Công cụ quảng cáo (Tiki Ads)

 • Loại hình quảng cáo áp dụng: Quảng cáo Sản phẩm.
 • Thiết lập tại: Seller Center/Trung tâm Marketing/Quảng cáo cùng Tiki Ads /Thêm chiến dịch.

 • Đối tượng: Dành cho Nhà Bán không có nhiều thời gian hoặc ít kinh nghiệm. Nhà Bán chỉ cần chọn sản phẩm muốn quảng cáo và thiết lập các thông tin cơ bản, quảng cáo được tạo tự động bởi hệ thống Tiki Ads.

Bước 1: Chọn loại quảng cáo

Chọn loại quảng cáo Sản phẩm / Thiết lập tự động (Auto)

Bước 2: Chọn sản phẩm

 • Lựa chọn sản phẩm chạy quảng cáo

Tiki Ads hiển thị toàn bộ sản phẩm đang được bật bán & có tồn kho của Nhà Bán. Nhà Bán có thể lựa chọn tất cả/ những sản phẩm mà mình đang muốn chạy quảng cáo.

Ngoài ra, bấm chọn “Tải lên danh sách SKU” để thêm cùng lúc nhiều sản phẩm theo nhu cầu của mình.

 • Thiết lập giá thầu cho quảng cáo

Mức giá thầu tối thiểu có thể thiết lập cho toàn bộ từ khóa/ ngành hàng là 400đ.

Bước 3: Tạo chiến dịch

Nhà Bán thiết lập các thông tin cho chiến dịch của mình:

 • Tên chiến dịch

 • Ngân sách quảng cáo mỗi ngày (Mức tối thiểu được thiết lập là 20,000đ)

 • Thời gian chạy của chiến dịch: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc (vô thời hạn hoặc có xác định)

Bước 4: Kiểm tra chiến dịch

Đối với chiến dịch

Nhà Bán có thể điều chỉnh trạng thái, ngân sách mỗi ngày, ngày kết thúc của chiến dịch.

Lựa chọn khung thời gian để xem báo cáo tổng quát các chỉ số của chiến dịch.

Đối với nhóm quảng cáo

Khi tạo quảng cáo theo hình thức Tự động, mỗi MSKU (Master SKU) sẽ được tạo thành một nhóm quảng cáo.

Mỗi nhóm quảng cáo sẽ được chạy theo cả 2 loại mục tiêu: Từ khóa và Ngành hàng.

Lưu ý: Nếu giá thầu Nhà Bán thiết lập ở bước 3 nhỏ hơn mức tối đa của giá thầu gợi ý, hệ thống sẽ thiết lập giá thầu theo mức giá thầu mà Nhà Bán đã đặt. Ngược lại, nếu giá thầu Nhà Bán thiết lập ở bước 3 lớn hơn mức tối đa của giá thầu gợi ý, hệ thống sẽ thiết lập giá thầu theo mức tối đa của giá thầu gợi ý.

Trong mỗi nhóm quảng cáo, sẽ có 4 mục để Nhà Bán lựa chọn và thao tác:

 • Sản phẩm
  • Thêm/ Tắt/ Bật sản phẩm chạy quảng cáo. Lưu ý, các sản phẩm trong cùng một nhóm quảng cáo phải cùng ngành hàng (primary cate)

 • Từ khóa
  • Thêm/ Tắt/ Bật từ khóa chạy quảng cáo.

  • Điều chỉnh giá thầu của mỗi từ khóa

 • Danh mục
  • Thêm/ Tắt/ Bật ngành hàng chạy quảng cáo

  • Điều chỉnh giá thầu cho mỗi ngành hàng

 • Tải báo cáo
 • Đối tượng: Dành cho Nhà Bán đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chạy quảng cáo. Nhà Bán có thể tối ưu mọi yếu tố của chiến dịch để tăng hiệu quả quảng cáo của mình.

Bước 1: Chọn loại quảng cáo

Chọn loại quảng cáo Sản phẩm / Tự thiết lập (Manual)

Bước 2: Chọn sản phẩm

Cách 1

 • Tiki Ads hiển thị toàn bộ sản phẩm đang được bật bán & có tồn kho của Nhà Bán.

 • Nhà Bán chỉ có thể lựa chọn những sản phẩm có cùng ngành hàng nhỏ nhất (primary cate).

 • Khi Nhà Bán đã chọn sản phẩm đầu tiên, Tiki Ads sẽ chỉ hiển thị những sản phẩm có cùng ngành hàng nhỏ nhất với sản phẩm đã chọn.

Cách 2

 • Chọn “Tải lên danh sách SKU” để thêm cùng lúc nhiều sản phẩm theo nhu cầu của mình.

Bước 3: Nhắm mục tiêu

Nhà Bán có thể lựa chọn một trong hai/ hoặc cả hai loại mục tiêu: Từ khóa hoặc Ngành hàng cho chiến dịch quảng cáo của mình.

Với loại mục tiêu Từ khóa

 • Thêm danh sách các từ khóa muốn chạy quảng cáo: Lựa chọn từ box Từ khóa gợi ý hoặc bấm “Thêm từ khóa mới” để nhập danh sách từ khóa.
 • Thiết lập loại đối sánh cho mỗi từ khóa.
 • Thiết lập giá thầu dựa trên giá thầu gợi ý.

Với loại mục tiêu Ngành hàng

 • Tiki Ads hiển thị tất cả các ngành hàng trong cây danh mục của nhóm sản phẩm đã chọn.

 • Nhà Bán lựa chọn ngành hàng nào mình muốn chạy quảng cáo.

 • Thiết lập giá thầu dựa trên giá thầu gợi ý.

Bước 4: Tạo chiến dịch

Nhà Bán thiết lập các thông tin cho chiến dịch của mình:

 • Tên chiến dịch

 • Ngân sách quảng cáo mỗi ngày (Mức tối thiểu được thiết lập là 20,000đ)

 • Thời gian chạy của chiến dịch: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc (vô thời hạn hoặc có xác định)

Bước 5: Kiểm tra chiến dịch

Đối với chiến dịch

Nhà Bán có thể điều chỉnh trạng thái, ngân sách mỗi ngày, ngày kết thúc của chiến dịch.

Lựa chọn khung thời gian để xem báo cáo tổng quát các chỉ số của chiến dịch.

Đối với nhóm quảng cáo

Khi tạo quảng cáo theo hình thức Tự thiết lập, các sản phẩm cùng ngành hàng đã được chọn sẽ được tạo thành một nhóm quảng cáo duy nhất.

Nhà Bán có thể thao tác chỉnh sửa tên của nhóm quảng cáo.

Tùy thuộc vào thiết lập mục tiêu ở bước 3, sẽ có các mục để Nhà Bán lựa chọn và thao tác:

 • Sản phẩm
  • Thêm/ Tắt/ Bật sản phẩm chạy quảng cáo. Lưu ý, các sản phẩm trong cùng một nhóm quảng cáo phải cùng ngành hàng (primary cate)

 • Từ khóa
  • Thêm/ Tắt/ Bật từ khóa chạy quảng cáo.

  • Điều chỉnh giá thầu của mỗi từ khóa

 • Danh mục
  • Thêm/ Tắt/ Bật ngành hàng chạy quảng cáo

  • Điều chỉnh giá thầu cho mỗi ngành hàng

 • Tải báo cáo

1. Công cụ Gợi ý giá thầu

Đây là công cụ giúp Nhà Bán có được cái nhìn tổng quan về mức giá thầu của các đối thủ cạnh tranh cho từng từ khóa/ ngành hàng, từ đó đưa ra được chiến lược quảng cáo cho riêng mình.

Khi tạo quảng cáo theo hình thức Tự thiết lập (Manual)

Tại bước 4, sau khi Nhà Bán thiết lập danh sách từ khóa và ngành hàng muốn chạy quảng cáo, Tiki Ads sẽ hiển thị mức giá thầu gợi ý cho Nhà Bán, trong đó:

 • Lựa chọn mức tối thiểu: Quảng cáo của Nhà Bán sẽ hiển thị
 • Lựa chọn mức tối đa: Quảng cáo của Nhà Bán sẽ được lên TOP

Lưu ý: Mức giá thầu gợi ý chỉ có giá trị tại thời điểm thiết lập quảng cáo.

Khi xem báo cáo quảng cáo

Nhà Bán lựa chọn nhóm quảng cáo, đối với các từ khóa (tab Từ khóa) và ngành hàng (tab Danh mục) có giá thầu thấp hơn giá thầu gợi ý, Tiki Ads sẽ hiển thị thông báo cho Nhà Bán.

Nhà Bán bấm chọn Từ khóa/Thêm để xem giá thầu gợi ý của từ khóa hoặc Danh mục/Sửa để xem giá thầu gợi ý của ngành hàng.

 • Từ khóa

 • Ngành hàng

Lưu ý chung

 1. Mức giá thầu gợi ý chỉ có giá trị tại thời điểm thiết lập quảng cáo. Nhà Bán nên thường xuyên theo dõi chiến dịch để quản lý việc đấu thầu của từ khóa.
 2. Trong trường hợp không hiển thị giá thầu gợi ý, nghĩa là từ khóa hiện chưa có Nhà Bán nào tham gia đấu thầu. Nhà Bán có thể bắt đầu với giá thầu tối thiểu (400đ) để cài đặt quảng cáo.

2. Công cụ Gợi ý Từ khóa

Khi tạo quảng cáo theo hình thức Tự động (Auto)

Tiki Ads sẽ tự động lựa chọn các từ khóa phù hợp với sản phẩm quảng cáo mà Nhà Bán đã lựa chọn ở bước 3. Nhà Bán hoàn toàn có thể xem danh sách các từ khóa này, cũng như thao tác chỉnh sửa sau khi chiến dịch quảng cáo đã được tạo thành công.

Khi tạo quảng cáo theo hình thức Tự thiết lập (Manual)

Tại bước 4, nếu Nhà Bán lựa chọn loại mục tiêu Theo từ khóa, tại box Từ khóa gợi ý, Tiki Ads liệt kê các từ khóa liên quan đến sản phẩm quảng cáo mà Nhà Bán đã lựa chọn ở bước 3.

Nhà Bán có thể cân nhắc và lựa chọn từ khóa phù hợp với nhu cầu của mình.

1. Chọn từ khóa hiệu quả

Lựa chọn danh sách từ khóa chính xác sẽ giúp Nhà Bán tăng khả năng thắng thầu cũng như tối ưu tối đa hiệu quả chiến dịch quảng cáo.

Hãy sử dụng công cụ Gợi ý từ khóa hoặc hình thức quảng cáo Tự động để hỗ trợ trong việc chọn từ khóa hiệu quả.

Một số lưu ý:

 • Từ khóa rộng nhiều người chạy, cạnh tranh cao

 • Chỉ nên chọn từ khóa tương ứng với sản phẩm. Không nên chạy những từ khóa không liên quan sản phẩm vì điểm chất lượng sẽ thấp.

 • Bổ sung các từ khóa theo xuất xứ của sản phẩm.

 • Ưu tiên các từ khóa thương hiệu của sản phẩm.

 • Nếu kinh doanh nhiều sản phẩm trong cùng 1 ngành hàng, hãy cân nhắc chia từ khóa theo đúng sản phẩm.

2. Đọc báo cáo Tiki Ads

Sau khi tạo quảng cáo, Nhà Bán cần thường xuyên theo dõi báo cáo hiệu quả để đưa ra các biện pháp tối ưu chiến dịch của mình.

Một số lưu ý:

 • Lựa chọn khung thời gian phù hợp để xem báo cáo. Các số liệu trong báo cáo sẽ hiển thị tương ứng với khung thời gian mà Nhà Bán đã chọn.

 • Phần doanh thu (GMV) trên báo cáo Tiki Ads sẽ được ghi nhận cả gián tiếptrực tiếp. VD: Nhà Bán quảng cáo sản phẩm A, người mua xem chi tiết sản phẩm A, sau đó vào gian hàng của Nhà Bán xem thêm & chọn sản phẩm B khác  => doanh thu của sản phẩm B vẫn sẽ được ghi nhận vào báo cáo để đảm bảo thể hiện hiệu quả quảng cáo 1 cách toàn diện.
 • Lựa chọn/thay đổi các chỉ số xem báo cáo tùy theo nhu cầu của mình bằng cách chọn Cột và chỉnh sửa các chỉ số hiển thị.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?