Quản lí sản phẩm Hướng dẫn cập nhật thông tin bảo hành

Hướng dẫn cập nhật thông tin bảo hành

Để đảm bảo Khách Hàng nhận được thông tin chính xác nhất về bảo hành sản phẩm, kể từ ngày 31/12/2019, Tiki sẽ tiến hành bắt buộc điền các thông tin này. Quý Nhà Bán vui lòng làm theo hướng dẫn sau để có thể cập nhật thành công các sản phẩm đang bán của mình:

I. Cập nhật thông tin sản phẩm đăng bán

 1. Trường hợp cập nhật trực tiếp từng SKU tại mục “Đăng bán”

Bước 1: Quý Nhà Bán đăng nhập vào Seller Center (Sau đây gọi là SC) => Truy cập vào mục Sản phẩm => Danh sách sản phẩm => Đăng bán

Bước 2: Lựa chọn SKU cần cập nhật  => Chọn “Thao tác” để màn hình hiển thị các giá trị lựa chọn => Tiếp tục chọn “Cập nhật” 

Bước 3: Sau khi SC hiển thị màn hình cập nhật chi tiết => Tiếp tục chọn mục “Bảo hành”

3.1 Thuộc tính “Sản phẩm có được bảo hành không?” => Nếu chọn “Không” bỏ qua các thuộc tính còn lại. Nếu chọn “Có” vui lòng thao tác tiếp tục 3.2

3.2 Tiến hành điền bổ sung các thuộc tính còn lại:

 • Bảo hành vĩnh viễn
 • Đơn vị thời gian bảo hành
 • Loại dịch vụ bảo hành
 • Hình thức bảo hành

Bước 4: Sau khi hoàn thành bổ sung các thuộc tính => Chọn “Lưu” để hệ thống cập nhật lại thông tin Quý Nhà Bán đã điền.

 1. Trường hợp cập nhật hàng loạt SKU

Bước 1: Quý Nhà Bán tải file Excel mẫu (đính kèm ở cuối bài viết này) và tiến hành điền các thông tin cần thiết

Hướng dẫn điền thông tin

 • sku: Điền mã SKU cần cập nhật thông tin bảo hành
 • is_warranty_applied:

Nếu chọn “Không” bỏ qua các thông tin thuộc tính còn lại.

Nếu chọn “Có” tiếp tục điền các thuộc tính tiếp theo:

 • is_warranty_forever: Chọn “Có / Không”
 • warranty_time_period: Chỉ điền SỐ (1, 3, 6, 9, 12, 18, 24,…)
 • warranty_time_unit: Chọn “Tháng / Năm”
 • warranty_service_type: Chọn “Bảo hành chính hãng / Bảo hành bởi nhà bán hàng thông qua Tiki”
 • warranty_form: Chọn “Hóa đơn / Phiếu bảo hành / Tem bảo hành / Điện tử”

Bước 2: Kiểm tra lại file đã điền và tiến hành cập nhật hàng loạt

“Sản phẩm” => “Tạo mới / Cập nhật hàng loạt” => “Nhập hàng loạt” => “Cập nhật thông tin đăng bán” => Chọn file để tải lên hệ thống

Bước 3: Kiểm tra lại kết quả cập nhật hàng loạt và hoàn tất

II. Tạo mới sản phẩm

 1. Tạo mới từng sản phẩm mẫu

Tại màn hình tạo mới: Thông tin “Sản phẩm có được bảo hành không?” tiến hành chọn “Có / Không” và điền tiếp tục thông tin như ở mục 2 (I)

 1. Tạo mới hàng loạt sản phẩm

Bước 1: Tải file mẫu theo từng ngành hàng để tiến hành tạo mới sản phẩm hàng loạt trên SC

“Sản phẩm” => “Tạo mới / Cập nhật hàng loạt” => “Nhập hàng loạt” => “Tạo mới sản phẩm” => “Tập tin mẫu”

 

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết để tạo sản phẩm vào file excel, trong đó bao gồm các thông tin bảo hành của sản phẩm (Điền như mục 2(I))

Bước 3: Tiến hành tạo mới hàng loạt, kiểm tra lại kết quả và kết thúc.

 

Tải về mẫu file cập nhật hàng loạt

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết nhé ?
[Tổng đánh giá: 0 Trung bình yêu thích: 0]
Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết