Check RMA orders

Return orders will be handled following this process:

Step 1: Order #1 was completed and released into statement

Step 2: Customers request for return due to defective product

Step 3: Order #1 was recorded a decrease in Revenue at RMA, Extra fee would be charged into Order #1 

Order #1 was completed and released into statement

(2) Order #1 was recorded a decrease in Revenue at RMA, Extra fee would be charged into Order #1  

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 4 / 5. Số lượt đánh giá: 4

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?

Cùng Tiki Review gian hàng của bạn