Tin tức Bán hàng trên Tiki Thư chúc mừng năm mới 2019 – Lịch làm việc Tết Kỷ Hợi 2019

Thư chúc mừng năm mới 2019 – Lịch làm việc Tết Kỷ Hợi 2019

Link hướng dẫn tắt gian hàng trên Seller Center :  https://university.tiki.vn/faq/huong-dan-bat-tat-san-pham-tren-seller-center/ Link đăng kí tắt gian hàng trên Seller Center  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJgG5cF6npajDFKkOSXQNlAqtrcu6wzFnmDsXBgTEU6AHXVA/viewform      

Link hướng dẫn tắt gian hàng trên Seller Center : 
https://university.tiki.vn/faq/huong-dan-bat-tat-san-pham-tren-seller-center/
Link đăng kí tắt gian hàng trên Seller Center  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJgG5cF6npajDFKkOSXQNlAqtrcu6wzFnmDsXBgTEU6AHXVA/viewform