ăn uống

Bar – Beer club

 

 

11318

11.0%

Voucher – Dịch vụ

Nhà hàng – Ăn uống

Buffet

 

 

11314

7.0%

Voucher – Dịch vụ

Nhà hàng – Ăn uống

Cafe – Kem – Bánh

 

 

11317

11.0%

Voucher – Dịch vụ

Nhà hàng – Ăn uống

Nhà hàng

 

 

24390

11.0%

Voucher – Dịch vụ

Nhà hàng – Ăn uống

Nhà hàng – Quán ăn

 

 

11316

11.0%

Voucher – Dịch vụ

Nhà hàng – Ăn uống

Quán ăn

 

 

24392

11.0%

Voucher – Dịch vụ

Nhà hàng – Ăn uống

Voucher ẩm thực khác

 

 

24394

11.0%

Voucher – Dịch vụ

Nha khoa – Sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe

 

 

13372

9.0%

Voucher – Dịch vụ

Nha khoa – Sức khỏe

Khám sức khỏe tổng quát

 

 

13370

9.0%

Voucher – Dịch vụ

Nha khoa – Sức khỏe

Nha khoa

 

 

13368

14.0%

Voucher – Dịch vụ

Phiếu quà tặng

 

 

 

13744

7.0%

Voucher – Dịch vụ

Sim số – Thẻ cào – Thẻ game

 

 

 

6629

3.0%

Voucher – Dịch vụ

Spa & Làm đẹp

Chăm sóc da mặt

 

 

24396

19.0%

Voucher – Dịch vụ

Spa & Làm đẹp

Massage Body – Foot

 

 

24398

19.0%

Voucher – Dịch vụ

Spa & Làm đẹp

Phẫu thuật thẩm mỹ

 

 

24400

19.0%

Voucher – Dịch vụ

Spa & Làm đẹp

Phòng tập

GYM

 

13366

16.0%

Voucher – Dịch vụ

Spa & Làm đẹp

Phòng tập

Khiêu vũ

 

13364

16.0%

Voucher – Dịch vụ

Spa & Làm đẹp

Phòng tập

Yoga

 

13362

16.0%

Voucher – Dịch vụ

Spa & Làm đẹp

Salon làm đẹp

 

 

11325

14.0%

Voucher – Dịch vụ

Spa & Làm đẹp

Spa – Thẩm mỹ viện

 

 

11323

19.0%

Voucher – Dịch vụ

Sự kiện – Giải trí

Ca nhạc – Phim – Kịch

 

 

11328

9.0%

Voucher – Dịch vụ

Sự kiện – Giải trí

Hội thảo

 

 

11331

19.0%

Voucher – Dịch vụ

Sự kiện – Giải trí

Studio – Chụp ảnh

 

 

11330

19.0%

Voucher – Dịch vụ

Sự kiện – Giải trí

Vui chơi – Giải trí

 

 

11329

9.0%

Voucher – Dịch vụ

Sự kiện – Thể thao

 

 

 

11333

9.0%

Voucher – Dịch vụ

Thanh toán điện – Nước – Hóa đơn

 

 

 

17188

3.0%

 

 • Đối với Mô hình Nhà Bán Tự vận hành:

DANH MỤC 1

DANH MỤC 2

DANH MỤC 3

DANH MỤC 4

Cate ID Set phi

Phí chiết khấu

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Dịch vụ, lắp đặt

Dịch vụ bảo trì, sửa chữa

 

23118

4.0%

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Dịch vụ, lắp đặt

Dịch vụ sơn xe

 

23116

6.0%

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Dịch vụ, lắp đặt

Lắp đặt mâm lốp

 

17224

3.0%

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Dịch vụ, lắp đặt

Lắp đặt phụ tùng, phụ kiện

 

17226

4.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe đạp

Xe đạp thể thao

Xe đạp leo núi

11892

6.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe đạp

Xe đạp thể thao

Xe đạp địa hình

11892

6.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe đạp

Xe đạp thể thao

Xe đạp cuộc

11892

6.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe đạp

Xe đạp thể thao

Xe đạp thể thao khác

11892

6.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe đạp

Xe đạp thông dụng

 

11894

6.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe đạp

Xe đạp thời trang

 

11896

6.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe đạp

Xe đạp đua

 

11898

6.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe đạp

Xe đạp gấp

 

11900

6.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe đạp

Xe đạp Fixed Gear

 

11914

6.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe đạp

Xe đạp trẻ em

 

11902

6.0%

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Phụ kiện – Chăm sóc xe

Phụ kiện đồ nghề xe đạp

 

11904

8.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe điện

Xe đạp điện

 

6071

6.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe điện

Xe máy điện

 

6072

5.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe điện

Xe thăng bằng

 

11890

6.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe máy

Xe tay ga

 

11878

2.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe máy

Xe số

 

11882

2.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe máy

Xe côn tay

 

11884

2.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe máy

Xe mô tô

 

11888

2.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe máy

Xe 50cc

 

13100

2.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe Scooter

   

8435

5.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe máy

Xe mô tô

Xe mô tô dưới 175cc

11888

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe máy

Xe mô tô

Xe mô tô trên 175cc

11888

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe máy

Phiếu mua xe mô tô

 

37596

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Xe máy

Phiếu mua xe máy

 

37598

2.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Ô tô

Sedan

Sedan 4 chỗ ngồi

37600

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Ô tô

Sedan

Sedan 5 chỗ ngồi

37600

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Ô tô

SUV

 

37606

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Ô tô

MPV

 

37608

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Ô tô

Hatchback

 

37610

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Ô tô

Bán tải

 

37612

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Ô tô

Mini van

 

37614

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Ô tô

Xe thể thao

 

37616

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Ô tô

Xe mui trần

 

37618

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Ô tô

Limousine

 

37620

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Ô tô

Xe tải

 

37622

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Ô tô

Xe khách

 

37624

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Ô tô

Xe chuyên dụng

 

37626

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Ô tô

Phiếu đặt cọc xe ô tô

 

37628

5.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Ô tô

Phiếu mua xe ô tô từ 200 triệu trở lên

 

37630

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Ô tô

Phiếu mua xe ô tô dưới 200 triệu

 

37632

3.0%

Ô tô – Xe máy – Xe đạp

Ô tô

Các dòng ô tô khác

 

37634

3.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Cây chậu treo

 

18888

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Cây để bàn

 

18886

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Cây ngoài trời

 

22462

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Cây nội thất – Văn phòng

 

18890

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Chậu hoa

 

18862

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Hoa bình – Lọ

 

18860

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Hoa bó

 

18854

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Hoa chậu treo

 

18864

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Hoa chia buồn

 

19126

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Hoa cưới

 

18866

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Hoa giỏ – Lẵng – Kệ

 

18858

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Hoa hộp

 

18856

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Phụ kiện cây

 

18894

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Phụ kiện hoa

 

18868

14.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Hoa tươi và cây cảnh

Tiểu cảnh

 

18892

14.0%

Điện Tử – Điện Lạnh

Máy giặt

   

3862

2.0%

Điện Tử – Điện Lạnh

Máy sấy quần áo

   

3863

1.0%

Điện Tử – Điện Lạnh

Máy rửa chén

   

3864

2.0%

Điện Tử – Điện Lạnh

Máy lạnh – Máy điều hòa

   

3865

2.0%

Điện Tử – Điện Lạnh

Máy nước nóng

   

3866

5.0%

Điện Tử – Điện Lạnh

Tủ lạnh

   

2328

2.0%

Điện Tử – Điện Lạnh

Tủ đông – Tủ Mát

   

3868

2.0%

Điện Tử – Điện Lạnh

Tủ ướp rượu

   

3869

1.0%

Điện Tử – Điện Lạnh

Phụ kiện điện lạnh

   

8074

7.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

 

6723

5.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Nhạc cụ

   

10068

6.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng học, làm việc

Bàn học sinh

4380

1.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng học, làm việc

Bàn làm việc

4381

13.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Bàn sofa/salon

23576

5.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Bàn ăn

23642

13.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Ghế xếp

23602

13.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Ghế sofa/salon

23578

13.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng học, làm việc

Ghế làm việc

12592

13.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Giường ngủ

2951

5.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Thảm trang trí

23590

13.0%

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng học, làm việc

Tủ, kệ sách

23658

5.0%

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Máy chạy bộ

 

24130

12.0%

 

2.3   Phí vận hành

2.3.1        Phí xử lý đơn hàng:

 • Đối với các mô hình khác: 0 đồng
 • Đối với mô hình Bán hàng Đa kênh (MCF):
 • Phí giao hàng từ kho Tiki đến Khách Hàng

Cân nặng

Phí (VNĐ)

0.5 kg đầu tiên

6,000 VNĐ/0.5kg

Mỗi 1 kg tiếp theo

6,000 VNĐ/1kg

 

Ví dụ: Một đơn hàng gồm Hàng Hóa A nặng 8.5 kg, Hàng Hóa B nặng 0.5 kg. Phí xử lý đơn hàng được tính như sau:

Phí cho Hàng Hóa A:  6,000 VNĐ + 8 * 6,000 VNĐ = 54,000 VNĐ

Phí cho Hàng Hóa B: 6,000 VNĐ

Phí xử lý đơn hàng = 54,000 VNĐ + 6,000 VNĐ = 60,000 VNĐ

 • Phí xử lý đơn hàng trong kho Tiki

Cân nặng

Phí (VNĐ)/sản phẩm

3 kg đầu tiên

5,000 VNĐ/3kg

7 kg tiếp theo

4,000 VNĐ/1kg

Từ 11 kg trở lên

2,000 VNĐ/1kg

 

Ví dụ: Một đơn hàng gồm Hàng Hóa A nặng 2.5kg, Hàng Hóa B nặng 13kg Phí xử lý đơn hàng được tính như sau:

Phí cho Hàng Hóa A:  5,000 VNĐ

Phí cho sản phẩm B: 5,000 VNĐ + 4,000 VNĐ * 7 + 2,000 VNĐ * 3 = 39,000 VNĐ

Phí xử lý đơn hàng = 5,000 VNĐ + 39,000 VNĐ = 44,000 VNĐ

 • Khối lượng quy đổi tính theo công thức:
  • Khối lượng quy đổi (kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 6,000
  • Trường hợp có sự chênh lệch giữa khối lượng thực tế và khối lượng quy đổi thì Tiki sẽ áp dụng tính cước đối với khối lượng cao hơn.

 

2.3.2        Phí lấy hàng:

 • Đối với các Hàng Hóa không thuộc Danh mục Hàng Hóa cồng kềnh: 5,000 đồng/sản phẩm/lần lấy hàng thành công
 • Đối với các Hàng Hóa thuộc Danh mục Hàng Hóa cồng kềnh: 20,000 đồng/sản phẩm/lần lấy hàng thành công
 • Danh mục Hàng Hóa cồng kềnh:

DANH MỤC 1

DANH MỤC 2

DANH MỤC 3

DANH MỤC 4

Cate ID set phí

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Lò vi sóng

 

2022

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Máy hút khói, khử mùi

 

4875

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Cây Nước Nóng Lạnh

 

4876

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy hút ẩm

 

5585

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy lọc không khí

 

2010

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy lọc nước

Máy lọc nước có điện

26488

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy lọc nước

Máy lọc nước không điện

26490

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt Đứng

8084

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt hơi nước, phun sương

2004

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt lửng

2002

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt tháp

2005

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt trần

5134

Điện Tử – Điện Lạnh

Âm thanh & Phụ kiện Tivi

Dàn âm thanh

 

4966

Điện Tử – Điện Lạnh

Âm thanh & Phụ kiện Tivi

Loa

 

7075

Điện Tử – Điện Lạnh

Máy giặt

 

 

3862

Điện Tử – Điện Lạnh

Máy lạnh – Máy điều hòa

 

 

3865

Điện Tử – Điện Lạnh

Máy nước nóng

 

 

3866

Điện Tử – Điện Lạnh

Máy rửa chén

 

 

3864

Điện Tử – Điện Lạnh

Máy sấy quần áo

 

 

3863

Điện Tử – Điện Lạnh

Phụ kiện điện lạnh

 

 

8074

Điện Tử – Điện Lạnh

Tivi

 

 

5015

Điện Tử – Điện Lạnh

Tủ đông – Tủ mát

 

 

3868

Điện Tử – Điện Lạnh

Tủ lạnh

 

 

2328

Điện Tử – Điện Lạnh

Tủ ướp rượu

 

 

3869

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi vận động

Xe chòi chân

8472

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ chơi

Đồ chơi vận động

Xe scooter

3212

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng đi chơi

Ghế ngồi ôtô, xe máy

2595

Đồ Chơi – Mẹ & Bé

Đồ dùng cho bé

Đồ dùng đi chơi

Xe đẩy

2594

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

PC – Máy Tính Bộ

 

 

8093

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Màn hình máy tính

 

2665

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy in – Photocopy

Linh kiện và phụ kiện máy in

28940

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy in – Photocopy

Máy In Ảnh

8089

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy in – Photocopy

Máy in kim

28938

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy in – Photocopy

Máy in Laser

6556

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy in – Photocopy

Máy in nhãn – in hóa đơn

28936

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy in – Photocopy

Máy in phun

6561

Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện

Thiết bị văn phòng – Thiết bị ngoại vi

Máy in – Photocopy

Máy Photocopy

8087

Máy Ảnh – Máy Quay Phim

Thiết bị ánh sáng

Đèn chiếu sáng Studio

 

28816

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Nệm bông ép

23380

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Nệm cao su

23376

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Nệm foam

23382

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Nệm hơi

23386

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Nệm khác

23384

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Nệm lò xo

23378

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Nệm nước

27114

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Tấm bảo vệ nệm

23388

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Nệm và phụ kiện

Topper nệm

23390

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Võng

Bộ võng xếp

23396

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Võng

Khung võng

23398

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ thờ cúng

Bàn thờ

 

23072

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Bể bơi ngoài trời

Bể bơi

23436

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Mái hiên

 

23442

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Máy cắt cỏ

 

12988

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Ngoại thất sân vườn

Bàn ngoài trời

23428

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Ngoại thất sân vườn

Bộ bàn ghế ngoài trời

23430

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Ngoại thất sân vườn

Ghế ngoài trời

23426

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Ngoại thất sân vườn

Ngoại thất sân vườn khác

23432

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Ngoại thất sân vườn

Xích đu

23424

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất khác

 

23678

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Bàn ăn

23642

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Bàn cafe

23640

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Bộ bàn ghế phòng ăn

23638

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Ghế bar

23644

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Ghế phòng ăn

12598

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Nội thất phòng ăn khác

23652

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Quầy bar

23648

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Tủ & kệ rượu

23646

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ăn

Tủ bếp

23650

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng học, làm việc

Bàn học sinh

4380

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng học, làm việc

Bàn làm việc

4381

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng học, làm việc

Bàn vi tính

23656

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng học, làm việc

Ghế làm việc

12592

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng học, làm việc

Nội thất phòng học, làm việc khác

23660

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng học, làm việc

Tủ, kệ sách

23658

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Bàn sofa/salon

23576

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Bộ sofa/salon

23572

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Ghế đôn

12590

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Ghế lười

12594

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Ghế sofa/salon

23578

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Ghế thư giãn

23574

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Kệ để báo

23580

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Kệ giày

23588

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Kệ tivi

23582

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Kệ trang trí

23584

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Nội thất phòng khách khác

23596

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Tủ giày

23586

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng khách

Vách ngăn trang trí

23594

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Bàn trang điểm

23600

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Cửa gỗ

23882

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Ghế cuối giường

23626

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Ghế hơi

23632

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Ghế trang điểm

23540

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Ghế xếp

23602

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Giường ngủ

2951

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Gương

23630

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Két sắt

23628

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Nội thất phòng ngủ khác

23634

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Tủ đầu giường

23622

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Tủ quần áo

23604

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất phòng ngủ

Tủ, thùng, hộp, khay đựng đồ

23624

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất trẻ em

Bàn trẻ em

23664

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất trẻ em

Ghế trẻ em

23668

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất trẻ em

Giường ngủ trẻ em

23666

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất trẻ em

Nội thất trẻ em khác

23672

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Nội thất trẻ em

Thùng đựng đồ chơi

23670

Nhà Cửa – Đời Sống

Sửa chữa nhà cửa

Thang nhôm

 

2327

Nhà Cửa – Đời Sống

Trang trí nhà cửa

Tháp đồng hồ

 

23726

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe đạp

Xe đạp đua

 

11898

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe đạp

Xe đạp Fixed Gear

 

11914

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe đạp

Xe đạp gấp

 

11900

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe đạp

Xe đạp thể thao

 

11892

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe đạp

Xe đạp thời trang

 

