Tiki Feed (Tiki Studio)​

Tạo bài viết trên Tiki Studio

Để giúp Nhà Bán tạo bài viết một cách thuận tiện hơn, Tiki giới thiệu tính năng Tạo bài viết ngay trên website và ứng dụng Tiki trên điện thoại. Từ nay, Nhà Bán có thể làm việc ở mọi nơi, tương tác dễ dàng hơn với người theo dõi mình.

Cách 1: Tạo bài viết từ Tiki Studio

Bước 1: Nhà Bán truy cập https://studio.tiki.vn/post-management > Chọn mục Quản lý bài viết > Tạo bài viết.

Bước 2: Để tạo bài viết, Nhà Bán thực hiện:

Bước 2.1. Nhà Bán nhập mô tả cho bài viết (Giới hạn 5000 chữ, hệ thống chưa hỗ trợ gắn link website)

Bước 2.2. Tại mục Tài nguyên, Nhà Bán bấm Chọn media theo các tab phù hợp như Media (ảnh, video), Sản phẩm, Đánh giá sản phẩm, Tini Game hoặc chọn từ Thư viện tài nguyên (xem hướng dẫn tại đây) hoặc đăng mới với nút Thêm hình ảnh/Thêm video. (Chỉ đăng bài viết từ media hoặc sản phẩm, không thể đăng cùng lúc 2 loại).

a. Bài viết media: Có thể gắn tag sản phẩm liên quan giúp khách hàng dễ tìm hiểu sản phẩm hơn. Cụ thể: 

 • Với Hình ảnh: Gắn sản phẩm bằng cách nhập tên hoặc link sản phẩm từ Tiki tại mục Gắn sản phẩm hoặc sau khi click chọn 1 điểm trên ảnh.

 • Với Video: Chỉ thao tác được tại mục Gắn sản phẩm.

Lưu ý:

 • Đăng tải tối đa 20 files/lần. Dung lượng tối đa của hình là 10MB, video là 300MB với độ dài không quá 60 giây.

 • Mỗi ảnh/video cùng với các liên kết sản phẩm được coi là tài nguyên. Do đó, các bài viết dùng chung tài nguyên sẽ được đồng bộ mỗi khi có thay đổi.

b. Bài viết sản phẩm: Có thể thêm tối đa 6 sản phẩm trong 1 bài viết. Vui lòng chọn đúng Nhà Bán tránh nhầm lẫn link dẫn tới Nhà Bán không thuộc quyền sở hữu của bạn.

c. Đánh giá sản phẩm: Thêm đánh giá sản phẩm vào bài viết để tăng độ tin cậy với khách hàng. Nhà Bán chọn đánh giá từ sản phẩm > Bấm Lưu.

d. Tini Game: Nhà Bán sao chép link trò chơi có sẵn trong Tiki Studio và dán vào mục Gắn Tini Game. Xem hướng dẫn tạo trò chơi (Tini Game) tại đây

Bước 2.3. Nhà Bán trượt nút Đăng ký hiển thị trên Kênh nội dung và đánh dấu vào các kênh phù hợp. Bài viết sẽ được hiển thị sau khi được duyệt thành công. 

Bước 3: Bấm Đăng bài để đăng bài viết lên Tiki Feed (mục Lướt). Hoặc chọn Đặt lịch để lên lịch cho bài viết. Chọn Lưu nháp để đăng sau và xem những thống kê liên quan tại mục Quản lý bài viết.

Cách 2: Tạo bài viết trên ứng dụng Tiki 

(Nhà Bán cần đăng nhập với tài khoản cá nhân có liên kết với tài khoản bán hàng để sử dụng tính năng này)

Bước 1: Tại ứng dụng Tiki, Nhà Bán chọn mục Lướt > Bấm vào biểu tượng cây bút và chọn tài khoản Nhà Bán cần tạo.

Bước 2: 

Bước 2.1. Nhập mô tả cho bài viết (Giới hạn 5,000 chữ, hệ thống chưa hỗ trợ gắn link website)

Bước 2.2. Bấm chọn mục Hình ảnh/video clip/sản phẩm/tiện ích/mã giảm giá để thêm vào bài viết:

a. Hình ảnh/video: Hình ảnh có dung lượng tối đa là 10MB, video có dung lượng tối đa là 300MB và độ dài không quá 60 giây. Nhà Bán có thể chọn Gắn sản phẩm để đính kèm sản phẩm liên quan, giúp khách hàng dễ tìm hiểu sản phẩm hơn. Cụ thể: 

 • Nhập tên/SKU/link sản phẩm để tìm sản phẩm > Tick vào ô vuông trước mỗi sản phẩm > Bấm Tiếp theo để xác nhận > Thay đổi ảnh đại diện cho sản phẩm ở bước tiếp theo (nếu cần).

Lưu ý:

 • Ứng dụng Tiki chưa cho phép chọn tài nguyên từ Thư viện tài nguyên trên Tiki Studio. Để đính kèm các tài nguyên này, Nhà Bán vui lòng sử dụng cách 1.

 • Nhà Bán có thể gắn tối đa 10 sản phẩm vào 1 ảnh/video.

 • Mỗi hình ảnh/video cùng với các liên kết sản phẩm được coi là tài nguyên. Do đó, các bài viết dùng chung tài nguyên sẽ được đồng bộ mỗi khi có thay đổi. 

b. Tài nguyên khác (Mã giảm giá, Sản phẩm, Đánh giá sản phẩm, Tiện ích): Nhà Bán nhập tên/mã/link của tài nguyên để tìm kiếm (nếu cần) hoặc tick vào tài nguyên để chọn > Bấm Tiếp theo để xác nhận.

 • Sản phẩm: Có thể thêm tối đa 6 sản phẩm trong 1 bài viết. Vui lòng chọn đúng Nhà Bán, tránh nhầm lẫn link dẫn tới Nhà Bán không thuộc quyền sở hữu của bạn.

 • Tiện ích, Đánh giá sản phẩm: Chỉ đính kèm được 1 đơn vị theo mỗi bài viết.

 • Mã giảm giá: Có thể đính kèm nhiều đơn vị.

Bước 2.3. Tại mục Đăng trên kênh nội dung, Nhà Bán chọn đăng bài viết lên Tiki Feed (mục Lướt) hoặc đánh dấu chọn các Kênh nội dung phù hợp. Bài viết sẽ được hiển thị sau khi được duyệt thành công.

Bước 3: Bấm Đăng bài. Hiện tại, bài viết trên ứng dụng Tiki chưa hỗ trợ lưu nháp. Nhà Bán có thể xem lại bài viết và những thống kê liên quan tại mục Quản lý bài viết (https://studio.tiki.vn/post-management

Nhà Bán có thể đặt lịch đăng bài viết và lên kế hoạch đăng bài dễ dàng hơn.

Bước 1: Tạo bài viết theo các bước đã hướng dẫn ở trên

Bước 2: Chọn Đặt lịch

Bước 3: Chọn thời gian đăng bài trong tương lai:

 • Chọn ngày

 • Chọn giờ

 • Nhấn Đặt lịch

Lưu ý:

 • Bài viết chỉ được đặt lịch trước tối đa 60 ngày.

 • Khi nhấn Đặt lịch, bài viết sẽ được lưu tại Quản lý bài viết và không thể chỉnh sửa nội dung.

 • Trường hợp bài viết đặt lịch dính từ khóa xấu, bài viết phải được duyệt mới chính thức được đăng tải công khai

 • Bài viết đã được đặt lịch, có thể hủy để trở thành Nháp; hoặc Đăng bài ngay lập tức.

Bước 4: Xác nhận bài viết đã đặt lịch thành công

Bước 5: Nhấn Hoàn tất để xem bài viết tại mục Quản lý bài viết.

Tiki Studio hỗ trợ tạo bài viết với đánh giá sản phẩm từ các khách đã mua hàng.

Có 2 cách thức để thêm đánh giá sản phẩm vào bài viết:

Lưu ý:

 • Danh sách chỉ liệt kê đánh giá 5 sao từ các sản phẩm đã thêm vào Studio

 • Có thể rút ngắn thời gian tìm kiếm đánh giá thông qua việc gõ chính xác tên hoặc mã sản phẩm (Seller SKU)

Cách 1: Chia sẻ đánh giá từ trang Tạo bài viết https://studio.tiki.vn/create-content

Bước 1.1. Tại mục Tài nguyên, chọn Đánh giá sản phẩm > Chọn đánh giá.

Bước 1.2: Chọn 1 đánh giá và nhấn Lưu để thêm vào bài viết

Bước 1.3. Xem lại bài viết chứa Đánh giá sản phẩm trước khi công khai.

Bước 1.4. Bấm Đăng bài với Đánh giá đã chọn.

 • Nếu đánh giá KHÔNG CHỨA hình ảnh/video thực tế do khách hàng đăng tải, hệ thống sẽ sử dụng hình ảnh mặc định của sản phẩm.

 • Nếu đánh giá CHỨA hình ảnh/video thực tế do khách hàng đăng tải, bài viết sẽ hiển thị các hình ảnh tương ứng

Đánh giá không chứa hình/video thực tế từ khách hàng

Đánh giá chứa hình/video thực tế từ khách hàng

Cách 2: Chia sẻ đánh giá từ trang Thư viện tài nguyên https://studio.tiki.vn/review-management

Bước 2.1. Chọn mục Đánh giá sản phẩm.

Bước 2.2. Nhấn nút Chia sẻ để tạo bài viết với đánh giá đã chọn.

Bước 2.3. Xem lại bài viết chứa Đánh giá sản phẩm trước khi công khai.

Bước 2.4. Bấm Đăng bài với Đánh giá đã chọn.

Hiện tại, Studio hỗ trợ gắn các mã giảm giá được Nhà bán tạo từ Seller Center vào bài viết, qua đó giúp tăng tương tác bài viết cũng như khuyến khích người dùng Tiki mua hàng.

Bước 1: Tại mục Mã giảm giá >  Bấm Thêm mã giảm giá.

Lưu ý: Hiện tại chỉ hỗ trợ cho Nhà Bán có tài khoản liên kết với Seller Center.

Bước 2: Chọn các mã giảm giá được tạo từ Seller Center.

Chọn mã giảm giá và nhấn Lưu để thêm mã vào bài viết.

Lưu ý:

1. Mã giảm giá theo cài đặt từ Seller Center hiển thị khi thỏa mãn 3 tiêu chí: 

  • Còn hiệu lực: Tại thời điểm tạo bài viết, mã giảm giá vẫn còn hạn

  • Trong trạng thái Bật

  • chế độ Công khai 

2. Mã giảm giá chỉ hiển thị tương ứng trên Studio của Nhà bán đã tạo mã. 

3. Tìm nhanh mã bằng cách gõ đầy đủ ký tự của mã giảm giá.

4. Bấm Tạo mã mới để thực hiện tạo mã tại Seller Center.

5. Sau khi tạo mã mới có thể đóng và mở lại hộp thoại mã giảm giá để lấy danh sách mã vừa tạo.

6. Mã giảm giá có thể mất vài phút để đồng bộ từ Seller Center.

Bước 3: Bấm Đăng bài với mã giảm giá đã chọn.

Sau khi thêm mã giảm giá, bài viết sẽ hiện mã tương ứng. Màn hình xem trước giúp bạn có thể xem lại nội dung và đăng tải bài viết.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?