Học viện Tiki

Bài 4: Các công cụ tăng doanh thu

Thông tin chương trình Giới thiệu Tiki Ads “SAN SẺ LỘC ADS – ĐƠN VỀ KHÉT LẸT

1.1 Nhà Bán Giới Thiệu (gọi tắt là Nhà Bán A)

 • Là Nhà Bán Tiki đã/đang sử dụng Tiki Ads
 • Không giới hạn số lần giới thiệu và nhận thưởng

1.2 Nhà Bán Được Giới Thiệu (gọi tắt là Nhà Bán B)

 • Là Nhà Bán Tiki chưa từng nạp ngân sách Tiki Ads

2.1 Dành cho Nhà Bán Giới Thiệu

 • Ngân sách khuyến mãi Tiki Ads trị giá 100,000đ cho mỗi lần giới thiệu thành công (không giới hạn số lần giới thiêu).
 • Điều kiện:
  • Ngân sách khuyến mãi được cộng trong vòng 48h làm việc sau thời hạn kiểm tra nếu lượt giới thiệu hợp lệ.
  • Ngân sách khuyến mãi có hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi nạp thành công vào tài khoản của Nhà Bán.
  • Lưu ý: Giới thiệu được coi là hợp lệ khi Nhà Bán Được Giới Thiệu chưa từng sử dụng Tiki Ads và hoàn tất đủ các bước mà chương trình yêu cầu

2.2 Dành cho Nhà Bán Được Giới Thiệu

 • Cơ hội nhận các ưu đãi dành cho Nhà Bán chưa từng nạp ngân sách Tiki Ads theo chương trình khuyến mãi diễn ra tại từng thời điểm.

Bước 1: Nhà Bán A sử dụng Tiki Ads và tham gia Group Zalo của Tiki Ads

Bước 2: Nhà Bán A giới thiệu Nhà Bán B sử dụng Tiki Ads

Bước 3: Nhà Bán B sử dụng Tiki Ads 

 • Nhà Bán B nạp gói ngân sách Tiki Ads bất kỳ

Bước 4: Tiki Ads kiểm tra thông tin và tặng ưu đãi cho Nhà Bán A

 • Tiki Ads kiểm tra thông tin đăng ký vào thứ sáu hàng tuần cho các đăng ký trong khung thời gian từ thứ sáu tuần trước đến thứ năm tuần này.
 • Nhà Bán A được nhận ngân sách khuyến mãi cho lần giới thiệu thành công

4.1 Quy định Nhà Bán Giới Thiệu

 • Nhà Bán phải đã/đang sử dụng Tiki Ads (từng nạp ngân sách Tiki Ads).
 • Bảng đăng ký giới thiệu có hạn sử dụng trong vòng một (01) tuần, từ thứ sáu tuần trước đến thứ năm tuần sau. Sau thời gian này, nếu Nhà Bán Được Giới Thiệu không nạp ngân sách, Nhà Bán Giới thiệu cần phải tiến hành đăng ký lại để được kiểm tra ở tuần tiếp theo.

Ví dụ: Thứ sáu hàng tuần Tiki Ads sẽ kiểm tra dựa trên thông tin mà Nhà Bán A đăng ký từ thứ sáu tuần trước đến thứ năm tuần này. Nếu Nhà Bán B có nạp ngân sách hợp lệ, Tiki Ads sẽ cộng ưu đãi cho Nhà Bán A. Nếu Nhà Bán B chưa nạp ngân sách, Nhà Bán A cần đăng ký lại để được kiểm tra vào thứ sáu tuần tiếp theo. Trong trường hợp Nhà Bán A không tiến hành đăng ký lại và Nhà Bán B có nạp ngân sách vào tuần tiếp theo, Tiki Ads sẽ không tính đây là lần giới thiệu thành công của Nhà Bán A.

 • Tiki Ads sẽ ngừng trả thưởng/ thu hồi ưu đãi chương trình trong trường hợp phát hiện các sai phạm trong quá trình Giới thiệu Tiki Ads hoặc lợi dụng ưu đãi Giới thiệu Tiki Ads để trục lợi.

4.2 Quy định Nhà Bán Được Giới Thiệu

 • Nhà Bán phải chưa từng nạp ngân sách Tiki Ads trước khi được Nhà Bán Giới Thiệu đăng ký.
 • Nhà Bán phải nạp ngân sách Tiki Ads sau khi được Nhà Bán Giới Thiệu thêm vào Group Zalo và điền bảng đăng ký giới thiệu.
 • Nhà Bán có thể lựa chọn nạp gói ngân sách bất kỳ đang được Tiki Ads kinh doanh.