11896

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe đạp

Xe đạp thông dụng

 

11894

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe đạp

Xe đạp trẻ em

 

11902

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe điện

Xe đạp điện

 

6071

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe điện

Xe máy điện

 

6072

Ô Tô – Xe Máy – Xe Đạp

Xe điện

Xe thăng bằng

 

11890

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao chơi vợt

Bóng bàn

Bàn bóng bàn

23892

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao đối kháng

Dụng cụ -Thiết bị tập luyện võ thuật

Trụ đấm, trụ bóng phản xạ

23980

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Bida

Bàn bida

24078

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Golf

Gậy Golf

24092

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Golf

Thảm tập Golf

24100

Thể Thao – Dã Ngoại

Các môn thể thao khác

Golf

Túi Golf

24094

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Dụng cụ – Thiết bị tập bụng, eo

Ghế cong lưng tập bụng

24146

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Dụng cụ – Thiết bị tập bụng, eo

Máy tập bụng

24148

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Dụng cụ tập thể thao khác

 

24170

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Giàn tạ đa năng

 

24136

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Máy chạy bộ

 

24130

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Máy rung giảm cân

 

24134

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Tạ tập

Phụ kiện tạ tập

24162

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Tạ tập

Tạ đeo tay, chân

24156

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Tạ tập

Tạ miếng

24158

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Tạ tập

Tạ vôi

24160

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Xà kép

 

24140

Thể Thao – Dã Ngoại

Dụng cụ – thiết bị tập thể thao

Xe đạp tập

 

24132

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị âm thanh và phụ kiện

Loa nghe nhạc

Loa kéo

8066

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị chơi game và phụ kiện

Ghế Gaming

 

7273

Thời Trang

Vali – Balo – Túi xách

Vali, phụ kiện vali

Bộ vali

7565

Thời Trang

Vali – Balo – Túi xách

Vali, phụ kiện vali

Vali

7564

 

2.3.3        Phí lưu kho: 0 đồng

2.3.4        Phí lưu kho quá hạn:

 • Áp dụng cho các trường hợp Nhà Bán Hàng không lấy hàng trả về trong thời gian quy định. Bao gồm và không giới hạn các trường hợp:
 • Nhà Bán Hàng không qua lấy hàng “Lưu kho Tiki” trong vòng 10 ngày kể ngày Tiki chuyển trạng thái “Chờ nhận hàng” trên POR.
 • Nhà Bán Hàng không qua lấy hàng “Lưu kho Tiki” đã quá hạn sử dụng theo thời hạn được quy định trong thông báo gửi kèm.
 • Nhà Bán Hàng không nhận lại Hàng Hóa giao không thành công đối với Hàng Hóa “Qua kho Tiki – Nhà Bán Hàng mang hàng qua kho” trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Tiki gửi thông báo.
 • Nhà Bán Hàng không nhận lại Hàng Hóa lỗi do đổi – trả đối với Hàng Hóa “Qua kho Tiki – Nhà Bán Hàng mang hàng qua kho” và “Lưu kho Tiki trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Tiki gửi thông báo.
 • Phí lưu kho: 10% Giá bán Hàng Hóa/ngày trễ nhận hàng

2.3.5        Phí trả hàng: Chưa áp dụng.

2.3.6        Phí xử lý đổi – trả – bảo hành

Phí

Các nguyên nhân đổi – trả

Hết nhu cầu

Do chất lượng hàng hóa không đảm bảo (*)

Do thiếu quà tặng/ phụ kiện/ bộ phận đi kèm

Do lỗi Tiki/ Nhà Giao hàng

Yêu cầu đổi sản phẩm/giao bù sản phẩm:

Phí xử lý

0 vnđ

Hàng nhóm 1: 200,000 vnđ/sản phẩm

Hàng nhóm 2: 50,000 vnđ/sản phẩm

20,000 vnđ/

Sản phẩm

0 vnđ

Phí đền bù và thỏa mãn Khách Hàng

0 vnđ

2% giá trị sản phẩm gặp vấn đề

50,000 vnđ/

Sản phẩm

0 vnđ

Yêu cầu trả hàng hoàn tiền:

