Học Viện Tiki

Bài 2: Quản lý gian hàng

Tính năng Trang trí gian hàng sẽ được nâng cấp thêm một số layout dành riêng cho các Nhà bán có thương hiệu – được gọi là Premium Layout. Với tính năng này, các Nhà bán (đủ điều kiện) có thể trang trí một cách chi tiết và hiệu quả hơn cho gian hàng của mình.

Các widget trong phiên bản nâng cấp 

Lưu ý: 

 • Thứ tự các widget có thể được thay đổi bằng cách nhấn giữ nút , sau đó kéo thả widget tại vị trí muốn hiển thị
 • Nhà bán có thể ẩn hiển thị widget bất kỳ bằng cách nhấn vào nút .
 • Tại mỗi widget, Nhà bán có thể thay đổi trạng thái hiển thị bằng cách nhấn chọn nút Hiện/Ẩn ngay góc phải. 

 • Nhà bán có thể sử dụng dạng banner này với mục đích quảng cáo các khuyến mãi, bộ sưu tập, sản phẩm,…bằng cách tự do thêm tiêu đề và mô tả cho từng hình ảnh banner. Tại widget này, Nhà bán có thể cài đặt tối đa 6 banner. 

1. Hình ảnh: 

Nhà bán chỉ cần nhấn vào hình ảnh ảnh để tải banner lên. Lưu ý yêu cầu của hệ thống:

 • Kích thước: 1440 x 720
 • Định dạng: JPG, JPEG
 • Dung lượng: tối đa 2MB

2. Link: 

Tại đây Nhà bán có thể chèn link Bộ sưu tập hoặc link sản phẩm trên Tiki. Hệ thống sẽ mặc định sử dụng link tiki.vn, Nhà bán không thể chèn link ngoài.

3. Tiêu đề: 

Là phần bắt buộc, nên đặt sao cho hấp dẫn và thu hút người xem. Tối đa 50 từ.

4. Mô tả:

Nhà bán có thể mô tả chương trình khuyến mãi, bộ sưu tập, sản phẩm đang quảng cáo trên banner tại đây. Tối đa 100 từ.

5. Màu chữ & Màu nền: 

Tại đây, Nhà bán cài đặt màu chữ và màu nền cho phần Tiêu đềMô tả. Lưu ý sử dụng màu sắc hài hòa và đẹp mắt để thu hút người xem.

6. Nhấn Lưu để áp dụng

 • Tại widget này, Nhà bán bắt buộc phải chọn đủ 4 ảnh để có thể áp dụng widget. Mỗi banner sẽ được đính kèm link Tiki hoặc bộ sưu tập (không bắt buộc)

1 & 2. Hình ảnh: Để hiển thị với bố cục Nhà bán đang thấy phía trên 4 banner trong widget này sử dụng 2 kích thước hình ảnh khác nhau.

 • Kích thước:
  • Banner 1 và Banner 4: 1440 x 720
  • Banner 2 và Banner 3: 1440 x 1440
 • Định dạng: JPG, JPEG
 • Dung lượng: tối đa 2MB

3. Chèn link: 

Tại đây Nhà bán có thể chèn link Bộ sưu tập hoặc link sản phẩm trên Tiki. Hệ thống sẽ mặc định sử dụng link tiki.vn, Nhà bán không thể chèn link ngoài.

4. Nhấn chọn Lưu để áp dụng

 • Tại widget này, Nhà bán có thể quảng cáo các sản phẩm trong một bộ sưu tập của gian hàng

1. Hình ảnh: 

Nhà bán có thể cài đặt hình ảnh cho bộ sưu tập của mình. Lưu ý yêu cầu của hệ thống:

 • Kích thước: 1440 x 864 
 • Định dạng: JPG, JPEG
 • Dung lượng: tối đa 2MB

2. Bộ sưu tập: 

Nhà bán có thể chọn bộ sưu tập có sẵn trong gian hàng của mình hoặc tạo một bộ sưu tập mới ngay bên dưới ô lựa chọn. 

Lưu ý: hệ thống sẽ hiển thị tối đa 10 sản phẩm đầu tiên trong bộ sưu tập trong widget này. 

3. Tiêu đề: 

Hệ thống sẽ tự động sử dụng tiêu đề có sẵn của bộ sưu tập. Nhà bán có thể tùy chọn đổi tiêu đề tại đây, nên sử dụng tiêu đề hấp dẫn và thu hút Khách hàng. 

Lưu ý: Tiêu đề tối đa 50 ký tự

4. Mô tả:

Đây là phần tùy chọn nhưng Nhà bán nên thêm đầy đủ để Khách hàng có thể hiểu nhanh về bộ sưu tập. Hệ thống sẽ tự động điền bằng mô tả có sẵn của bộ sưu tập, Nhà bán cần kiểm tra lại nội dung cho phù hợp và số lượng ký tự tối đa là 100 

5. Nhấn chọn Lưu để áp dụng.

1. Hình ảnh: 

Hình ảnh sản phẩm sẽ đại diện cho từng danh mục Nhà bán muốn hiển thị. Nhà bán cần sử dụng các hình ảnh đẹp mắt và thu hút. Lưu ý yêu cầu của hệ thống

 • Kích thước: 1440 x 2160
 • Định dạng: JPG, JPEG
 • Dung lượng: tối đa 2MB

2. Danh mục: 

Nhà bán được tùy chọn tối đa 4 danh mục sản phẩm. 

3. Mô tả: 

Đây là phần không bắt buộc nhưng Nhà bán nên tận dụng để mô tả sản phẩm hoặc danh mục muốn quảng cáo.

4. Nhấn chọn Lưu để áp dụng.

Tại đây Nhà bán có thể cài đặt tối đa 4 bộ sưu tập.

1. Hình ảnh banner:

Hình ảnh này đại diện cho widget Bộ sưu tập, Nhà bán có thể cài các banner chương trình khuyến mãi hoặc giới thiệu sản phẩm. Lưu ý yêu cầu của hệ thống

 • Kích thước: 1440 x 360
 • Định dạng: JPG, JPEG
 • Dung lượng: tối đa 2MB

2. Màu chữ & Màu nền: 

Nhà bán có thể lựa chọn màu chữ và màu nền hiển thị tại phần bộ sưu tập.

3. Hình ảnh bộ sưu tập: 

Đây là hình ảnh đại diện của Bộ sưu tập, lưu ý yêu cầu của hệ thống:

 • Kích thước: 1440 x 1440
 • Định dạng: JPG, JPEG
 • Dung lượng: tối đa 2MB

4. Bộ sưu tập: 

Nhà bán có thể tùy chọn bộ sưu tập trong gian hàng của mình.

5. Mô tả:

Đây là phần tùy chọn nhưng Nhà bán nên thêm đầy đủ để Khách hàng có thể hiểu nhanh về bộ sưu tập. Hệ thống sẽ tự động điền bằng mô tả có sẵn của bộ sưu tập, Nhà bán cần kiểm tra lại nội dung cho phù hợp và số lượng ký tự tối đa là 100. 

6. Nhấn Lưu để áp dụng widget.