Thiết kế gian hàng

Hướng dẫn cài đặt trang trí gian hàng - Phiên bản cao cấp

Tính năng Trang trí gian hàng cung cấp thêm một số widget (biểu tượng vương miện) dành riêng cho các Nhà Bán có thương hiệu – được gọi là widget cao cấp. Với phần nâng cấp này, các Nhà Bán (Gan hàng chính hãng/Official Store) sẽ có thêm nhiều loại widget trang trí cho gian hàng của mình, mang lại những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Nhà Bán xem hướng dẫn về cách truy cập trang trí gian hàng tại đây.

Widget cao cấp được tìm thấy ở Mẫu thiết kế, với dấu hiệu nhận biết là biểu tượng vương miện trên mỗi widget. Tổng hợp các widget cao cấp như sau:

Loại widget

Thiết kế

Banner

4 hình dạng lắp ghép

Hình & chữ

Danh mục

Danh mục, hình và chữ

Sản phẩm

Sản phẩm, hình và chữ

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập, hình và chữ

Giao diện trang trí gian hàng cao cấp (Phiên bản Web)

Giao diện trang trí gian hàng cao cấp (Phiên bản App)

Nhà Bán có thể sử dụng dạng banner này với mục đích quảng cáo các khuyến mãi, bộ sưu tập, sản phẩm,…bằng cách tự do thêm tiêu đề và mô tả cho từng hình ảnh banner.

  • Hình & chữ

Bước 1: Chọn Banner hình & chữ từ Mẫu thiết kế

Bước 2: Tên Widget: Nhà Bán bấm vào biểu tượng cây bút để đặt tên widget.

Bước 3: Nút Hiện/Ẩn Banner: Nhà Bán có thể tùy chọn hiện banner hoặc không hiện banner.

Bước 4: Lựa chọn kiểu hiển thị: Nhà Bán có thể tùy chọn 3 kiểu widget cho banner tại đây để xem trước các thiết kế: Băng chuyền, 4 hình dạng lắp ghép, Hình & chữ.

Bước 5: Bấm Tải ảnh mới để tải ảnh lên. Kích thước 1440 x 720; định dạng: JPEG, JPGtối đa 2MB. Nhà bán có thể tải tối đa 6 hình ảnh cho widget này.

Bước 6: Đường dẫn liên kết: Nhà bán có thể chèn link Bộ sưu tập hoặc link sản phẩm trên Tiki.

Bước 7: Tiêu đề: Là phần bắt buộc, nên đặt sao cho hấp dẫn và thu hút người xem. Tối đa 50 từ.

Bước 8: Mô tả: Nhà Bán có thể mô tả chương trình khuyến mãi, bộ sưu tập, sản phẩm đang quảng cáo trên banner tại đây và tối đa 100 ký tự.

Bước 9: Màu chữ & Màu nền: Nhà Bán cài đặt màu chữ và màu nền cho phần Tiêu đềMô tả. Lưu ý sử dụng màu sắc hài hòa và đẹp mắt để thu hút người xem.

Bước 10: Bấm Lưu để áp dụng.

  • 4 hình dạng lắp ghép

Bước 1: Chọn Banner hình & chữ từ Mẫu thiết kế.

Bước 2: Tên Widget: Nhà Bán bấm vào biểu tượng cây bút để đặt tên widget.

Bước 3: Nút Hiện/Ẩn Banner: Nhà Bán có thể tùy chọn hiện banner hoặc không hiện banner.

Bước 4: Lựa chọn kiểu hiển thị: Nhà Bán có thể tùy chọn 3 kiểu widget cho banner tại đây để xem trước các thiết kế: Băng chuyền, 4 hình dạng lắp ghép, Hình & chữ.

Bước 5: Bấm Tải ảnh mới để tải ảnh lên. Kích thước: Banner 1 và Banner 4: 1440 x 720 và Banner 2 và Banner 3: 1440 x 1440.

Bước 6: Đường dẫn liên kết: Nhà Bán có thể chèn link Bộ sưu tập hoặc link sản phẩm trên Tiki.

Bước 7: Bấm Lưu để áp dụng.

Bước 1: Chọn Danh mục, hình và chữ từ Mẫu thiết kế.

Bước 2: Tên Widget: Nhà Bán bấm vào biểu tượng cây bút để đặt tên widget.

Bước 3: Nút Hiện/Ẩn: Nhà Bán có thể tùy chọn hiển thị cho widget này.

Bước 4: Lựa chọn kiểu widget: Nhà Bán có thể tùy chọn 2 kiểu widget danh mục tại đây để xem trước các thiết kế: Danh mục dạng lưới, Danh mục, hình & chữ.

Bước 5: Bấm Tải ảnh mới để đăng tải hình ảnh sản phẩm sẽ đại diện cho từng danh mục Nhà Bán muốn hiển thị. Kích thước 1440 x 2160; định dạng: JPEG, JPGtối đa 2MB.

Bước 6: Danh mục: Nhà Bán được tùy chọn tối đa 4 danh mục sản phẩm.

Bước 7: Mô tả: Đây là phần không bắt buộc nhưng Nhà Bán nên tận dụng để mô tả sản phẩm hoặc danh mục muốn quảng cáo và tối đa 50 ký tự.

Bước 8: Bấm Lưu để áp dụng.

Tại widget này, Nhà Bán có thể quảng cáo các sản phẩm trong một bộ sưu tập của gian hàng.

Bước 1: Chọn Sản phẩm, hình và chữ từ Mẫu thiết kế.

Bước 2: Tên Widget: Nhà Bán bấm vào biểu tượng cây bút để đặt tên widget.

Bước 3: Nút Hiện/Ẩn: Nhà Bán có thể tùy chọn hiển thị cho widget này.

Bước 4: Lựa chọn kiểu widget: Nhà Bán có thể tùy chọn 4 kiểu widget sản phẩm tại đây để xem trước các thiết kế Xếp hạng sản phẩm, Sản phẩm dạng lưới, Sản phẩm dạng băng chuyền, Sản phẩm, hình & chữ

Bước 5: Bấm Tải ảnh mới để cài đặt hình ảnh cho bộ sưu tập của mình. Kích thước 1440 x 864; định dạng: JPEG, JPGtối đa 2MB.

Bước 6: Bộ sưu tập: Nhà Bán có thể chọn bộ sưu tập có sẵn trong gian hàng của mình hoặc tạo một bộ sưu tập mới ngay bên dưới ô lựa chọn.

Lưu ý: hệ thống sẽ hiển thị tối đa 10 sản phẩm đầu tiên của bộ sưu tập trong widget này.

Bước 7: Tiêu đề: Hệ thống sẽ tự động sử dụng tiêu đề có sẵn của bộ sưu tập. Nhà Bán có thể tùy chọn đổi tiêu đề tại đây, nên sử dụng tiêu đề hấp dẫn và thu hút Khách hàng. Tiêu đề tối đa 50 ký tự.

Bước 8: Mô tả: Đây là phần tùy chọn nhưng Nhà Bán nên thêm đầy đủ để Khách hàng có thể hiểu nhanh về bộ sưu tập. Hệ thống sẽ tự động điền mô tả có sẵn của bộ sưu tập, Nhà Bán cần kiểm tra lại nội dung cho phù hợp và tối đa 100 ký tự.

Bước 9: Bấm Lưu để áp dụng.

Bước 1: Chọn Bộ sưu tập từ Mẫu thiết kế.

Bước 2: Tên Widget: Nhà Bán bấm vào biểu tượng cây bút để đặt tên widget.

Bước 3: Nút Hiện/Ẩn: Nhà Bán có thể tùy chọn hiển thị cho widget này.

Bước 4: Chọn kiểu widget: Đối với phiên bản premium, Nhà Bán có thể tùy chọn 2 kiểu widget cho widget bộ sưu tập tại đây để xem trước các thiết kế: Bộ sưu tập dạng lưới, Bộ sưu tập hình & chữ.

Bước 5: Hình ảnh banner: Bấm Tải ảnh mới để tải ảnh lên. Hình ảnh này đại diện cho widget Bộ sưu tập, Nhà Bán có thể cài các banner chương trình khuyến mãi hoặc giới thiệu sản phẩm. Kích thước 1440 x 360; định dạng: JPEG, JPGtối đa 2MB.

Bước 6: Màu chữ & Màu nền: Nhà Bán có thể lựa chọn màu chữ và màu nền hiển thị tại widget này.

Bước 7: Hình ảnh bộ sưu tập: Đây là hình ảnh đại diện của Bộ sưu tập. Kích thước 1440 x 1440; định dạng: JPEG, JPGtối đa 2MB.

Bước 8: Bộ sưu tập: Nhà Bán được tùy chọn tối đa 4 bộ sưu tập.

Bước 9: Mô tả: Đây là phần tùy chọn nhưng Nhà Bán nên thêm đầy đủ để Khách hàng có thể hiểu nhanh về bộ sưu tập. Hệ thống sẽ tự động điền bằng mô tả có sẵn của bộ sưu tập, Nhà Bán cần kiểm tra lại nội dung cho phù hợp và tối đa 50 ký tự.

Bước 10: Bấm Lưu để áp dụng.