Đăng ký và thiết lập gian hàng

[Mô hình NGON] Hướng dẫn quy trình xử lý đổi/trả/bảo hành

Thao tác xử lý đơn hàng hoàn trả về Nhà Bán đúng sẽ giúp hạn chế các sai phạm ảnh hướng đến hiệu quả kinh doanh. Với mô hình vận hành NGON, Quý Nhà Bán cần quan tâm quy trình xử lý hàng đổi/trả/bảo hành – Đơn hàng giao thành công.

Chu kỳ thanh toán 03 (ba) ngày – thanh toán sau 03 (ba) ngày kể từ ngày xuất sao kê, cụ thể như sau:

Chu kỳ thanh toán 

Ngày xuất sao kê

Ngày thanh toán

Từ ngày 01 – 03  

04

07

Từ ngày 04 – 06  

07

10

Từ ngày 07 –  09

10

13

Từ ngày 10 –  12

13

16

Từ ngày 13 –  15

16

19

Từ ngày 16 –  18

19

22

Từ ngày 19 –  21 

22

25

Từ ngày 22 – 24

25

28

Từ ngày 25 –  27

28

31

(hoặc ngày 01 của tháng tiếp theo)

Từ ngày 28 – ngày cuối cùng của tháng

Ngày 01 của tháng tiếp theo

Ngày 04 của tháng tiếp theo

Hai bên sẽ tiến hành thanh toán theo quy định trong từng chu kỳ thanh toán cụ thể hoặc theo thời hạn thanh toán xác nhận trên sao kê. Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc các ngày nghỉ, lễ thì ngày thanh toán sẽ được dời lại vào ngày làm việc kế tiếp.

Lưu ý:

 • Số dư nợ sao kê lớn hơn 0 (số dương): Tiki thanh toán cho Nhà Bán.

 • Số dư nợ sao kê nhỏ hơn 0 (số âm): Nhà Bán cần thanh toán cho Tiki.

+ Trường hợp 1: Dư nợ sao kê phát sinh là số Âm (Nhà Bán cần thanh toán cho Tiki), Nhà Bán cần chuyển khoản  thanh toán lại cho Tiki đúng hạn:

 • Kỳ sao kê n có số dư nợ âm (-), Tiki sẽ gửi mail thông báo cho Nhà Bán để thông báo Nhà Bán thanh toán lại số tiền dư nợ âm (-) cho Tiki.

 • Loop mail: Thông báo dư nợ bạn cần thanh toán cho Tiki kỳ sao kê {{ statement_date }}

 • Nhà Bán cần thanh toán lại dư nợ âm (-) cho Tiki trước ngày thanh toán của kỳ sao kê n.

 • Sau khi Nhà Bán chuyển khoản, cuối kỳ, Tiki sẽ chuyển trạng thái Chờ thanh toán sang Đã thanh toán.

Ví dụ: Nhà Bán sau có số dư nợ sao kê kỳ 07/05/2022 là dư nợ âm (-) số tiền: -24,000đ. Ngày 07/05/2022, Tiki gửi mail cho Nhà Bán yêu cầu thanh toán lại dư nợ âm (-), Nhà Bán cần thanh toán lại cho Tiki trước Ngày thanh toán dự kiến 10/05/2022.

Sau khi Nhà Bán thanh toán lại cho Tiki, Tiki sẽ chuyển trạng thái Chờ thanh toán sang Đã thanh toán.

+ Trường hợp 2: Dư nợ sao kê phát sinh là số Âm (Nhà Bán cần thanh toán cho Tiki). Nếu Nhà Bán không chuyển khoản thanh toán lại cho Tiki đúng hạn:

Trường hợp kỳ sao kê n có số dư nợ âm (-) nhưng Nhà Bán chưa thanh toán cho Tiki đúng hạn > Tiki sẽ tiến hành cấn trừ vào các kỳ sao kê tiếp theo n+1; …

Ví dụ:

Bước 1. Kiểm tra số dư công nợ

Nhà Bán vào mục Sao kê để kiểm tra Công nợ tổng hợp.

Đối với gian hàng có nhiều chi nhánh, trên giao diện sao kê, Nhà Bán có thể kiểm tra Công nợ tổng hợp của từng chi nhánh bằng cách: Tại mục Cửa hàng, chọn chi nhánh tương ứng và bấm Tìm kiếm.

 • Các đơn hàng sắp được thanh toán, chi phí phát sinh hàng ngày, các khoản phí Tiki sẽ thu vào kỳ sao kê tiếp theo sẽ hiển thị ở trạng thái Chờ xác nhận.

 • Sao kê đang được tiến hành thanh toán sẽ ở trạng thái Chờ thanh toán và tổng dư nợ các sao kê ở trạng thái này được hiển thị tại mục Tổng dư nợ sao kê. Sao kê đã thanh toán được cập nhật trạng thái Đã thanh toán.

Bước 2. Theo dõi giao dịch đã vào sao kê

Nhà Bán vào mục Sao kê > Chọn Xem chi tiết hoặc Xuất sao kê để kiểm tra chi tiết các giao dịch đã vào sao kê.

Danh sách giao dịch đã vào sao kê gồm có:

 • Giao dịch bán hàng

 • RMA (Giao dịch đổi/ trả sản phẩm)

 • Giao dịch điều chỉnh

 • Các khoản phạt
 • Giao dịch bồi thường một phần

 • Hoa hồng liên kết

Đối với gian hàng có nhiều chi nhánh, Nhà Bán kiểm tra danh sách giao dịch đã vào sao kê của từng cửa hàng tại mục Chọn cửa hàng.

Bước 3. Đối soát giao dịch

Sau khi Xuất sao kê, Nhà Bán kiểm tra chi tiết giao dịch đã vào sao kê: Số lượng đơn hàng đã vào sao kê thanh toán, Giá trị hàng hóa/ Phí phải trả Tiki/ Lợi nhuận của Giao dịch bán hàng / RMA / Giao dịch điều chỉnh / Giao dịch bồi thường…

 • Bước 3.1: Nhà Bán kiểm tra Phí bán hàng mà Tiki áp dụng khi xử lý các đơn hàng, bao gồm: Phí chiết khấu, Phí thanh toán… Nhà Bán tính Tỷ lệ (%) Phí trả Tiki / Giá trị hàng hóa của các giao dịch bán hàng có trạng thái Giao hàng thành công đã vào Sao kê. (Tương tự đối với các Giao dịch RMA, Giao dịch điều chỉnh).
 • Bước 3.2: Nhà Bán kiểm tra các loại Phí vận hành được áp dụng nếu Nhà Bán sử dụng dịch vụ vận hành của Tiki, bao gồm: Phí lấy hàng, Phí lưu kho, Phí lưu kho quá hạn, Phí xử lý đơn hàng, Phí vận chuyển, Phí xử lý rút hàng, Phí xử lý trả hàng, Phí xử lý đổi – trả – bảo hành. Tham khảo thêm Chính sách phí và biểu phí.

 • Bước 3.3: Trường hợp hệ thống tính sai các loại phí so với quy định trên hợp đồng hoặc số lượng đơn hàng vào sao kê không đầy đủ, Nhà Bán gửi mã đơn hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất sao kê đến Trung tâm hỗ trợ đối tác (PSC) qua email hotrodoitac@tiki.vn/partnersupport@tiki.vn hoặc Hotline 19006034 để được hỗ trợ.
 • Bước 3.4: Tiki tiếp nhận thông tin, kiểm tra giao dịch và thực hiện bổ sung giao dịch điều chỉnh vào kỳ sao kê tiếp theo (nếu có).

Đối với Nhà Bán thuộc mô hình NGON tạo gian hàng có nhiều chi nhánh: Tệp xuất sao kê sau khi tải về sẽ hiển thị Tên cửa hàng tương ứng với từng chi nhánh trong gian hàng.

1. Hướng dẫn theo dõi RMA phát sinh

Để kiểm tra giao dịch RMA phát sinh, Nhà Bán theo dõi tại mục Đơn hàng > Đổi trả bảo hành.

2. Các trường hợp RMA

Trường hợp 1: Khách hàng yêu cầu đổi sản phẩm khác

Khi đơn hàng 1 (ĐH 1) đã Complete/ Giao hàng thành công, sau đó khách hàng muốn đổi sản phẩm khác, đơn hàng đó sẽ ghi nhận vào sao  kê như sau:

Bước 1. ĐH 1 Complete/ Giao hàng thành công: Ghi nhận doanh thu, chi phí, lợi nhuận vào Giao dịch bán hàng.

Bước 2. Trong thời hạn đổi/trả, Khách hàng có nhu cầu đổi sản phẩm khác, hệ thống tạo ĐH 2 (Đơn hàng đổi sản phẩm).

Bước 3. ĐH 2 complete/ Giao hàng thành công: Ghi nhận doanh thu, chi phí, lợi nhuận vào mục Giao dịch bán hàng.

Bước 4. Phát sinh Giao dịch RMA: Thu lại giá trị hàng hóa, hoàn phí chiết khấu, phí thanh toán của ĐH 1 và thu phí đền bù khách hàng (nếu do lỗi NCC).

Bước 5. Thu phí xử lý và phí đền bù khách hàng (nếu lỗi NCC) > Phát sinh đơn RMA.

Trường hợp 2: Khách hàng yêu cầu trả sản phẩm

Bước 1. ĐH 1 phát sinh: Tăng doanh thu, chi phí, lợi nhuận vào mục Giao dịch bán hàng.

Bước 2. Khách hàng có nhu cầu trả sản phẩm.

Bước 3. Phát sinh đơn RMA: Thu lại giá trị hàng hóa, hoàn phí chiết khấu, phí thanh toán của ĐH 1 và thu phí đền bù khách hàng (nếu do lỗi NCC).

Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán của kỳ sao kê (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày lễ), Tiki sẽ xuất hóa đơn dịch vụ cho Nhà Bán. Hóa đơn điện tử sẽ được cập nhật trên Seller Center tại sao kê chi tiết của từng kỳ sao kê. Nhà Bán truy cập mục Thanh toán > Sao kê > Xem chi tiết để theo dõi.

Lưu ý:

 • Thông tin đơn vị mua hàng trên hóa đơn sẽ được xuất theo thông tin Nhà Bán cập nhật khi đăng ký gian hàng. Nếu thông tin này có thay đổi, Nhà Bán cần liên hệ Tiki để được hỗ trợ cập nhật thông tin, tránh trường hợp hóa đơn xuất theo thông tin cũ hoặc không chính xác.
 • Ngày hóa đơn: Ngày ra sao kê -1. Ví dụ: Hóa đơn của kỳ sao kê 22/9/2020 >> Ngày hóa đơn sẽ là ngày 21/9/2020.

Hóa đơn chi phí dịch vụ Tiki xuất cho Nhà Bán bao gồm 3 hóa đơn:

Hóa đơn số 

Diễn giải 

Ghi chú 

1

 • Tổng phí chiết khấu của giao dịch bán hàng
 • Tổng phí thanh toán của giao dịch bán hàng
 • Tổng phí vận chuyển của giao dịch bán hàng
 • Tổng phí xử lý của giao dịch bán hàng
 • Tổng phí của giao dịch RMA
 • Tổng Phí của giao dịch RMA: Bao gồm phí đền bù cho khách hàng, phí hoàn tiền, phí xử lý, ngoại trừ Tiki trợ giá không tính vào hóa đơn).

2

 • Hoàn phí chiết khấu của giao dịch RMA
 • Hoàn phí thanh toán của giao dịch RMA
 • Tổng hoàn phí của giao dịch điều chỉnh
 • Tiki trả phí đã thu

Các khoản hoàn trả phí đã thu

3

Tổng thu phí của giao dịch điều chỉnh 

Tổng tiền trên hóa đơn = Phí điều chỉnh tăng của giao dịch điều chỉnh.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 0 / 5. Số lượt đánh giá: 0

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?