Dịch vụ quảng cáo sản phẩm Tiki Ads

Dịch vụ quảng cáo sản phẩm Tiki Ads

  Đăng ký ngân sách miễn phí để trải nghiệm Tiki Ads Nhà Bán có thể đăng ký ngân sách miễn phí trị giá 200,000đ để trải nghiệm Tiki Ads trước khi bắt đầu sử dụng chính thức. Đăng ký tại Seller Center hoặc tại đây. Trong vòng 2 tuần sau khi đăng ký, Tiki […]

Công cụ gợi ý từ khóa và gợi ý giá thầu

Sau khi ngân sách khuyến mãi được nạp vào tài khoản quảng cáo Tiki Ads của Nhà Bán, Tiki Media sẽ thông báo đến Nhà Bán qua các kênh truyền thông (Thông báo Seller Center, Email…). Ngân sách khuyến mãi sẽ có hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày nạp thành công vào tài […]