Đối soát sao kê Hướng dẫn xuất Hóa đơn VAT cho khách hàng

Hướng dẫn xuất Hóa đơn VAT cho khách hàng

Nhà Bán xem hướng dẫn cách cập nhật trạng thái xuất hóa đơn trong file đính kèm nhé.

 

 

 

 

 

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết