TỔNG HỢP VIDEO HƯỚNG DẪN Hướng dẫn cài đặt không xuất hóa đơn cho đơn hàng dưới 200k

Hướng dẫn cài đặt không xuất hóa đơn cho đơn hàng dưới 200k

 

Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho tất cả các đơn hàng mà Khách Hàng yêu cầu xuất hóa đơn.

Lưu ý: Đối với đơn hàng có giá trị nhỏ hơn 200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng),  Nhà Bán Hàng có quyền lựa chọn không xuất hóa đơn và phải cài đặt (đăng ký) với Tiki

Xem thêm: Quy định về xuất hóa đơn cho Khách Hàng

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết