Tiki Feed (Tiki Studio)​

Xem bài viết chi tiết

1. Chức năng:

Bài viết chi tiết là trang nội dung liệt kê toàn bộ bài viết đã tạo, bởi 1 Nhà Bán/Nhãn hàng cụ thể.

2. Cách sử dụng:

Để vào được trang chi tiết bài viết: 

(1) Nhấn vào Thời gian tạo bài viết.

(2) Nhấn vào Xem thêm tại mục mô tả bài viết.

(3) Vào từ liên kết được chia sẻ trên các kênh khác: Tin nhắn, Facebook,…

Trang Bài viết chi tiết có thể được tận dụng như 1 Mini Landing Page cho Nhà Bán/Nhãn hàng bạn đang quản lý: 

  • Tại đây, ngoài các bài viết được liệt kê theo Nhà Bán/Nhãn hàng giúp Khách hàng tìm hiểu sản phẩm 1 cách tập trung, Khách hàng có thể mua được những sản phẩm tương tự với nội dung mình quan tâm.
  • Nhà Bán/Nhãn hàng có thể tận dụng để xem tình hình bài viết của mình để có những tương tác kịp thời với khách hàng, như trả lời bình luận.