Phí hoàn tiền

0 vnđ

1,2% giá trị hoàn tiền

1,2% giá trị hoàn tiền

0 vnđ

Phí đền bù cho Khách Hàng

0 vnđ

2% giá trị sản phẩm gặp vấn đề

50,000 vnđ/

Sản phẩm

0 vnđ

Yêu cầu bảo hành:

Phí xử lý

0 vnđ

0 vnđ

0 vnđ

0 vnđ

Chế tài:

Quy định phạt

0 vnđ

Ngừng bán sản phẩm trên sàn Tiki nếu tỷ lệ đổi & trả của sản phẩm do lỗi này > 2%/tổng sản phẩm bán thành công và >2 sản phẩm, theo đó 2% tổng sản phẩm sẽ được tính tại bất cứ thời điểm nào dựa trên tổng sản phẩm đã bán thành công và được giới hạn trong 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

Trong trường hợp sản phẩm vi phạm quy định pháp luật, Tiki có quyền ngừng bán sản phẩm & chấm dứt hợp tác với Nhà Bán Hàng ngay lập tức.

0 vnđ

0 vnđ

(*) Hàng hóa không còn mới 100%, không đúng mẫu mã, chủng loại và thông tin được đăng tải, bị hư hỏng ngay khi nhận hàng hoặc do lỗi Kỹ thuật của Nhà sản xuất.

 

2.3.7        Phí hoàn hàng

 • Đối với mô hình Nhà Bán Tự Vận Hành: không áp dụng
 • Đối với các mô hình khác, áp dụng như thông tin bên dưới:

Nhóm

Phí chuyển hoàn

Nhóm 1: Hàng lớn cồng kềnh

20,000 vnđ/Sản phẩm

Nhóm 2: Nhóm ngành hàng cỡ vừa và nhỏ

0 vnđ

Trong đó, Nhóm 1 là những sản phẩm thuộc danh mục nêu trong bảng sau:

STT

DANH MỤC 1

DANH MỤC 2

DANH MỤC 3

DANH MỤC 4

DANH MỤC 5

1

Tivi & Thiết bị nghe nhìn

Amply

 

 

 

2

Tivi & Thiết bị nghe nhìn

Dàn âm thanh

 

 

 

3

Tivi & Thiết bị nghe nhìn

Đầu CD, DVD, karaoke

 

 

 

4

Tivi & Thiết bị nghe nhìn

Loa

Loa Kéo

 

 

5

Tivi & Thiết bị nghe nhìn

Loa

Loa thanh

 

 

6

Tivi & Thiết bị nghe nhìn

Loa

Loa Thùng

 

 

7

Tivi & Thiết bị nghe nhìn

Tivi

 

 

 

8

Điện Gia Dụng

Điện Lạnh

Cây Nước Nóng Lạnh

 

 

9

Điện Gia Dụng

Điện Lạnh

Máy Giặt

 

 

10

Điện Gia Dụng

Điện Lạnh

Máy Lạnh – Máy Điều Hòa

 

 

11

Điện Gia Dụng

Điện Lạnh

Máy Nước Nóng

 

 

12

Điện Gia Dụng

Điện Lạnh

Máy Rửa Chén

 

 

13

Điện Gia Dụng

Điện Lạnh

Máy Sấy Quần Áo

 

 

14

Điện Gia Dụng

Điện Lạnh

Phụ Kiện Điện Lạnh

 

 

15

Điện Gia Dụng

Điện Lạnh

Tủ Đông

 

 

16

Điện Gia Dụng

Điện Lạnh

Tủ Lạnh

 

 

17

Điện Gia Dụng

Điện Lạnh

Tủ Mát

 

 

18

Điện Gia Dụng

Điện Lạnh

Tủ Ướp Rượu

 

 

19

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Bếp các loại

Bếp điện kết hợp

 

20

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Bếp các loại

Bếp gas

Bếp gas âm

21

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Bếp các loại

Bếp gas

Bếp gas dương

22

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Lò nướng, vỉ nướng

Lò nướng âm tủ

 

23

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Lò nướng, vỉ nướng

Lò nướng thùng

 

24

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Lò nướng, vỉ nướng

Lò nướng thủy tinh

 

25

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Lò vi sóng

Lò vi sóng âm

 

26

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Lò vi sóng

Lò vi sóng cơ

 

27

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Lò vi sóng

Lò vi sóng có nướng

 

28

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Lò vi sóng

Lò vi sóng điện tử

 

