Khóa học Cách tính chỉ số vận hành mô hình ODF

Cách tính chỉ số vận hành mô hình ODF

Giúp cho nhà bán có chỉ số vận hành không tốt biết được cách tính, các tiêu chí vận hành và cách khắc phục.

CÁCH TÍNH CHỈ SỐ VẬN HÀNH – MÔ HÌNH ODF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *