• Đối tượng: Dành cho Nhà Bán đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chạy quảng cáo. Nhà Bán có thể tối ưu mọi yếu tố của chiến dịch để tăng hiệu quả quảng cáo của mình.

 • Loại hình quảng cáo áp dụng: Quảng cáo Sản phẩm.

 • Thiết lập tại: Seller Center/Trung tâm Marketing/Quảng cáo cùng Tiki Ads /Thêm chiến dịch.

Chọn loại quảng cáo Sản phẩm / Tự thiết lập (Manual)

Cách 1

 • Tiki Ads hiển thị toàn bộ sản phẩm đang được bật bán & có tồn kho của Nhà Bán.

 • Nhà Bán chỉ có thể lựa chọn những sản phẩm có cùng ngành hàng nhỏ nhất (primary cate).

 • Khi Nhà Bán đã chọn sản phẩm đầu tiên, Tiki Ads sẽ chỉ hiển thị những sản phẩm có cùng ngành hàng nhỏ nhất với sản phẩm đã chọn.

Cách 2

 • Chọn “Tải lên danh sách SKU” để thêm cùng lúc nhiều sản phẩm theo nhu cầu của mình.

 

Nhà Bán có thể lựa chọn một trong hai/ hoặc cả hai loại mục tiêu: Từ khóa hoặc Ngành hàng cho chiến dịch quảng cáo của mình.

Với loại mục tiêu Từ khóa

 • Thêm danh sách các từ khóa muốn chạy quảng cáo: Lựa chọn từ box Từ khóa gợi ý hoặc bấm “Thêm từ khóa mới” để nhập danh sách từ khóa.
 • Thiết lập loại đối sánh cho mỗi từ khóa.
 • Thiết lập giá thầu dựa trên giá thầu gợi ý.

Với loại mục tiêu Ngành hàng

 • Tiki Ads hiển thị tất cả các ngành hàng trong cây danh mục của nhóm sản phẩm đã chọn.

 • Nhà Bán lựa chọn ngành hàng nào mình muốn chạy quảng cáo.

 • Thiết lập giá thầu dựa trên giá thầu gợi ý.

Nhà Bán thiết lập các thông tin cho chiến dịch của mình:

 • Tên chiến dịch

 • Ngân sách quảng cáo mỗi ngày (Mức tối thiểu được thiết lập là 20,000đ)

 • Thời gian chạy của chiến dịch: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc (vô thời hạn hoặc có xác định)

Đối với chiến dịch

Nhà Bán có thể điều chỉnh trạng thái, ngân sách mỗi ngày, ngày kết thúc của chiến dịch.

Lựa chọn khung thời gian để xem báo cáo tổng quát các chỉ số của chiến dịch.

Đối với nhóm quảng cáo

Khi tạo quảng cáo theo hình thức Tự thiết lập, các sản phẩm cùng ngành hàng đã được chọn sẽ được tạo thành một nhóm quảng cáo duy nhất.

Nhà Bán có thể thao tác chỉnh sửa tên của nhóm quảng cáo.

Tùy thuộc vào thiết lập mục tiêu ở bước 3, sẽ có các mục để Nhà Bán lựa chọn và thao tác:

 • Sản phẩm
  • Thêm/ Tắt/ Bật sản phẩm chạy quảng cáo. Lưu ý, các sản phẩm trong cùng một nhóm quảng cáo phải cùng ngành hàng (primary cate)

 • Từ khóa
  • Thêm/ Tắt/ Bật từ khóa chạy quảng cáo.

  • Điều chỉnh giá thầu của mỗi từ khóa

 • Danh mục
  • Thêm/ Tắt/ Bật ngành hàng chạy quảng cáo

  • Điều chỉnh giá thầu cho mỗi ngành hàng

 • Tải báo cáo