Học Viện Tiki

Trò chuyện cùng “sếp Tiki” - Ngô Hoàng Gia Khánh | Chuyển động 4.0

Khởi nghiệp trong bối cảnh hiện nay có gì khác so với trước đây? Khởi nghiệp cần lưu ý điều gì? Liệu có phép thử nào để mình biết bản thân con đường mình đang đi là đúng?

Các câu hỏi trên đã được “Sếp Tiki” Ngô Hoàng Gia Khánh trả lời khi tham gia chương trình Chuyển Động 4.0 vào ngày 12/01/2020. Mời Quý Nhà Bán tham khảo.

Chuyển động 4.0 là chương trình tạp chí hàng tuần chia sẻ về kinh doanh, đầu tư, tài chính cá nhân. Đồng thời giới thiệu các sản phẩm công nghệ và khởi nghiệp thú vị tại thị trường Việt Nam.

Theo HTV9