Mô hình vận hành FBT (Fullfillment By Tiki) Hướng dẫn tạo phiếu gửi hàng và chọn khung giờ nhập kho

Hướng dẫn tạo phiếu gửi hàng và chọn khung giờ nhập kho

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết