Quản lí sản phẩm Hướng dẫn theo dõi và cải thiện điểm nội dung sản phẩm

Hướng dẫn theo dõi và cải thiện điểm nội dung sản phẩm

Tính năng đánh giá chất lượng nội dung sản phẩm:

  • Tính năng giúp đánh giá nội dung sản phẩm của Nhà Bán Hàng khi đăng bán tại Tiki
  • Tính năng chỉ hiển thị với các đối tượng:
    • Tạo mới hoặc chỉnh sửa nội dung sản phẩm từ sau ngày 05/12/2019
    • Là người tạo ra sản phẩm mới (MSKU)
Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết