Đổi trả và bảo hành

Đổi trả và bảo hành

Thay đổi có hiệu lực từ ngày 15/03/2020.   1. Nhà Bán Hàng có thể gửi khiếu nại bồi thường hàng hóa cho Tiki trong những trường hợp nào? Hàng hóa bị lỗi hoặc mất do Tiki trong quá trình vận hành. Nhà Bán Hàng có quyền khiếu nại trong 02 (hai) ngày làm việc […]