Học Viện Tiki

Bài 2: Đăng sản phẩm đúng chuẩn Tiki

 

Tính năng Sao chép sản phẩm từ sàn khác sẽ hỗ trợ các Nhà bán đã có cửa hàng trên các sàn TMĐT khác đăng sản phẩm nhanh chóng khi tham gia bán hàng trên sàn Tiki. 

Lưu ý: 

 • Hiện hệ thống chỉ hỗ trợ sao chép sản phẩm từ sàn Shopee

Bước 1: Tại Seller Center, trong mục Sản phẩm, Nhà bán nhấn chọn Sao chép sản phẩm từ sàn khác

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị trang Lịch sử sao chép sản phẩm, Nhà bán nhấn chọn Thêm sao chép sản phẩm, chọn Shopee

Bước 3: Thêm link cửa hàng trên Shopee

Tại đây, Nhà bán nhập link cửa hàng của mình trên trang Shopee rồi nhấn chọn Xem sản phẩm hệ thống sẽ tự động hiển thị danh sách tất cả sản phẩm của Nhà bán đang có trên Shopee

Bước 4: Lựa chọn sản phẩm cần sao chép

Tại danh sách sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin bao gồm: Hình ảnh, tên sản phẩm, giá niêm yết, giá bán, kết quả sao chép (đã/chưa sao chép). 

Để sao chép sản phẩm, Nhà bán có 2 cách: 

 • Sao chép tất cả sản phẩm sang Tiki: hệ thống sẽ tự động sao chép toàn bộ các sản phẩm đang có trên trang cửa hàng Shopee sang Tiki
 • Sao chép các sản phẩm đã chọn sang Tiki: Nhà bán có thể tùy chọn các sản phẩm cần sao chép bằng cách nhấn vào ô vuông (bên trái hình ảnh sản phẩm), sau đó nhấn chọn “Sao chép các sản phẩm đã chọn sang Tiki

Bước 5: Xem kết quả sao chép sản phẩm 

Sau khi thực hiện thao tác, hệ thống sẽ gửi thông báo như ảnh 1, Nhà bán nhấn chọn Đóng để xem kết quả tại trang Lịch sử sao chép như ảnh 2.

Để xem kết quả chi tiết sản phẩm sao chép, Nhà bán nhấn chọn nút Xem kết quả hoặc Tải về, hệ thống sẽ hiển thị như sau: 

Đối với các sản phẩm có Kết quả sao chépLỗi, Nhà bán cần kiểm tra lại các thông tin, nội dung, hồ sơ sản phẩm để phù hợp với yêu cầu của Tiki.

Bước 6: Kiểm tra trạng thái và đề nghị duyệt sản phẩm vừa sao chép 

 1. Tại mục Sản phẩm, Nhà bán nhấn chọn Danh sách sản phẩm
 2. Nhấn chọn tab Đề nghị duyệt
 3. Nhấn chọn tab Mới
 4. Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị các sản phẩm đã sao chép thành công, Nhà bán nhấn chọn Thao tác – Chi tiết
 5. Kiểm tra lại thông tin, nội dung sản phẩm vừa sao chép, sau đó nhấn chọn Yêu cầu duyệt để duyệt sản phẩm. 

Để Yêu cầu duyệt hàng loạt sản phẩm, Nhà bán nhấn chọn các sản phẩm đã kiểm tra và chỉnh sửa thông tin, sau đó nhấn chọn Yêu cầu duyệt như ảnh dưới đây:

Lưu ý: Nhà bán chỉ cần kiểm tra và chỉnh sửa (nếu cần) tại các ô có đánh dấu *

Để xem Lịch sử các sản phẩm đã sao chép Nhà bán vào mục Sản phẩm, nhấn chọn Sao chép sản phẩm từ sàn khác.

 

Tại giao diện này, Nhà bán có thể tìm kiếm các sản phẩm đã sao chép bằng công cụ lọc tìm kiếm với các tiêu chí: 

 • Ngày yêu cầu 
 • Người yêu cầu 
 • Nguồn sản phẩm 
 • Trạng thái

Sau khi tìm được danh sách sản phẩm, Nhà bán thực hiện thao tác xem kết quả sao chép để kiểm tra.