Vận chuyển

[Mô hình FBT] Hướng dẫn rút hàng lưu kho (Phiên bản cũ)

Đây là phiên bản cũ của quy trình tạo phiếu rút hàng lưu kho Tiki. Để sử dụng phiên bản mới, Nhà Bán vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây.

Để rút hàng hóa lưu kho, Nhà Bán tạo phiếu rút hàng và nắm vững các quy định về chứng từ cần thiết để việc rút hàng tại kho Tiki được thuận lợi hơn.

Để việc hoàn trả hàng hóa được hoàn thành tốt và đúng quy định, Nhà Bán cần hiểu rõ hơn về từng loại chứng từ, nội dung trên Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu (nếu có) để chuẩn bị và đảm bảo rằng hàng hóa được trả đúng khi đến kho Tiki rút hàng.

Nhà Bán khi đến kho Tiki lấy hàng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ như yêu cầu của Tiki. Tiki có quyền không thực hiện trả hàng nếu Nhà Bán không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu và có toàn quyền xử lý đối với hàng hóa không được lấy đúng hạn. Thông tin chi tiết về từng loại chứng từ như sau:

 • Đối với Nhà Bán là Công ty: Các loại giấy tờ cần có dấu mộc tròn (mộc đỏ).

 • Đối với Nhà Bán là Hộ kinh doanh/Cá nhân kinh doanh: Cung cấp thêm thông tin CMND/CCCD photo công chứng còn thời hạn của Người đại diện nếu ủy quyền cho nhân viên/đối tác đi rút hàng.

CHỨNG TỪ

CÔNG TY

HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

1. Phiếu rút hàng

 • Nhà Bán in phiếu rút hàng (2 bản) từ Seller Center, có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền đứng tên trên hợp đồng.

 • Nếu trên Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu đính kèm danh sách phiếu rút hàng: Bắt buộc đóng dấu mộc tròn (mộc đỏ) trên từng phiếu rút hàng  (không bắt buộc có chữ ký của Người đại diện).

 • Nếu trên Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu KHÔNG đính kèm danh sách phiếu rút hàng: Bắt buộc đóng dấu mộc tròn (mộc đỏ) và có chữ ký của Người đại diện  trên từng phiếu rút hàng.

 

2. Giấy tờ tùy thân của người rút hàng

 • CMND/CCCD bản gốc (bắt buộc) và người rút hàng cần bổ sung thêm 1 trong 2 loại chứng từ: CMND/CCCD (bản photo) hoặc giấy phép lái xe có hình ảnh, còn hiệu lực.

 • Thông tin trùng khớp với thông tin được ghi nhận trong Phiếu rút hàng.

*Nếu người đến rút hàng không phải là Nhà Bán (chủ gian hàng) thì phải có giấy ủy quyền/giấy giới thiệu.

3. Giấy ủy quyền/ Giấy giới thiệu và các giấy tờ khác (nếu có)

1. BÊN ỦY QUYỀN

 • Tên công ty
 • Mã số thuế
 • Tên gian hàng
 • ID gian hàng
 • Tên người đại diện
 • CMND/CCCD của người đại diện

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

 • Tên người đến rút hàng (nếu thuê đối tác vận chuyển thì để tên đối tác).

 • CMND/CCCD của người đến rút hàng (nếu thuê đối tác vận chuyển thì không cần).

 • Chức vụ.3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Danh sách phiếu rút hàng hoặc danh sách đính kèm riêng và có đóng dấu giáp lai.


 • Thời gian hiệu lực của giấy ủy quyền/giấy giới thiệu (nếu không có ngày hết hạn thì chỉ tính có giá trị trong ngày ký hoặc ngày lập phiếu).

 • Dấu mộc tròn (mộc đỏ) của công ty theo quy định của pháp luật.

1. BÊN ỦY QUYỀN

 • Tên hộ kinh doanh & Mã số thuế (đối với Hộ kinh doanh)
 • Tên gian hàng
 • ID gian hàng
 • Tên người đại diện
 • CMND/CCCD của người đại diện


2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

 • Tên người đến rút hàng (nếu thuê đối tác vận chuyển thì để tên đối tác).

 • CMND/CCCD của người đến rút hàng (nếu thuê đối tác vận chuyển thì không cần).

 • Chức vụ.
3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Danh sách phiếu rút hàng hoặc danh sách đính kèm riêng và có chữ ký của người có thẩm quyền đứng tên trên hợp đồng (Chữ ký trên Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu phải trùng với chữ ký danh sách phiếu rút hàng đính kèm).


 • Thời gian hiệu lực của giấy ủy quyền/giấy giới thiệu ( nếu không có ngày hết hạn thì chỉ tính có giá trị trong ngày ký hoặc ngày lập phiếu).

 • CMND/CCCD photo công chứng còn thời hạn của Người đại diện.

Lưu ý:

 • Thông tin/nội dung trên Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu có thể điền theo mẫu có sẵn hoặc đánh máy nhưng KHÔNG được gạch/xóa/chỉnh sửa/viết tay toàn bộ.

 • Khuyến khích Nhà Bán in Phiếu rút hàng (BPOR) trên khổ giấy A4/A5, Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu trên khổ giấy A4 với đầy đủ thông tin, không sử dụng giấy in nhiệt để đảm bảo trong quá trình lưu chứng từ không bị mất thông tin.

 • Nếu chứng từ Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu có dấu hiệu gạch/xóa/chỉnh sửa:
  • Đối với Công ty: Có chữ ký nháy của người đại diện xác nhận tại vị trí gạch/xóa/chỉnh sửa. Nếu thông tin vẫn không rõ ràng hoặc hàng giá trị cao, kho Tiki có quyền yêu cầu cung cấp lại chứng từ đúng quy định hoặc yêu cầu cung cấp thêm CMND/CCCD photo công chứng còn thời hạn của Người đại diện.

  • Đối với Hộ kinh doanh: Tiki không hỗ trợ xử lý các chứng từ này, Nhà Bán cần cung cấp lại chứng từ đúng quy định.

1. Tạo phiếu rút hàng (BPOR) khi lưu kho Tiki

Bước 1: Nhà Bán truy cập Seller Center, chọn Kho & hàng tồn > Phiếu rút hàng (BPOR) > Tạo mới.

Bước 2: Nhà Bán nhập đầy đủ các thông tin sau:

 • Kho: Chọn kho Nhà Bán muốn đến nhận hàng

 • Ngày rút hàng dự kiến: Thời gian Nhà Bán đến rút hàng

 • Mã phiếu rút của nhà bán (nếu có)

 • Ghi chú (nếu có)

Sau đó bấm Tạo mới.

Bước 3: Tại màn hình phiếu rút hàng, chọn Thao tác.

Nhà Bán có thể chọn 1 trong 2 cách:

 • Cách 1: Thêm từng sản phẩm

Nhà Bán chọn Thêm sản phẩm. Tại đây sẽ hiển thị các sản phẩm đang còn tồn kho, Nhà Bán có thể tìm kiếm sản phẩm (theo SKU, tên sản phẩm, SSKU và ngành hàng) > Nhập số lượng yêu cầu rút và bấm Thêm.

 • Cách 2: Thêm hàng loạt sản phẩm

Chọn Import từ file > Chọn mẫu được xuất tại danh sách sản phẩm để tải file Excel về máy tính và điền thông tin.

Để tải lên danh sách sản phẩm muốn rút hàng, Nhà Bán bấm chọn hoặc kéo thả file vừa điền vào ô được đánh dấu như hình.  

Lưu ý:

 • Chỉ hỗ trợ tập tin excel có định dạng .xls hoặc .xlsx

 • Hỗ trợ tối đa 1000 SKU mỗi tập tin.
 • File không được có bộ lọc/trang tính ẩn hoặc có nhiều hơn một trang tính.

Bước 4: Xác nhận phiếu rút hàng

Tại phiếu rút hàng ở trạng thái Đang chỉnh sửa, Nhà Bán chọn Thao tác > Chi tiết để xác nhận. 

Sau khi kiểm tra thông tin, Nhà Bán bấm:

 • Lưu và gửi để hoàn tất. Phiếu rút hàng sẽ chuyển sang trạng thái Đang xử lý.

 • Lưu: Tạm lưu lại thông tin và cập nhật sau.
 • Xóa: Xóa phiếu rút hàng vừa tạo.

Bước 5: Nhà Bán đến kho Tiki lấy hàng

 • Khi phiếu rút hàng ở trạng thái Chờ nhận hàng.

 • Sau khi Nhà Bán đã nhận hàng, phiếu rút hàng chuyển sang trạng thái Xử lý xong.

Lưu ý: Nhà Bán đến kho Tiki để nhận hàng trong vòng 22 ngày làm việc kể từ khi phiếu rút hàng chuyển sang trạng thái Chờ nhận hàng.

2. Xác nhận thời gian nhận hàng mong muốn

Để phù hợp với lịch làm việc của Nhà Bán và thuận tiện cho việc sắp xếp hàng hóa, Tiki khuyến khích Nhà Bán xác nhận thời gian nhận hàng theo nhu cầu nhưng không nằm ngoài khung giờ được quy định tại Chính sách hoạt động SGD TMĐT Tiki.vn. Hàng hóa Tiki sẽ hoàn trả về cho Nhà Bán, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:

 • Hàng hóa không đảm bảo thời hạn sử dụng;

 • Hàng hóa không phát sinh doanh thu trong vòng 60 ngày;

 • Hàng hóa không phù hợp để lưu kho bán tiếp do Nhà Bán vi phạm chính sách

 • Hàng hóa giao không thành công;

 • Hàng hóa lỗi và hàng hóa đã xử lý đổi trả cho Khách hàng.

Thao tác như sau:

Bước 1: Nhà Bán truy cập Seller Center, chọn Kho & hàng tồn > Phiếu rút hàng (BPOR) > Tại phiếu rút hàng ở trạng thái Chờ nhận hàng, chọn Chi tiết.

Bước 2: Bấm Xác nhận thời gian lấy hàng hoặc bổ sung Ghi chú (nếu có).

Bước 3: Chọn ngày lấy hàng bấm Xác nhận.

3. Quản lý phiếu rút hàng

3.1 Trạng thái phiếu rút hàng

Trạng thái 

Ý nghĩa

Đang chỉnh sửa

Phiếu ở dạng nháp, chưa gửi yêu cầu xử lý cho kho Tiki

Chờ xử lý

Thông tin xử lý rút hàng đã được xác nhận và chuyển cho kho

Đang xử lý

Tiki đang xử lý đóng gói hàng hóa và luân chuyển đến kho nơi Nhà Bán chọn nhận lại hàng

Chờ nhận hàng

Phiếu đã được xử lý xong và sẵn sàng để Nhà Bán nhận hàng

Xử lý xong

Phiếu đã được Nhà Bán nhận lại hàng hoặc chuyển thanh lý do quá thời gian chờ nhận hàng quy định

Hủy

Phiếu do Nhà Bán tạo và đã liên hệ Tiki để yêu cầu hủy

Từ chối

Phiếu đã được xử lý trả theo phiếu khác, hoặc phiếu không hợp lệ do Nhà Bán tạo chưa đúng

3.2 Theo dõi thời gian để nhận lại hàng hóa 

 • Phiếu rút hàng ở trạng thái Chờ nhận hàng trong 22 ngày làm việc được Tiki lưu hàng tại kho miễn phí (số ngày đếm ngược màu cam)

 • Phiếu rút hàng ở trạng thái Chờ nhận hàng đã hết 22 ngày làm việc được Tiki hỗ trợ lưu thêm 10 ngày làm việc có thu phí theo Chính sách phí và biểu phí (số ngày đếm ngược màu đỏ)

 • Phiếu rút hàng ở trạng thái Chờ nhận hàng và hết hạn rút hàng sau 32 ngày làm việc.

 • Phiếu rút hàng ở trạng thái Xử lý xong và đếm ngược 02 ngày làm việc tiếp theo để Nhà Bán khiếu nại.

 • Phiếu rút hàng đã Hết hạn khiếu nại.

1. Chủ gian hàng là Vợ/chồng hoặc Anh/chị/em của người được ủy quyền, có thể đến rút hàng thay và không cần giấy ủy quyền/giấy giới thiệu có được không?

Nhà Bán vẫn cần phải cung cấp chứng từ đúng quy trình và quy định.Nếu trong trường hợp bất khả kháng, người đại diện trên hợp đồng không còn khả năng để thực hiện ủy quyền (mất, bệnh nặng có giấy của bác sĩ…), Tiki kiểm tra và xem xét tùy trường hợp.

2. Người đại diện trên Giấy phép ĐKKD là anh A và người đại diện trên hợp đồng là anh B. Anh B ủy quyền cho nhân viên kho/đối tác đi rút hàng. Vậy có hợp pháp hay không?

Anh B là đại diện trên hợp đồng hợp tác với Tiki nên vẫn được ủy quyền cho nhân viên/đối tác đi rút hàng với đầy đủ chứng từ theo quy định của Tiki.

3. Giấy ủy quyền/giấy giới thiệu của công ty/hộ kinh doanh có mộc tròn (mộc đỏ) nhưng thiếu một số thông tin so với yêu cầu của Tiki thì có được hỗ trợ không? (thiếu tên gian hàng, ID gian hàng, thiếu CMND của người được ủy quyền,….)

 • Tiki sẽ hỗ trợ lần đầu nhưng Nhà Bán cần liên hệ Bộ phận Hỗ trợ đối tác (PSC) để xác nhận thông tin còn thiếu và được hướng dẫn cụ thể các bước tiếp theo.

 • Thời gian hỗ trợ là đến hết 31/12/2021. Sau thời gian này, Nhà Bán cần thực hiện và chuẩn bị đầy đủ chứng từ theo quy định của Tiki.

4. Sau khi thông báo và triển khai quy định trên, Nhà Bán là hộ kinh doanh, ủy quyền cho nhân viên/đối tác đến rút hàng nhưng chuẩn bị thiếu chứng từ CMND/CCCD photo công chứng hoặc có mang CMND/CCCD photo không công chứng. Vậy Tiki có hỗ trợ không?

 • Tiki sẽ hỗ trợ lần đầu nhưng Nhà Bán cần liên hệ Bộ phận Hỗ trợ đối tác (PSC) để xác nhận thông tin và được hướng dẫn cụ thể các bước tiếp theo.

 • Thời gian hỗ trợ là đến hết 31/12/2021. Sau thời gian này, Nhà Bán cần thực hiện và chuẩn bị đầy đủ chứng từ theo quy định của Tiki.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 3.9 / 5. Số lượt đánh giá: 8

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?