Xử lý đơn hàng

Hướng dẫn xử lý đơn hàng TikiNGON - Giao thẳng từ Nhà Bán

Lưu ý: Mô hình Giao thẳng từ Nhà Bán hiện đang áp dụng thử nghiệm với một số Nhà Bán. Trường hợp Nhà Bán chưa được áp dụng mô hình này, vui lòng tham khảo hướng dẫn xử lý đơn hàng TikiNGON theo phương thức hiện hành tại đây.

Bước 1. Trên Seller Center, Nhà Bán truy cập Đơn hàng > Danh sách đơn hàng.

Bước 2. Nhà Bán lọc các đơn hàng phát sinh tại mục Chờ xác nhận.

Bước 3. Nhà Bán kiểm tra thông tin đơn hàng, nhấn In phiếu, sau đó thực hiện đóng gói hàng hóa.

Bước 4. Nhà Bán nhấn Xem & XN đơn hàng, sau đó xác nhận các thông tin sau:

  • Tình trạng Còn hàng/Hết hàng
  • Kho lấy hàng

Sau khi xác nhận đủ các thông tin trên, Nhà Bán bấm Xác nhận. Trên hộp thoại xác nhận hiện ra, chọn .

Lưu ý: Nhà Bán chỉ xác nhận đơn hàng sau khi đã đóng gói hàng hóa và sẵn sàng để bàn giao hàng hóa cho đối tác vận chuyển.

Bước 5. Nhà Bán bàn giao hàng cho đối tác vận chuyển

Sau khi được Nhà Bán xác nhận, đơn hàng sẽ chuyển từ trạng thái Chờ xác nhận sang Đang xử lý trong khi hệ thống đang tìm tài xế giao hàng. Sau khi tìm được tài xế, tên đơn vị vận chuyển sẽ hiện trên ô Trạng thái của đơn hàng. Nhà Bán bàn giao hàng hóa và thu tiền của tài xế (nếu phương thức thanh toán của đơn hàng là Thanh toán bằng tiền mặt). Đơn hàng chuyển trạng thái Đang vận chuyển sau khi tài xế đã nhận hàng từ Nhà Bán. Sau khi đơn hàng được giao thành công, tài xế sẽ cập nhật trạng thái giao hàng lên Seller Center.

Thu tiền đơn hàng: Đối với đơn hàng khách hàng lựa chọn Thanh toán tiền mặt (COD), Nhà Bán sẽ thu tiền trực tiếp của tài xế khi bàn giao hàng hóa. Số tiền Nhà Bán thu sẽ là tổng giá trị đơn hàng đã bao gồm phí vận chuyển sau khi đã trừ các khuyến mãi của Tiki (nếu có). Đối với đơn hàng khách hàng đã thanh toán trước, Nhà Bán sẽ không thu tiền thêm của khách hàng hoặc tài xế.

Xử lý đơn hết hàng một số sản phẩm: Trong trường hợp Nhà Bán hết hàng một phần, không thể chuẩn bị được đầy đủ hàng hóa trong đơn hàng của khách hàng, Nhà Bán có thể chọn xử lý một phần đơn hàng bằng cách: 

– Trên giao diện xác nhận đơn hàng, Nhà Bán chọn Có hàng cho các sản phẩm còn hàng và Hết hàng cho các sản phẩm hết hàng. Nhà Bán chọn kho giao hàng như bình thường. Tại phương thức vận chuyển, chọn Nhà bán giao hàng, sau đó nhấn Xác nhận.

– Đơn hàng hiện tại sẽ bị hủy. Các sản phẩm được Nhà Bán xác nhận Có hàng sẽ được tách sang đơn hàng mới, nằm trong mục Chờ xác nhận. Nhà Bán tiến hành xác nhận đơn hàng mới như bình thường.

Bước 6. Xử lý với đơn hàng giao không thành công hoặc đổi trả

– Với đơn hàng được giao bởi đối tác vận chuyển nhưng không thành công: Tài xế sẽ mang hàng về lại kho của Nhà Bán ngay sau đó. Nhà Bán bàn giao lại cho tài xế toàn bộ tiền hàng đã thu trước đó (nếu có). Nhà Bán không phải chịu chi phí hoàn hàng.

– Với đơn hàng được giao bởi đối tác vận chuyển nhưng phát sinh lỗi, tài xế không giao hàng cho khách hàng: Tiki sẽ chủ động khởi tạo lại đơn hàng mới với giá trị 0đ để giao lại cho khách hàng. Nhà Bán xử lý đơn hàng này như một đơn thanh toán trước bình thường.

– Với đơn hàng khách hàng yêu cầu đổi trả: Tại thời điểm nhận hàng, khách hàng cần đồng kiểm ngay để đổi/trả. Sau thời gian trên và trong vòng 24 giờ, nếu khách hàng có nhu cầu đổi/trả, Bộ phận Hỗ trợ Nhà Bán sẽ liên hệ Nhà Bán để Nhà Bán và khách hàng chủ động thỏa thuận phương án giải quyết. Tham khảo thêm chính sách đổi trả của Tiki tại đây.