Quy trình vận hành ODF (On Demand Fullfillment) Giới thiệu mô hình Qua kho Tiki và quy trình xử lý đơn hàng

Giới thiệu mô hình Qua kho Tiki và quy trình xử lý đơn hàng

 

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết