Quy định và Chính sách Sàn TMĐT Tiki Các nội dung vi phạm và hình thức xử lý vi phạm nhà bán hàng

Các nội dung vi phạm và hình thức xử lý vi phạm nhà bán hàng

Có hiệu lực từ 01/08/2019.

 

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết