Học Viện Tiki

Bài 4: Các Công Cụ Tăng Doanh Thu

Cập nhật thường xuyên thông tin các chương trình khuyến mãi HOT của Tiki Ads.

 • Gói ngân sách áp dụng: 500.000đ
 • Số lượng giới hạn: 200 gói
 • Đối tượng hợp lệ: Nhà Bán nạp ngân sách Tiki Ads lần đầu
 • Thời gian: từ 1/5/2021 đến hết 31/5/2021
 • Quyền lợi:
  • Sở hữu ngân sách Tiki Ads 1.000.000đ chỉ với 500.000đ 
  • Tham gia các lớp học trực tuyến được thiết kế riêng về Tiki Ads
 • Điều khoản & điều kiện:
  • Mỗi Nhà Bán có thể mua gói ngân sách được áp dụng khuyến mãi nhiều lần. Tuy nhiên, ưu đãi sẽ chỉ được áp dụng một (01) lần duy nhất cho lần nạp ngân sách Tiki Ads đầu tiên
  • Ngân sách khuyến mãi sẽ được cộng vào tài khoản của Nhà Bán hợp lệ trong vòng 48h làm việc kể từ khi nạp ngân sách thành công
  • Ngân sách khuyến mãi có hạn sử dụng trong 30 ngày. Sau 30 ngày,  Tiki Ads sẽ trừ số ngân sách khuyến mãi còn dư trong tài khoản của Nhà Bán

Gói ngân sách Quảng cáo Sản phẩm (Product Ads) trong tháng 05/2021