Học Viện Tiki

Bài 2: Đăng Sản Phẩm Đúng Chuẩn Tiki

Tính năng Sao chép sản phẩm từ sàn khác hỗ trợ Nhà bán đang kinh doanh trên các sàn TMĐT khác có thể sao chép sản phẩm sang Tiki nhanh chóng hơn so với phương pháp đăng sản phẩm thông thường. 

Lưu ý:

  • Hiện hệ thống chỉ hỗ trợ sao chép sản phẩm từ sàn Shopee.

Bước 1: Tại Seller Center, Nhà bán bấm chọn mục Sản phẩm >> Sao chép sản phẩm  >> Thêm sao chép sản phẩm >> Từ Shopee.

Bước 2: Nhập link cửa hàng trên Shopee và bấm Lấy danh sách sản phẩm.

Hệ thống hiện kết quả như hình bên dưới. Bạn nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Lựa chọn sản phẩm cần sao chép. 

Nhà bán có thể Chọn hoặc Bỏ chọn Tất cả sản phẩm. Hoặc có thể nhấn (+) / ( – ) để chọn hoặc bỏ chọn từng sản phẩm.

Bước 4: Kiểm tra danh mục

Tại cột Danh mục, bạn kiểm tra các sản phẩm có dấu cảnh báo ⚠️ và chọn lại đúng danh mục.

Lưu ý: Bạn không cần nhấn nút Xác nhận danh mục của sản phẩm.

Bạn có thể chọn nhiều sản phẩm để Xóa hàng loạt hoặc Cập nhật danh mục hàng loạt và nhấn Tiếp tục.

Màn hình hiển thị yêu cầu đã được tiếp nhận, Nhà bán nhấn Hoàn tất để quay lại màn hình Lịch sử sao chép sản phẩm để theo dõi kết quả.

Để xem Lịch sử các sản phẩm đã sao chép, Nhà bán vào mục Sản phẩm >> Sao chép sản phẩm.

Tại giao diện này, Nhà bán có thể tìm kiếm các sản phẩm đã sao chép bằng công cụ lọc tìm kiếm với các tiêu chí: Ngày yêu cầu, Người yêu cầu, Nguồn sản phẩm, Trạng thái và bấm Tìm kiếm.

Sau khi tìm được danh sách sản phẩm, bấm Xem kết quả hoặc Tải về để kiểm tra.

*Đối với các sản phẩm có Kết quả sao chépLỗi, Nhà bán cần kiểm tra lại các thông tin, nội dung, hồ sơ sản phẩm để phù hợp với yêu cầu của Tiki.