Quy định & Chính sách

1. Mục đích

Chính sách hoạt động Sàn giao dịch Thương mại điện tử Tiki.vn (SGD TMĐT Tiki.vn) được ban hành bởi Công ty Cổ phần Ti Ki (“Tiki”) bao gồm các quy định, chính sách liên quan đến hoạt động của Nhà Bán khi hợp tác kinh doanh trên SGD TMĐT Tiki.vn.

2. Phạm vi và hiệu lực

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Nhà Bán.

 • Thời điểm có hiệu lực: từ ngày 09/12/2021.

Quý Nhà Bán xem chi tiết tại:

Chính sách hoạt động SGD TMĐT Tiki

1. Mục đích

Chính sách bao gồm các quy định cụ thể, chi tiết theo từng mô hình vận hành của Nhà Bán khi hợp tác kinh doanh trên SGD TMĐT Tiki.vn

2. Phạm vi và hiệu lực

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Nhà Bán.

 • Thời điểm có hiệu lực: Từ ngày 04/11/2021.

Quý Nhà Bán xem chi tiết tại:

Chính sách Mô hình vận hành trên SGD TMĐT Tiki

1. Mục đích

Chính sách quản lý hoạt động khuyến mại ( sau đây gọi tắt là “Chính Sách”) trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Tiki.vn được ban hành bởi Công ty cổ phần Ti Ki bao gồm các quy định, chính sách liên quan đến việc quản lý chương trình khuyến mại của Nhà Bán khi hợp tác kinh doanh trên SGD TMĐT Tiki.vn

2. Phạm vi và hiệu lực

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Nhà Bán.

 • Thời điểm có hiệu lực: từ ngày 17/8/2020.

Mời Quý Nhà Bán xem chi tiết tại:

Chính sách quản lý hoạt động khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki

1. Mục đích:

Bảng nội dung vi phạm và hình thức xử lý vi phạm Nhà Bán Hàng trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Tiki.vn (SGD TMĐT Tiki.vn) (“Bảng nội dung số 10”) được ban hành bởi Công ty TNHH Ti Ki (“Tiki”) bao gồm các nội dung vi phạm và hình thức xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động của Nhà Bán Hàng khi hợp tác kinh doanh trên SGD TMĐT Tiki.vn.

2. Đối tượng áp dụng:

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả Nhà Bán Hàng.

 • Thời gian có hiệu lực: 18/04/2022.

Quý Nhà Bán xem chi tiết tại:

Bảng nội dung vi phạm và các hình thức xử lý vi phạm của Nhà Bán Hàng trên SGD TMĐT Tiki.vn

1. Mục đích

Khi đăng bán sản phẩm, Nhà Bán có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả sản phẩm của Quý Nhà Bán đền tuân thủ đúng quy định và chính sách đăng bán của Tiki. 

2. Phạm vi và hiệu lực

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Nhà Bán.

 • Thời điểm có hiệu lực: từ ngày 01/08/2019.

Quý Nhà Bán xem chi tiết tại:

Quy định hồ sơ pháp lý Nhà Bán và hàng hóa

1. Mục đích

Công ty Cổ phần Ti Ki (Sau đây gọi tắt là “Tiki”) ban hành Chính sách Bảo mật trên sàn giao dịch thương mại điện tử Tiki.vn (Sau đây gọi tắt là “Chính sách Bảo mật”) nhằm mục đích cung cấp các quy định về bảo mật thông tin để ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm của Nhà Bán trên SGD TMĐT Tiki.vn 

2. Phạm vi và hiệu lực

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Nhà Bán.

 • Thời điểm có hiệu lực: từ ngày 01/04/2020.

Quý Nhà Bán xem chi tiết tại:

Chính sách bảo mật

1. Mục đích

 • Chính sách sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch thương mại điện tử Tiki.vn (sau đây gọi tắt là “Chính sách Sở hữu trí tuệ”) được ban hành bởi Công ty cổ phần Ti Ki (Sau đây gọi tắt là “Tiki”) nhằm mục đích cung cấp các quy định cơ bản về sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm có thể phát sinh bởi Nhà Bán trên SGD TMĐT Tiki.vn. Việc Nhà Bán có hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể bị xử phạt theo Chính sách Sở hữu trí tuệ này và các hậu quả pháp lý khác.

 • Nhà Bán khi thực hiện hoạt động bán hàng trên SGD TMĐT Tiki.vn phải đảm bảo không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp đối với tất cả sản phẩm, dịch vụ do Nhà Bán cung cấp và có trách nhiệm tự tìm hiểu, tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Nhà Bán cam kết và đồng ý thực hiện đúng những nội dung quy định tại Chính sách này.

 • Chính sách Sở hữu trí tuệ giúp Nhà Bán xây dựng một thương hiệu uy tín và đạt được sự tín nhiệm của Khách Hàng trên SGD TMĐT Tiki.vn.

2. Phạm vi và hiệu lực

 • Đối tượng áp dụng: Cán bộ nhân viên Tiki và Nhà Bán.

 • Thời điểm có hiệu lực: từ ngày 08/01/2020.

Quý Nhà Bán xem chi tiết tại:

Chính sách sở hữu trí tuệ trên SGD TMĐT Tiki

1. Mục đích:

Chính sách vận hành và xử lý vi phạm của Nhà Bán Hàng áp dụng mô hình NGON được ban hành bởi Công ty TNHH Ti Ki (“Tiki”) bao gồm các quy định chi tiết áp dụng đối với Nhà Bán Hàng khi hợp tác kinh doanh mô hình NGON trên SGD TMĐT Tiki.vn.

2. Đối tượng áp dụng:

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả Nhà Bán Hàng

 • Thời gian có hiệu lực: 10/05/2022

Quý Nhà Bán xem chi tiết tại:

Chính sách vận hành và xử lý vi phạm dành cho mô hình NGON

1. Mục đích:

Chính sách xử lý khiếu nại áp dụng cho Nhà Bán Hàng (“Chính sách khiếu nại”) được ban hành bởi Công ty Cổ phần Ti Ki (“Tiki”). Chính sách khiếu nại này quy định cụ thể, chi tiết về quy trình Tiki thực hiện giải quyết khiếu nại của Nhà Bán Hàng trên SGD TMĐT Tiki.vn do Tiki cung cấp (bao gồm website và ứng dụng)

2. Đối tượng áp dụng:

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả Nhà Bán Hàng

 • Thời gian có hiệu lực: 10/11/2021

Quý Nhà Bán xem chi tiết tại:

Chính sách xử lý khiếu nại áp dụng cho Nhà Bán Hàng

Tiki triển khai Chương trình bảo hiểm hàng hóa dành cho khách hàng nhằm mục đích loại bỏ hàng kém chất lượng và mang đến cho khách hàng sự an tâm khi mua sắm tại Tiki.

Tiki bồi thường 111% cho khách hàng trong trường hợp sản phẩm khách hàng mua là hàng giả, hàng nhái sau khi Tiki xác minh thông tin của khách hàng là chính xác.

Thông tin về Chương trình bảo hiểm hàng hóa xin mời Quý Khách hàng xem trong file đính kèm bên dưới.

 • Mục đích và đối tượng của Chương trình.

 • Quy trình và Điều kiện bồi thường sản phẩm cho khách hàng.

 • Nội dung bồi thường cho Khách hàng.

 • Quyền lợi và trách nhiệm của Nhà Bán.

Quý Nhà Bán xem chi tiết tại:

Chương trình bảo hiểm hàng hóa của Tiki

1. Mục đích

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của Nhà Bán, cụ thể là tuân thủ các quy định và chính sách được Tiki ban hành trong từng thời kỳ khi hoạt động kinh doanh trên SGD TMĐT Tiki.vn bao gồm nhưng không giới hạn việc đảm bảo về chất lượng hàng hóa, nguồn gốc hàng hóa, chính sách bảo hành, chính sách đổi trả, không vi phạm về hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ,…

2. Phạm vi và hiệu lực

 • Đối tượng áp dụng: 

  • Tất cả Nhà Bán đang hoạt động trên Sàn giao dịch Thương Mại Điện Tử (TMĐT) Tiki.vn có nhu cầu kinh doanh “Hàng hóa có giá trị cao” và/hoặc “Hàng Hóa rủi ro cao”.

  • Đối với các đối tượng khác sẽ được thực hiện theo các quy định và chính sách của Tiki theo từng thời kỳ.

 • Thời điểm có hiệu lực: từ ngày 16/03/2020.

Quý Nhà Bán xem chi tiết tại:

Chính sách đặt cọc

1. Mục đích:

Bộ Quy Tắc Ứng Xử (“Quy tắc”) của Công ty cổ phần Ti Ki (“Tiki”) này áp dụng cho toàn bộ các Nhà Bán đang kinh doanh hàng hóa/dịch vụ trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Tiki.vn hoặc các đơn vị cung cấp hàng hóa/ dịch vụ trực tiếp và/hoặc gián tiếp cho Tiki thông qua những đối tác bán hàng này (“Nhà Bán”).

Quy Tắc này quy định các tiêu chuẩn ứng xử kinh doanh tối thiểu và các thông lệ kinh doanh được chấp nhận trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Tiki.vn. Tiki sẽ căn cứ vào các quy định của Quy Tắc này để lựa chọn Nhà Bán và đánh giá việc tuân thủ Quy Tắc của Nhà Bán. Tiki cam kết một môi trường hoạt động kinh doanh có đạo đức, uy tín, lành mạnh, công bằng, và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Nếu pháp luật và các quy định của địa phương quy định lỏng hơn Quy tắc này, Nhà Bán cần phải tuân theo Quy tắc này. Nếu pháp luật và các quy định của địa phương quy định chặt hơn, Nhà Bán phải tuân theo các yêu cầu pháp luật đó.

2. Đối tượng áp dụng:

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Nhà Bán.

 • Thời điểm có hiệu lực: từ ngày 29/01/2021.

Quý Nhà Bán xem chi tiết tại:

Bộ quy tắc ứng xử dành cho Nhà Bán Hàng

1. Mục đích:

Chính sách bao gồm quy định về quy tắc chung của Tiki được áp dụng chung cho mọi Nhà Bán khi sử dụng dịch vụ Tiki Live trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Tiki.vn (sau đây gọi tắt là “SGD TMĐT Tiki.vn”). Tiki đề cao việc tuân thủ các chuẩn mực xã hội và các quy định pháp luật có liên quan với mong muốn tạo ra một môi trường hiệu quả, tích cực, lành mạnh cho Nhà Bán. Việc tuân thủ chính sách này sẽ giúp Nhà Bán tiếp cận gần hơn với Khách Hàng, gia tăng tương tác, tạo được niềm tin cho Khách Hàng đối với sản phẩm của Nhà Bán trên SGD TMĐT Tiki.vn.

2. Đối tượng áp dụng:

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Nhà Bán.

 • Thời điểm có hiệu lực: từ ngày 06/01/2020.

Quý Nhà Bán xem chi tiết tại:

Chính sách hoạt động Tiki Live

1. Mục đích:

Nhằm cung cấp công cụ và tính năng Chat giữa Nhà Bán và Khách Hàng để hỗ trợ Nhà Bán thuận tiện trong việc kinh doanh, quy định tương tác với Khách Hàng trên SGD TMDT Tiki.vn cung cấp tính năng trao đổi thông tin giữa Nhà Bán và Khách Hàng trên SGD TMDT Tiki.vn.

2. Đối tượng áp dụng:

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Nhà Bán.

 • Thời điểm có hiệu lực: từ ngày 15/07/2020.

Quý Nhà Bán xem chi tiết tại:

Chính sách hoạt động Tiki Chat

1. Mục đích:

Chính sách báo cáo đánh giá, nhận xét của Khách Hàng được ban hành bởi Công ty Cổ Phần Tiki (“Tiki”) bao gồm các nội dung quy định về các nhận xét đánh giá của Khách Hàng, các báo cáo từ Nhà Bán đối với các nhận xét đánh giá từ Khách Hàng và thời gian về việc Tiki tiếp nhận, xử lý các phản hồi từ Nhà Bán.

2. Đối tượng áp dụng:

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Nhà Bán.

 • Thời điểm có hiệu lực: từ ngày  07/05/2021.

Quý Nhà Bán xem chi tiết tại:

Chính sách báo cáo nhận xét của khách hàng

1. Mục đích:

Chính sách về giá được ban hành bởi Công ty Cổ phần Tiki (“Tiki”) bao gồm các nội dung quy định về giá bán sản phẩm của Nhà Bán trên SGD TMĐT Tiki.vn. Chính sách này nhằm kiểm soát việc đăng bán và quản lý giá sản phẩm của Nhà Bán, đảm bảo giá bán sản phẩm là phù hợp với quy định của SGD TMĐT Tiki.vn và quy định của Luật, đồng thời mang đến lợi ích tốt nhất cho Khách Hàng.

2. Đối tượng áp dụng:

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Nhà Bán.

 • Thời điểm có hiệu lực: từ ngày  27/09/2021.

Quý Nhà Bán xem chi tiết tại:

Chính sách về giá sản phẩm

1. Mục đích:

Chính sách kinh doanh sản phẩm đồ uống có cồn (“Chính sách”) được ban hành bởi Công ty TNHH Ti Ki (“Tiki”). Chính sách này quy định cụ thể, chi tiết về các loại hồ sơ về Nhà Bán, chứng từ sản phẩm và các nội dung khác mà Nhà Bán Hàng phải tuân thủ khi kinh doanh đồ uống có cồn trên SGD TMĐT Tiki.vn do Tiki cung cấp (bao gồm website và ứng dụng).

2. Đối tượng áp dụng:

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả Nhà Bán Hàng.

 • Thời gian có hiệu lực: 25/03/2022

Quý Nhà Bán xem chi tiết tại:

Chính sách kinh doanh sản phẩm đồ uống có cồn trên SGD TMĐT Tiki.vn

Kênh thông tin hỗ trợ Nhà Bán​