Nhà Bán hãy thường xuyên theo dõi và tối ưu để chiến dịch quảng cáo đạt hiệu quả tốt nhất.

Lựa chọn danh sách từ khóa chính xác sẽ giúp Nhà Bán tăng khả năng thắng thầu cũng như tối ưu tối đa hiệu quả chiến dịch quảng cáo.

Hãy sử dụng công cụ Gợi ý từ khóa hoặc hình thức quảng cáo Tự động để hỗ trợ trong việc chọn từ khóa hiệu quả.

Một số lưu ý:

  • Từ khóa rộng nhiều người chạy, cạnh tranh cao

  • Chỉ nên chọn từ khóa tương ứng với sản phẩm. Không nên chạy những từ khóa không liên quan sản phẩm vì điểm chất lượng sẽ thấp.

  • Bổ sung các từ khóa theo xuất xứ của sản phẩm.

  • Ưu tiên các từ khóa thương hiệu của sản phẩm.

  • Nếu kinh doanh nhiều sản phẩm trong cùng 1 ngành hàng, hãy cân nhắc chia từ khóa theo đúng sản phẩm.

Sau khi tạo quảng cáo, Nhà Bán cần thường xuyên theo dõi báo cáo hiệu quả để đưa ra các biện pháp tối ưu chiến dịch của mình.

Một số lưu ý:

  • Lựa chọn khung thời gian phù hợp để xem báo cáo. Các số liệu trong báo cáo sẽ hiển thị tương ứng với khung thời gian mà Nhà Bán đã chọn.

  • Lựa chọn/thay đổi các chỉ số xem báo cáo tùy theo nhu cầu của mình bằng cách chọn Cột và chỉnh sửa các chỉ số hiển thị.