How to contact Tiki?

 

1. Website: 

https://hocvien.tiki.vn/danh-muc-tai-lieu/danh-cho-nha-ban-hang-quoc-te/

 

2.Email:

globalsupport@tiki.vn

 

 

Thank you!

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết nhé ?
[Tổng đánh giá: 0 Trung bình yêu thích: 0]
Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết