Tiki Feed (Tiki Studio)​

Quản lý bài viết

1. Chức năng

 • Quản lý các bài viết đã được tạo/đăng tải trên Studio.

 • Xem trạng thái của từng bài viết trên Social Feed và trên các Content Channel.

 • Xem thống kê các số liệu liên quan tới tương tác của bài viết.

2. Cách sử dụng

Bước 1: Vào mục Quản lý bài viết trên Tiki Studio

Bước 2: Xem nội dung các bài viết dựa trên các trường thông tin tương ứng với chức năng cụ thể

(1) Lọc danh sách: Cho phép tìm kiếm bài viết dựa theo Thể loại tài nguyên, trạng thái bài viết, và khoảng thời gian bài viết được tạo/chỉnh sửa

(2) Nội dung: Tóm tắt ngắn gọn nội dung của bài viết. Giúp bạn có thể phân biệt các bài viết của mình dễ dàng dựa trên hình ảnh và mô tả

(3) Trạng thái:  Gồm 2 loại:

 • Trạng thái bài viết: Giúp bạn nhận biết trạng thái của bài viết đang thuộc Nháp, đã được Đăng tải thành công, hoặc có vấn đề liên quan đến kiểm duyệt.

 • Trạng thái đăng tải trên Content Channel: Giúp bạn nhận biết bài viết của mình đã được duyệt và đăng tải thành công trên kênh nội dung của Tiki hay chưa.

(4) Ngày: Cung cấp thời điểm bài viết được tạo ra hoặc thời gian lưu nháp lần cuối cùng với đối tượng của người tạo ra bài viết

(5) Thống kê: 

 • Thích: Tổng lượng thích của 1 bài viết (Total # of likes on post)

 • Bình luận: Tổng lượng bình luận của 1 bài viết (Total # of comments on post)

 • Số người xem: Số người xem bài viết ít nhất 1 lần(Total # of unique viewers on post)

 • Số lượt xem: Tổng tất cả lượt xem bài viết (Total # of reach on post)

 • Lượt click sản phẩm: Tổng lượng click vào link sản phẩm của 1 bài viết (Total # of clicks on Product)

(6) Thao tác

 • Sao chép: Tạo ra bản sao chính xác của bài viết cùng với các tài nguyên được gắn vào bài viết. Sau đó, có thể chỉnh sửa để tạo nên 1 bài viết hoàn toàn mới. 

 • Xóa: Xóa bài viết khỏi mục quản lý, đồng thời xóa hiển thị trên social feed. Lúc này các người dùng sẽ không còn thấy bài viết của bạn.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 0 / 5. Số lượt đánh giá: 0

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?