Tiki University đang sẵn sàng để hỗ trợ bạn!

Chúng tôi muốn lắng nghe câu hỏi và ý kiến đóng góp từ bạn. Hãy liên hệ với Tiki qua các kênh sau đây để được hỗ trợ nhanh nhất.

Tham gia ngay các lớp học từ Tiki University để biết mọi điều bạn muốn!

Lop11

Ngày 7.10 & 21.10

KHỞI ĐẦU THUẬN LỢI – MỌI ĐIỀU CẦN BIẾT DÀNH CHO NHÀ BÁN MỚI

Trực tuyến & Miễn phí

2-02 (2)

Ngày 14.10 & 28.10

KINH DOANH HIỆU QUẢ – TỐI ƯU DOANH SỐ CHO NHÀ BÁN HIỆN HÀNH

Trực tuyến & Miễn phí