Xử lý đơn hàng

OVL - Chỉ số giới hạn đơn hàng hàng ngày

OVL – Order Volume Limit – Giới hạn đơn hàng là gì?

 • OVL – Giới hạn đơn hàngsố lượng đơn hàng tối đa mà Nhà Bán được phép nhận trong một ngày do chưa đảm bảo chỉ số vận hành.

 • Giá trị OVL được cập nhật lại từ 00:00 thứ Sáu mỗi tuần và duy trì đến 23:59 thứ Năm tuần tiếp theo. 

Nguyên lý hoạt động của OVL?

 • Một khi số lượng đơn hàng của Nhà Bán đến giới hạn OVL, tất cả các sản phẩm không vận hành FBT sẽ không còn hiển thị bán trên trang web/app Tiki cho đến cuối ngày hôm đó và được tự động bật bán trở lại vào ngày tiếp theo.

Theo dõi chỉ số vận hành và theo dõi tiến độ/thông tin của OVL khi Nhà Bán vi phạm ở đâu?

 • Bước 1: Đăng nhập Seller Center.

 • Bước 2: Chọn Trung tâm phát triển >> Chỉ Số Vận Hành.

 • Giúp Nhà Bán nhận được số lượng đơn hàng phù hợp với năng lực vận hành thực tế

 • Giảm tỷ lệ hủy đơn hàng do thời gian xử lý đơn quá lâu

 • Giúp Nhà Bán dễ dàng sắp xếp nguồn lực và thời gian để xử lý đơn, cải thiện hiệu quả, chất lượng vận hành

OVL áp dụng cho:

1. Đối tượng: Tất cả Nhà Bán có tỷ lệ vi phạm vận hành vượt ngưỡng quy định. 

2. Các mô hình vận hành:

 • Giao thẳng từ Nhà Bán (Dropship)

 • Nhà Bán tự vận hành (SD = Seller Delivery), trừ Tiki-Ngon.

 • Qua kho Tiki (ODF = On Demand Fulfillment)

  • Phương thức lấy hàng 01: Nhà Bán mang hàng qua kho Tiki.

  • Phương thức lấy hàng 02: Tiki đến lấy hàng tại kho Nhà Bán.

1. Công thức tính:

Trước 04/06/2021

Từ 04/06/2021

OVL= Lượng đơn hàng cao nhất trong một ngày mà Nhà Bán bàn giao thành công trong 4 tuần gần nhất x Tỷ lệ vi phạm vận hành (Faulty Rate) trong 1 tuần trước


(Xem thông tin chính sách cũ áp dụng đến hết ngày 03/06/2021 tại đây)

OVL= Lượng đơn hàng cao nhất trong một ngày mà Nhà Bán bàn giao thành công(*) trong 4 tuần gần nhất x 80% 

Bàn giao thành công (*) được định nghĩa theo các mô hình vận hành như sau:

Mô hình vận hành

Mốc bàn giao thành công

ODF1 – Tiki lấy hàng tại kho NBH

Lấy hàng thành công

ODF2 – NBH gửi hàng đến kho Tiki

Đã nhập kho

Dropship – Giao thẳng từ NBH

Lấy hàng thành công

Seller Delivery – NBH tự vận hành

Giao hàng thành công

Ví dụ: 

 • Trong 4 tuần gần nhất, số lượng đơn hàng xử lý hoàn thành cao nhất trong 1 ngày là: 200 đơn (các ngày còn lại xử lý thấp hơn 200 đơn).

 • Khi đó, lượng đơn tối đa Nhà Bán được nhận: OVL = 200 * 80% = 160 (đơn hàng)

 • Vậy trong tuần tiếp theo, Nhà Bán chỉ được phép nhận tối đa 160 đơn hàng/ngày. 

2. Điều kiện áp dụng:

Tuy nhiên, miễn trừ OVL cho Nhà Bán:

 • [Mới lên sàn] Nhà Bán hoạt động trên sàn < 45 ngày (kể từ ngày đầu tiên có đơn) HOẶC xử lý hoàn thành < 100 đơn hàng trong 45 ngày này (tùy điều kiện nào đến trước)

 • Miễn trừ cho Nhà Bán nhận < 5 đơn/tuần.

(Đơn vị “Tuần” được quy định từ 00:00:00 thứ Sáu đến 23:59:59 thứ Năm của tuần liền kề).

3. Các lỗi vi phạm vận hành

3.1 Tỷ lệ hủy đơn bao gồm các lỗi như:

 • NBH xác nhận “hết hàng” trên hệ thống;

 • NBH không xác nhận đóng gói và quá hạn quy định;

 • NBH không bàn giao đơn hàng cho vận chuyển và quá hạn quy định;

 • NBH không cập nhật trạng thái đơn hàng khi quá hạn ngày dự kiến giao hàng, tùy theo ngành hàng (áp dụng cho mô hình Seller Delivery) dẫn đến đơn hàng bị hủy.

3.2 Tỷ lệ xử lý đúng hạn không đạt khi NBH vi phạm các lỗi như:

 • NBH chậm xác nhận “có hàng”;

 • NBH chậm xác nhận đóng gói;

 • NBH chậm bàn giao đơn hàng cho vận chuyển;

 • NBH chậm cập nhật trạng thái đơn hàng khi quá hạn ngày dự kiến giao hàng, tùy theo ngành hàng (áp dụng cho mô hình Seller Delivery) nhưng chưa dẫn đến hủy đơn.

4. Cách thoát OVL 

Khi bị bật OVL, Nhà Bán cần cải thiện tỷ lệ đạt chỉ tiêu trong 02 (hai) tuần liên tiếp sẽ được gỡ OVL.

(Lưu ý: Đơn vị “Tuần” được quy định từ 00:00:00 thứ Sáu đến 23:59:59 thứ Năm của tuần liền kề).

1. Nhà Bán sẽ chỉ nhận được lượng đơn quy định mỗi ngày theo công thức tính giá trị OVL, bao gồm những đơn bị hủy bởi Khách hàng hoặc Nhà Bán.

2. Khi Nhà Bán đạt đến lượng đơn quy định trong ngày thì gian hàng của Nhà Bán sẽ ngưng nhận đơn hàng. Tất cả sản phẩm không thuộc mô hình vận hành FBT sẽ ẩn hiển thị trên website Tiki.vn và ứng dụng Tiki cho đến 02:00 ngày kế tiếp.

3. Đối với Nhà Bán vi phạm OVL 4 tuần liên tiếp bị ẩn hiển thị sản phẩm 1 tuần. Sau 1 tuần, tất cả sản phẩm sẽ được kích hoạt lại để tiếp tục đăng bán và Nhà Bán bắt đầu nhận đơn bình thường.

4. Đối với Nhà Bán vi phạm OVL 4 lần trong năm bị ẩn hiển thị sản phẩm 1 tuần và Tiki sẽ ngừng hợp tác kinh doanh các sản phẩm không thuộc mô hình FBT trong 1 năm. Nhà Bán có thể chuyển mô hình hoạt động của các sản phẩm này sang mô hình FBT.

1. Khi vi phạm OVL, Nhà Bán cần cải thiện chỉ số vận hành trong thời gian bao lâu mới được khôi phục lại?

Sau khi Nhà Bán cải thiện 2 tỷ lệ hủy đơn và tỷ lệ xử lý đơn đúng hạn trong ngưỡng liên tục 2 tuần. 

2. Theo công thức tính tỷ lệ xử lý đơn đúng hạn: Số đơn hàng xử lý đúng hạn / Tổng số đơn đã nhận. Vậy tổng số đơn đặt hàng đã nhận bao gồm những mô hình nào? Các đơn ở trạng thái Hủy có được tính vào không?

Có. Tính trên tất cả mô hình mà Nhà Bán có phát sinh đơn hàng, bao gồm cả trạng thái HỦY.

3. Làm thế nào để xem chi tiết những đơn hàng và sản phẩm bị tính điểm OVL?

Nhà Bán có thể tìm tại mục “Tải danh sách đơn lỗi” để xem chi tiết những đơn hàng và sản phẩm bị tính điểm OVL.

4. Ngoài giới hạn đơn hàng ra thì chỉ số OVL còn có những ảnh hưởng nào đến gian hàng của tôi nếu tôi bị tính OVL không? 

Không, Nhà Bán chỉ bị giới hạn đơn hàng được nhận.

5. Trên giao diện OVL mới có phần Tỷ lệ phản hồi Chat, vậy OVL phiên bản mới sẽ bắt đầu tính tỷ lệ này luôn phải không?

Không. OVL chỉ tính cho 2 tỷ lệ: Tỷ lệ hủy đơn và Tỷ lệ xử lý đơn đúng hạn.