Tiki Feed (Tiki Studio)​

Giới thiệu về Tiki Studio

Tính năng Tiki Studio (https://studio.tiki.vn/)Nền tảng sáng tạo và quản lý nội dụng dành cho Nhà Bán, muốn quảng bá sản phẩm, thương hiệu của mình đến với khách hàng, thông qua nền tảng mạng Tiki Feed.

Ở phương diện khách hàng, Tiki Feed (https://tiki.vn/feed/) là việc kết hợp phương tiện truyền thông xã hội vào thương mại điện tử để cung cấp cho Khách hàng các trải nghiệm tốt nhất khi mua sắm trực tuyến.

Tiki Studio là gì?

Tiki Studio là 1 nền tảng tạo nội dung cho các đối tượng (Nhà Bán, Thương hiệu,…) muốn quảng bá sản phẩm của mình thông qua nền tảng mạng xã hội của Tiki.

Lý do khách hàng lựa chọn mua sắm trực tuyến?

Bạn có thể làm gì ở Tiki Studio?

 • Đăng tải, chỉnh sửa, và quản lý nội dung giới thiệu về sản phẩm/cửa hàng mình đang sở hữu hoặc đại diện.

 • Thu hút và hiểu nhu cầu thực sự của đối tượng mục tiêu.

 • Quảng bá sản phẩm hiệu quả thông qua các chiến dịch sẵn có của Tiki.

1. Nhóm người dùng

 • Người tạo bài viết (Creator): Là Nhà Bán, nhãn hàng, hoặc người của công chúng. Những đối tượng này sẽ tạo nội dung trên Studio và đăng bài để hiển thị trên các kênh nội dung của Tiki.

 • Khách hàng (Consumer): Là đối tượng mục tiêu của nhóm người tạo bài viết. Họ có thể xem nội dung được tạo ra từ Studio.

2. Phần tử

 • Bài viết (Post): Nội dung chia sẻ về các sản phẩm đang được bán tại Tiki, được tạo ra trên Tiki Studio.

 • Tài nguyên (Materials): Ảnh, video, sản phẩm và các chỉnh sửa liên quan (liên kết sản phẩm) giúp khách hàng hiểu rõ hơn những thứ đang được quảng bá.

 • Kênh nội dung (Content Channel): Là kênh được tạo theo đợt, hưởng ứng các chiến dịch quảng bá/khuyến mại lớn tại Tiki. 

Có 3 loại bản tin tại Tiki Feed:

 • Khám phá

 • Quan tâm

 • Chương trình khuyến mãi

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 4 / 5. Số lượt đánh giá: 4

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?