Học Viện Tiki

Bài 4: Các công cụ tăng doanh thu

Cập nhật thường xuyên thông tin các chương trình khuyến mãi HOT của Tiki Ads.

Nội dung chương trình: Mua gói ngân sách Đặc Biệt trị giá 500.000đ chỉ với 111.000đ dành cho Nhà Bán lần đầu tiên thực hiện giao dịch nạp tiền trong Tiki Ads. Sau khi nạp gói ngân sách 111.000đ, Nhà Bán hợp lệ sẽ được nhận thêm 389.000đ ngân sách khuyến mãi Tiki Ads.

Gói ngân sách áp dụng: 111.000đ >> Mua ngay tại đây

Thời gian áp dụng: Từ lúc gói ngân sách được ra mắt đến 07/02/2021

Đối tượng: Nhà Bán chưa từng nạp ngân sách Tiki Ads

Điều kiện:

 • Mỗi Nhà Bán có thể mua nhiều gói ngân sách Đặc Biệt 111.000đ. Tuy nhiên, ưu đãi dành cho Nhà Bán chưa từng nạp ngân sách sẽ chỉ được áp dụng một (01) lần duy nhất.
 • Ưu đãi tặng ngân sách khuyến mãi chỉ áp dụng cho Nhà Bán hợp lệ nạp ngân sách thành công trước ngày 08/02/2021.
 • Chỉ áp dụng cho lần nạp ngân sách Tiki Ads đầu tiên của Nhà Bán.
 • Ngân sách khuyến mãi sẽ được cộng trong vòng 48h làm việc kể từ khi Nhà Bán nạp ngân sách thành công.
 • Ngân sách khuyến mãi có hạn sử dụng 30 ngày. Sau 30 ngày, Tiki Ads sẽ tiến hành thu hồi phần ngân sách khuyến mãi chưa được sử dụng.
 • Nhà Bán cần nạp ngân sách thành công để được ghi nhận thông tin (Hoàn tất mua phiếu ngân sách và nạp thành công tại Seller Center).

Nội dung chương trình: Mua gói ngân sách Thần Tài trị giá 10.000.000đ chỉ với 7.979.000đ dành cho Nhà Bán lần đầu tiên thực hiện giao dịch nạp tiền trong Tiki Ads.

 • Sau khi nạp gói ngân sách 7.979.000đ, Nhà Bán hợp lệ sẽ được nhận thêm 2.021.000đ ngân sách khuyến mãi Tiki Ads.
 • Đặc biệt, Nhà Bán sẽ được nhân viên Tiki Ads tư vấn trong quá trình sử dụng gói ngân sách

Gói ngân sách áp dụng: 7.979.000đ >> Mua ngay tại đây

Thời gian áp dụng: Từ lúc gói ngân sách được ra mắt đến 07/02/2021

Đối tượng: Nhà Bán chưa từng nạp ngân sách Tiki Ads

Điều kiện:

 • Mỗi Nhà Bán có thể mua nhiều gói ngân sách Thần Tài 7.979.000đ. Tuy nhiên, ưu đãi dành cho Nhà Bán chưa từng nạp ngân sách sẽ chỉ được áp dụng một (01) lần duy nhất.
 • Ưu đãi tặng ngân sách khuyến mãi chỉ áp dụng cho Nhà Bán hợp lệ nạp ngân sách thành công trước ngày 08/02/2021.
 • Chỉ áp dụng cho lần nạp ngân sách Tiki Ads đầu tiên của Nhà Bán.
 • Ngân sách khuyến mãi sẽ được cộng trong vòng 48h làm việc kể từ khi Nhà Bán nạp ngân sách thành công.
 • Ngân sách khuyến mãi có hạn sử dụng 30 ngày. Sau 30 ngày, Tiki Ads sẽ tiến hành thu hồi phần ngân sách khuyến mãi chưa được sử dụng.
 • Nhà Bán cần nạp ngân sách thành công để được ghi nhận thông tin (Hoàn tất mua phiếu ngân sách và nạp thành công tại Seller Center).