Quy trình vận hành ODF (On Demand Fullfillment)

Quy trình vận hành ODF (On Demand Fullfillment)

Kính gửi Quý Nhà Bán Trong tài liệu này, Tiki hướng dẫn Nhà Bán cách tính 5 chỉ số vận hành được hiển thị tại trang chủ của hệ thống Seller Center. Nhà Bán  lưu ý một số điểm sau: Tiki sẽ theo dõi chỉ số vận hành của Nhà Bán theo tháng/quý tùy theo […]