29

Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp

Máy hút khói, khử mùi

 

 

30

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Bàn ủi, bàn là

Bàn ủi hơi nước đứng

 

31

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy hút ẩm

 

 

32

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy hút bụi

Hút bụi cầm tay

 

33

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy hút bụi

Hút bụi công nghiệp

 

34

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy hút bụi

Hút bụi gia đình

 

35

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy lọc không khí

 

 

36

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy lọc nước

 

 

37

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy may, thêu, vắt sổ

Máy may cơ

 

38

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy may, thêu, vắt sổ

Máy may điện tử

 

39

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy may, thêu, vắt sổ

Máy thêu

 

40

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy may, thêu, vắt sổ

Máy vắt sổ

 

41

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Máy sấy quần áo

 

 

42

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt Đứng

 

43

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt hơi nước, phun sương

 

44

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt lửng

 

45

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt sạc

 

46

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt tháp

 

47

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt trần

 

48

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Quạt điện

Quạt treo tường

 

49

Điện Gia Dụng

Thiết bị gia đình

Thiết bị sưởi ấm

 

 

50

Laptop & Máy vi tính

Thiết bị văn phòng

Màn hình máy tính

 

 

51

Laptop & Máy vi tính

Thiết bị văn phòng

Máy chấm công

 

 

52

Laptop & Máy vi tính

Thiết bị văn phòng

Máy chiếu

 

 

53

Laptop & Máy vi tính

Thiết bị văn phòng

Máy hủy tài liệu

 

 

54

Laptop & Máy vi tính

Thiết bị văn phòng

Máy in – Máy Scan – Photocopy

 

 

55

Laptop & Máy vi tính

Máy vi tính

 

 

 

56

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Loa nghe nhạc

Loa Hi-Fi, SoundBar và khác

 

 

57

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Loa nghe nhạc

Loa Vi Tính

 

 

58

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Bàn học sinh

 

 

59

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Bàn làm việc

 

 

60

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Bàn phòng khách

 

 

61

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Bộ bàn ăn

 

 

62

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Ghế các loại

 

 

63

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Giường ngủ

 

 

64

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Kệ sách, kệ treo tường

 

 

65

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Thảm lớn

 

 

66

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Tủ giày, kệ giày

 

 

67

Nhà Cửa – Đời Sống

Nội thất

Tủ, kệ hộc trang trí

 

 

68

Nhà Cửa – Đời Sống

Đồ dùng phòng ngủ

Chăn ga gối nệm

Nệm

 

69

Nhà Cửa – Đời Sống

Ngoài trời & sân vườn

Máy cắt cỏ

 

 

70

Nhà Cửa – Đời Sống

Nhạc cụ

Guitar

 

 

71

Nhà Cửa – Đời Sống

Nhạc cụ

Organ

 

 

72

Thời Trang

Vali & Ba lô

Vali du lịch

 

 

73

Thể thao – Dã ngoại

Dụng cụ tập thể hình

Máy tập thể hình

 

 

74

Ô tô, xe máy, xe đạp

Ô tô

 

 

 

75

Ô tô, xe máy, xe đạp

Xe máy

Xe 50cc

 

 

76

Ô tô, xe máy, xe đạp

Xe máy

Xe côn tay

 

 

77

Ô tô, xe máy, xe đạp

Xe máy

Xe máy điện

 

 

78

Ô tô, xe máy, xe đạp

Xe máy

Xe mô tô

 

 

79

Ô tô, xe máy, xe đạp

Xe máy

Xe số

 

 

80

Ô tô, xe máy, xe đạp

Xe máy

Xe tay ga

 

 

81

Ô tô, xe máy, xe đạp

Xe điện

Xe đạp điện

 

 

82

Ô tô, xe máy, xe đạp

Xe điện

Xe máy điện

 

 

83

Ô tô, xe máy, xe đạp

Xe điện

Xe thăng bằng

 

 

84

Ô tô, xe máy, xe đạp

Xe đạp

Xe đạp địa hình

 

 

85

Ô tô, xe máy, xe đạp

Xe đạp

Xe đạp đua

 

 

86

Ô tô, xe máy, xe đạp

Xe đạp

Xe đạp Fixed Gear

 

 

87

Ô tô, xe máy, xe đạp

Xe đạp

Xe đạp gấp

 

 

88

Ô tô, xe máy, xe đạp

Xe đạp

Xe đạp thời trang

 

 

89

Ô tô, xe máy, xe đạp

Xe đạp

Xe đạp thông dụng

 

 

90

Ô tô, xe máy, xe đạp

Xe đạp

Xe đạp trẻ em

 

 

91

Thiết Bị Số – Phụ Kiện Số

Thiết bị game

Ghế Gaming

 

 

 

Nhóm 2 là tất cả sản phẩm còn lại không thuộc bảng trên.

 

2.4   Phí phạt

Trường hợp

Phí phạt

Nhà Bán Hàng xuất hóa đơn VAT trễ hơn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đơn hàng “Giao hàng thành công” đối với các nhóm ngành khác, và 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày sử dụng dịch vụ đối với nhóm ngành Voucher – dịch vụ.

50.000 VNĐ/đơn hàng

Nhà Bán Hàng xác nhận đơn hàng trễ hơn 04h (bốn giờ) làm việc kể từ khi đơn hàng chuyển trạng thái “Chờ in”. (không tính thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ theo quy định của Nhà nước)

50.000 VNĐ/đơn hàng

Nhà bán hàng cập nhật giao hàng trễ hơn thời gian cam kết mà Nhà Bán Hàng đã chọn trên hệ thống (áp dụng đối với mô hình Seller Delivery).

50.000 VNĐ/đơn hàng

Đơn hàng chỉnh sửa, hủy và/hoặc thay thế sản phẩm do lỗi Nhà Bán Hàng bao gồm và không giới hạn các trường hợp:

a) Nhà Bán Hàng từ chối bàn giao Hàng Hóa.

b) Nhà Bán Hàng không xác nhận đơn hàng trong vòng 24h (hai mươi bốn giờ) kể từ thời điểm đơn hàng chuyển trạng thái “Chờ in” (không tính thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ theo quy định của Nhà nước).

c) Nhà Bán Hàng không thực hiện mang hàng qua kho Tiki trong vòng 24h (hai mươi bốn giờ kể từ thời điểm đơn hàng đã chuyển trạng thái “Chờ in” (áp dụng đối với mô hình ODF1- Nhà Bán Hàng mang hàng qua kho) (không tính thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ theo quy định của Nhà nước).

d) Nhà Bán Hàng không bàn giao hàng hóa cho Đơn Vị Vận Chuyển trong vòng 48h

(bốn mươi tám giờ) kể từ khi xác nhận đơn hàng dẫn đến đơn hàng bị hủy, trong trường hợp đã phát sinh tối thiểu 01 (một) lần lấy hàng không thành công (áp dụng đối với mô hình ODF 2 – Tiki qua kho Nhà bán) (không tính thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ theo quy định của Nhà nước).

e) Nhà Bán Hàng không cập nhật trạng thái đơn hàng khi đã quá 24h (hai mươi bốn giờ) kể từ thời điểm tới hạn cam kết giao hàng (áp dụng đối với mô hình Seller Delivery).

Lưu ý: Phí phạt trong trường hợp chỉnh sửa, hủy và/ hoặc thay thế sản phẩm không bao

gồm chi phí đền bù thiệt hại và các khoản phí phát sinh khác do sai giá, khuyến mãi.

200.000 VNĐ/đơn hàng

Nhà Bán Hàng đăng tải các thông tin không phù hợp với quy định pháp luật và quy định của SGD TMĐT Tiki.vn (bao gồm nhưng không giới hạn logo, hình ảnh sản phẩm), thông tin gây nhầm lẫn hoặc phản cảm.

500.000 VNĐ/lần vi phạm

–        Nhà Bán Hàng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, đã qua sử dụng, hàng mẫu, hàng thử, hàng dựng hoặc hàng được tân trang lại.

–        Kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng (áp dụng cho Mô hình Seller Delivery).

10.000.000 VNĐ / sản phẩm

Hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm

Bồi thường cho Khách Hàng thêm 11% giá trị sản phẩm

–        Nhà Bán Hàng đăng bán sản phẩm bị sai giá (đã phát sinh đơn hàng)

Bồi thường mã giảm giá thấp hơn 50% giá trị sản phẩm hoặc giao đúng sản phẩm theo đơn đặt hàng.

 

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết