Khuyến mãi

Hướng dẫn đăng ký và quản lý Chiến dịch khuyến mãi

Chiến dịch khuyến mãi là một trong những công cụ khuyến mãi cơ bản nhất. Nhà Bán có thể linh hoạt lựa chọn chương trình phù hợp với sản phẩm của mình và đưa ra mức giá khuyến mãi hấp dẫn.

Lợi ích:

 • Giúp sản phẩm tiếp cận được với Khách hàng nhanh chóng hơn.

 • Tăng tỉ lệ chuyển đổi cho sản phẩm/gian hàng.

 • Tăng doanh thu cho Nhà Bán.

Chiến dịch khuyến mãi trên Seller Center được chia làm hai loại chính, phân biệt qua thẻ tên gắn với từng chương trình:

1. Flash Sale: Chương trình khuyến mãi diễn ra hàng ngày với những sản phẩm giá cực sốc, được xuất hiện trên trang chủ của Tiki, trong mục Giá Sốc Hôm Nay.

2. Category Deal : Chương trình khuyến mãi của ngành hàng, tùy vào thời điểm, chiến lược phát triển của ngành hàng, Nhà Bán sẽ đăng ký tham gia vào từng ngành hàng phù hợp với mình. Các chương trình khuyến mãi này sẽ có thời gian diễn ra khác nhau và được Tiki giới thiệu đến khách hàng qua các banner ở trang chủ.

Nhà Bán có thể đăng ký tham gia Flash Sale/Category Deal bằng 2 cách:

Cách 1: Tại Trang chủ Seller Center: Mục Tham gia chương trình khuyến mãi của Tiki, Nhà Bán sẽ thấy widget Flash Sale/Category Deal, click chọn Đăng ký sẽ dẫn đến trang Chương trình khuyến mãi của Tiki như hình bên dưới – nơi liệt kê danh sách các chương trình khuyến mãi của Tiki. Hoặc chọn Tất cả chương trình để đến trang này.

Trang chủ Seller Center

Cách 2: Tại Trang chủ, Nhà Bán chọn mục Khuyến mãi >> Chiến dịch khuyến mãi để xem danh sách các chương trình hiện có.

Tại đây sẽ hiển thị 3 mục để Nhà Bán dễ dàng theo dõi: Sắp diễn ra, Đang diễn ra, Đã kết thúc.

Trang Chương trình khuyến mãi

 • Mục Sắp diễn ra bao gồm:
  • Danh sách tất cả chương trình khuyến mãi sắp diễn ra cùng thời hạn đăng ký.

  • Lịch diễn ra các chương trình khuyến mãi được đánh dấu theo ngày (Flash Sale: màu cam; Category Deal ngành hàng: màu xanh). Lưu ý: Lịch chỉ hiển thị ngày bắt đầu của chương trình khuyến mãi.

  • Lọc tìm theo Flash Sale hoặc Chương trình khuyến mãi đã đăng ký

  • Nếu chương trình khuyến mãi vẫn còn hạn đăng ký, sẽ có nút “Đăng ký”. Nhà Bán nhấn chọn “Đăng ký” tại chương trình cần tham gia.

  • Nếu chương trình khuyến mãi đã hết hạn đăng ký (chưa đến ngày diễn ra), sẽ có nút Xem chi tiết.

 • Mục Đang diễn ra: Hiển thị danh sách các chương trình đang diễn ra
  • Xem chi tiết: Chi tiết chương trình khuyến mãi cùng những sản phẩm Nhà Bán đã đăng ký tham gia.

  • Xem báo cáo: Xem kết quả kinh doanh của chương trình mình đăng ký tham gia tại Trung Tâm Phát Triển.

 • Mục Đã kết thúc: Hiển thị danh sách các chương trình đã kết thúc thời gian diễn ra
  • Xem chi tiết: Chi tiết chương trình khuyến mãi cùng những sản phẩm Nhà Bán đã đăng ký tham gia.

  • Xem báo cáo: Xem kết quả kinh doanh của chương trình mình đăng ký tham gia tại Trung Tâm Phát Triển.

1. Thêm sản phẩm trực tiếp

Sau khi đã chọn Đăng ký chương trình cần tham gia ở mục Sắp diễn ra, màn hình sẽ hiển thị 2 mục:

 • Thông tin: Nhà Bán có thể tìm hiểu các thông tin liên quan đến chương trình tại đây.

 • Chi tiết sản phẩm: Hiển thị danh sách sản phẩm tham gia chương trình và trạng thái.

Bước 1. Nhà Bán có thể thêm sản phẩm trực tiếp tại cả 2 mục Thông tin Chi tiết sản phẩm bằng cách nhấn chọn Thêm sản phẩm.

Màn hình thêm sản phẩm của Flash Sale

Màn hình thêm sản phẩm của Category Deal

Lúc này, màn hình sẽ hiển thị danh sách sản phẩm hợp lệ có thể tham gia chương trình:

 • Tại khung tìm kiếm, Nhà Bán có thể nhập SKU và chọn ngành hàng.

 • Chọn sản phẩm cần thêm từ bảng bên trái, nhấn chọn nút “+” hoặc Thêm tất cả để thêm.

 • Chọn sản phẩm cần xóa từ bảng bên phải, nhấn chọn nút “x” hoặc Xóa tất cả để xóa.

Sau đó, Nhà Bán nhấn chọn Tiếp theo để cài đặt giá và tồn kho cho sản phẩm.

Lưu ý: Hệ thống sẽ chỉ hiển thị các sản phẩm phù hợp với các tiêu chí như sau:

Đối với sản phẩm tham gia Flash Sale:

 • SKU phải có lịch sử bán ra >= 10 sản phẩm hoặc doanh thu SKU > 5 triệu đồng trong 30 ngày gần nhất

 • Sản phẩm được đánh giá >= 3 sao hoặc chưa có lượt đánh giá.

Hoặc:

 • Đối với sản phẩm mới: hệ thống sẽ hiển thị các SKU được tạo trên Tiki trong vòng 30 ngày gần nhất

Đối với sản phẩm tham gia Category Deal:

 • Đánh giá sản phẩm >= 3 sao, hoặc chưa có lượt đánh giá.

Bước 2: Cài đặt giá và tồn kho

Hệ thống sẽ tự động đề xuất giá và tồn kho hợp lệ để có thể đăng ký, Nhà Bán cần nhập các thông tin.

Trong đó:

 • Giá: Giá của Nhà Bán phải nhỏ hơn hoặc bằng giá đề xuất

 • Tồn kho: Tồn kho của Nhà Bán phải lớn hơn hoặc bằng tồn kho đề xuất.

Lưu ý:

Nếu Nhà Bán nhập giá và tồn kho không đúng với yêu cầu, hệ thống sẽ tự động cảnh báo như hình trên. Chỉ khi Nhà Bán nhập giá và tồn kho hợp lệ thì mới có thể thực hiện bước tiếp theo.

Trong trường hợp Nhà Bán đã nhập giá giảm và tồn kho của mình nhưng vẫn muốn xem đề xuất của hệ thống, Nhà Bán có thể xem bằng cách di chuột vào ô giá/tồn kho.

Bước 3: Nhà Bán chọn Gửi yêu cầu duyệt. Danh sách sản phẩm vừa tạo sẽ được hiển thị trong mục Đã duyệt.

2. Thêm sản phẩm theo file

Nhà Bán có thể thêm hàng loạt sản phẩm cho chương trình giảm giá theo file tại mục Chi tiết sản phẩm như sau:

Bước 1: Tải về danh sách sản phẩm đủ điều kiện

Mẫu file 1: Nhà Bán tải danh sách các sản phẩm đủ điều kiện tham gia chương trình bằng cách nhấn chọn nút Xuất sản phẩm đủ điều kiện, bao gồm thông tin SKU, giá và số lượng tồn kho đề xuất từ hệ thống.

Mẫu file 1

Bước 2: Đăng ký sản phẩm hàng loạt

Bước 2.1 Sau khi có được danh sách các sản phẩm đủ điều kiện (mẫu file 1), Nhà Bán nhấn chọn Thêm sản phẩm hàng loạt và nhấn chọn Tải mẫu file import (mẫu file 2) để xem định dạng của file.

Điền các sản phẩm Nhà Bán muốn đăng ký từ mẫu file 1 vào mẫu file 2, gồm SKU, giá, và tồn kho.

Mẫu file 2

Lưu ý:

 • Giá phải thấp hơn hoặc bằng Giá đề xuất.

 • Tồn kho phải cao hơn hoặc bằng Tồn kho đề xuất. 

Bước 2.2. Tải lên danh sách sản phẩm đăng ký

Nhà Bán nhấn chọn mục Thêm sản phẩm hàng loạt (1), sau đó nhấn hoặc kéo thả file vừa điền (mẫu file 2) vào ô được đánh dấu như hình dưới (2).

Bước 3. Kiểm tra kết quả tải lên

Mục Lịch sử import sẽ hiển thị tất cả các file mà Nhà Bán đã tải lên.

Cột Kết quả hiển thị số lượng sản phẩm được duyệt và không được duyệt:

 • Success: Sản phẩm đã được duyệt thành công.

 • Fail: Sản phẩm bị hệ thống từ chối. Nhà Bán nhấn Tải về ở cột Thao tác để xem chi tiết nguyên nhân.

Danh sách sản phẩm vừa tạo sẽ được hiển thị trong mục Đã duyệt. Nhà Bán cũng có thể chọn Xuất dữ liệu ở bên dưới từng mục để xem danh sách sản phẩm tương ứng.

Sau khi đăng ký sản phẩm xong, Nhà Bán cần theo dõi tồn kho các sản phẩm đã đăng ký, kết quả phân bổ của chiến dịch khuyến mãi (thời gian chạy deal), và kết quả kinh doanh, bằng cách:

Bước 1: Truy cập Seller Center > Khuyến mãi > Chiến dịch khuyến mãi, chọn Xem chi tiết hoặc Đăng ký để vào trang chi tiết của một chiến dịch.

Bước 2: Chọn mục Chi tiết sản phẩm ở trang chi tiết để theo dõi trạng thái các sản phẩm đã đăng ký.

Mục Chi tiết sản phẩm bao gồm 5 phần chính, thể hiện trạng thái của các sản phẩm tham gia, được hiển thị dưới dạng tab. Nhà Bán có thể chọn Xuất dữ liệu để xem danh sách sản phẩm tương ứng với từng trạng thái.

1. Mục Đã duyệt:

Hiển thị danh sách các sản phẩm đã được hệ thống duyệt sau khi Nhà Bán thực hiện đăng ký.

Tùy vào thời hạn đăng ký của chương trình, Nhà Bán có thể chỉnh sửa giá, số lượng tồn kho, cập nhật tồn kho, hoặc xóa sản phẩm, cho đến khi hết hạn đăng ký chương trình. Nhà Bán cần chú ý thời hạn đăng ký chương trình ở mục Sắp diễn ra với bộ thời gian đếm ngược.

 • Cảnh báo tồn kho thấp: Sau khi đăng ký sản phẩm tham gia, hệ thống sẽ cảnh báo sản phẩm có lượng tồn kho thấp hơn lượng tồn kho Nhà Bán đã đăng ký cho chương trình như hình bên dưới. Nhà Bán có thể chọn Cập nhật tồn kho để đảm bảo sản phẩm không bị từ chối tham gia khi hệ thống tiến hành phân bổ.

Cảnh báo tồn kho thấp ở trang danh sách chương trình khuyến mãi

Cảnh báo tồn kho thấp ở trang chi tiết chương trình khuyến mãi

2. Mục Phân bổ và Từ chối:

Sau khi chương trình hết hạn đăng ký, hệ thống sẽ tiến hành phân bổ các sản phẩm đã được đăng ký của Nhà Bán. Kết quả của việc phân bổ sẽ có 2 trường hợp:

 • Trường hợp 1: Sản phẩm được phân bổ thành công, nằm ở tab Phân bổ, hiển thị thông tin về thời gian chạy deal. Đối với Flash Sale sẽ có chi tiết khung thời gian trong ngày chạy deal. Đối với Category Deal, thời gian sẽ bằng với thời gian diễn ra của chương trình đó.

 • Trường hợp 2: Sản phẩm bị từ chối, nằm ở mục Từ chối và hiển thị lý do từ chối sản phẩm.

Nhà Bán có thể xem kết quả phân bổ vào chiều trước ngày diễn ra chương trình. Ví dụ: Flash Sale diễn ra vào ngày 08/10, kết quả phân bổ sẽ được hiển thị vào chiều ngày 07/10. Nhà Bán cần kiểm tra cả hai mục Phân bổTừ chối để nắm được kết quả phân bổ.

3. Mục Đang diễn ra:

Đến ngày diễn ra chương trình (hoặc thời điểm khung giờ đang diễn ra đối với Flash Sale), các sản phẩm ở tab Phân bổ sẽ được hiển thị ở đây. Nhà Bán có thể theo dõi số lượng đã bán/số lượng đăng ký và doanh thu tương ứng trong suốt thời gian diễn ra chương trình ở đây.

4. Mục Kết thúc:

Sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc (hoặc khung giờ của Flash Sale kết thúc), danh sách các sản phẩm đã tham gia sẽ được hiển thị tại đây.

Nhà Bán có thể quản lý hiệu quả các chương trình khuyến mãi đã tham gia với tính năng Chỉ số khuyến mãi tại Trung Tâm Phát Triển, bao gồm Flash Sale và Category Deal.

 • Cách 1: Nhà Bán đăng nhập vào Seller Center > Khuyến mãi > Chiến dịch khuyến mãi. Chọn Xem Báo Cáo ở từng chiến dịch trong 2 mục Đang diễn ra hoặc Đã kết thúc.

 • Cách 2: Nhà Bán đăng nhập vào Seller Center, tại mục Trung Tâm Phát Triển, Nhà Bán chọn Chỉ số khuyến mãi.

Xem thêm hướng dẫn về cách xem báo cáo tại Trung Tâm Phát Triển tại đây.