Chương trình Tiki Affiliate
cho KOL & KOC

Quy tắc tính hoa hồng & Hướng dẫn xem báo cáo trên hệ thống Tiki Affiliate Portal

Chương trình Tiki Affiliate Marketing - Chương trình Tiếp thị liên kết dành cho KOL & KOC

Chương trình Tiki Affiliate sẽ chỉ tính hoa hồng cho những đơn hàng đã được giao thành công sau khi khách đặt hàng trên App và Website Tiki. Hoa hồng cụ thể của đơn hàng sẽ được hiển thị và cập nhật trạng thái trên Dashboard của hệ thống Tiki Affiliate Portal trong vòng 1 – 5 ngày sau khi đặt hàng thành công.

Cụ thể trong Báo cáo, mỗi đơn hàng sẽ có 4 trạng thái: 

 • Đang chờ (Pending): Khi đơn hàng đặt thành công nhưng chưa giao hàng thành công: hoa hồng của đơn hàng sẽ bằng 0.
 • Đã giao hàng (Delivered): Khi đơn hàng đã được giao thành công: hoa hồng của đơn hàng được hiển thị con số cụ thể.
 • Hủy hàng (Canceled): Khi đơn hàng bị hủy trước khi giao hàng: hoa hồng của đơn hàng bằng 0.
 • Trả hàng (Returned): Khi đơn hàng bị hủy sau khi giao hàng thành công: hoa hồng của đơn hàng bằng giá trị âm.

Hành trình ghi nhận và hiển thị hoa hồng của 1 đơn hàng trong Báo cáo như sau:

Ví dụ: Khi đơn hàng 123456 được đặt thành công >> Hệ thống ghi nhận với mã đơn 123456 với trạng thái “Pending” và Hoa hồng cơ bản (Base commission) = 0đ.

Trường hợp xảy ra

Hệ thống ghi nhận

Nếu đơn hàng được giao thành công

Hệ thống sẽ tạo một dòng với mã đơn hàng 123456 và giá trị tương tự 123456 nhưng trạng thái “Delivered” và hoa hồng = 10,000đ. 

Lúc này trên báo cáo có 2 dòng có mã đơn 123456 nhưng có 2 trạng thái là “Pending” và “Delivered”, tổng hoa hồng 2 dòng này là 10,000đ.

Nếu đơn hàng bị hủy trước khi giao hàng

Hệ thống sẽ tạo một dòng với mã đơn hàng 123456 và giá trị tương tự 123456 nhưng trạng thái “Canceled” và hoa hồng = 0đ.

Lúc này trên báo cáo có 2 dòng có mã đơn 123456 nhưng có 2 trạng thái là “Pending” và “Canceled”, tổng hoa hồng 2 dòng này là 0đ.

Nếu đơn hàng được giao thành công >> Hệ thống sẽ tạo một dòng với mã đơn hàng 123456 và giá trị tương tự 123456 nhưng trạng thái “Delivered” và hoa hồng = 10,000đ. Sau đó khách hàng hoàn trả hàng 

Hệ thống sẽ tạo thêm một dòng với mã 123456 và giá trị tương tự 123456 nhưng có trạng thái là “Returned” và hoa hồng = -10,000đ.

Lúc này trên report có 3 dòng có mã đơn 123456 nhưng có 3 trạng thái là “Pending”, “Delivered” và “Returned”, tổng hoa hồng 3 dòng này là 0đ.

Hoa hồng ước tính trên Dashboard có thể chênh lệch nếu bạn kiểm tra theo những khoảng thời gian khác nhau

Ví dụ: 

 • Đơn hàng 123456 được đặt vào ngày 01/03 >> Trạng thái = Pending >> hiển thị hoa hồng ước tính ở dashboard ngày 01/03 = 0đ.
 • Đơn hàng 123456 được giao thành công vào ngày 02/03 >> Trạng thái = Delivered >> Hiển thị hoa hồng ước tính ở dashboard ngày 02/03 = 10,000đ.
 • Đơn hàng 123456 bị khách hàng hoàn trả vào ngày 03/03 >> Trạng thái = Returned >> Hiển thị hoa hồng ước tính ở dashboard ngày 03/03 = -10,000đ.

→ Nhưng dashboard từ 01/03 – 03/03 sẽ hiển thị hoa hồng ước tính của đơn hàng 123456 = 0đ (vì hiển thị tổng hoa hồng của 3 ngày).

Bạn có thể xem báo cáo hiệu suất trên hệ thống Tiki Affiliate Portal: https://affiliate.tiki.vn/. Có các loại báo cáo sau:

1. Báo cáo tổng quan (theo thời gian): Tại trang chủ hệ thống, bạn chọn mục Bảng theo dõi (Dashboard), báo cáo này bao gồm các chỉ số sau:

 • Số nhấp chuột: Số lượng nhấp chuột vào Affiliate Link của bạn

 • Tổng số đơn hàng: Tổng số lượng đơn hàng phát sinh từ Affiliate Link của bạn

 • Tổng tiền đơn hàng: Tổng giá trị của tổng lượng đơn hàng phát sinh từ Affiliate của bạn

 • Ước tính hoa hồng cơ bản: Tổng hoa hồng cơ bản ước tính phát sinh của bạn.
 • Ước tính hoa hồng tài trợ: Tổng hoa hồng ước tính phát sinh từ các Thương hiệu có thưởng thêm (Bonus Brand Sponsor)

 • Thống kê lượt nhấp chuột và số đơn hàng theo ngày/tuần/tháng

 • 10 chiến dịch có Hoa hồng cơ bản cao nhất

 • 10 chiến dịch có Hoa hồng tài trợ cao nhất

 • Top 100 đơn hàng có Hoa hồng cơ bản cao nhất
 • Top 100 sản phẩm có Hoa hồng cơ bản cao nhất

2. Báo cáo chiến dịch cơ bản: Báo cáo đơn hàng theo loại chiến dịch mà bạn tạo.

Tại trang chủ hệ thống, bạn chọn mục Chiến dịch cơ bản, báo cáo này bao gồm các chỉ số sau:

3. Báo cáo cụ thể: Bạn có thể xuất báo cáo dưới dạng file Excel (theo chiến dịch và theo đơn hàng)

Tại trang chủ hệ thống, bạn chọn mục Báo cáo, báo cáo này bao gồm các chỉ số sau:

a. Thống kê chiến dịch: Báo cáo theo các chỉ số của 1 chiến dịch, bao gồm: URL đích, Short Link (Affiliate Link), số nhấp chuột, số lượng khách hàng truy cập, tổng số đơn hàng, tổng giá trị đơn hàng, tổng hoa hồng cơ bản, tổng hoa hồng tài trợ từ thương hiệu.

b. Thống kê đơn hàng: Báo cáo theo các chỉ số của từng đơn hàng đã phát sinh trong thời gian được chọn: mã đơn hàng, trạng thái, nền tảng (Web/App), tên sản phẩm, ngành hàng, giá trị đơn hàng, hoa hồng cơ bản, hoa hồng tài trợ, lý do hủy,…

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 0 / 5. Số lượt đánh giá: 0

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?