Đổi trả và bảo hành

Đổi trả và bảo hành

Thay đổi có hiệu lực từ ngày 15/03/2020.   1. Nhà Bán Hàng có thể gửi khiếu nại bồi thường hàng hóa cho Tiki trong những trường hợp nào? Hàng hóa bị lỗi hoặc mất do Tiki trong quá trình vận hành. Nhà Bán Hàng có quyền khiếu nại trong 02 (hai) ngày làm việc […]

Đổi trả và bảo hành Hướng dẫn xác nhận và quản lý giao dịch bồi thường Câu hỏi thường gặp về chính sách xử lý bồi thường Quy trình xử lý hàng lỗi & đổi trả bảo hành Tính năng giao dịch bồi thường sẽ giúp các Nhà Bán theo dõi các giao dịch bồi […]

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết nhé ? [Tổng đánh giá: 0 Trung bình yêu thích: 0]