Học Viện Tiki

Bài 3: Vận Hành Xuất Sắc

OVL – Order Volume Limit – Giới hạn đơn hàng là gì?

 • OVL (Order Volume Limit): là tổng số đơn hàng tối đa mà Nhà Bán Hàng được phép nhận trong 01 (một) ngày. 

Nguyên lý hoạt động của OVL?

 • Một khi số lượng đơn hàng của Nhà bán đến giới hạn OVL, tất cả các sản phẩm không vận hành FBT sẽ không còn hiển thị bán trên trang web/app Tiki cho đến cuối ngày hôm đó và được tự động bật bán trở lại vào ngày tiếp theo.

1. OVL áp dụng khi nào?

 • OVL chỉ áp dụng khi Nhà Bán Hàng có Tỷ lệ vi phạm vận hành (FR – Faulty Rate) vượt ngưỡng cho phép trong quá trình vận hành. Quy định hiện tại: Nếu FR > 5% sẽ bật OVL.

2. Khi gian hàng bật OVL, Nhà Bán hàng cần làm gì để hết bật OVL?

 • Khi bị bật OVL, Nhà Bán Hàng cần cải thiện Tỷ lệ vi phạm vận hành FR <= 5% trong 02 (hai) tuần liên tiếp sẽ được gỡ OVL.

Lưu ý: Đơn vị “Tuần” được quy định từ 00:00:00 thứ Sáu đến 23:59:59 thứ Năm của tuần liền kề.

3. Các mô hình áp dụng OVL:

–       Mô hình vận hành 01: Giao thẳng từ Nhà Bán (DS = Dropship)

–       Mô hình vận hành 02: Nhà Bán Hàng tự vận hành (SD = Seller Delivery)

–       Mô hình vận hành 03: Qua kho Tiki (ODF = On Demand Fulfillment)

  • Phương thức lấy hàng 01: Nhà Bán Hàng mang hàng qua kho Tiki
  • Phương thức lấy hàng 02:  Tiki đến lấy hàng tại kho Nhà Bán Hàng

Tỷ lệ vi phạm vận hành thể hiện mức độ vi phạm tổng quát của Nhà Bán Hàng dựa trên số lượng đơn hàng vi phạm lỗi vận hành trong vòng 01 (một) tuần gần nhất và là căn cứ xét Nhà Bán Hàng có bị giới hạn đơn hàng trong tuần tiếp theo.

Công thức tính:

 

Lưu ý: Đơn vị “Tuần” được quy định từ 00:00:00 thứ Sáu đến 23:59:59 thứ Năm của tuần liền kề.

Trong đó:

Lỗi vận hành được xác định do LỖI NHÀ BÁN, bao gồm lỗi HỦY đơn hoặc TRỄ xử lý đơn so với các mốc thời hạn được Tiki quy định. Cụ thể, Nhà Bán vi phạm một trong các lỗi được liệt kê dưới đây:

Nguyên nhân dẫn đến đơn hàng bị trễ:

 1. Xác nhận đơn hàng trễ hơn thời gian quy định;
 2. Xác nhận đóng gói Hàng hóa trễ hơn thời gian quy định (áp dụng cho mô hình Dropship);
 3. Chậm bàn giao Hàng Hóa cho Tiki hoặc đối tác vận chuyển của Tiki trong lần đầu tiên Tiki lấy hàng;
 4. Giao hàng trễ hơn thời gian giao hàng dự kiến, tùy theo ngành hàng (áp dụng cho mô hình Seller Delivery).

Nguyên nhân dẫn đến đơn hàng bị huỷ:

 1. Không xác nhận hoặc không đóng gói hoặc không bàn giao đơn hàng cho Tiki trong thời gian quy định;
 2. Xác nhận “hết hàng” trên hệ thống;
 3. Không cập nhật trạng thái đơn hàng khi quá hạn ngày dự kiến giao hàng, tùy theo ngành hàng (áp dụng cho mô hình Seller Delivery) dẫn đến đơn hàng bị hủy;
 4. Cài bán sai giá sản phẩm.

Khi Nhà Bán Hàng có tỷ lệ vi phạm vận hành trong một tuần lớn hơn ngưỡng quy định là 5% (nghĩa là FR>5%) thì OVL sẽ được bật vào tuần kế tiếp.

Công thức tính: 

Giá trị OVL = X*Y

Trong đó:

X = Lượng đơn hàng cao nhất trong một ngày mà NBH bàn giao thành công(1) trong 4 tuần gần nhất

Y = Phần trăm đơn hàng được nhận, được quy định theo “bảng 2” bên dưới

Định nghĩa X và Y: 

Bàn giao thành công (1) được định nghĩa theo các mô hình vận hành như sau:

Bảng 1

Mô Hình Vận Hành

Mốc Bàn Giao Thành Công

ODF1 – Tiki lấy hàng tại kho nhà bán

Lấy hàng thành công

ODF2 – NBH mang hàng qua kho Tiki    

Đã nhập kho

Dropship – Giao thẳng từ NBH

Lấy hàng thành công

Seller Delivery

Giao hàng thành công

Y : Phần trăm đơn hàng được nhận là phần trăm đơn hàng Nhà Bán Hàng còn nhận được dựa trên mức độ của Tỷ lệ vi phạm vận hành, cụ thể: 

Bảng 2

Tỷ Lệ Vi Phạm Vận Hành (tuần trước)

 Phần Trăm Đơn Hàng Được Nhận

Faulty Rate ≤ 5%

Không có OVL

5% < Faulty Rate ≤ 10%

80% Lượng đơn hàng cao nhất trong một ngày mà NBH bàn giao thành công(1) trong 4 tuần gần nhất. (tối thiểu 05 đơn/ngày)

Faulty Rate > 10%

60% Lượng đơn hàng cao nhất trong một ngày mà NBH bàn giao thành công(1) trong 4 tuần gần nhất. (tối thiểu 05 đơn/ngày)

Ví dụ: 

Số đơn hàng phát sinh trong 1 tuần (W0): 1000 đơn

Số đơn hàng mắc lỗi vận hành do NBH trong 1 tuần (W0): 70 đơn

Trong 4 tuần gần nhất, Số lượng đơn hàng xử lý hoàn thành cao nhất trong 1 ngày là  200 đơn (các ngày còn lại xử lý thấp hơn 200 đơn). X=200

—————————–

Tì lệ vi phạm lỗi vận hành FR (W0) = 70/1000 = 7% (vượt mức cho phép)

=> Khi đó, gian hàng của NBH sẽ bật giới hạn OVL trong tuần tiếp theo (W1). Trong đó, OVL được tính: 

OVL = X*0.8 = 200*0.8 = 160 (đơn hàng)

——————————

Vậy trong tuần tiếp theo (W1), NBH chỉ được phép nhận tối đa 160 đơn hàng/ngày.

Giới hạn đơn hàng được điều chỉnh tự động bởi Tiki và được tính lại mỗi tuần.

Nhà Bán Hàng chỉ bị áp dụng OVL khi Tỷ lệ vi phạm vận hành vượt ngưỡng 5% (FR>5%). Dưới đây là các nguyên tắc hoạt động của OVL:

Thời điểm Nhà Bán Hàng chạm ngưỡng

Nguyên tắc hoạt động của OVL

1.     Bật OVL

Nhà Bán Hàng sẽ chỉ nhận được lượng đơn quy định mỗi ngày theo công thức tính giá trị OVL, bao gồm những đơn bị hủy bởi KH hoặc NBH.

2.     Nhà Bán Hàng đạt đến lượng đơn quy định trong ngày.

–     Gian hàng của Nhà Bán Hàng sẽ ngưng nhận đơn hàng.

–     Tất cả sản phẩm không thuộc mô hình vận hành FBT sẽ ẩn hiển thị trên website Tiki.vn và ứng dụng Tiki cho đến 02:00 ngày kế tiếp.

3.     Nhà Bán Hàng vi phạm 04 (bốn) tuần liên tiếp

Tất cả sản phẩm không thuộc mô hình vận hành FBT sẽ bị ẩn hiển thị trên website Tiki.vn và ứng dụng Tiki trong vòng 01 (một) tuần.

–   Sau 01 (một) tuần, tất cả sản phẩm  sẽ được kích hoạt lại để tiếp tục đăng bán và Nhà Bán Hàng bắt đầu nhận đơn bình thường.

4.     Nhà Bán Hàng cải thiện vận hành về Tỷ lệ vi phạm vận hành FR <= 5% trong 02 (hai) tuần liên tiếp

Ngưng áp dụng OVL. Ví dụ

●      Tuần 1: NBH vi phạm FR > 5%;

●      Tuần 2: OVL bật, nhưng tuần 2 NBH cải thiện FR <= 5%;

●      Tuần 3: OVL vẫn bật (do NBH phải cải thiện liên tục 2 tuần), khi này OVL của tuần 3 bằng OVL tuần 2 và NBH cải thiện FR <= 5%

●      Tuần 4: OVL được gỡ bỏ.

5.     Nhà Bán Hàng có 04 (bốn) lần/ năm bị ẩn hiển thị sản phẩm 01 (một) tuần

–      Tiki sẽ ngừng hợp tác kinh doanh các sản phẩm không thuộc mô hình FBT trong 01 (một) năm.

–      Nhà Bán Hàng có thể chuyển mô hình hoạt động của các sản phẩm này sang mô hình FBT

Các chỉ số vận hành được cập nhật trên Seller Center.

 • Bước 1: Đăng nhập Seller Center
 • Bước 2: Chọn Mục <Trung Tâm Phát Triển>
 • Bước 3: Chọn Thẻ <<Chỉ Số Vận Hành>>