• Đối tượng: Dành cho Nhà Bán không có nhiều thời gian hoặc ít kinh nghiệm. Nhà Bán chỉ cần chọn sản phẩm muốn quảng cáo và thiết lập các thông tin cơ bản, quảng cáo được tạo tự động bởi hệ thống Tiki Ads.

 • Loại hình quảng cáo áp dụng: Quảng cáo Sản phẩm

 • Thiết lập tại: Seller Center/Trung tâm Marketing/Quảng cáo cùng Tiki Ads/Thêm chiến dịch.

Chọn loại quảng cáo Sản phẩm / Thiết lập tự động (Auto)

 • Lựa chọn sản phẩm chạy quảng cáo

Tiki Ads hiển thị toàn bộ sản phẩm đang được bật bán & có tồn kho của Nhà Bán. Nhà Bán có thể lựa chọn tất cả/ những sản phẩm mà mình đang muốn chạy quảng cáo.

Ngoài ra, bấm chọn “Tải lên danh sách SKU” để thêm cùng lúc nhiều sản phẩm theo nhu cầu của mình.

 • Thiết lập giá thầu cho quảng cáo

Mức giá thầu tối thiểu có thể thiết lập cho toàn bộ từ khóa/ ngành hàng là 400đ.

Nhà Bán thiết lập các thông tin cho chiến dịch của mình:

 • Tên chiến dịch

 • Ngân sách quảng cáo mỗi ngày (Mức tối thiểu được thiết lập là 20,000đ)

 • Thời gian chạy của chiến dịch: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc (vô thời hạn hoặc có xác định)

 

Đối với chiến dịch

Nhà Bán có thể điều chỉnh trạng thái, ngân sách mỗi ngày, ngày kết thúc của chiến dịch.

Lựa chọn khung thời gian để xem báo cáo tổng quát các chỉ số của chiến dịch.

Đối với nhóm quảng cáo

Khi tạo quảng cáo theo hình thức Tự động, mỗi MSKU (Master SKU) sẽ được tạo thành một nhóm quảng cáo.

Mỗi nhóm quảng cáo sẽ được chạy theo cả 2 loại mục tiêu: Từ khóa và Ngành hàng.

Lưu ý: Nếu giá thầu Nhà Bán thiết lập ở bước 3 nhỏ hơn mức tối đa của giá thầu gợi ý, hệ thống sẽ thiết lập giá thầu theo mức giá thầu mà Nhà Bán đã đặt. Ngược lại, nếu giá thầu Nhà Bán thiết lập ở bước 3 lớn hơn mức tối đa của giá thầu gợi ý, hệ thống sẽ thiết lập giá thầu theo mức tối đa của giá thầu gợi ý.

Trong mỗi nhóm quảng cáo, sẽ có 4 mục để Nhà Bán lựa chọn và thao tác:

 • Sản phẩm
  • Thêm/ Tắt/ Bật sản phẩm chạy quảng cáo. Lưu ý, các sản phẩm trong cùng một nhóm quảng cáo phải cùng ngành hàng (primary cate)

 • Từ khóa
  • Thêm/ Tắt/ Bật từ khóa chạy quảng cáo.

  • Điều chỉnh giá thầu của mỗi từ khóa

 • Danh mục
  • Thêm/ Tắt/ Bật ngành hàng chạy quảng cáo

  • Điều chỉnh giá thầu cho mỗi ngành hàng

 • Tải báo cáo