Học Viện Tiki

8 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ OVL - CHỈ SỐ GIỚI HẠN ĐƠN HÀNG

1. OVL là gì?

OVL (Order Volume Limit) – Giới hạn đơn hàng: là tổng số đơn hàng tối đa mà Nhà Bán Hàng được phép nhận trong 01 (một) ngày.

2. Khi nào gian hàng bị áp dụng OVL?

Khi Nhà Bán Hàng có tỷ lệ vi phạm vận hành (FAULTY RATE  – FR) trong một tuần lớn hơn ngưỡng quy định là 5% (nghĩa là FR>5%) thì OVL sẽ được bật vào tuần kế tiếp.

3. Tỉ lệ vi phạm lỗi vận hành (FR) được tính như thế nào?

Tỉ lệ vi phạm lỗi vận hành (FR) được tính theo công thức dưới đây:

Trong đó:

 • “Tuần” được quy định từ 00:00:00 thứ Sáu đến 23:59:59 thứ Năm của tuần liền kề.
 • Lỗi vận hành được xác định do LỖI NHÀ BÁN, bao gồm lỗi HỦY đơn hoặc TRỄ xử lý đơn so với các mốc thời hạn được Tiki quy định. Cụ thể, Nhà Bán vi phạm một trong các lỗi được liệt kê dưới đây:

➔  Nguyên nhân dẫn đến đơn hàng bị trễ:

 • Nhà Bán Hàng xác nhận đơn hàng trễ hơn thời gian quy định;

 • Nhà Bán Hàng xác nhận đóng gói Hàng hóa trễ hơn thời gian quy định (áp dụng cho mô hình Dropship);

 • Nhà Bán Hàng chậm bàn giao Hàng Hóa cho Tiki hoặc đối tác vận chuyển của Tiki trong lần đầu tiên Tiki lấy hàng;

 • Nhà Bán Hàng giao hàng trễ hơn thời gian giao hàng dự kiến, tùy theo ngành hàng (áp dụng cho mô hình Seller Delivery).

➔  Nguyên nhân dẫn đến lỗi đơn hàng bị huỷ:

 • Nhà Bán Hàng không xác nhận hoặc không đóng gói hoặc không bàn giao đơn hàng cho Tiki trong thời gian quy định;

 • Nhà Bán Hàng xác nhận “hết hàng” trên hệ thống;

 • Nhà Bán Hàng không cập nhật trạng thái đơn hàng khi quá hạn ngày dự kiến giao hàng, tùy theo ngành hàng (áp dụng cho mô hình Seller Delivery) dẫn đến đơn hàng bị hủy;

 • Nhà Bán Hàng cài bán sai giá sản phẩm.

Ví dụ: 

 • Số đơn hàng Nhà bán nhận được trong tuần trước: 150 đơn
 • Số đơn hàng hủy do lỗi Nhà bán: 
  • Không xác nhận: 2 đơn
  • Xác nhận “hết hàng”: 3 đơn
  • Xác nhận đơn trễ: 5 đơn
  • Bàn giao trễ cho Tiki: 2 đơn

⇒ Tổng số đơn lỗi vận hành: 2+3+5+2 = 12 đơn.

 • Tỷ lệ vi phạm vận hành được tính như sau:
  • FR = (Số đơn hàng vi phạm lỗi vận hành) / (Số đơn hàng Nhà bán nhận được trong tuần) x 100%

      =  12 / 150 x 100% = 8%

⇒ Lúc này, Tỷ lệ vi phạm vận hành đã vượt ngưỡng 5%, chỉ số OVL sẽ được bật vào tuần tiếp theo. 

4. Khi tỷ lệ vi phạm lỗi vận hành vượt ngưỡng cho phép (FR>5%) thì gian hàng sẽ được bật OVL. Vậy cách xác định giá trị OVL như thế nào?

Giá trị OVL được tính theo công thức dưới đây:

Mô hình vận hành

Tỷ lệ vi phạm

Giá trị OVL

(đơn vị: đơn hàng)

Ví dụ

ODF 1,2

Dropship

Seller Delivery (trừ Tiki-Ngon)

FR <= 5%

Không áp dụng

Tính chỉ số OVL của NBH:

Số đơn hàng phát sinh trong 1 tuần trước (W0): 1000 đơn

Số đơn hàng mắc lỗi vận hành do NBH trong 1 tuần trước (W0): 70 đơn

Trong 4 tuần gần nhất, Số lượng đơn hàng xử lý hoàn thành cao nhất trong 1 ngày là  200 đơn (các ngày còn lại xử lý thấp hơn 200 đơn). X=200

—————————–

FR = 70/1000 = 7% (vượt mức cho phép)

=> Khi đó, gian hàng của NBH sẽ bật giới hạn OVL. Trong đó, OVL được tính: 

OVL = X*0.8 = 200*0.8 = 160 (đơn hàng)

——————————

Vậy trong tuần tiếp theo (W1), NBH chỉ được phép nhận tối đa 160 đơn hàng/ngày

5% < FR <= 10%

OVL = X*0.8

FR > 10%

OVL = X*0.6

Trong đó: X là số lượng đơn hàng xử lý hoàn thành cao nhất trong 01 ngày trong 04 tuần gần nhất

5. Làm thế nào để xem chi tiết những đơn hàng và tỷ lệ vi phạm vận hành của OVL?

Để kiểm tra Tỷ lệ vi phạm vận hành và Danh sách đơn hàng lỗi của Tuần hiện tại, Nhà Bán vui lòng truy cập Seller Center > Mục Trung Tâm Phát Triển > Chỉ Số Vận Hành > Chọn Tuần cần xem.

6. Nếu gian hàng bị áp OVL thì cần làm gì để gỡ OVL?

Để gỡ áp dụng OVL, Nhà bán cần đảm bảo Tỷ lệ vi phạm vận hành nhỏ hơn hoặc bằng 5% trong 2 tuần liên tiếp.

Ví dụ

 •     Tuần 1: NBH vi phạm FR > 5%;
 •     Tuần 2: OVL bật, nhưng tuần 2 NBH cải thiện FR <= 5%;
 •     Tuần 3: OVL vẫn bật, và NBH cải thiện FR<= 5%
 •     Tuần 4: OVL được gỡ bỏ (vì đã cải thiện được 2 tuần liên tục FR<=5%)

7. Các hình thức chế tài khi Nhà Bán Hàng liên tục có tỷ lệ vi phạm vận hành (FR) cao ?

 • Nếu Nhà Bán Hàng vi phạm 04 (bốn) tuần liên tiếp thì:

  • Tất cả sản phẩm không thuộc mô hình vận hành FBT sẽ bị ẩn hiển thị trên website Tiki.vn và ứng dụng Tiki trong vòng 01 (một) tuần.

  • Sau 01 (một) tuần, tất cả sản phẩm  sẽ được kích hoạt lại để tiếp tục đăng bán và Nhà Bán Hàng bắt đầu nhận đơn bình thường.

 • Nếu Nhà Bán Hàng có 04 (bốn) lần/năm bị ẩn hiển thị sản phẩm 01 (một) tuần thì:

  • Tiki sẽ ngừng hợp tác kinh doanh các sản phẩm không thuộc mô hình FBT trong 01 (một) năm.

  • Nhà Bán Hàng có thể chuyển mô hình hoạt động của các sản phẩm này sang mô hình FBT

8. Tôi bị tính OVL không đúng, tôi phải làm gì để khiếu nại chỉnh sửa?

Nhà Bán vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ đối tác theo hotline (PSC) 1900 6034 và cung cấp thông tin rõ ràng, chính xác của các đơn hàng phát sinh trong thời gian Tuần hiện tại của OVL trước thứ Sáu hàng tuần.

Tỷ lệ vi phạm vận hành và mức Giới hạn đơn hàng mỗi ngày sẽ được điều chỉnh nếu yêu cầu của Nhà Bán hợp lệ và được chấp nhận.

VD: tuần hiện tại của OVL từ 18/12 – 24/12/2020

Ngày 18/12/2020: Đơn hàng phát sinh

Ngày 22/12/2020: Nhà Bán kiểm tra Seller Center thấy tỷ lệ vi phạm vận hành tăng quá mức và đơn bị tính tỷ lệ xử lý chậm, cụ thể lỗi Xác nhận đơn hàng chậm.

Ngày 22/12/2020: Nhà Bán tải danh sách đơn lỗi để liên hệ bộ phận Hỗ trợ đối tác kèm bằng chứng đã báo bộ phận Hỗ trợ đối tác do gặp lỗi thao tác xác nhận dẫn đến xử lý chậm.

Mời Quý Nhà Bán tham khảo thêm chi tiết tại : OVL – Chỉ số giới hạn đơn hàng hàng ngày

Chia sẻ trực tuyến về OVL