Phân tích bán hàng

Hướng dẫn theo dõi báo cáo tồn kho - Mô hình FBT

Báo cáo tồn kho là danh sách số liệu hàng hóa tại Tiki của Nhà Bán thuộc mô hình lưu kho Tiki (FBT). Trong đó, báo cáo tồn kho thực tế là danh sách số hàng đang có/xử lý  trong kho Tiki ở thời điểm hiện tại.

I. LỢI ÍCH

Báo cáo cung cấp các thông tin giúp Nhà Bán biết hàng còn ít hay nhiều để ra quyết định nhập thêm hàng, bao gồm:

 • Tổng số tồn kho hiện tại của Nhà Bán tại kho Tiki.

 • Số tồn chi tiết phân bổ tại các vị trí kho vật lý khác nhau ở Tiki như SGN, SGN3, VLN, HN4, HN5, DN.

 • Số tồn chi tiết phân bổ cho các mục đích sử dụng khác nhau bao gồm:

  • Hàng trong kho hàng bán.

  • Hàng đang xử lý (Hàng đang giao khách, Hàng khách trả về, Hàng Tiki đang trả về cho Nhà Bán, Hàng luân chuyển hoặc xử lý khác).

II. HƯỚNG DẪN THEO DÕI BÁO CÁO TỒN KHO THỰC TẾ

Để theo dõi báo cáo tồn kho, Nhà Bán truy cập Seller Center >> Kho & hàng tồn >> Báo cáo tồn kho >> Tồn kho thực tế.

1. Công thức tính tổng hàng hóa của Nhà Bán tại Tiki:

Tổng số hàng tại Tiki = Hàng tại kho hàng bán + Hàng đang xử lý

Các chỉ số chính:

 • Tổng số hàng tại Tiki: Tổng hàng tồn tại kho hàng bán và Hàng đang xử lý tại Tiki.

 • Hàng trong kho hàng bán: Tồn kho vật lý thực tế tại các kho hàng bán cho phép khách hàng đặt hàng tại Tiki.

 • Hàng đang xử lý: Tổng hàng đang đóng gói, hàng đang vận chuyển đến Khách hàng, hàng trả về do giao hàng không thành công, hàng được sắp xếp trả về Nhà Bán và hàng đang xử lý khác.

 • Trong đó: Hàng đang xử lý = Hàng đang giao Khách + Hàng Khách trả về + Hàng Tiki đang trả về cho Nhà Bán + Hàng luân chuyển hoặc xử lý khác.

 • Hàng đang giao khách hàng: Đang được đóng gói, xử lý trước khi giao tới Khách hàng, chưa giao cho vận chuyển hoặc đang vận chuyển tới Khách hàng chưa giao thành công.

 • Hàng khách trả về Tiki: Hàng khách hàng đã mua nhưng đã trả lại, Tiki đã tiếp nhận và đang xử lý.

 • Hàng Tiki trả về Nhà Bán: Hàng đang trong quá trình trả từ Tiki. về Nhà Bán.

 • Luân chuyển & xử lý khác: Hàng đang luân chuyển nội bộ, đang điều phối hoặc các xử lý khác (như lệch kệ, thất lạc …)

2. Xuất báo cáo và kiểm tra tồn kho

2.1 Để xuất thông tin sản phẩm nhất định, Nhà Bán tick vào để chọn các sản phẩm mong muốn và chọn Xuất báo cáo sản phẩm đã chọn.

Lưu ý: Trường hợp dung lượng file lớn không thể tải ngay trên trình duyệt, Tiki sẽ xử lý và gửi về địa chỉ email của Nhà Bán sớm nhất.

2.2 Để thao tác tìm kiếm sản phẩm, Nhà Bán có thể lọc trên thanh tìm kiếm theo Tên sản phẩm, Danh mục, Thương hiệu và Kho hàng trong vòng 7 ngày hoặc 30 ngày.

Lưu ý:

 • Báo cáo này thay thế cho báo cáo tồn kho tại mục Sản phẩm trong giao diện cũ.

 • Bên phải màn hình sẽ có chức năng gửi Phản hồi, Nhà Bán có thể gửi các ý kiến đến Tiki để Tiki nghiên cứu cải thiện.