Đăng tải sản phẩm

Quy chuẩn về thương hiệu

Bảo hộ thương hiệu là gì?

  • Nhãn hiệu được hiểu là một tài sản trí tuệ vô giá của con người. Vì vậy, cần phải có biện pháp để bảo hộ sản phẩm trí tuệ của mình, biện pháp tối ưu nhất là đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu độc quyền.

  • Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu thường bao gồm: đăng ký bảo hộ tên thương mại, logo và slogan. Dựa vào những dấu hiệu này thì người tiêu dùng có thể nhận biết được thương hiệu, sản phẩm của Doanh nghiệp. Quý Nhà Bán tham khảo chính sách sở hữu trí tuệ tại đây

1. Phân loại thương hiệu trên sàn TMĐT Tiki:

Phân loại thương hiệu

Giải thích

Thương hiệu được Việt Nam bảo hộ

Là thương hiệu đã đăng ký và được cục sở hữu trí tuệ Việt Nam bảo hộ: Website Cục sở hữu trí tuệ

Thương hiệu được bảo hộ toàn cầu

Là thương hiệu đã đăng ký và được WIPO bảo hộ: Website Wipo

Thương hiệu chưa được bảo hộ

 

Ví dụ: Thương hiệu “Lam Fashion” là một thương hiệu, chưa hoặc đã nhưng chưa được bảo hộ bởi cục sở hữu trí tuệ

Không có thương hiệu – OEM

 

 2. Quy định về nội dung sản phẩm đối với vấn đề thương hiệu:

  • Thương hiệu của sản phẩm phải đảm bảo trùng khớp với hình ảnh/nội dung và các thuộc tính khác của sản phẩm.

  • Các trường hợp từ chối duyệt:

    • Sản phẩm có thương hiệu OEM hoặc 1 thương hiệu chưa được bảo hộ khác nhưng trên hình ảnh/nội dung có logo/hình ảnh/tên gọi đã được bảo hộ của một thương hiệu khác.

    • Sản phẩm có thương hiệu khác với thương hiệu thể hiện trên nội dung/hình ảnh sản phẩm.

  • Lý do từ chối: “Tên thương hiệu đề cập trong tên / mô tả sản phẩm không khớp với thương hiệu của sản phẩm”.

3. Ví dụ minh họa:

Tên sản phẩm

Thương hiệu

Hình ảnh

Kết quả

Lý do từ chối

Áo Chống Nắng nam️️ Áo Khoác Nam LV cao cấp co dãn 4 chiều cực kì thoải mải chất vải umi dày dặn siêu chất-K1

Louis Vuitton

Thương hiệu OEM nhưng trên hình ảnh/nội dung có logo đã được bảo hộ của một thương hiệu khác

Tên thương hiệu đề cập trong tên / mô tả sản phẩm không khớp với thương hiệu của sản phẩm

Quần Bò Nam cao cấp co dãn 4 chiều Thương Hiệu Chandi MR9065

New York Yankees

Sản phẩm có thương hiệu khác với thương hiệu thể hiện trên nội dung/hình ảnh sản phẩm

Tên thương hiệu đề cập trong tên / mô tả sản phẩm không khớp với thương hiệu của sản phẩm